Kalender

Vrijdag 6-4-2018

Hallo afdeling Friesland’96, 

Even bijpraten!

Druk, druk, druk. Iedereen is druk met de voorbereidingen voor het vliegseizoen 2018. 

Hierbij nog enkele weetjes van het afdelingsbestuur. 

 

NIC-aanvragen.

Afgelopen week hebben wij vele NIC-aanvragen ontvangen, onze dank daarvoor! Voor de afdeling is het belangrijk dat we zeker weten welke vereniging de “NIC-status" heeft. Dit om tijdens de sectorale en nationale vluchten de juiste transportroutes samen te stellen.

Helaas zijn er nog verenigingen die (nog) niet de NIC-aanvraag hebben ingediend. Middels dit bericht wil het afdelingsbestuur kenbaar maken de indienperiode te verruimen naar uiterlijk 8 april 2018. Indien een vereniging geen NIC kan/wil zijn voor 2018 stellen wij het op prijs dit ook even aan te geven. Hebben wij 8 april 218 geen aanvraag ontvangen dan krijgen de verenigingen die geen NIC-aanvraag hebben ingediend ook geen NIC-status. Dat betekent dat leden van uw verenging elders moeten inkorven en afslaan.

Hieronder volgt een lijst van verengingen die nog geen NIC-aanvraag hebben ingediend.

- 0120, PV Naar Huis, Opende;

- 0128, PV Snelle Vlucht, De Wilp;

- 0204, PV DE Postjager, Harkema;

- 0206, PV De Dowetille, Kootstertille;

- 0208, PV De Welvaart, Ameland;

- 0211, PV De Amelander Koerier, Ameland;

- 0217, PV Het Kompas, Veenwoudsterwal;

- 0220, PV De Friesche Postduif, Dokkum;

- 0225, PV Franeker '97, Franeker;

- 0227, PV De Postduif, Harlingen;

- 0229, De Zwarte Doffer, Joure;

- 0236, PV Duivensport Heerenveen e.o., Heerenveen;

- 0237, PV Op Eigen Wjukken, Kollum;

- 0248, PV Lemmer'96, Lemmer;

- 0250, PV Steeds Sneller, Ee;

- 0254, PV De Snip, Ureterp;

- 0256, PV De Rode Doffer, Drachten;

- 0265, PV PV TRO, Giekerk;

- 0272, PV Workum e.o., Workum;

- 0421, Tot Weerziens, Urk en

- 0432, IJsselmeervliegers, Urk.

 

Voorwaarde voor inkorvende leden.

Vorige week was er nog onduidelijkheid over het minimale aantal inkorvende leden per vereniging. Er deden bij de NPO twee versies de ronde.

De volgende aantallen worden voor vliegseizoen 2018 gehanteerd:

Afdelingsvluchten: minimaal 5 inkorvende leden;

Sectorale- en Nationale vluchten: minimaal 7 inkorvende leden.

Duiven in de mand.

In de ALV van 9 maart 2018 is het aantal duiven per mand vastgesteld. Na overleg met de NPO gelden deze hoeveel ook voor de nationale vluchten.

Dat betekent voor alle vluchten:

-          Bij 1 nacht mand: maximaal 30 duiven in de mand;

-          Bij 2 nachten mand: maximaal 27 duiven in de mand;

-          Bij 3 nachten mand: maximaal 24 duiven in de mand. 

 

Met vriendelijke groet,

Namens het afdelingsbestuur,

Wim Konter