Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Filter
 • Extra trainingsvlucht Update

  Route Noord wordt Damwoude-Drachten-Leeuwarden. Dus geen inkorfmogelijheid in Zwaagwesteinde

 • Verzamelstaat

  Afgelopen week is gebleken dat er maar 33 verenigingen van de 55 verenigingen de verzamelstaat hebben ingezonden. Ik verzoek u met klem om voor de komende vluchten een verzamelstaat in te sturen. Ik heb namelijk de gegevens van de verzamelstaat nodig voor controle met de compuclub en de verzendkaart. Alvast bedankt.

  Joh. Keuning, Penningmeester

 • EXTRA AFRICHTINGVLUCHT dinsdag 17 april

  Maandagavond 16 april  inkorven of aanleveren bij de verenigingen van de ophaalroute

  Ophaalroute Noord: (losplaats Deventer):

  19:30 210 Damwoude

  19:45 218 Zwaagwesteinde

  20:40 259 Drachten

  21:15 238 Leeuwarden (lokaal open vanaf 19:30 uur)

  Ophaalroute Zuid: (losplaats Deventer)

  19:30 226 Balk         

  20:15 421 Urk  

  19:30 268 Noordwolde

  20:00 414 Steenwijkerwold 

  De duiven worden in 2 groepen gelost: groep Noord en groep Zuid

  • Aantal duiven in de mand: 30
  • Invullen van de verzamelstaat en deze opsturen.
  • Invullen van de vervoerskaart en deze meegeven aan de vervoerder.
  • Alle duiven dienen gecontroleerd te worden op enting tegen paramixo
  • De vrachtprijs bedraagt €  0,45 . De afrekening van de vracht vindt plaats bij de vereniging waar de auto komt. (automatische incasso).
  • De duiven hoeven niet over de antenne

  De Vervoercommissie

 • Informatie voor de jeugdleden

  In het menu Jeugd staat het vliegprogramma 2018. Daarin staan ook de plaatsen genoemd die voor een gratis prijs in aanmerking komen. Ook vind jij er info over de Kampioenschappen.

  Wij wensen jullie een prachtig vliegseizoen.

  de Jeugdcommissie.

 • Reminder aanvragen NIC 2018

  10 april 2018

  Hallo afdeling Friesland’96,

  Vorig week is middels een bericht op de website en aan de verenigingsbestuurders de oproep gedaan de NIC-aanvragen in te dienen uiterlijk 8 april 2018. In dit bericht is een overzicht van verenigingen gepubliceerd, die nog geen aanvraag hebben ingediend.

  Het is gebleken dat er in de communicatiestroom naar de verenigingen, in één van de verzonden mails, een verkeerd mailadres is opgegeven. Dit is reden dat vele verenigingen al wel een NIC-aanvraag hadden ingezonden. Wij als secretariaat hebben dit als heel vervelend ervaren. Gelukkig was er veel begrip en zijn vele aanvragen (opnieuw) ingediend. Hiervoor onze dank. Vanuit het secretariaat onze welgemeende excuses voor dit ongemak.

  Vanwege deze communicatieruis is nu onduidelijk of alle aanvragen zijn binnengekomen of mogelijk nog een aanvraag naar het “verkeerde” mailadres is gezonden. Om deze reden is besloten nogmaals en reminder te publiceren.

  Van de volgende verenigingen hebben we nog geen NIC-aanvraag 2018 ontvangen (dat betekent dus niet dat er geen aanvraag is ingediend).

  -          PV Naar Huis, Opende (0120)

  -          PV Het Kompas, Veenwoudsterwal (0217)

  -          De Friesche Postduif, Dokkum (0220)

  -          PV De Postduif, Harlingen (0227)

  -          PV Op Eigen Wjukken (0237)

  -          PV Lemmer ’96, Lemmer (0248)

  -          PV De Snip, Ureterp (0254)

  -          PV Tot Weerziens, Urk (0421)

  Bovenstaande verengingen wordt verzocht vóór 13 april 2018 alsnog (of opnieuw) de NIC-aanvraag in te dienen bij secretaris@friesland96.nl.

  Dat kan via het bijgevoegde blanco aanvraagformulier

   

  Secretariaat afdeling Friesland ’96.

 • UPDATE extra africhtingvluchten

  Er kan niet ingekorfd of aangevoerd worden in Heerenveen Kootstertille en Harkema voor de extra africhting.

  De vervoerscommissie 

 • Probleem inzenden meldsite is opgelost.

  Zaterdag  7-4-2018  11:00

  Het probleem met de udp-bestanden is opgelost, deze kunnen weer normaal geüpload worden op de meldsite. 

  HvD 

   

 • Vrijdag 6-4-2018

  Hallo afdeling Friesland’96, 

  Even bijpraten!

  Druk, druk, druk. Iedereen is druk met de voorbereidingen voor het vliegseizoen 2018. 

  Hierbij nog enkele weetjes van het afdelingsbestuur. 

   

  NIC-aanvragen.

  Afgelopen week hebben wij vele NIC-aanvragen ontvangen, onze dank daarvoor! Voor de afdeling is het belangrijk dat we zeker weten welke vereniging de “NIC-status" heeft. Dit om tijdens de sectorale en nationale vluchten de juiste transportroutes samen te stellen.

  Helaas zijn er nog verenigingen die (nog) niet de NIC-aanvraag hebben ingediend. Middels dit bericht wil het afdelingsbestuur kenbaar maken de indienperiode te verruimen naar uiterlijk 8 april 2018. Indien een vereniging geen NIC kan/wil zijn voor 2018 stellen wij het op prijs dit ook even aan te geven. Hebben wij 8 april 218 geen aanvraag ontvangen dan krijgen de verenigingen die geen NIC-aanvraag hebben ingediend ook geen NIC-status. Dat betekent dat leden van uw verenging elders moeten inkorven en afslaan.

  Hieronder volgt een lijst van verengingen die nog geen NIC-aanvraag hebben ingediend.

  - 0120, PV Naar Huis, Opende;

  - 0128, PV Snelle Vlucht, De Wilp;

  - 0204, PV DE Postjager, Harkema;

  - 0206, PV De Dowetille, Kootstertille;

  - 0208, PV De Welvaart, Ameland;

  - 0211, PV De Amelander Koerier, Ameland;

  - 0217, PV Het Kompas, Veenwoudsterwal;

  - 0220, PV De Friesche Postduif, Dokkum;

  - 0225, PV Franeker '97, Franeker;

  - 0227, PV De Postduif, Harlingen;

  - 0229, De Zwarte Doffer, Joure;

  - 0236, PV Duivensport Heerenveen e.o., Heerenveen;

  - 0237, PV Op Eigen Wjukken, Kollum;

  - 0248, PV Lemmer'96, Lemmer;

  - 0250, PV Steeds Sneller, Ee;

  - 0254, PV De Snip, Ureterp;

  - 0256, PV De Rode Doffer, Drachten;

  - 0265, PV PV TRO, Giekerk;

  - 0272, PV Workum e.o., Workum;

  - 0421, Tot Weerziens, Urk en

  - 0432, IJsselmeervliegers, Urk.

   

  Voorwaarde voor inkorvende leden.

  Vorige week was er nog onduidelijkheid over het minimale aantal inkorvende leden per vereniging. Er deden bij de NPO twee versies de ronde.

  De volgende aantallen worden voor vliegseizoen 2018 gehanteerd:

  Afdelingsvluchten: minimaal 5 inkorvende leden;

  Sectorale- en Nationale vluchten: minimaal 7 inkorvende leden.

  Duiven in de mand.

  In de ALV van 9 maart 2018 is het aantal duiven per mand vastgesteld. Na overleg met de NPO gelden deze hoeveel ook voor de nationale vluchten.

  Dat betekent voor alle vluchten:

  -          Bij 1 nacht mand: maximaal 30 duiven in de mand;

  -          Bij 2 nachten mand: maximaal 27 duiven in de mand;

  -          Bij 3 nachten mand: maximaal 24 duiven in de mand. 

   

  Met vriendelijke groet,

  Namens het afdelingsbestuur,

  Wim Konter

   

 • EXTRA AFRICHTINGVLUCHTEN

  Vanwege het koude voorjaar en de roofvogels hebben veel liefhebbers hun duiven onvoldoende kunnen opleren.

  Ook wil het bestuur tegemoet komen aan de wensen van fondliefhebbers voor het opleren van hun duiven.

  Afdeling Friesland organiseert daarom bij voldoende deelname extra africhtingen op de dinsdag. Bij slechte weersvooruitzichten op woensdag.

  Bij succesvolle deelname zijn er iedere week in april en zo mogelijk langer extra africhtingvluchten.

  De duiven worden met ingang van MAANDAG 9 APRIL opgehaald bij een beperkt aantal verenigingen.

  Andere verenigingen moeten daar dan de duiven aanvoeren of daar inkorven.

  • Aantal duiven in de mand: 30
  • Invullen van de verzamelstaat en deze opsturen.
  • Invullen van de vervoerskaart en deze meegeven aan de vervoerder.
  • Alle duiven dienen gecontroleerd te worden op enting tegen paramixo
  • De vrachtprijs bedraagt €  0,45 . De afrekening van de vracht vindt plaats bij de vereniging waar de auto komt. (automatische incasso).

   

  Ophaalroute Noord: (losplaats Heino of Deventer):

  19:30 210 Damwoude

  19:45 218 Zwaagwesteinde

  20:05 206 Kootstertille

  20:20 205 Harkema

  20:40 259 Drachten

  21:15 238 Leeuwarden  (Gebouw open vanaf 19:30)

  Ophaalroute Zuid: (losplaats Harderwijk of Nijkerk)

  19:30 226 Balk         

  20:15 421 Zuid Urk  

  19:15 236 Heerenveen                  

  19:45 268 Noordwolde

  20:15 414 Steenwijkerwold 

   

  De Vervoercommissie

 • Voortgang van GPS 2021

  Stand van zaken

  De sectie- en platformreglementen zijn goedgekeurd in de vergadering van november 2017. Al de liefhebbers in Nederland hebben zich kunnen aanmelden voor 2 secties. Twee bestuursleden per sectie/platform worden toegevoegd aan de ledenraad.

  Het aantal aanmeldingen van leden en bestuursleden blijft achter. Per sectie hebben zich 600 tot 700 leden aangemeld en ook voor de bestuursfuncties loopt het niet over. De sectie vitesse en midfond daar hebben zich helemaal geen bestuursleden voor aangemeld, terwijl je mag verwachten dat dat de grootste groep liefhebbers is.

  Wij als bestuur van afdeling Friesland ’96 willen dan ook een beroep doen op onze leden zich voor de secties op te geven en liefst ook een voor aantal bestuursfuncties.

  Als de noordelijke liefhebbers niet in evenredigheid participeren in de secties en platformen, wordt er straks voor je beslist. Je kunt alleen meepraten en mee het beleid vormgeven als je meedoet in de nieuwe (duivenorganisatie) ontwikkeling.

  De secties en platforms vormen een essentieel onderdeel in de nieuwe ontwikkelingen en de besluitvorming. Hierdoor kun je als liefhebber meer en directere invloed krijgen op beleid, de innovatie en spelvernieuwing.

  Vernieuwing en verandering brengt altijd onzekerheid met zich mee. Hier moeten we met elkaar doorheen.

  Bestuur afd. Friesland ‘96

  bannerfr

   

  Oproep sectie marathon

  Door voorzitter van de sectie marathon Benno Kastelein


  Sectie Marathon


  -Sinds 5 maart bestaat er een sectie Marathon in ons land.
  Met als uitgangspunt een zo eerlijk mogelijk mooi spel op de marathonvluchten .
  Voor het Marathonspel moet beslissingen genomen worden door liefhebbers die dit spel ook daadwerkelijk spelen.
  Dus meer Marathon gericht denken over onze discipline binnen onze  sport met meer stemrecht in de besluitvorming over onze discipline . ( De overige disciplines hebben ook een eigen sectie)
  Deze sectie heeft 2 stemmen op de algemene ledenraad op de vergaderingen.

  -De sectie bestaat uit een bestuur en een wat grotere groep liefhebbers ,de Kerngroep, van een nader te bepalen aantal.
  In de kerngroep moeten we tot een aantal komen wat genoeg feedback met het land heeft maar ook een niet een te groot aantal omdat we dan niet daadkrachtig genoeg zijn. (suggestie van elke afdeling 1 a max 2 personen)
  Belangrijk is dat die groep  weer geeft  wat er in het land speelt en die belangen goed kan behartigen.
  De insteek is dat we een bestuur , maar zeker een kerngroep,  bij elkaar krijgen uit alle delen van het land om zo te vernemen wat er zoal speelt en zo beslissingen kunnen nemen die goed zijn voor ons spelonderdeel op landelijk niveau.

  -Het bestuur is nog niet voltallig en wil je daar graag deel van uitmaken stuur dan een mail naar info@duivensportbond.nl met een c.c. naar a.j.beens@breman.nl je ontvangt dan van ons een intentie verklaring welke je ingevuld retour moet sturen. Doe dit a.u.b. wel zo snel mogelijk.
  - Voor de overige liefhebbers is het van belang dat u uw duivenpaspoort in orde maakt op Www.Npo-keuzewijzer.nl .
  Een kleine moeite en hierdoor komt u in ons bestand en kunnen wij u berichten over eventuele vergaderingen alwaar u bijvoorbeeld kenbaar kunt maken dat u graag bij de kerngroep wilt als daar nog plek is.
  Ook kunt u altijd uw ideeën ventileren op de vergaderingen of als u het op de voet wilt volgen bent u daar dan natuurlijk  van harte welkom.

  -De Marathon maken

  ...
 • Afgelasting

  Goedemiddag Friesland,

  Naar aanleiding van de weersverwachting van Zimoa heeft de LC besloten de training voor dit weekend af te lassen. Zaterdag passeert een gebied met regen en motregen ons land en dat zal pas tegen de avond het noorden van de afdeling verlaten. Verder waait er een koude noordoostenwind en is de temperatuur aan de lage kant. Wat ons betreft allemaal ingrediënten welke een mooie start van het nieuwe seizoen in de weg staan.

