Kalender

13-06-2018 Morlincourt - Richtlijnen voor de Nationale-Sectorale Concoursen 2018

Donderdag 14 juni  is het inkorven voor Morlincourt.  Dat is een nationaal-sectoraal concours.

Voor deze vlucht  gelden de Richtlijnen voor de Nationale-Sectorale Concoursen 2018

Het wedvluchtreglement is vanzelfsprekend van toepassing.

Alle nationale-sectorale inkorfcentra zijn op de NPO-site te vinden.

Inkorven

Er mag alleen ingekorfd worden in de toegewezen nationale/sectorale inkorfcentra . Dat geldt ook voor het afslaan van de klokken.

https://www.duivensportbond.nl/vluchten/nationale-inkorfcentra-2018/nationale-inkorfcentra-2015-11

Om te kunnen inkorven moet men minimaal met zeven inkorvende leden zijn.

Met minder leden mag er niet worden ingekorfd.

Het is verplicht om alle duiven die ingekorfd worden op de mandenlijst te zetten.

Melden van de duiven

Op de nationale sectorale wedvluchten is de meldplicht van kracht. Voor de sectorale

midfondvlucht geldt een aangepaste regeling:

  • • Iedere liefhebber meldt de eerst aankomende duif bij het inkorfcentrum. (Binnen 30minuten)
  • • Het inkorfcentrum meldt de duif binnen 30 minuten door aan de nationale rekenaar.

De complete richtlijnen staan op de NPO-site en zijn als bijlage gekoppeld aan de laatste  editie van Op (de) Hoogte, dd. 8 juni.

https://gallery.mailchimp.com/75b6438c0349926ad45388a89/files/3ac54ab2-9e76-47d8-88eb-8269454f5035/Richtlijnen_voor_de_Nationale_sectorale_vluchten_2018.pdf

Wanneer uw vereniging besluit om alsnog niet in te korven op een nationale sectorale wedvlucht en uw vereniging heeft wel een inkorfcentrum voor deze

vlucht toegewezen gekregen, meld dit dan bij de concoursorganisatie via één van de aangegeven mobiele nummers.

Het bestuur