Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Aanvullend wedvluchtreglement

Aanvullend wedvluchtreglement Afdeling Friesland ‘96

Artikel 1 Wedvluchtbescheiden

1a. De wedvluchtgegevens dienen na het inkorven voór 08.00 uur de volgende morgen en na het afslaan binnen 12 uren digitaal te worden aangeleverd bij de afdelingsrekenaar en nationale rekenaar. Let op!! Voor teletekstvermelding gelden aangepaste regels, deze regels wijken af van de deadline voor het insturen van wedvluchtgegevens.

1b. De wedvluchtbescheiden, bestaande uit klokbescheiden (handgeklokte duiven) en poulebrief (klokstaat), klokbescheiden (elektronisch geconstateerde duiven) en uitdraai U.D.P. moeten tijdens het vliegseizoen bewaard worden in de vereniging, dusdanig dat ze op elk noodzakelijk moment geraadpleegd kunnen worden.

Artikel 2 Aan- en afslaan klokken

1. De klokken worden aan- en afgeslagen volgens methode A, zoals omschreven in de artikelen 112 en 114 van het NPO-Wedvlucht Reglement.

2. Klokken welke voor een wedvlucht zijn gesteld, maar waarin niet is geconstateerd, dienen te worden afgeslagen en te worden behandeld als genoemd in punt 1 van dit artikel.

3. Gemaakte loze constateringen dienen door de liefhebber vóór het afslaan van de klok(ken) te worden gemeld bij het bestuur of de door het bestuur aangewezen persoon of personen. Artikel 3 Beheer klokken tijdens het vliegseizoen

1. De algemene ledenvergadering basisverenigingen bepaalt of de klokken van ALLE leden worden bewaard in een afgesloten ruimte of kast dan wel onder lood aan ALLE leden worden meegegeven.

Artikel 4 Invullen van de klokbanden

1. Bij iedere constatering dient het klokvak, nummer van de bijbehorende gummiring en de uitgelezen tijd te worden genoteerd.

2. Loze constateringen dienen te worden aangegeven door middel van het woord LOOS.

3. Bij de aanslag en afslag dienen de uitgelezen tijden te worden genoteerd (dus niet het verloop).

Artikel 5 Melden eerste duif per vereniging

Bij een zeer vroege duif in de vereniging is het bestuur van de basis-vereniging verplicht de concoursleider van de Afdeling hiervan z.s.m. in kennis te stellen.

Artikel 6 Controle op wedvluchten

1. Het afdelingsbestuur kan telefonisch afslagen vragen aan de basisverenigingen.

2. Het afdelingsbestuur kan bij het inkorven, bij de verzamelpunten en de lossingplaatsen steekproeven nemen en de duiven eventueel van extra gegevens voorzien in de chipring cq van een extra of andere gummiring voorzien, welke bij aankomst van de duif geconstateerd of mede geconstateerd moet worden.

3. Het afdelingsbestuur kan zgn. controlelossingen toepassen, waarbij de lostijd afwijkt van de vermelde lostijd.

Artikel 7 Zondagsregeling

  1. Binnen de afdeling maken wij gebruik van een zondagsregeling. Deze regeling is uitgebreid gepubliceerd op de website van de afdeling onder kampioenschappen.
  2. Bij twee zondagsvluchten vervalt de aftrekvluchtregeling voor de betreffende toer.

Artikel 8 Lossing op kortere afstand

1. Indien tengevolge van een calamiteit – bijvoorbeeld weersomstandigheden – lossing op een kortere afstand plaats vindt, dan vervalt deze vlucht voor de kampioenschappen, indien het:

a. een fondvlucht betreft als de afstand minder wordt dan 400 kilometer

b. een midfondvlucht betreft als de afstand minder wordt dan 200 kilometer (a en b gerekend vanaf de kortste afstand)

2. Een dergelijke vlucht geldt dan als aftrekvlucht voor de desbetreffende tour, maar kan wel voor competities als bijvoorbeeld W.Z.H.B. worden opgegeven.

3. Voor de kortste afstand wordt de lijn Urk/Zwartsluis aangehouden.

4. Indien twee keer voor een bepaalde toer het bepaalde onder 1 moet worden toegepast dan vervalt de aftrekvluchtregeling voor de betreffende toer.

5. Indien  1 keer het bepaalde onder 1 moet worden toegepast en 1 keer de zondagsregeling moet worden toegepast voor dezelfde toer vervalt de aftrekvluchtregeling voor de betreffende toer.

Artikel 9 Sluiting afdelingsconcours

1. Het afdelingsconcours wordt gesloten volgens het wedvluchtreglement van het NPO..

2. Klokken waarin gummiringen zijn geconstateerd dienen op zaterdag te worden afgeslagen en gelicht.

Artikel 10 Onvolkomen naleving

1. Bij onvolkomen naleving van dit aanvullend wedlucht reglement is artikel 195 van het

N.P.O. – Wedvluchtreglement van toepassing.