  Wij moeten daarom nog een weekje geduld hebben en hopen dan op betere omstandigheden.

  De LC

 • Aanvragen Nationaal Inkorf Centrum (NIC)

  Zoals bekend worden door het NPO in het vliegseizoen 2018 weer een aantal nationale en sectorale vluchten georganiseerd.

  Om mee te doen aan deze vluchten dienen de aangeboden duiven ingekorfd te worden bij Nationale Inkorf Centra: De NIC’s.

  Wanneer een vereniging in aanmerking wil komen om te fungeren als NIC, dient door de betreffende vereniging een aanvraag ingediend te worden bij het afdelingsbestuur. Dat kan door invulling van de bijlage Aanvraagformulier NIC 2018 t.b.v. Nat/sectorale vluchten.

  Het ingevulde document dient vóór 5 april 2018 te worden gemaild naar het

  e-mailadres: secretaris@friesland96.nl

  Een NIC-aanvraag kan alleen via de afdeling worden ingediend! Uw vereniging kan een aanvraag indienen per vlucht. Uiteraard ook voor alle vluchten. In onderstaande tabel “Vluchten 2018 voor NIC-aanvraag” zijn de nationale en sectorale vluchten weergegeven. Het afdelingssecretariaat verzamelt de aanvragen en dient de verzoeken gecombineerd in bij de NPO.

  Voor een totaalbeeld ontvangt het afdelingssecretariaat graag ook een melding indien uw vereniging geen NIC-status ambieert.

  Tabel: Vluchten 2018 voor NIC-toewijzing.

  15-jun

  nationaal

  St. Vincent

  16-jun

  sectorale midfondvlucht 

  Morlincourt

  22-jun

  sectorale marathonvlucht

  Perigueux

  23-jun

  sectorale eendaagse fondvlucht

  Troyes

  6-jul

  nationaal

  Dax

  7-jul

  sectorale eendaagse fondvlucht

  Bourges

  13-jul

  sectorale marathonvlucht

  Orange

  22-jul

  nationaal

  Chateauroux

  27-jul

  nationaal

  Bergerac

  4-aug

  nationale reservevlucht

  Cahors

  18-aug

  sectorale jonge duivenvlucht

  stations worden nog bekend gemaakt

  1-sep

  sectorale jonge duivenvlucht

  stations worden nog bekend gemaakt

  15-sep

  sectorale jonge duivenvlucht

  Morlincourt

  Wordt aan uw vereniging als NIC gekenmerkt, moet er wel met een aantal voorwaarden rekening worden gehouden, te weten:

  1. Op de nationale/sectorale wedvluchten is het niet toegestaan in het nationale/sectorale inkorfcentrum in te korven en dan in de eigen vereniging af te slaan;
  2. Om als nationaal/sectoraal inkorfcentrum te kunnen fungeren heeft men minimaal 5 inkorvende leden nodig.
  3. Verenigingen die een inkorfcentrum hebben gekregen, en door de omstandigheden genoodzaakt, besluiten om niet in te korven dienen zich voor de avond van inkorving af te melden bij de NPO.
  4. Het aanvragen van een nationaal/sectoraal inkorfcentrum houdt niet automatisch in dat u ook een inkorfcentrum hebt toegewezen gekregen. Houdt de publicaties daarover in de gaten.

  Een aanvraag kan alleen ingediend worden via de afdeling.

  Voor verdere voorwaarden waar rekening mee moet worden

  ...
 • En de winnaars zijn………onze duiven.

  Op 10 maart 2018 vond de eerste ledenraad NPO nieuwe stijl te Wijchen plaats. Spannend voor de duivensport in zijn algemeenheid en spannend voor onze afdeling.

  Afdeling Friesland ’96 heeft voor de ledenraad 10 maart 2018 het volgende voorstel ingediend:

   

  Voorstel afdeling Friesland ’96 voor ledenraad NPO, d.d. 10 maart 2018.

  Afdeling Friesland verzoekt de ledenraad akkoord te gaan met:

  1. Loslaten van een verplichte inkorfdatum (donderdag) voor de nationale vlucht Chateauroux;
  2. Verantwoordelijkheid en organisatie (datum en tijd) inkorven nationale vlucht Chateauroux te delegeren naar de afdelingen;
  3. Uiterlijke aankomsttijd van alle konvooien op de losplaats Chateauroux vast te stellen op vrijdag 17:00 uur.

   

  Op 21 juli 2018 staat de nationale vlucht Chateauroux op het programma, met als inkorfdatum donderdagavond 19 juli 2018. Het rij- en rusttijdenbesluit en de grote afstand vanuit Friesland naar de losplaats Chateauroux stelt onze transporteur voor steeds grotere problemen. Daarbij heeft het duivenwelzijn en het welzijn van onze medewerkers, tijdens het inkorven, het transport, tijdens de lossing en tijdens de vlucht, onze bijzondere aandacht.

  De afstand Friesland tot de losplaats Chateauroux (en Bourges) is dermate lang dat, mede a.g.v. het rij- rusttijdbesluit, de transportduur van onze duiven veel meer tijd vraagt t.o.v. transportduur voor de zuidelijke afdelingen. Daarbij komt onze transporteur rond het middaguur altijd in de spitsuren rond Parijs aan, wat extra vertraging oplevert. Deze argumenten, en ook de wijziging van veerdienstschema’s vanaf Ameland, waren aanleiding voor het afdelingsbestuur het NPO-bestuur te verzoeken de verplichte inkorfdatum/-dag los te laten.

  Het bestuur NPO gaf een negatief pre-advies aan de ledenraad. Op 10 maart 2018 is ons voorstel behandeld in de ledenraad. Na een mooie discussie werd het voorstel om de noordelijke afdelingen dispensatie te verlenen om op woensdag in te korven i.p.v. op de verplichte donderdagavond in stemming gebracht. Nagenoeg de gehele ledenraad stemde voor. Wij korven dus Chateauroux en Bourges in op woensdagavond i.p.v. donderdagavond.

  Een prachtig resultaat! Namens onze duiven wil ik Wim van Dijk (reserve-kiesman) en Albert Jan de Jong (platform transport) bedanken voor de heldere argumentatie en ondersteuning van het voorstel op de ledenraad. De uiteindelijke winnaars zijn…….onze duiven.

  Hiermee wordt wederom duidelijk hoe belangrijk het is om namens de afdeling een juiste vertegenwoordiging te hebben op de ledenraad, bij de secties en platforms.

  Hierbij nogmaals het verzoek na te denken voor opgave voor deelname in één van de secties of platforms. Duivensport doen we samen!

  Wim Konter

 • Wiebren Klijnsma bedankt!

  wbb

  Vrijdagavond 9 maart 2018 vond de voorjaar Algemene Ledenvergadering van onze afdeling plaats. Tijdens de vergadering vroeg onze voorzitter Simon Kuipers aandacht voor onze convoyeur Wiebren Klijnsma. Wiebren zat in de zaal en werd verzocht naar voren te komen.
  Wat was er aan de hand? Zo begon onze voorzitter. Het volgende: Wiebren heeft na het vliegseizoen 2017 aangegeven, na 40 jaren begeleiding van onze duiven naar miljoenen losplaatsen, het wat rustiger aan te willen doen. Bijna 40 jaar, dat is een lifetime! Met veel toewijding en liefde voor duiven heeft Wiebren onder verschillende voorzitters al die jaren zijn werk voortreffelijk gedaan.
  Wiebren, namens de gehele afdeling Friesland ’96, heel veel dank voor je inzet. Als blijk van waardering een mooie bos bloemen en een attentie in de vorm van een enveloppe. Op de vraag of in noodgevallen nog een beroep op Wiebren gedaan kon worden werd bevestigend geantwoord. Dat de ALV dit antwoord kon waarderen, en grote bewondering had voor Wiebren’s inzet, bleek uit het grootse applaus.
  Wiebren, bedankt!

  Wim Konter

 • Contributie 2018

  De verschuldigde contributie ( 22,60 per lid) over het jaar 2018 ga ik
  in week 12 innen. Wil iedere vereniging zorg dragen voor voldoende saldo.

  Joh. Keuning

 • Verenigingsinformatie t.b.v. Rekenaar

  UPDATE: Onderstaande verenigingen hebben nog niet ingezonden op 19-3-2018 om 18:00

  0217, 0239 en 0419!


  Onderaan kunt u het formulier met verenigingsinformatie 2018 bedoeld voor de rekenaar downloaden.

  Dit is met name belangrijk voor de opgave van de leden die niet op zondag willen vliegen.

  Alleen de leden die tijdig d.m.v. dit formulier op zijn gegeven worden voor geheel 2018 meegenomen in de zondagsregeling. 

  Graag dit formulier inleveren op de ALV van aanstaande vrijdag en anders uiterlijk 15 maart inzenden naar info@friesland96.nl

  Klik hier voor de Excel versie

  Klik hier voor de pdf versie

  HvD

 • Inentingsverklaring 2018

  Beste verenigingen,
   
  Bij de voorbereidingen op het vliegseizoen hoort ook het op orde hebben van de hoklijsten en inentingsverklaringen.
  Graag aandacht voor deze reminder.
   
  Met vriendelijke groet,
   
  Wim Konter
   
   
  Onderwerp: Friesland 96: Inentingsverklaring 2018.. 


  Verklaring van vereniging betreffende vermelding duiven op hoklijst en 

  controle op vaccinatie tegen Newcastle Disease (paramyxo) voor 2018 

  Verenigingsnaam : …………………………………………… 

  Verenigingsnummer : ………………………………………….... 

  Plaats : …………………………………………… 

  Straat : ……………………………… Nr. ……… 

  Postcode : …………………………………………… 

  Tel : …………………………………………… 

  E-mail : …………………………………………… 

  De vereniging verklaart te handelen in overeenkomst met artikel 17 van de Richtlijn 92/66/EG aangaande de verplichte enting tegen Newcastle Disease (paramyxo) en NPO reglement Eigendomsrecht en Hokcontrole, art. 12 lid 8. 
  Tevens verklaart de vereniging bovendien te controleren dat uitsluitend duiven die ingeënt zijn tegen paramyxovirose aanvaard worden voor de  leer- en wedvluchten die in haar clubgebouw worden ingekorfd tijdens het seizoen. 
  Ook verklaart de vereniging dat de onder hun verantwoording ingekorfde duiven voorkomen op de ingeleverde hoklijsten en mutatieformulieren van de deelnemende liefhebbers. 
  De vereniging neemt hiervoor de volle verantwoording indien er zich calamiteiten voordoen, waarbij mogelijk duiven verloren gaan. 
  In twee exemplaren opgemaakt 
  te:...........................datum................ 
  (1 ex. te bewaren bij de vereniging, 1 ex. te bewaren door de afdeling) 

  Naam voorzitter: ………………………Lidnummer:................... 
  Handtekening: …….……………… 

  Naam secretaris: ……....…… 
  Lidnummer:..................................... 
  Handtekening: ………………..

 • Uitvraag bestelformulier 2018

  Beste verenigingen,
  Graag aandacht voor de bestelformulier 2018!
  Langzamerhand komt het vliegseizoen 2018 in beeld.
  De meeste verenigingen zijn al bezig met de voorbereidingen.
  Hierbij hoort het op tijd bestelen van de benodigde bescheiden.

  Indien uw verenging materialen uit onderstaande bestelformulier ontbeert kunt uiterlijk tot 9 maart 2018 bestellen via de bestelbon.

  Met vriendelijke groet,

  Wim Konter

   

  Bestelformulier  2018.
  =================

   

       

                    

   

  Uiterlijk 9 maart 2018  inzenden!!

         
             
     

  Vereniging Nr::

     
             
     

  Naam Vereniging:

     
             
             
   

  Te bestellen materialen

  ===============

         
             
   

  Gummiringen (per 1000).........

         
             
   

  Inkorfsets (per 100).................

         
             
   

  Rol(len) karton........................

         
             
   

  Boxen......................................

         
             
   

  Labels doffers.............................

         
             
   

  Labels

  ...
 • ALV, 9 maart 2018

  Datum:    9 maart 2018

  Locatie:   MFC De wier
                  De Telle 21
                  Ureterp

  Genodigden: Bestuur
                       Kiesmannen verenigingen

  Aanvang: 19:30 uur
  Sluiting:   22:00 uur

    

  Agenda

  1. Opening.
  2. Appél der kiesmannen.
  3. Ingekomen stukken en mededelingen.
  4. Notulen vorige vergadering, d.d. 11 november 2017.
       Document concept-notulen, ALV 11 november 2017, Concept-notulen-ALV-11-november-2017-definitief.pdf
       PPt, “Duivensport altijd in beweging, ALV 11 november 2017” Duivensport altijd in beweging
  5. Jaarverslag 2017.
       Document “Afdeling Friesland ’96, jaarverslag definitief, 16 februari 2018” Afdeling Friesland 96- aarverslag 2017
  6. Financieel verslag en kascontrolecommissie. 
       Document “Afdeling Friesland ’96 Jaarrekening 2017”, Afdeling-Friesland-96-Jaarrekening-2017.pdf
       Document “Afdeling Friesland ’96, begroting 2018”, Afdeling-Friesland-96-begroting-2018.pdf
       Document “Verslag kascommissie Afdeling Friesland ’96, 2017”, Verslag-kascommissie-Afdeling-Friesland-2017.pdf
  7. Vaststellen vliegprogramma 2018.
       Vervoerschema2018-1.pdf
  8. Vaststellen samenspelindeling 2018.
       Voortgang GIS-studie (presentatie Hogeschool Van Hall Larenstein).
       Samenspelindeling 2018.
  9. Bespreken afdelingsvoorstellen
    a.Transportroutes 2018.
    b.Zondagregeling, wijziging HH-reglement. Document “Toelichting HH-reglement, zondagregeling, ALV 9 maart 2018”, 
       Toelichting HHreglement zondagregeling
  10. Bespreken verenigingsvoorstellen.
      a.PV de Blauwband, document “Verenigingvoorstellen ALV, 9 maart 2018, definitiefVerenigingsvoorstellen ALV-9 maart 2018
  11. NPO-vergadering d.d. 10 maart 2017.
         LR-10-03-2018-AP-8---Voorstellen-afdelingen.pdf
         Resterende documenten op
  ...
 • Vliegprogramma 2018 versie 3

  Onderstaand het voorlopige vliegprogramma 2018 versie3. Het programma zal maandag 19 februari 2018 in overleg met afdeling 10 definitief worden vastgesteld. Daarna zal de definitieve versie z.s.m. worden geplaatst.

