Kalender

Laatste districtsoverleg(District 1) 16 oktober in Leeuwarden

Naam club: Uresco’98

Adres: Avondster 13-A

Plaats: 8935 AK Leeuwarden

Programma van de avond:

Ontvangst   19.45 uur

Aanvang     20.00 uur

o    Opening dagvoorzitter

o    Presentatie afdelingsbestuur

o    Bespreken ingebrachte onderwerpen

o    v.t.t.k.

o    Sluiting

Het streven is om 22.00 uur af te sluiten.