Kalender

Voortgang van GPS 2021

Stand van zaken

De sectie- en platformreglementen zijn goedgekeurd in de vergadering van november 2017. Al de liefhebbers in Nederland hebben zich kunnen aanmelden voor 2 secties. Twee bestuursleden per sectie/platform worden toegevoegd aan de ledenraad.

Het aantal aanmeldingen van leden en bestuursleden blijft achter. Per sectie hebben zich 600 tot 700 leden aangemeld en ook voor de bestuursfuncties loopt het niet over. De sectie vitesse en midfond daar hebben zich helemaal geen bestuursleden voor aangemeld, terwijl je mag verwachten dat dat de grootste groep liefhebbers is.

Wij als bestuur van afdeling Friesland ’96 willen dan ook een beroep doen op onze leden zich voor de secties op te geven en liefst ook een voor aantal bestuursfuncties.

Als de noordelijke liefhebbers niet in evenredigheid participeren in de secties en platformen, wordt er straks voor je beslist. Je kunt alleen meepraten en mee het beleid vormgeven als je meedoet in de nieuwe (duivenorganisatie) ontwikkeling.

De secties en platforms vormen een essentieel onderdeel in de nieuwe ontwikkelingen en de besluitvorming. Hierdoor kun je als liefhebber meer en directere invloed krijgen op beleid, de innovatie en spelvernieuwing.

Vernieuwing en verandering brengt altijd onzekerheid met zich mee. Hier moeten we met elkaar doorheen.

Bestuur afd. Friesland ‘96

bannerfr

 

Oproep sectie marathon

Door voorzitter van de sectie marathon Benno Kastelein


Sectie Marathon


-Sinds 5 maart bestaat er een sectie Marathon in ons land.
Met als uitgangspunt een zo eerlijk mogelijk mooi spel op de marathonvluchten .
Voor het Marathonspel moet beslissingen genomen worden door liefhebbers die dit spel ook daadwerkelijk spelen.
Dus meer Marathon gericht denken over onze discipline binnen onze  sport met meer stemrecht in de besluitvorming over onze discipline . ( De overige disciplines hebben ook een eigen sectie)
Deze sectie heeft 2 stemmen op de algemene ledenraad op de vergaderingen.

-De sectie bestaat uit een bestuur en een wat grotere groep liefhebbers ,de Kerngroep, van een nader te bepalen aantal.
In de kerngroep moeten we tot een aantal komen wat genoeg feedback met het land heeft maar ook een niet een te groot aantal omdat we dan niet daadkrachtig genoeg zijn. (suggestie van elke afdeling 1 a max 2 personen)
Belangrijk is dat die groep  weer geeft  wat er in het land speelt en die belangen goed kan behartigen.
De insteek is dat we een bestuur , maar zeker een kerngroep,  bij elkaar krijgen uit alle delen van het land om zo te vernemen wat er zoal speelt en zo beslissingen kunnen nemen die goed zijn voor ons spelonderdeel op landelijk niveau.

-Het bestuur is nog niet voltallig en wil je daar graag deel van uitmaken stuur dan een mail naar info@duivensportbond.nl met een c.c. naar a.j.beens@breman.nl je ontvangt dan van ons een intentie verklaring welke je ingevuld retour moet sturen. Doe dit a.u.b. wel zo snel mogelijk.
- Voor de overige liefhebbers is het van belang dat u uw duivenpaspoort in orde maakt op Www.Npo-keuzewijzer.nl .
Een kleine moeite en hierdoor komt u in ons bestand en kunnen wij u berichten over eventuele vergaderingen alwaar u bijvoorbeeld kenbaar kunt maken dat u graag bij de kerngroep wilt als daar nog plek is.
Ook kunt u altijd uw ideeën ventileren op de vergaderingen of als u het op de voet wilt volgen bent u daar dan natuurlijk  van harte welkom.

-De Marathon maken we samen dus doe mee.

Met sportgroet
Voorzitter Benno Kastelein