  Overeenkomstig vliegschema NPO 2018-versie7 zal de marathonvlucht Ruffec in ieder geval worden gewijzigd in Perigueux.

  Vliegprogramma-2018-versie3.pdf

 • NAW-gegevens verenigingbestuurders actualiseren

  Aan alle bestuurders van de verenigingen,

  Op 1 februari 2018 wordt de NPO-ledenadministratie weer geactualiseerd. De verenigingen worden verzocht de juiste NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen van de verenigingbestuurders op tijd in te voeren (in de NPO- ledenadministratie). Ook wanneer u nog leden aan of af moet melden, dient dit voor eind deze maand gemuteerd te zijn. U weet dan zeker dat uw mutaties tijdig worden gewijzigd.

  Afgelopen periode kreeg het secretariaat steeds vaker foutmeldingen bij het versturen van mails met noodzakelijke informatie. Bestuurders zijn gestopt, opgevolgd door nieuwe bestuurders of overleden. Daarnaast zijn verenigingen opgehouden te bestaan.

  Het afdelingsbestuur wil beter communiceren met de besturen en leden. Zeker tijdens het vliegseizoen 2018. Een actueel NAW-bestand is dan onontbeerlijk. Alle fouten in het NPO-ledenbestand zorgen voor veel communicatieruis en vraagt veel tijd- en energie bij het versturen van informatie.

  Kortom, wilt u als bestuurder op tijd de juiste informatie ontvangen, zorg dan dat uw NAW-gegevens op orde zijn in de NPO-ledenadministratie!

  Alvast dank voor uw medewerking.
  Namens het afdelingsbestuur Friesland’96,

  Wim Konter

   

 • Rectificatie bericht "Voorbereidingen vliegseizoen op stoom!"

  Vorige week is de route naar de vj ALV gecommuniceerd.
  Vanuit diverse verenigingen is het verzoek gekomen de vj ALV niet op zaterdag 3 maart 2018 te plannen i.v.m. de voorjaarsduivenbeurs (3 en 4 maart 2018) te Houten.

  Voor veel liefhebbers is dit dé jaarlijkse start van het duivenseizoen.
  Het afdelingsbestuur is hierop op zoek gegaan naar een alternatieve datum.
  Na overleg met de Amelander verenigingen en de beheerder van de vergaderlocatie De Wier is besloten de vj ALV te verplaatsen naar vrijdag 9 maart 2018.
  De zaal is beschikbaar vanaf 19:00 uur, we starten om 19:30 uur.

  Wij verwachten hiermee vele liefhebbers tegemoet te komen en danken de Amelander verengingen en de beheerder voor hun medewerking en flexibele opstelling.

  Namens het afdelingsbestuur Friesland '96,

  Wim Konter

 • Minisymposium Duivensport 2.0

  Zaterdag 20 januari hebben de besturen van afdeling 10 en 11 in M.F.C. De Wier in Ureterp, samen met een aantal commissieleden van beide afdelingen meegedaan aan een minisymposium.

   

  Het symposium  is georganiseerd door afd. Friesland ’96. Een belangrijke reden hiervoor is dat afdeling 10 en 11 de intentie hebben uitgesproken meer met elkaar samen te werken op gebied van vervoer en het samenstellen van de vliegprogramma’s. Daarom is op deze dag ook in wisselende samenstelling met elkaar gesproken en gediscussieerd.

  Dr. Albert Winkel van de W.O.W.D. was de expert die een presentatie hield over de kwaliteit van onze duivencontainers, de luchtverversing en het op de juiste transporteren van postduiven.

  Een onderliggende reden is ook dat de duivensport steeds meer aandacht krijgt van de politiek en dierenwelzijnsorganisaties.

  Daarbij leiden misverstanden, als gevolg van aannames (van leden), vaak tot negatieve beeldvorming. Deze combinatie van aandacht en negatieve beeldvorming is schadelijk voor onze duivensport.

  Wij, als duivensportorganisatie, beogen voor nuen in de toekomst, de duivensport op een diervriendelijke manier te bedrijven.

  Hiervoor is het noodzakelijk dat we op een verantwoorde en transparante manier onze zaken organiseren en vastleggen. En van daaruit herleidbaar handelen. Intern en extern.

  Dit geldt met name voor het totale traject van inkorven, vervoer, tot en met de lossingen.

  Door met elkaar de aanwezige expertise te bundelen, kunnen we onze prachtige duivensport toekomstbestendig maken.

  De uiteindelijke doelstelling is een kwaliteitshandboek te maken waarin in processen over convoyage en lossingen goed beschreven staan en daar ook naar te handelen.

  Hierbij plaatsen we het programma van het minisymposium, de begeleidende PowerPoint en de opdrachten en stellingen waarover gediscussieerd is.

  Minisymposium-kort-20-01-18-Compatibiliteitsmodus.pdf     

  Kwaliteitshandboek-met-stellingen.pdf        

  De uitkomsten van deze dag worden door onze secretaris Wim Konter en tweede secretaris Jelle Zwart uitgewerkt en zullen dan op de site geplaatst worden.

  SJK

  Programma

  Duivensport 2.0

  13:00 uur.

  Inloop en ontvangst en symposiumleider Simon Kuipers  

  13:15 uur.

  Presentatie van W.O.W.D. lid Dr. Albert Winkel met als thema: Duivensport 2.0

  rsz albert winkel

  Albert geeft een presentatie over verantwoord vervoer en lossen van postduiven. Dit op basis van de resultaten van diverse wetenschappelijke studies en onderzoeken op gebied van de postduivensport.

  rsz zaal

  14:30 uur.

  Workshops.

  A.d.h.v. een aantal stellingen gaan we onderzoeken wat voor consequenties dit heeft voor de duivensport in Noord-Nederland.

  16:30 uur.

  Opbrengst.

  Door terug te koppelen aan de groep worden de resultaten en bevindingen gedeeld.

  De uitkomst kan een opmaat zijn voor een kwaliteitshandboek.

  17:00 uur.

  Einde. ...

 • Voorbereidingen vliegseizoen 2018 op stoom

  De eerste weken van 2018 zijn alweer om. De meesten zijn nu druk met de toekomst van de kolonie.
  Kweekkoppels samenstellen, lijnen beoordelen, komen de jongen goed op? Zijn de (nood)ringen op tijd?
  Het kweekseizoen is in volle gang!

  Voor het afdelingsbestuur staat januari 2018 in teken van de voorbereidingen voor het vliegseizoen 2018.
  Dat betekent veel overleg, afstemmen en plannen. Ook keuzes maken en richting geven aan nieuwe wegen, ontwikkelingen, hoe kan het beter.
  Over de gemaakte keuzes en hoe en op basis waarop deze keuzes tot stand zijn gekomen legt het bestuur in de ALV van 3 maart 2018 verantwoording af.
  Dat doen we in de vorm van voorstellen.

  Over de voorstellen willen wij u tijdig informeren, zodat iedereen op de hoogte kan zijn. Communiceren dus.
  Communiceren is het gemeenschappelijk maken van informatie. Dat doe je niet alleen, dat doe je met z'n allen.
  Voor een juiste besluitvorming zijn de informatielijnen gestroomlijnd en is een planning opgesteld.

  De belangrijkste data:
  Informeren leden en verenigingsbesturen: 20 januari 2018;
  Deadline indienen verenigingsvoorstellen: 9 februari 2018;
  Documenten vj ALV publiceren op website en verzenden naar kiesmannen verenigingen: 16 februari 2018;
  Vj ALV: 3 maart 2018.

  Onze vj ALV 2018 gaat ergens over!
  Het afdelingsbestuur steekt veel energie in het op orde krijgen van de vele variabelen die invloed hebben op een juist verloop van ons vliegseizoen.
  Hierin past een optimaal vliegprogramma, juist transport en een afgesproken lossingsbeleid.
  Door met elkaar, met respect voor alle meningen, over de keuzes communiceren, maken we er samen een mooi vliegseizoen 2018 van.
  Het sluitstuk van deze communicatie is de vj ALV op 3 maart 2018. Hier stellen we allen vast hoe het vliegseizoen 2018 vorm wordt gegeven.

  Voor de kiesmannen van de verenigingen is het dus zaak op 3 maart 2018 hier uw verenigingen te vertegenwoordigen.

  Met vriendelijke groet,

  Namens het afdelingsbestuur

  Wim Konter

 • Uitleveren ringen 2018

  Excuus Brief van de leverancier ringen. Communicatie over de (nood)ringen verloopt via bureau NPO.

  i

 • Dankbetuiging


  Langs deze weg willen wij een ieder bedanken voor de belangstelling en de vele 
  kaarten die wij mochten ontvangen bij het overlijden van mijn man en onze heit en pake . Piet Oldenburger.Het was hartverwarmend.
  Verder wensen wij een ieder een gezond en een succesvol 2018 toe.
   
                 Jannie ,kinderen en kleinkinderen.
   
  ** De openingstijden van de winkel ( de Steeg ) blijven ongewijzigd.
 • Noodringen 2018


  Beste leden van afdeling Friesland '96,
   
  Zoals u ongetwijfeld al hebt vernomen zijn er problemen ontstaan bij de levering van de vaste voetringen 2018.
  Door vertragingen van de leveringen worden de vaste voetringen 2018 rond 12 januari 2018, volgens de reguliere route, verzonden naar alle verenigingen.
  Hierdoor komen liefhebbers met vroege winterjongen in de problemen.
  De NPO heeft een noodactie opgezet om deze liefhebbers tegemoet te komen.
   
  Na opgave door verschillende verenigingen zijn noodringen aangeschaft. Hiermee wordt de eerste urgente nood opgelost.
  Vandaag zijn de "bestelde" noodringen bij de NPO, per afdeling gebundeld.
  Om verdere leveringrisico's te vermijden worden vrijdag 29 december 2017  de "bestelde" noodringen voor de afdeling Friesland '96 bij 2 adressen aangeleverd:
   
  Voor de zuidelijke verenigingen, zie tabel 2 in bijlage:
  Wim Konter
  Kade 3
  8325 HG Vollenhove
  Tel.: 06 20519552
  Ophaalmoment: zaterdag 30 december 2017 van 10:00 uur tot 16:00 uur.
   
  Voor de noordelijke verenigingen, zie tabel 1 in
  ...
 • Bonnenverkoop afdeling

  Top bonnenverkoop afdeling Friesland’96 op www.bonnenverkoop.nl

  Onze afdeling Friesland is qua leeftijd de jongste afdeling van ons land. Dat is ook te merken in de bruisende ideeën en evenementen die onze afdeling organiseert.

  Om dit alles nog een stukje verder te brengen deze top bonnenverkoop, van o.a. vele Friese toppers en wie goed opgelet heeft verschuift de kwaliteit in onze sport steeds meer naar het Noorden. Daar zitten veel liefhebbers met veel ambities en dat komt steeds meer tot uitdrukking in de resultaten van onze afdeling t.o.v. de rest van het land.

  Wij willen langs deze weg alle schenkers van de bonnen hartelijk danken voor het schenken van de bonnen en alle kopers bij voorbaat dank voor het kopen van de bonnen. Wij kunnen hiermee veel goed werk doen voor de Nederlandse duivensport en de Friese in het bijzonder.

  Deze verkoop is uitsluitend op internet.

  Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen op www.bonnenverkoop.nl en u hok te versterken voor het komende seizoen met een top aankoop.

 • Het bestuur is weer volledig

  IMG 2934

  Jelle Zwart uit Sneek heeft zich bereid gevonden in het bestuur van onze afdeling plaats te nemen. Daar zijn we erg content mee. Formeel wordt hij voorgedragen en benoemd op de voorjaarsvergadering en tot die tijd kan hij mooi mee 'proefdraaien' in het bestuur.
  In bijgaand stuk stelt Jelle zich voor en is een foto van hem geplaatst.
  Even-voorstellen.pdf

  Het bestuur

   

 • Duivensport in de picture

  Nationale Dagen 2017
  De nationale dagen in Rosmalen zitten er weer op. Vele sportvrienden uit het noorden hebben een bezoek gebracht aan de Nationale Dagen.

  Ledencongres
  Bijzonder was wel het Ledencongres op zaterdag 9 december om 14.00 uur. Deze was live te volgen via internet en werd gepresenteerd door Hans van der Veer en ons spraakwonder Jannes Mulder.
  Je kon via een kahoot quiz (PresenterWall online) je mening geven via je mobiele telefoon over 14 stellingen die de duivensport nu en in de toekomst aangaan.
  Het Ledencongres is de basis van een nieuw democratisch proces in onze duivensport. Bijzonder was het om deze eerste bijeenkomst bij te wonen. Hier wordt duivengeschiedenis geschreven!!!
  Jannes en Hans gingen prima inhoudelijk in op de stellingen en er was een leuke chemie tussen beide. Over elke stelling werden weer liefhebbers uit het publiek geïnterviewd. De zaal zat niet vol, maar hopelijk is in de toekomst de zaal te klein.

  Het was vrij donker in de zaal, daarom zijn de foto’s wat minder goed van kwaliteit.

  Opening door NPO-voorzitter Maurice van der Kruk:

  p1

  p2

  Postduivensport op inventaris Immaterieel erfgoed.

