Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nieuwsbrief 1

afdeling 10 11

Samenwerking afdelingen 10 en 11.

Is dit werkelijk een goed idee?

Beste leden en kiesmannen/-vrouwen van de afdelingen 10 en 11,

 

Wat is dit nou weer? Een nieuwsbrief? Wat is dit weer voor nieuwigheid? Zijn ze weer helemaal gek geworden? Wat een onzin! Wij horen het u zeggen. En terecht! Alweer een nieuwigheid. Kost allemaal maar energie en we willen vliegen, de duivensport beoefenen in al zijn facetten. Geen documenten lezen, dit gaat van onze pure sportbelevingstijd af. Wat een gedoe!

En daar gaat het nu net om. We willen met z’n allen de duivensport blijven beoefenen. En daar hebben we met z’n allen zo onze meningen over. Dit hebben we, als afdelingsbesturen van de afdelingen 10 en 11, opgepakt. Hoe? Bent u hierin geïnteresseerd, en wij weten zeker dat u dat bent, dagen wij u uit verder te lezen. Dan hoort u er bij!

Al enkele jaren wordt in de duivenwereld de samenwerking tussen de afdelingen 10 en 11 gezocht. Regelmatig (2x/jaar) vindt bestuurlijk overleg plaats over vliegprogramma, vlieglijnen, losplaatsen en het lossingbeleid. Daarnaast is er interesse in elkaars denkbeelden, bereidheid om van elkaar te leren en om de operationele kanten van het vliegseizoen af te stemmen. Afgelopen periode is de samenwerking, als gevolg van diverse ontwikkelingen, intensiever geworden. De afdelingen hebben elkaar (op bestuurlijk niveau) nadrukkelijk gezocht, hebben elkaar beter leren kennen en hebben nadrukkelijk uitgesproken elkaars sterktes beter te willen benutten. Het recent georganiseerde minisymposium is een mooi voorbeeld hoe samenwerking “werkt”.

In 2016 heeft de NPO een nieuwe organisatiestructuur (GPS2021) ingevoerd. Wat dit voor de nabije toekomst voor de beide afdelingen inhoudt, valt op dit moment nog moeilijk in te schatten. Maar er zal zeker een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden optreden, met name in beleidsontwikkeling, transport en lossingen van de wedvluchten. De verwachting is dat de autonomie of rechtspersoonlijkheid van de afdelingen verder onder druk komt te staan, waardoor het voor de besturen van de noordelijke afdelingen steeds lastiger wordt op te komen voor de belangen van liefhebbers vallende onder “sector 4”.

Het jaarlijks dalend ledenaantal (afdeling 10: ca. 65 leden/jaar, afdeling 11: ca. 50 leden/jaar) en de vergrijzing dwingt beide afdelingen een doorkijk te maken naar de nabije én verdere toekomst. Waar staan we over 5 of 10 jaar? Kunnen we dan als aparte afdelingen nog serieuze vliegprogramma’s opstellen? Is het transport nog logistiek in te richten en betaalbaar bij verdere daling van het aantal leden? Is de duivensport toekomstbestendig genoeg? Welke (technische) ontwikkelingen kunnen worden geïmplementeerd, ook voor de oudere liefhebber? Hoe kijkt de maatschappij naar ons? Hebben de afdelingen in deze context dan nog bestaansrecht?

Beide afdelingsbesturen hebben gekozen om samen een verkenning uit te voeren in de vorm van een brainstorm/-wave. Hoe vinden we op deze vragen een antwoord? Het in een veilige omgeving luisteren naar elkaar, delen van beelden en zoeken van richtingen. Hier bestaat geen goed of fout. Nou, deze brainwave is doorlopen en het heeft inderdaad gestormd met als voornaamste conclusie: Een verregaande vorm van samenwerking tussen de afdelingen 10 en 11 is noodzakelijk. Hieronder de geformuleerde conclusie.

Conclusie brainwave:

Na het uitwisselen van elkaars beelden spreken de vertegenwoordigers van de beide besturen de nadrukkelijke intentie uit om op “korte” termijn te komen tot een intensievere vorm van samenwerking. Dit is noodzakelijk om de duivensport in het NO deel van Nederland toekomstbestendig te maken en de belangen voor de noordelijke duivensportbeoefenaars te waarborgen. Dit kan uiteindelijk resulteren in het in elkaar opgaan of in fuseren.

Hé? Wat lees ik daar? Belachelijk, wat een rare conclusie. Weer een bestuurlijke dwaling. Wij horen het u zeggen. Een conclusie van bestuurders, niet van echte duivenliefhebbers. Zij weten niet wat er speelt. Wat een onzin! Wij horen het u zeggen, wij zien het ons al lezen op de sociale media.

Nou, daarom bent u uitgedaagd deze nieuwsbrief te lezen. Wij denken dat dit helemaal geen gek idee is. Maar dat is onze mening! Onze conclusie! Wij kijken uit om met u hierover in gesprek te gaan. Is deze conclusie ook de uwe? Kan dit ook uw conclusie worden? Wij zijn daar erg benieuwd naar, benieuwd naar uw mening over een toekomstbestendige duivensport in sector 4. Laten we komende periode benutten om alles op een juist niveau met de juiste “emotie” te bespreken. Met elkaar! Samen! In de verenigingslokalen. Op de disctrictoverleggen. En… uiteindelijk op beide najaarsALV’s 2018. Maar belangrijk, vooral met elkaar. Laat u mening nu horen! Via uw vereniging of via uw kiesman/-vrouw. Maar….. wees voorzichtig met ongenuanceerde uitspraken via de sociale media.

Op dit moment stemmen vertegenwoordigers van beide afdelingsbesturen af of en hoe deze conclusie in de nabije toekomst vorm te geven. Basis is het “in gesprek” gaan met de achterban, de leden van beide afdelingen. De liefhebbers van de duivensport in Noord Oost Nederland.

Wat vinden de leden? Op welke termijn? Wat winnen we ermee? Welke nadelen kleven hieraan? Maar ook welke voordelen? Is dit de oplossing? Kortom welke angsten en kansen kunnen we samen en met z’n allen op een rijtje moeten zetten. Wij kijken er naar uit!

Is dit werkelijk wel zo’n goed idee?

Binnenkort volgt nadere berichtgeving. Hou de website in de gaten!

Namens de afdelingsbesturen afdelingen 10 en 11,

Ton de Vries                                                  Simon Kuipers                    

voorzitter afdeling 10                                     voorzitter afdeling 11