  Sinds zondag 10 december is de postduivensport officieel immaterieel erfgoed. Het staat nu op de ‘inventaris immaterieel erfgoed’.
  De opzet van immaterieel erfgoed is om gewoontes van vroeger die men koestert en nu nog doet en vooral levend wil houden voor de volgende generaties.
  Zo moet een Erfgoedzorgplan gemaakt worden en initiatieven ondernemen om het immaterieel erfgoed levend te houden.

  Hub Wetzelaer van de ZLU was ooit initiatiefnemer voor de aanvraag. De NPO heeft de aanvraag samen met de ZLU ingediend.
  Het certificaat is ondertekend door NPO-voorzitter Maurice van der Kruk en de ZLU-secretaris Hub Wetselaer.
  Bij de ondertekening was Pieter van Rooij, adviseur erfgoedzorg bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed aanwezig. Hij heeft het traject tot aan de ondertekening begeleid.
  Het tekenen van het certificaat gebeurde zondag 10 december tijdens de Nationale Dagen van de NPO.

  p3

  Van links naar rechts: Hub Wetzelaer, Pieter van Rooij, Maurice van der Kruk

  p4

  Ook omrop Fryslân was geïnteresseerd in dit nieuwsfeit. Simon Kuipers was maandag 11 december live te volgen op de Friese radio om 12.15 uur en ‘s avonds op de Friese tv. Tevens is Simon geïnterviewd door de Leeuwarder Courant.

  SJK

 • kampioenen 2017

  Beste kampioenen 2017 van afdeling Friesland '96,

  Het zal u niet zijn ontgaan! Zaterdag j.l. vond het eerste FUIDFESTIVAL plaats in Ureterp.
  Tijdens dit gezellige bijeenzijn zijn onze kampioenen 2017 gehuldigd.
  Helaas konden niet alle kampioenen aanwezig zijn om de verworven prijs/prijzen in ontvangst te nemen.

  Vanaf 7 december 2017 zijn de prijzen alsnog af te halen bij onze voorzitter:
  Simon Kuipers
  Achterwei 29,
  9216 VH Oudega.

  Wel graag een telefoontje vooraf om een vergeefse reis te voorkomen.
  Tel.: 0512 303048
  Mob.: 06 53339353

  Organisatie FUIDFESTIVAL

 • Fuidfestival: Weer naar huis

  De flinke delegatie uit Ameland met in hun midden topper Jan Kooiker is ook weer veilig thuis aangekomen!

  Bedankt voor jullie komst en tot volgend jaar!

 • Fuidfestival live

  Indruk van de volle bak in het MFC De Wier! 

   

  De Keizergeneraal jeugd Riekelt H. de Vries

   

  Heel Friesland bakt!

   

  Eerste deel tourkampioenen

 • G.P.S. formulieren

  In week 49 worden de kosten van G.P.S. formulieren geïncasseerd.

  Joh. Keuning Penningmeester

 • Terugkoppeling van afdelingsbestuur, ALV van 11 november 2017

  Op 11 november 2017 heeft de najaarsledenvergadering van afdeling Frieslanfd '96 plaatsgevonden.
  De notulen worden opgesteld en binnenkort op de website geplaatst. Vooruitlopend op de verslaglegging hecht het afdelingsbestuur er waarde aan u op de hoogte te stellen van de belangrijkste bespreekonderwerpen.
  Rode draad was de presentatie PPt "Duivensport altijd in beweging", gepresenteerd door onze voorzitter.
  Tijdens de presentatie en tijdens de behandeling van de agendapunten zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

  Belangrijkste (bespreek)punten:

  1. Bericht ontvangen van overlijden Piet Oldenburger.
  2. Grote afwezigheid van verenigingen op ALV. Baart zorgen, geeft mate van betrokkenheid weer.
  3. Aandacht voor NPO-ontwikkelingen, secties en platforms. Nu tijd voor aanhaken!
  4. Dit vliegseizoen veel waardering voor vervoerscommissie en lossingcommissie. Maar het kan altijd beter! Met name op tijd communiceren heeft bijzondere aandacht van afdelingsbestuur.
  5. Afdelingsbestuur organiseert begin 2018 een mini-symposium. Hier wordt samen met deskundigen, besturen en commissieleden nagedacht over onderwerpen als vervoer, welzijn duiven, vliegprogramma en communicatie. Resultaten worden gedeeld tijdens ALV 3 maart 2018. Uitgangspunt is besturen op basis van feiten, niet op basis van “onderbuikgevoel”.
  6. Ondanks goed en evenwichtig concept-vliegprogramma toch enkele wensen en vragen voor aanpassingen. Worden komende periode meegewogen en leiden mogelijk tot enkele wijzigingen.
  7. De eerste financiële vluchtgegevens over 2017 van onze penningmeester geven wederom een zorgelijk beeld. Bestuur gaat hier komende periode mee aan de slag. Voorzitter doet nogmaals een beroep op alle aanwezigen na te denken over samenwerkingsvormen met buurverenigingen.
  8. ALV stemt in met updaten website en mandateert het bestuur de acties in te zetten. Per 1 januari 2018 vernieuwde website in de lucht.
  9. Voorstel “verdeling teletekstmelding N/Z” wordt niet aangenomen. De snelste 10 duiven van de afdeling komen op teletekst.
  10. Afdelingsbestuur is onvolledig. Geen nieuwe kandidaten voor vacante posities. Voorzitter roept kandidaten op zich alsnog te melden. Wim Konter zegt toe zijn termijn met ten minste één jaar te verlengen tot november 2018.
  11. Het eerste FUIDFESTIVAL in nieuwe vorm vindt plaats op 2 december a.s. Nieuwe opzet ziet er heel goed uit, er is voor elk wat wils. Ook voor de partners.
  12. De ALV vraagt aandacht voor de jeugd. De jeugd komt steeds meer op de achtergrond. Dit doen we niet goed! Vraagt nadrukkelijk aandacht.

  Zodra de notulen gereed zijn worden deze op de website gepubliceerd.


  Namens het afdelingsbestuur,

  Wim Konter
  secretaris

 • Busreis (Jeugd)manifestatie afgelast

  Helaas hebben we moeten besluiten dat na vele jaren de busreis naar de Nationale dagen door te geringe belangstelling geen doorgang kan vinden.

  We doen hierbij dan ook een oproep aan de senior leden om zoveel mogelijk jeugdleden mee te vragen om de manifestatie toch te kunnen bezoeken.

  De Jeugdcommissie

 • RMD

  In week 47 worden de gewonnen geldprijzen van De R.M.D. vlucht aan de verenigingen waartoe de winnaars behoren overgemaakt.

  Joh. Keuning

  Penningmeester

 • RMD

  In week 47 worden de gewonnen geldprijzen van De R.M.D. vlucht aan de verenigingen waartoe de winnaars behoren overgemaakt.

  Joh. Keuning

  Penningmeester

 • Wie hoort bij welke sectie?

  De afgelopen weken hebben alle leden van de NPO de gelegenheid gehad zich op te geven bij welke twee secties ze willen horen. Daar heeft een deel van de leden op gereageerd en de secties die zij aangegeven hebben zullen ook zo aan hun lidgegevens toegevoegd worden.

  Er zijn ook verenigingen die van hun leden de keuzes hebben doorgegeven. Ook dit is een prima werkwijze.

  Graag willen wij als afdelingsbestuur nog een oproep doen om de leden die zich niet hebben aangemeld, te bewegen dit alsnog te doen.

  Dat kan via bijgaande NPO Keuzewijzer

   

  http://www.npo-keuzewijzer.nl/

   

  Het afdelingsbestuur.

   

 • Uitslag RMD-vlucht

  Ronald McDonald vlucht Heusden-Zolder op 6 augustus 2017:

  Vluchtoverwinnaar:  Sj. Weening Harkema.

  Winaars hoofdprijzen District 1:
  Hoofdprijs A t.w.v. € 100 nummer 2. T. Wouda - Uitwellingerga
  Hoofdprijs A rest t.w.v. € 29,75 nummer 11. Comb. G. & G.Damstra - Lekkum
  Hoofdprijs B t.w.v. € 75 nummer 3. Hoekstra/Mendez da Costa - Ternaard
  Hoofdprijs B rest t.w.v. € 13,00 nummer 4. E. Dijkstra - Oenkerk
  Hoofdprijs C rest t.w.v. € 49,25 nummer 5. Y. en H. Stielstra - Holwerd
   
  Winaars hoofdprijzen District 2:
  Hoofdprijs A t.w.v. € 100 nummer 2. H. & A. Pitstra - Twijzel
  Hoofdprijs A t.w.v. € 100 nummer 3. P. Broersma - Zwaagwesteinde
  Hoofdprijs A rest t.w.v. € 1,75 nummer 20. S.D. Wierstra - Twijzelerheide
  Hoofdprijs B t.w.v. € 75 nummer 14. J. Koehoorn - Twijzel
  Hoofdprijs B rest t.w.v. € 70,50 nummer 16. H.van kammen - Twijzelerheide
  Hoofdprijs C t.w.v. € 50 nummer 5. J. Rottine - Zwagerbosch
  Hoofdprijs C t.w.v. € 50 nummer 18. J.D. Poortvliet - Surhuizum
  Hoofdprijs C rest t.w.v. € 8,75 nummer 21. J. D. Poortvliet - Surhuizum
   
  Winaars hoofdprijzen District 3:
  Hoofdprijs A t.w.v. € 100 nummer 4. J. & S. Timmermans - Donkerbroek
  Hoofdprijs A t.w.v. € 100 nummer 10. van den Berg Pigeons - Tollebeek
  Hoofdprijs A rest t.w.v. € 10,00 nummer 14. Wouter Vedder - Tuk
  Hoofdprijs B t.w.v. € 75 nummer 5. Teake Fraterman - St.Nicolaasga
  Hoofdprijs B rest t.w.v. € 61,00 nummer 11. van den Berg Pigeons - Tollebeek
  Hoofdprijs C t.w.v. € 50 nummer 1. M.T. Strating - Zwartsluis
  Hoofdprijs C t.w.v. € 50 nummer 2. M.T. Strating - Zwartsluis
  Hoofdprijs C rest t.w.v. € 30,75 nummer 3. F. Elbers - Zwartsluis
   
   
  Reclames op deze einduitslag t/m 10 november 2017 mogelijk via uitslag@friesland96.nl.
 • Jeugd friesland

  Hallo Jeugd,
  Hier is de uitnodiging voor de prijsuitreiking op zaterdag 2 december jullie krijgen ook nog persoonlijk bericht!
  Bij genoeg animo zal er een bus worden geregeld voor de manifestatie naar Rosmalen wil je mee meld je dan gelijk aan!! En houd de site van Friesland in de gaten of de reis doorgaat!!
  Op de lijst van gratis prijzen kun je zien of je wat gewonnen hebt hier krijg je thuis bericht van de komende week.
  Ook nog graag even op de site zetten. Dat ook volwassenen zeg kunnen aanmelden voor de bus naar Rosmalen. Mail naar h.halma1@kpnplanet.nl

   

 • UPDATE 3: agenda ALV, 11 november 2017

  Datum:  11 november 2017

  Locatie: MFC De wier
                De Telle 21
                Ureterp

  Genodigden: Bestuur
                       Kiesmannen verenigingen

  Aanvang: 13:30 uur
  Sluiting:   17:00 uur

  Agenda

  1. Opening.
  2. Appél der kiesmannen.
  3. Ingekomen stukken en mededelingen.
       PPt districtoverleg 2017. PDF VERSIE
  4. Notulen vorige vergadering, d.d. 18 maart 2017.
       Document “Concept-notulen ALV 18 maart 2017, definitief”
  5. PowerPoint presentatie.
  6. Concept- vliegprogramma 2018.
       Document "concept-vliegprogramma 2018 - Update". met de Toelichting - Update 
  7. Vervoer 2018, praktische opmerkingen/voorstellen.
  8. Bespreken voorstellen afdelingsbestuur.
   - Instemming investering website.
       Document “voorstel nieuwe website”.
   - Aparte lijst teletekst, Noord / Zuid
       Document nog in ontwikkeling..
  9. Bespreken verenigingsvoorstellen.
       Document “Verenigingsvoorstellen 11 november 2017”.
  10. Verslag NPO-vergadering d.d. 4 november 2017.
   Toelichting-voorstellen-NPO.pdf
   NPO-LR-04-11-2017-Agenda.pdf
   NPO-LR-04-11-2017-AP-3---Vaststelling-notulen.pdf
   NPO-LR-04-11-2017-AP-4---Begroting-2018.pdf
   NPO-LR-04-11-2017-AP-5---Voorblad.pdf
   NPO-LR-04-11-2017-AP-5A----Amendementen-preadviezen-vliegprogramma-2018.pdf
   NPO-LR-04-11-2017-AP-5---A-Vliegproogramma-2018.pdf
   NPO-LR-04-11-2017-AP-5---B-Sectie-en-Platformreglement.pdf
  ...
 • Mededeling penningmeester

  Ik ben voornemens om in week 42 het karton , gummiringen, labels en vervoerkaarten af te rekenen. Zorgt u wel voor voldoende saldo?

  kosten 1 rol karton 20,00 euro
  1000 gummiringen 80,00 euro
  100 inkorfsets 20,00 euro
  label 0,08 euro
  vervoerskaartjes per set 4,50

  Joh. Keuning Penningmeester

 • Indienen verenigingsvoorstellen

  De verenigingsvoorstellen voor de najaarsvergadering van 11 november dienen uiterlijk 10 oktober bij de secretaris binnen te zijn.

 • District overleg

  De afdeling komt bij je langs

  Ook dit jaar gaan wij als afdelingsbestuur weer op informele basis met onze leden in gesprek. Wij willen graag weten wat er leeft en speelt in de regio. Zijn er nieuwe ideeën of bijzondere ontwikkelingen, zijn er zaken die aangepast moeten worden, alles mag aan de orde komen. Tevens bespreken we de nieuwe organisatie ontwikkelingen betreffende Secties en Platforms bij de NPO.   

  De uitkomsten van deze overleggen gaan we meenemen in de plannen voor vliegseizoen 2018.

  Iets andere werkwijze

  Het afdelingsbestuur vindt dat de besturen van basisverenigingen in deze overleggen een prominentere rol moeten krijgen. Als vereniging vraag je de leden om input voor deze avond; die wordt dan van te voren beschikbaar gesteld aan het afdelingsbestuur, zodat hierop ook een gefundeerd antwoord kan worden geven. Het grote voordeel hierbij is, dat liefhebbers die niet aanwezig kunnen zijn en wel punten naar voren willen brengen, dit via deze weg kunnen doen. Tevens gaan we de vragen met antwoorden van het bestuur op onze afdelingssite  plaatsen.

  Programma van de avond:

  Ontvangst       19.45 uur

  Aanvang         20.00 uur

  • Opening dagvoorzitter
  • Presentatie afdelingsbestuur
  • Bespreken ingebrachte onderwerpen
  • v.t.t.k.
  • Sluiting

  Het streven is om 22.00 uur af te sluiten, zodat er nog tijd overblijft om even met elkaar na te praten.

  Dit jaar is ervoor gekozen om per District een bijeenkomst te houden en die zal plaatsvinden op:

  Dinsdag 3 oktober District 1 Sneek

  Naam club: L'Estafette

  Adres: Oude Oppenhuizerweg 23

  Plaats: Sneek

  Woensdag 11 oktober District 2 Harkema

  Naam club: De Adelaar

  Adres: Fûgelkamp 6          Postcode: 9281 MA

  Plaats: Harkema

  Dinsdag 17 oktober District 3 Steenwijkerwold

  Naam club: De Doorzetters

  Adres: Ten Holteweg 54 A

  Plaats: Steenwijkerwold

   

   

 • Na het seizoen taartvluchten

  Al vele jaren wordt er door de mensen van Flevoland Urk na het seizoen taartvluchten georganiseerd.

  Wij als bestuur van de afdeling Friesland staan positief t.o.v. deze organisatie en bevelen u dan ook deze extra vluchten van harte aan.

  Alle informatie over deze vluchten kunt u vinden op www.taartvluchten.nl .

  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur

 • N38 Asse Zellik

  Voor de laatste vlucht van vliegseizoen 2017 is een lossingsvergunning aangevraagd voor Asse Zellik. Aangezien er in Tienen zoals eerder dit jaar is aangegeven niet gelost kan worden en zoals vorige week gemeld voor Heusden-Zolder de lossingsvergunningen zijn ingetrokken.

  De weersvooruitzichten zijn eindelijk weer beter en we hopen dan ook dat we het jaar af kunnen sluiten met een mooie vlucht vanuit Asse Zellik.

  We wensen u alvast veel succes!

  Namens het bestuur,

  Hylke van Dijk

 • Situatie rondom de 3e natourvlucht

  De voorspellingen voor dit weekend zijn wederom verre van ideaal.
  Zaterdag veel buien bij de kust welke in de loop van de ochtend het land optrekken, in het zuidoosten lage stratus en mist, zondag wordt op grotere schaal mist en lage stratus voorspeld.
  Op advies van Zimoa zou een losplaats dichter bij de afdeling en oostelijk van Eindhoven de voorkeur genieten.
  Wij hebben daarom besloten om met de duiven naar Gennep te rijden.

  Van het IWB hebben wij wederom geen reactie mogen ontvangen.

  De LC

 • Situatie rondom de 2e natourvlucht

  Ons uitgangspunt is om a.s. zaterdag een wedvlucht te hebben, maar de weersverwachtingen voor morgen zijn verre van ideaal, dus zal er ingespeeld moeten worden op de situatie.

  Op advies van Zimoa zou een noordelijker en oostelijker losplaats de voorkeur genieten en daarom hebben wij besloten om vanavond met de duiven naar Gennep te rijden.
  Onze verwachting is dat daar morgen de beste omstandigheden zullen zijn.
  Mochten wij onverhoopt toch uitstellen naar zondag, dan zullen wij zaterdagmiddag met de duiven naar Weert rijden, waar de duiven worden verzorgt en zondagmorgen worden gelost.
  De omstandigheden voor zondag zijn vele malen beter dan zaterdag maar wij hopen daar geen gebruik van te hoeven maken.

  De LC

 • Voor komende vlucht(en) geldt het volgende

  - Voor de komende vluchten (Morlincourt én de natoervluchten) is het aantal duiven weer 25 duiven/mand.
  - Er kunnen op Morlincourt geen oude duiven mee, wel op de natoer.
  - Om als vereniging zelfstandig te kunnen inkorven voor Morlincourt, moeten er minimaal 5 leden inkorven.

  - Voor de zekerheid: Morlincourt is dit jaar geen nationale vlucht. Dus bij minimaal 5 inkorvende leden worden de duiven volgens de geldende ophaalroutes (zie website) opgehaald.

  Met vriendelijke groet,
  Namens het afdelingsbestuur,
  Wim Konter

 • Africhting Heteren dinsdag 29 aug

  De afdeling organiseert op dinsdag 29 augustus een africhting vanaf Heteren. Inkorven op maandag 28 tot 20:00 bij Tot Weerziens - Urk.

  De vervoerscommissie

 • Africhting / natoer

  Het aantal duiven in de mand voor de africhting / natour kan gehandhaafd worden op 25.

  De vervoerscommissie

 • Niergnies 26-8

  Afgelopen zaterdag zijn we met drie trailers naar Quiévrain gereden. Het ziet er naar uit dat we voor Niergnies met twee trailers kunnen rijden. Om geen risico te lopen dat we voor een paar manden een extra trailer moeten inzetten, zijn na overleg de volgende maatregelen van kracht:

  - het aantal duiven wordt bepaald op 28 per mand. Dit is verantwoord, ook gezien de verwachte temperaturen.

  - er is geen gelegenheid voor het meegeven van oude duiven. Dus geen X-vlucht!

  We vragen uw begrip voor deze maatregel.

   

  De vervoerscommissie

 • Update: africhting 22 augustus

  In verband met de verwachte oosten wind wordt de losplaats van de africhting op dinsdag 22 augustus gewijzigd naar Zutphen. Inkorven op maandag (vanavond) tot 20.00 uur bij Tot Weerziens – Urk.

   

  De vervoerscommissie

 • Africhting 22 augustus

  De afdeling organiseert op dinsdag 22 augustus een africhting vanaf de Meern. Inkorven op maandag tot 20.00 uur bij Tot Weerziens – Urk.

  De vervoerscommissie

 • Africhting 16 augustus

  De afdeling organiseert op woensdag 16 augustus een africhting vanaf Harderwijk. Inkorven op dinsdag tot 20.00 uur bij Tot Weerziens – Urk.

  De vervoerscommissie

 • Wijziging losplaats

  Vorig jaar is er door onze convoyeurs aangegeven dat de losplaats Tienen geen geschikte losplaats is voor een afdelingslossing.
  De losplaats Tienen bied plaats aan 2 tot maximaal 4 containers en er dienen geen geparkeerde auto’s of evenementen te zijn.
  Wij gaan morgen zeker door met 3 containers en willen geen risico lopen dat er te weinig plaats is en een verantwoorde lossing van onze duiven niet gegarandeerd kan worden.
  Daarom wordt de losplaat Tienen gewijzigd in Heusden Zolder.

  De LC

 • Africhting 9 augustus update

  De geplande africhting van 9 augustus met inkorven op dinsdagavond bij Tot Weerziens-Urk gaat niet door.

  De vervoerscommissie

 • Africhting 9 augustus

  De afdeling organiseert op woensdag 9 augustus een africhting vanaf De Meern. Inkorven op dinsdag tot 20.00 uur bij Tot Weerziens – Urk.

  De vervoerscommissie

 • Ronald McDonald vlucht

  Komende zaterdag is het weer zover. De jaarlijkse attractievlucht voor het Ronald McDonald kinderfonds. 

  Heusden-Zolder 5-8-2017

  Deelname/poules = niveau 10. Inleg € 0,25 per duif. Alleen digitale uitslag.

  Het batig saldo met de inleg gaat naar Ronald McDonald Huis Friesland

   

  Deze vlucht wordt vervlogen in de 3 districten:

  District 1:         Samenspelen          A1,A2 en B1

  District 2:         Samenspelen          C1,D1 en D2

  District 3:         Samenspelen          E1,E2,F1 en F2

   

  Hoofdprijzen per district:

  Resv.A (=Poule 22) : Levensmiddelenpakket t.w.v. € 100,00. Inleg € 0,75.

  Resv.B (=Poule 23) : Levensmiddelenpakket t.w.v. €   75,00. Inleg € 0,50.

  Resv.C (=Poule 24) : Levensmiddelenpakket t.w.v. €   50,00. Inleg € 0,25.

  De snelste duif van het totale concours wint een fraaie herinneringsprijs.

  Klik hier voor het deelnameformulier

  Doe massaal mee de kinderen en hun ouders zullen U erg dankbaar zijn!!

  Namens het bestuur,

  Hylke van Dijk

 • Oproep kandidaten voor vacatures sectiebesturen en sectieraad.

  Geachte leden van afdeling Friesland ’96,

  Op 15 mei j.l. vond de Ledenraad plaats. Belangrijkste punt op de agenda was de statutenwijziging. De vergadering heeft, met de vereiste 2/3 meerderheid, besloten de voorgestelde statutenwijziging door te voeren.

  Eind juni 2017 hebben de afgevaardigden/kiesmannen ingestemd met de notulen, hiermee is het besluitvormingproces “statutenwijziging” afgerond. Het passeren van de statuten bij de notaris heeft inmiddels plaatsgevonden. De lang verwachte verandering binnen de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie is hiermee een feit. Velen zijn er van overtuigd dat met deze statutenwijziging de duivensport weer toekomst heeft. Dit vraagt, niet alleen van bestuurders, maar zeker ook van alle duivenhouders een blik vooruit. Toekomstgericht denken. Met z’n allen meedenken in de vernieuwing.

  Nu de nieuwe statuten de notaris zijn gepasseerd, wordt de komende maanden de nieuwe organisatiestructuur verder ingericht en bemenst. Het bestuur NPO stelt op korte termijn de competentieprofielen op voor invulling van de ontstane vacatures voor de sectieraad en de sectiebesturen. Deskundigheid en enthousiasme vormen hier de basis. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de NPO en de GPS2021 site.

  Het afdelingbestuur van Friesland’96 is van mening dat we ons proactief moeten opstellen. Niet terug blijven kijken, maar naar de toekomst. Daar wachten ons als duivensport, maar zeker ook als afdeling, diverse uitdagingen om onze sport levend te houden. We roepen daarom de leden op die voldoen aan de genoemde hoofdcompetenties zich in te zetten en zich beschikbaar te stellen om de duivensport weer nieuw elan te geven. Dit is uw kans om uw ideeën verder vorm te geven en tot uitvoering te brengen.

  Hebt u voldoende deskundigheid, bent u enthousiast over de nieuwe organisatiestructuur, bent u communicatief vaardig en bent u van mening dat uw ideeën bijdragen aan een toekomstbestendige duivensport, dan roepen we U op uw kandidatuur kenbaar te maken.

  Dat kunt u doen door een berichtje met een korte motivatie te sturen naar Simon Kuipers, via s.j.kuipers@planet.nl.

  Met vriendelijke groet,

  Wim Konter

 • Dagfondvlucht vanaf Issoudun

  Ophalen op donderdag 3 augustus volgens onderstaand schema

  Route 1
  Holwerd                19.00 uur
  Damwoude            19.30 ,,
  Drachten               20.00 ,,
  Noordwolde           20.00 ,, kl.vrv
  Steenwijkerwold    20.30 ,, kl.vrv
  Staphorst                21.00 ,,
  Wezep                   21.45 ,,

  Route 2
  Balk                      19.00 uur
  Emmeloord            19.45 ,,
  Urk                       20.15 ,,
  Wezep                   21.00 ,,
  Silvolde                 22.30 ,,

 • Cahors en Issoudun

  Voor deze vluchten met inkorven op dinsdag voor Cahors en op donderdag voor Issoudun geldt voor beide vluchten 25 duiven per mand. Inkorven bij de NIC’s .Voor wat betreft inkorftijden informeren bij de NIC’s. Ophaalroute volgt.

  De vervoerscommissie

 • Africhting

  De afdeling organiseert een africhting vanaf Harderwijk op dinsdag 1 augustus. Inkorven bij Tot Weerziens op maandag tot 19.45 uur.

  De vervoerscommissie

 • Wijziging losplaats, Weert wordt Tilburg

  De weersverwachtingen voor morgen zijn verre van ideaal.

  Een storing met regen, lage stratus en harde wind zal ons morgen parten spelen.
  Na overleg met Zimoa is er voor de westelijker losplaats Tilburg gekozen.
  Mochten er lossings mogelijkheden komen dan is daarop de meeste kans in een westelijke gekozen losplaats.

  de LC

 • Jonge duivenvlucht komend weekend

  Het ophalen voor de wedvlucht vanaf Weert vindt vrijdagavond plaats via de gebruikelijke routes en op de daarbij horende tijd. Dus geen wijzigingen meer zoals vorige week. De manden worden zaterdag niet teruggebracht.
  De vervoerscommissie

 • Wederom een mooi initiatief in de duivensport

  Duivenhok gezocht!

  De leden van PV de Doorzetters zoeken nadrukkelijk de verbinding met de omgeving. Na eerder een bericht over het samen optrekken met de een voetbalelftal, en op die manier positief de duivensport uitdragenen de verbinding met de omgeving zoeken, nu het volgende mooie initiatief!

  PV de Doorzetters hebben vergevorderde plannen om op zorgboerderij “De Maargieshoeve” te Steenwijk te starten met, zo zij het zelf noemen, “een duivenproject”.

  Op de zorgboerderij gaat de vereniging een duivenhok plaatsen. Onder de naam “team Maargieshoeve” worden (alle) bewoners en leden lid van vereniging PV de Doorzetters. Om te starten ontvangen alle bewoners en leden een jonge duif van de leden van PV de Doorzetters, waarmee in 2018 dus als team gevlogen gaat worden. Alle leden en bewoners krijgen een personal duivencoach en na de vlucht een aparte onderlinge uitslag.

  Wat een prachtig initiatief binnen de duivensport! Een initiatief wat getuigt van een grote sociale betrokkenheid en hopelijk voor alle bewoners en leden een mooie hobby.

  Als bestuur steunen we dergelijke initiatieven van harte. Mooie bindende initiatieven die de duivensport in een goed daglicht zetten. Daarom wil het bestuur graag de website van de afdeling Friesland ’96 beschikbaar stellen voor deze advertentievraag van PV de Doorzetters:

  Duivenhok gezocht!

  Misschien zijn er liefhebbers die na het seizoen een nieuw hok plaatsen of en het oude hok te koop zetten of kwijt willen. Denk dan aan dit mooi initiatief en de zorgboerderij “De Maargieshoeve”. Om dit duivenproject werkelijkheid te laten worden, is het hok het enige wat nog ontbreekt. Aan PV de Doorzetters zal het niet liggen, echt kanjers die doorzetters!

  Voor info of contact ga naar  Jannes.Mulder@home.nl 

  En kijk ook eens op http://www.maargieshoeve.nl/

  Namens voorzitter Jannes Mulder van PV de Doorzetters

  Wim Konter

 • Belading Chateauroux

  Het aantal duiven per mand is voor deze dagfondvlucht vastgesteld op 25.

  De vervoerscommissie

 • Africhting

  Op verzoek organiseert de afdeling een africhting vanaf Harderwijk op dinsdag 18 juli. Inkorven bij Tot Weerziens te Urk op maandag 17 juli. De duiven worden opgehaald maandag om 19.45 uur.

  De vervoerscommissie

 • Oude duiven op de jonge duivenvluchten

  Net als voorgaande jaren mogen er ook dit jaar weer oude duiven mee met de jonge duivenvluchten. Aangezien vrachtduiven zijn afgeschaft, moeten deze duiven in concours staan en dus over de inkorfantenne. Uiteraard niet in hetzelfde concours als de jonge duiven. Daarom is er in overleg met Compuclub besloten om voor de oude duiven de vluchtcodes X29 t/m X35 toe te voegen. Zie aanvulling vervoersschema2017.pdf

  Dus komende week dienen er dan op de vlucht Gennep (Als er in de vereniging oude duiven worden ingekorfd) twee bestanden ingezonden te worden naar Compuclub. Een bestand met vluchtcode J29 met alle jonge duiven en een bestand met vluchtcode X29 voor alle oude duiven. Dit kan door ze apart van elkaar in te korven, wat voor de meeste verenigingen als de makkelijkste wijze wordt gezien, maar alles kan ook doorelkaar worden ingekorfd en dan softwarematig door het splitsen van de bestanden in Winver. 

  Van de oude duiven zullen ook digitale uitslagen worden opgemaakt. Ze tellen echter voor geen enkel kampioenschap. De vrachtkosten + rekengeld zijn gelijk aan de jonge duiven. Oude doffers gescheiden inkorven. Oude duivinnen kunnen tussen de jonge. Maximaal 2 restmanden per vereniging. De oude gaan dan ook gelijktijdig los met de jongen.

  We denken zo in een behoefte te voorzien en wensen iedereen alvast veel succes met de jonge en/of oude duiven.

  Namens het bestuur,

  Hylke van Dijk

   

 • Dagfondvlucht Chateauroux

  Op donderdag 20 juli kan er ingekorfd worden voor het Nationale Concours van Chateauroux. Voor het inmanden gelden de gebruikelijke regels voor de verenigingen o.a. minimum aantal inkorvende leden. Bijkomend is de mandenlijst per mand. Op de mandenlijst dienen alle in duiven met ringnummer vermeld te worden met vermelding van E, bij elektronisch klokken , of het nummer van de gummiring .
  De lijst dient direct achter de deur van de mand onder het karton gelegd te worden.

  De vervoerscommissie

 • Beperkte ophaaldienst dagfond op donderdag 20 juli

  Route 1
  19.30 uur Harlingen 228
  20.00 ,, Bolsward
  20.20 ,, Sneek
  20.45 ,, Balk

  Route 2
  19.00 uur Ee
  19.39 ,, Holwerd
  20.00 ,, Leeuwarden 238
  20.30 ,, Heerenveen
  20.45 ,, Joure

  Route 3
  19.00 uur Damwoude
  19.15 ,, Zw.w. einde 218
  19.30 ,, ,, 219
  19.50 ,, Kootstertille
  20.05 ,, Harkema 205
  20.30 ,, Drachten 259
  19.30 ,, Veenwouden
  19.45 .. Bergum

  Route 4
  19.00 uur Oosterwolde
  19.15 ,, Noordwolde
  19.45 ,, Steenw.wold
  20.00 ,, Steenwijk 419
  19.30 ,, Zwartsluis
  19.45 ,, Vollenhove
  20.45 ,, Emmeloord
  21.00 ,, Urk 433

  N.B. Niet genoemde verenigingen, die aan de inkorfvoorwaarden voldoen, kunnen de verzegelde manden aanvoeren bij een andere vereniging. Begeleiding door twee leden. De vervoerskaart dient bij de vereniging,
  waar aangevoerd wordt ,afgegeven te worden. Op de achterzijde van de kaart de nummers van het zegel/lood vermelden met handtekening van een bestuurder. Een bestuurder van de ontvangende vereniging
  controleert de vermelde nummers. Kaarten meegeven aan de vervoerder.

 • Ophalen Morlincourt

  De midfondvlucht wordt donderdag 13 juli opgehaald bij alle verenigingen volgens de normale routes en tijden. Omdat we afgelopen weekend een africhting jd hadden ,met een behoorlijke deelname dus veel manden, is het om logistieke redenen gewenst dat we langs alle verenigingen rijden om de lege manden terug te brengen en dan de ingekorfde duiven voor de midfond meenemen.

  De vervoerscommissie

 • Africhting Zwolle 13 juli

  Woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur inkorven in Noordwolde voor een africhting vanaf Zwolle . Lossing donderdagmorgen.

  De vervoerscommissie

 • Africhting 11 juli

  Dinsdag vindt africhting plaats vanaf Harderwijk. Inkorven bij Tot Weerziens te Urk. Worden maandag om 19.30 uur opgehaald.

  De vrvcommissie

 • Africhting T27 en T28

  Enkele richtlijnen voor de komende trainingsvluchten van 8 en 15 juli.

  • Er mogen zowel oude als jonge duiven worden ingekorfd. 
  • 25 duiven per mand.
  • Maximaal 2 restmanden per vereniging.
  • De duiven hoeven niet over de antenne of voorzien te worden van een gummiring.
  • De verenigingen zien er op toe dat alleen ingeënte duiven worden ingekorfd.
  • Indien uw vereniging niet inkorft voor de trainingsvlucht, dient dit uiterlijk op de avond voor de inkorving (voor 22:00 uur) doorgegeven worden aan de vervoerder op telefoonnummer 058-2572871.

  Namens het afdelingsbestuur, Hylke van Dijk

 • Africhting update

  De afdeling organiseert een africhting voor jonge duiven, afstand ongeveer 40 km, met inkorven op maandag 3 juli. Dit is voorafgaande aan de in het programma opgenomen T-vluchten.
  De vrachtprijs is € 0,30 per duif. De vrachtkosten dienen bij inkorven direct voldaan te worden. De kernvereniging stuurt een verzamelstaat naar de penningmeester. Een vervoerskaart dient aan de chauffeur meegegeven te worden.
  De duiven worden opgehaald in de volgende kernen:

  Zwaagwesteinde  Zwaluw ophalen maandag 21.00 uur  losplaats : Steenwijk
  Leeuwarden Uresco   ophalen maandag 20:30 uur  losplaats : Steenwijk
  Drachten   Vice Versa  ophalen maandag 21:30 uur  losplaats : Steenwijk
  Noordwolde/Steenwijkerwold Vredesduif/Doorzetters ophalen dinsdag 08.30 / 09.00 uur   losplaats : Zwolle
  Balk/Urk Blauwband/Tot Weerziens   ophalen maandag 20:00 / 20:30 uur   losplaats : Harderwijk
         

   

  De overige verenigingen of individuele leden dienen aan te voeren bij de kernen. Wat betreft inkorftijden en of er eigen manden gebruikt moeten worden graag contact opnemen met de kernen.

  De vrvcommissie.

 • Vuren(M26) telt niet voor Kampioenschappen

  Aangezien de vlucht M26 is teruggebracht en gelost in Vuren, vervalt deze vlucht door te korte afstand (minder dan 200 km t.o.v. lijn Urk-Zwartsluis) voor de afdelingskampioenschappen en geldt deze vlucht als aftrekvlucht voor de Midfond.

  Namens het bestuur, Hylke van Dijk.

 • Hatty Roest neemt afscheid van zijn bestuurlijke taken

  Afgelopen maand gaf Hatty steeds nadrukkelijker aan dat oude voorzitters nieuwe voorzitters niet in de weg moeten zitten. Ook werd hem steeds duidelijker dat nieuwe bestuursleden andere werkwijzen en een andere communicatie voeren. Zoals Hatty het verwoordde: Voor mij is het meestal goed of fout, anderen brengen meer nuances aan.
  Dat was reden voor Hatty, om na een noodgedwongen verlenging als voorzitter a.i., nu definitief afscheid te nemen van zijn bestuurlijk werk binnen de afdeling Friesland'96. Hatty vond per 1 juli 2017 en prima moment.
  Hatty wij vinden (en wij denken dat we namens de hele afdeling spreken), het ontzettend jammer dat het bestuur vaarwel zegt. We gaan je afwegingen, kennis van de duiven, kennis van de duivensport, je netwerk, je voelhorens, in de afdeling missen. Maar vooral gaan we je missen als mens.

  Hatty het ga je goed, we hopen je nog vaak terug te zien op de uitslagen. En…hopelijk gaat het toch weer kriebelen en kunnen we in de (nabije) toekomst toch nog een beroep op je kennis en kunde doen.
  Hatty, namens de hele afdeling Friesland ’96 en de duivensport bedankt!

  Namens het afdelingsbestuur,

  S.J. Kuipers

 • Actueel nieuws

  Gisteravond is er overleg geweest en hebben wij besloten om vanavond in te manden voor een vlucht met de minimale afstand voor de midfond.

  Ten tijde van het overleg was de verwachting dat de omstandigheden in de loop van zaterdagmiddag zullen verbeteren en wij misschien kunnen lossen.

  Of de opklaringen vroeg genoeg komen is op dit moment moeilijk in te schatten.

  Voor zondag, eerst lage stratus of mist, welke tegen het middaguur zijn opgelost, daarna tussen de buien door misschien mogelijkheden.

  Geen ideale omstandigheden dit weekend

 • Pilot beperkte ophaaldienst dagfond op donderdag 06 juli

  In het kader van het stroomlijnen van het ophalen van de dagfond is bij deze pilot niet alleen gekeken naar het aantal duiven maar ook of de afstand voor de verenigingen, die niet opgehaald worden, niet te groot is naar de aan te voeren locatie. Na elke dagfondvlucht wordt geëvalueerd of er aanpassingen gewenst zijn en zo ja welke.

  Route 1
  19.30 uur Harlingen 228
  20.00 ,, Bolsward
  20.20 ,, Sneek
  20.45 ,, Balk

  Route 2
  19.00 uur Ee
  19.39 ,, Holwerd
  20.00 ,, Leeuwarden 238
  20.30 ,, Heerenveen
  20.45 ,, Joure

  Route 3
  19.00 uur Damwoude
  19.15 ,, Zw.w. einde 218
  19.30 ,, ,, 219
  19.50 ,, Kootstertille
  20.05 ,, Harkema 205
  20.30 ,, Drachten 259
  19.30 ,, Veenwouden
  19.45 .. Bergum

  Route 4
  19.00 uur Oosterwolde
  19.15 ,, Noordwolde
  19.45 ,, Steenw.wold
  20.00 ,, Steenwijk 419
  19.30 ,, Zwartsluis
  19.45 ,, Vollenhove
  20.45 ,, Emmeloord
  21.00 ,, Urk 433

  N.B. Niet genoemde verenigingen, die aan de inkorfvoorwaarden voldoen, kunnen de verzegelde manden aanvoeren bij een andere vereniging. Begeleiding door twee leden. De vervoerskaart dient bij de vereniging,
  waar aangevoerd wordt ,afgegeven te worden. Op de achterzijde van de kaart de nummers van het zegel/lood vermelden met handtekening van een bestuurder. Een bestuurder van de ontvangende vereniging
  controleert de vermelde nummers. Kaarten meegeven aan de vervoerder.

 • Geen africhting 27 juni

  De belangstelling voor de africhting is minimaal. Daarbij komt dat de weersverwachting, oostenwind,ook niet optimaal is daarom is besloten de africhting niet door te laten gaan.

  De vrv- en lc-commissie

 • Geen africhting 27 juni =====

  De belangstelling voor de africhting is minimaal. Daarbij komt dat de weersverwachting, oostenwind,ook niet optimaal is daarom is besloten de africhting niet door te laten gaan.

  De vrv- en lc-commissie

 • Belading Fondvlucht vanaf Lorris

  Na uitgebreid advies van de convoyeur over de belading is besloten het aantal duiven per mand te houden op 28. De ervaring van de convoyeurs leert dat de temperatuur het meest optimaal te beheersen is door zowel de bovenste als de onderste rij vrij te houden. Ook bij rusttijden en op de losplaats blijkt bij deze belading de warmte , na het openzetten van de halve deur, het snelste afgevoerd te worden. De verwachting is dat de temperatuur in Lorris vanaf vrijdag daalt en het zaterdag maximaal 27 graden wordt.

  De vervoers- en lossingscommissie

 • Update: beperkte ophaaldienst dagfond op donderdag 22 juni

  15:20 update

  Route 1
  19.30 uur Harlingen 228
  20.00 ,, Bolsward
  20.20 ,, Sneek
  20.45 ,, Balk

  Route 2
  19.00 uur Ee
  19.39 ,, Holwerd
  20.00 ,, Leeuwarden 238
  20.30 ,, Heerenveen
  20.45 ,, Joure

  Route 3
  19.00 uur Damwoude
  19.15 ,, Zw.w. einde 218
  19.30 ,, ,, 219
  19.50 ,, Kootstertille
  20.05 ,, Harkema 205
  19.30 ,, Veenwouden
  19.45 .. Bergum
  20.30 ,, Drachten 259
  20.40 ,, ,, 256
  19.45 ,, De Wilp

  Route 4
  19.00 uur Oosterwolde
  19.15 ,, Noordwolde
  19.00 ,, Jubbega
  19.15 ,, Oudehorne
  19.45 ,, Steenw.wold
  20.00 ,, Steenwijk 419
  19.30 ,, Zwartsluis
  19.45 ,, Vollenhove
  20.00 ,, Emmeloord
  20.30 ,, Urk 433
  20.40 ,, ,, 432
  20.50 ,, ,, 421

  N.B. Niet genoemde verenigingen, die aan de inkorfvoorwaarden voldoen, kunnen de verzegelde manden aanvoeren bij een andere vereniging. Begeleiding door twee leden.

 • Ruffec 2017

  Dinsdag kan er ingekorfd worden voor de meerdaagse vlucht vanaf Ruffec. Gezien de vervoerscapaciteit wordt het aantal duiven per mand teruggebracht van 25 naar 20.

  De vervoerscommissie

 • Rectificatie!

  Beste medeleden,
  Op de poster van de NU staat 8-7 Blois. Dat is NIET juist! Het moet zijn 8-7 Gien.

  Namens het bestuur, Hatty Roest

 • Beperkte ophaaldienst dagfond op donderdag 22 juni

  Route 1
  19.30 uur Harlingen 228
  20.00 ,, Bolsward
  20.20 ,, Sneek
  20.45 ,, Balk

  Route 2
  19.00 uur Ee
  19.39 ,, Holwerd
  20.00 ,, Leeuwarden 238
  20.30 ,, Heerenveen

  Route 3
  19.00 uur Damwoude
  19.15 ,, Zw.w. einde 218
  19.30 ,, ,, 219
  19.50 ,, Kootstertille
  20.05 ,, Harkema 205
  19.30 ,, Veenwouden
  19.45 .. Bergum
  20.30 ,, Drachten 259
  20.40 ,, ,, 256
  19.45 ,, De Wilp

  Route 4
  19.15 uur Noordwolde
  19.45 ,, Steenw.wold
  20.00 ,, Steenwijk 419
  19.30 ,, Zwartsluis
  20.30 ,, Urk 433
  20.40 ,, ,, 432
  20.50 ,, ,, 421

 • NU-VLUCHTEN

  Beste fondliefhebbers,

  HIER vinden jullie de poster met de NU-vluchten van dit jaar.

  Namens het bestuur, Hatty Roest.

 • Sens

  De volgende 10 verenigingen hadden slechts 25 duiven in de volle manden . Verenigingen : 203,206,220,234,239,254,272,419,432 en 433. Als verenigingen zich niet houden aan de richtlijn van één nacht mand 31 en bij twee nachten mand 28 duiven in de manden kan dit leiden tot een extra in te zetten wagen dan wel tot onnodig werk bij het overladen doordat manden aangevuld moeten worden. Graag aandacht hiervoor.

  De vervoerscommissie

 • Africhting

  De afdeling organiseert een africhting voor jonge duiven, afstand ongeveer 40 km, met inkorven op maandag 26 juni en maandag 3 juli. Dit is voorafgaande aan de in het programma opgenomen T-vluchten.
  De duiven worden opgehaald om 20.30 uur in de volgende kernen:

  -Zwaagwesteinde              Zwaluw
  -Leeuwarden                     Uresco
  -Drachten                          Vice Versa
  -Noordwolde/Steenwijk     Vredesduif/Doorzetters
  -Balk/Urk                           Blauwband/Flevoland

  De overige verenigingen dienen aan te voeren bij de kernen.

  De vervoercommissie.

 • GPS Sens

  De duiven te Sens zijn vandaag gelost op onderstaand GPS-coördinaat

  +481018,0

  +031741,0

  HvD

 • SBS6 teletekst 861

  Op de laatste ledenraad van de NPO is aangenomen dat er naast de dagfond en meerdaagse fondvluchten ook weer teletekst uitslagen per afdeling op de kortere afstanden geplaatst mogen worden op de SBS teletekst pagina 861.

  Dit zijn een drietal per tour voor Vitesse, Midfond en Jonge duiven. Voor onze afdeling zijn aangewezen de vluchten V21, V23, V25, M22, M24, M28, J33, J34 en J35. Graag deze vluchten tijdig de W-bestanden insturen, aangezien de teletekstuitslagen uit de voorlopige uitslagen van Compuclub gehaald worden.

  Namens het bestuur, Hylke van Dijk

 • GPS Chimay update!

  De duiven zijn vandaag te Chimay gelost op onderstaand GPS-coördinaat:

  +500210,9

  +042210,9

  Iedereen succes!

  HvD

 • Pontoise

  Naar aanleiding van onze slecht verlopen vlucht vanuit het Franse Pontoise hebben wij gemeend een aantal zaken op een rij te zetten.

  Welke zaken speelden er afgelopen zaterdag.

  -Eendaagse fondvlucht, minimale afstand 450 km voor kortste afstand.
  -Snel oplopende temperaturen tot tropische waarden.
  -Hoge UV index (7).
  -Zuidoostelijke wind (2/3 bft) welke in de loop van de dag naar het zuidwesten zou draaien.
  -Zeer droge lucht, minimale luchtvochtigheid 30%.
  -Strak blauwe lucht, welke in de middag troebel werd, vliegtuigen waren niet meer scherp waarneembaar.
  -Onweerscomplex voor de Franse kust welke parallel aan onze vlieglijn omhoog liep.

  Welke mogelijkheden zijn er om de kans op een dergelijk verloop te verkleinen of dit een volgende keer te voorkomen.

  -Zo vroeg mogelijk lossen.
  -Verkorten van de afstand, dus uitwijken naar een andere losplaats en accepteren dat er geen dagfond wordt vervlogen.
  - Gebruikmaken van een oostelijker gelegen lossingstation, zodat de duiven niet door de zuidoosten wind naar kust ‘gedreven’ worden.
  Daar de weersinstituten voorspelden dat de wind in Frankrijk zuidelijk zou zijn bij de lossing, is er niet voor gekozen de duiven naar een oostelijker lossingsstation te verplaatsen
  -Afgelasten van de wedvlucht als de mogelijkheid bestaat dat de temperaturen tijdens vlucht de 30+ gaan overschrijden.

  Waar heeft de organiserende instantie geen invloed op.

  -Afstand geschiktheid van de ingekorfde duiven.
  -Voorbereiding.
  -Gezondheid.
  -Laatste kans duiven.

  Achteraf kunnen wij stellen.

  Dat de snel oplopende temperaturen tot tropische waarden niet goed zijn ingeschat door de weersinstituten, het IWB, de LC, maar ook de meeste liefhebbers.

  Normaliter is de zuidoosten wind al een scherprechter maar nu in combinatie met de extreme temperaturen zo vroeg in het seizoen, blijkt het voor veel duiven een brug te ver te zijn. Het blijkt toch weer duidelijk dat het met een zuid/oostelijke wind en een strak blauwe lucht heel moeilijk vliegen is.
  De omstandigheden bleken achteraf afgelopen zaterdag onvoldoende om verantwoord met onze duiven te vliegen.

  Wij betreuren dat de wedvlucht niet is verlopen zoals wij dat allemaal graag hadden gewild en hopen dat er nog veel duiven hun hok weten te bereiken.

  Lossingscommissie Afdeling Friesland '96.

 • ROND DE MIDFOND

  Beste medeleden,
  Tijdens de ALV van december j.l. is de midfond als volgt aangenomen:
  3x Quievrain, 2x Auby en 1x Morlincourt (donderdag inkorven).
  Dus 3x wat verder dan Quievrain.
  Dit voorjaar twijfelde dhr Vlasman of Auby op de vrijdagavond wel haalbaar was.
  Voor de zekerheid is op 20-5 Quievrain gevlogen.
  Dhr Vlasman is vervolgens naar Chimay gereden om te kijken of dat mogelijk is.
  Immers Chimay en Auby hebben vrijwel dezelfde afstand.
  Een deels nieuwe weg daarheen maakt het mogelijk om dat op vrijdagavond te halen.
  Ook is daar een nieuwe losplaats.
  Om nu recht te doen aan het besluit van de ALV, heeft het bestuur besloten de midfond als volgt verder te vliegen:
  3-6 wordt Chimay,
  17-6 wordt Chimay,
  1-7 blijft Quievrain en
  15-7 blijft Morlincourt (donderdag inkorven).
  Zo vliegen we toch nog 3x Quievrain en 3x wat verder.

  Het bestuur,

 • Klokafslaan bij te weinig duiven

  Vanwege het zeer slechte verloop van onze eerste dagfondvlucht zullen er hoogstwaarschijnlijk verenigingen zijn die vanavond de prijzen er niet uit krijgen. Deze verenigingen hoeven vanavond de klokken niet beslist af te slaan. Dit mag voor zowel de vitesse als de fondvlucht op de zondag gebeuren en voor de Niet op zondag verenigingen uiterlijk op de maandag. De Compuclub zal dan ook niet eerder dan dinsdag de definitieve uitslag opmaken.

  Namens het bestuur, Hylke van Dijk

   

 • Nationale kampioenschappen

  De minimale afstanden voor de nationale kampioenschappen 2017 zijn als volgt bepaald:

  Vitesse en Jonge duiven: 75 kilometer

  Midfond: 250 kilometer

  Eendaagse Fond: 450 kilometer

  Marathon vluchten: 700 kilometer

  Deze kilometergrenzen per categorie worden bepaald op de minimale afstand per afdeling/sector.

  Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht) dan blijven de bovengenoemde minimale afstanden van kracht, om de vlucht mee te laten tellen voor het betreffende kampioenschap.

  Vluchten die tellen voor de Nationale Kampioenschappen:
  Vitesse 5 van de ó vluchten
  Mldfond 5 van de ó vluchten
  Eendaagse Fond 4 van de 5 vluchten
  Marathonvluchten 3 van de 5 vluchten (duifkampioenschap)  4 van de 5 vluchten (hokkampioenschap)

  Jonge duivenvluchten ó van de 7 vluchten

  bron: NPO ledenraad 15 mei jl.

 • Elders Inkorven, toch afslaan in eigen club

  Indien er binnen de vereniging te weinig deelname is voor een vlucht waarbij op donderdag wordt ingekorfd is er volgens nieuw besluit op de NPO ledenraad van 15 mei de mogelijkheid om elders in te korven, maar wel in de eigen vereniging af te slaan. U dient zich dan wel te houden aan onderstaande voorwaarden:

  • Na inkorven bij een gastvereniging dienen er minimaal 2 afdrukken gemaakt te worden van de inkorflijst. Deze uitdraaien moeten allebei worden ondertekend door het basislid en 2 leden van de gastvereniging. Eén blijft bewaard in het lokaal van de vereniging waar ingekorfd wordt en één wordt samen met zijn klok meegegeven aan de liefhebber.  Belangrijk: De klok wordt verder niet ingelezen in de pc bij de gastvereniging.
  • De liefhebber biedt op de vrijdag bij het inkorven van de korte vlucht de klok met de ondertekende inkorflijst aan bij zijn eigen vereniging.
  • De functionaris van de eigen vereniging maakt nog minimaal één extra afdruk van de inkorflijst en ondertekend deze.
  • Deze afdruk wordt met de meegenomen inkorflijst uit de gastvereniging in de eigen vereniging bewaard.
  • De gegevens uit de klokken worden vervolgens in de eigen vereniging ingelezen in Autokon, verwerkt en verzonden als D-bestand.
  • Op zaterdag kan dan gewoon in de eigen vereniging worden afgeslagen en wordt het W-bestand aangemaakt en verzonden zoals gebruikelijk.

  Bovenstaande is alleen mogelijk op de reguliere afdelingsvluchten E21, E23, E25, E27, M28, J34 en J35.

  Namens het bestuur, Hylke van Dijk

 • Schuifdeuren manden

  De deurtjes van de manden moeten goed gangbaar zijn. Verschillende verenigingen laden manden waarvan de deurtjes ontzet zijn of uit de rails. Dit leidt tot vertraging bij het gereed maken voor de lossing en mogelijk tot onregelmatigheden bij een lossing. Graag manden aanbieden die in alle opzichten goed zijn.

  De vervoerscommissie.

 • Prijswinnaars Attractievlucht M19

  De winnaars van een Giant Fiets:

  District 1: P.J. Hiemstra - Stiens

  District 2: Germ Dijkstra - Drachten

  District 3: W. Buurstra - Lemmer

   

  De winnaars van een zak voer:

  Samenspel A: T.Wouda, J.F. Draaisma (3x) en Comb. Corbier

  Samenspel B: R.Visser, Hoekstra/Mendes, R. Postma, Gerrit Liezenga en Comb.Tjitte & Lesley.

  Samenspel C: H. & A.Pitstra, W.de Bruin & Co, Bruining & Delfstra, K.de Jong en Zoon en Comb.Bruning/Lourens.

  Samenspel D: Comb. Dijkstra & Co, Germ Dijkstra, W. Oostra en Comb. de Wit (2x)

  Samenspel E: Comb. Wijtsma-Visser, W. & B. Wagteveld, A. Timmerman, A. Sommer en Gebr.Homma.

  Samenspel F: Comb. Wakker, P. Romkes, Meindert Bakker, Fokke Molenaar en Wilco Nijenkamp.

   

  Alle winnaars Gefeliciteerd!

  Reclames indienen voor 1 juni 2017 op email: uitslag@friesland96.nl

  Klik hier voor de volledige uitslag

  Namens het bestuur, Hylke van Dijk

 • M20

  Beste leden;

  In tegenstelling tot wat het vliegprogramma vermeld wordt er zaterdag a.s. NIET gevlogen vanaf Auby maar wordt er gelost in Quievrain vluchtcode M20.

  Wedvlucht organisatie.

 • Inzenden D- en W-bestanden

  In tegenstelling tot voorgaande jaren gaat het insturen van de D- en W-bestanden vanaf de eerste vlucht reeds uitstekend. De bestanden zijn alle correct en tijdig ingezonden. Hierdoor kunnen de uitslagen op zondag moeiteloos definitief gemaakt worden en zijn er weinig tot geen reclames. Dit alles is de verdienste van alle verenigingsfunctionarissen die de bestanden wekelijks inzenden. We kunnen dan ook niet anders dan te zeggen: Ga zo door!

  Namens het bestuur, Hylke van Dijk

 • Nanteuil Haudouin

  Beste leden.
  Inverband met de regelgeving bij de NK vluchten min.afstanden, voor de eendaagse fondvluchten is dit 450 km Nanteuil le Haudouin voldoet NIET aan deze eis,vandaar dat deze vlucht is gewijzigd in Pontoise/Cormeilles.
  Coordinaten ; 490633.0 // 020132.0

  Bestuur Friesland '96.

 • ZLU inkorf centrum

  Pv de Doorzetters heeft toestemming gekregen om als ZLU inkorf centrum te fungeren.Adres inkorflokaal 
  Tenholtheweg 54a 8341 PH Steenwijkerwold.

  Centrum leider is DHr J. Gaal tel. 0645745985

 • Prijs winnaars jeugd

  06-05-2017
  Winnaars prijzen geschonken door Van Tilburg Kootstertille.

  Gennep: West Jan Bos en Jan Wever, Oost Joran Engberts en Bouke de Boer.
  Weert: West Riekelt de Vries en Maud de Vries, Oost Wouter Vedder en Bouke de Boer.
  Heusden-Zolder: West Frans vd Berg en Daan Tuinstra, Oost Wouter Vedder en Denise Jongsma.

  Dit betekent dat Bouke de Boer en Wouter Vedder op de vitesse geen extra prijzen meer kunnen winnen.

 • Uitslagen/prijswinnaars jeugd

  Beste jeugdleden,

  De uitslagen van de jeugd vinden jullie ook onder ‘uitslagen’ 2017.
  De prijswinnaars van de eerste vluchten vinden jullie bij ‘Jeugd’.

  Namens de jeugdcommissie, Hatty Roest.

 • Bericht voor de marathonspelers

  Helaas is er vanaf dit seizoen bij p.v. Vice Versa in Drachten geen ZLU
  inkorfcentrum meer.

  Urk is voor deze spelsoort de dichtstbijzijnde inkorfmogelijkheid.

  Het NIC drachten gaat WEL gewoon door met al zijn activiteiten.

  SJK

 • Verzamelstaten

  Beste medeleden,

  14 dagen geleden hadden een aantal clubs geen verzamelstaten ingeleverd.

  Na publicatie van de clubnummers ging het prima.

  Afgelopen weekend ging het echter weer mis!

  De clubs 0225, 0254, 0236, 0204, 0252 en 0268 hebben het opnieuw vergeten…..
  Kom op mensen, dat moet toch te regelen zijn?
  Iedere week inleveren graag!

  Namens het bestuur afdeling, Johannes Keuning.

 • Herhaalde oproep

  Korf voor opvangduiven

  Door de veel strengere regelgeving of onze vervoerde duiven wel geënt zijn tegen het PMV, is er voor seizoen 2017 de keus gemaakt de korf met aanvliegduiven tijdens het vervoer niet meer toe te laten. Je kunt natuurlijk niet in staan voor aanvliegers of ze wel of niet geënt zijn tegen het PMV!

  Er mogen dus geen aanvliegduiven mee tijdens het vervoer van onze duiven.

  SJK

 • 'Slanke duifjes' als dikke maatjes

  Postduivenclub steunt voetbalteam STEENWIJKERWOLD

  Een bijzondere band hebben ze, de junioren van SV Steenwijkerwold en postduivenvereniging De Doorzetters. Winnen doen de voetballers nooit, maar ze lopen er nu wel knap bij.

  DON VAN DER VEEN

  ,,Het is de schuld van Remco", zo wordt er vrolijk geroepen. De voetbaltrainer van het juniorenteam Onder 19-2 van sv Steenwijkerwold hoort het lachend aan. De junioren van de rood-zwarten zijn dit seizoen nog puntloos, maar chagrijnig worden ze daar niet van. ,,We spelen al jaren samen, want we zijn echte vrienden. We winnen nooit veel, dit seizoen nog helemaal niks", zo wordt er opgemerkt.

  ,,Een mooi stel jongens. Bikkels zijn het, echte doorzetters", zo merkt Jannes Mulder op. Hij is voorzitter van postduivenvereniging De Doorzetters. ,,Ze trainen knetterhard, maar winnen nooit. Een beetje sneu. Naast voetbal doen ze ook veel vrijwilligerswerk voor de club. Zo helpen ze mee bij het maandelijkse papier inzamelen."

  Een deel van de opbrengst van de recentelijk gehouden mannenbingo in Willemsoord ging naar de duivenmelkers. ,,Een mooi gebaar. We hebben als postduivenvereniging een eigen gebouw. Pure zelfwerkzaamheid. Gas water en licht betalen we ook zelf, want we krijgen van niemand een cent. Onze veertig leden betalen 35 euro per jaar. Dan zal duidelijk zijn dat het hier geen rijkdom is."

  Binnen de duivenmelkersclub ontstond een leuk idee. ,,De jongens komen hier wel eens wat drinken op zaterdag, en dan komen de verhalen los. Tja, ze hebben weer verloren. Om ze een hart onder de riem te steken hebben we presentatiepolo's voor ze gekocht, met A2 op de borst en postduivenvereniging De Doorzetters op de rug. Want doorzetters zijn het wel, ze geven niet op en proberen het iedere week weer."

  Uit alles blijkt dat de voetballers en duivenmelkers dikke maatjes zijn. Er is zelfs een gezamenlijke competitie. ,,Elke liefhebber is gekoppeld aan een voetballer van A2. Na de uitslag van een vlucht krijgt iedereen punten. Aan het einde van de rit rolt daar een uitslag uit met een winnend koppel, een duivenmelker met een voetballer."

  Bron: de Stentor, editie Kop van Overijssel

 • ATTRACTIEVLUCHT QUIEVRAIN op 13 MEI aanstaande!

  Beste medeleden,

  Vroeger dan vorig jaar, is onze ATTRACTIEVLUCHT al op de eerste MIDFONDVLUCHT.
  Zoals gewoonlijk zijn er weer prachtige prijzen te winnen.
  Van de firma GIANT, LELYSTAD, mogen we drie fietsen vervliegen!
  Van de firma VAN TILBURG HOBBYVOEDERS, KOOTSTERTILLE, krijgen we in totaal 30 zakken voer!

  Na het weekend komt er meer info.

  Namens het bestuur afdeling, Hatty Roest.

 • VERZAMELSTATEN

  Beste medeleden,

  Ondanks ons verzoek van vorige week, hebben de clubs 0267, 0244, 0217 en 0268 hun verzamelstaten NIET ingeleverd.
  Dit is verplicht!
  Maak dat in orde.

  Namens het bestuur afdeling, Johannes Keuning.

 • Papieren uitslagen via de post

  In 2017 komen de bestelde papieren uitslagen niet meer met de auto, maar worden via de post bij u thuis bezorgd. Hiervoor is gekozen vanwege de logistieke problemen het afgelopen jaar en het steeds minder wordende aantal bestelde uitslagen. De prijzen voor de papieren uitslagen inclusief portokosten zijn door Compuclub vastgesteld op:

  • ccg-uitslagen 210 eurocent. (nivo 2)
  • Samenspel uitslagen(per district in 1 boekje) 310 eurocent. (nivo 4)

  De digitale uitslagen kunt u uiteraard gewoon hier van de site halen en/of bekijken op de uitslagensite van de Compuclub.

  HvD

   

 • Opleervluchten

  Beste leden van afdeling Friesland ’96,


  Al geruime tijd houdt de “nieuwe” richtlijn van het NPO omtrent invliegduiven ons bezig. Wij als bestuur van afdeling Friesland ’96 denken een prima oplossing te hebben gevonden om duiven wel officieel te laten registreren en niet in het concours te laten deelnemen. Ons belangrijkste argument is om concoursvervalsing tegen te gaan. Immers in gebieden waar veel meerdaagse fondspelers wonen ontstaat een erg vertekend beeld op de uitslagen en bij het verdelen van de kampioenschappen. Naast diverse andere argumenten, wilden we dit fenomeen beslist voorkomen.


  Het bestuur NPO heeft daar in een brief naar de leden op gereageerd. Het niet voldoen aan het besluit van de NPO ledenraad heeft gevolgen voor degene die de overtreding begaat.

  Wij als bestuur van afdeling Friesland ’96 willen, in belang van alle leden, deze discussie niet op de spits drijven. Daar is niemand bij gebaat. Wij committeren ons daarom aan het besluit van de NPO Ledenraad.


  Dit houdt in, dat gedurende het vliegseizoen van 8 april 2017 tot en met 27 september 2017,  in de wagens alleen aan de wedvlucht deelnemende duiven mogen bevinden.  Dus alle aanwezige duiven moeten in concours staan.


  De richtlijn van het NPO-bestuur is met name vervelend voor een groep meerdaagse fondspelers. Wat wel een mogelijkheid kan zijn, is alle duiven van deze spelers over de antenne te halen voor de reguliere vlucht. Nadat alle duiven zijn ingemand slaan deze liefhebbers hun klok direct af. Die kunnen naar huis met de klok en zien op training de resultaten.


  SJK

 • Vliegprogramma jeugd

  Beste jeugdleden,

  Ook voor jullie begint het seizoen weer!
  We hopen dat we met z’n allen een mooi seizoen zullen hebben.
  Hopelijk met vaak mooi duivenweer!
  Jullie vinden het vliegprogramma en de kampioenschappen ‘HIER’.

  Allemaal veel succes!

  Namens de jeugdcommissie, Cor Tolsma.

 • Verzamelstaat

  Beste medeleden

  Afgelopen weekend hebben de volgende clubs GEEN verzamelstaat bij mij ingeleverd:
  0225,0226,0248,0222,0267,0244,0220,0236,0232,0210,0209,0217,0268,0416,0423 en 0432.
  Dat dient vanaf nu elke week te gebeuren!

  Namens het bestuur, Johannes Keuning.

 • FryslanTekst

  Beste medeleden,

  In ‘Het Spoor’ kunt u lezen dat onze afdeling o.a. communiceert via Omrop FryslanTekst, pagina 630.
  Dat is onjuist.

  Zoals eerder is medegedeeld is het contract met FryslanTekst met ingang van dit jaar beëindigd.

  Dat betekent ook dat de snelste duif van uw club NIET meer bij mij gemeld hoeft te worden.

  Namens het bestuur, Jelle Kooistra.

 • Formulier verenigingsinformatie 2017 (2)

  Een aantal verenigingen heeft het formulier verenigingsinfo nog niet ingezonden. Dit formulier is vooral van belang i.v.m. de opgave van Niet Op Zondag leden:

  Het gaat om de verenigingen: 0120.0217,0254,0264,0268 en 0401

  Graag z.s.m.het formulier inzenden. Dit kan naar email: info@friesland96.nl

  Formulier in pdf

  Formulier in excel

  HvD

 • Testvlucht T14

  Als bestuur raden we iedere vereniging aan om de trainingsvluchten van komend weekend te benutten als testvlucht. Dus gewoon handelen alsof het een reguliere vlucht is zodat u onderstaande zaken kunt controleren/testen:

  • alle elektronische apparatuur zowel op de vereniging als bij de leden thuis
  • de chipring van iedere duif
  • het verwerken/versturen van de gegevens naar de Compuclub
  • juistheid van de gegevens in het NPO ledenbestand
  • of u in het juiste samenspel bent ingedeeld

  HvD

 • Verzamelstaat 2017

  Van iedere vlucht, ook de trainingsvluchten, moet er een verzamelstaat ingestuurd worden naar e-mail verzamelstaat@gmail.com. Op de verzamelstaat alle ingekorfde duiven vermelden. Zowel de concoursduiven als de duiven van leden die buiten concours meedoen.

  Het bestand de volgende naam geven: Vluchtcode+Verenigingsnummer=> bv. Voor vlucht V15 van vereniging 0238 wordt de naam dan V15_0238.xls. Dus 8 tekens. 3 voor vluchtcode dan een "_" (underscore) en dan het verenigingsnummer van 4 cijfers. Niets meer en niets minder!

   

  De nieuwe verzamelstaat voor 2017 vind u hier: Verzamelstaat 2017.xls

  HvD

 • Inentingsverklaring

  Beste verenigingsbestuurders,

  Excuus, excuus, excuus!

  In de uitvraag van 4 februari 2017 heb ik een onjuist adres gebruikt.

  Het juiste mailadres is jkooistra27@hetnet.nl, zoals in het gisteren geplaatste bericht is aangegeven.

  Dat verklaart waarschijnlijk het lage aantal ingevulde formulieren wat Jelle Kooistra heeft bereikt.

  Dat neemt echter niet de urgentie weg voor het inzenden van de inentingsverklaring.

  Mijn verzoek is het ingevulde formulier alsnog of beter nogmaals te mailen naar Jelle Kooistra op het juiste adres.

  Nogmaals excuus.

  Jelisa, dank voor je opmerkzaamheid.

  Met vriendelijke groet,

  Wim Konter

 • BELANGRIJK: Inentingsverklaring

  Beste verenigingsbestuurders,

  Zoals u allen weet ligt de duivensport onder een vergrootglas met vervoer- en lossingen van duiven. In België en Frankrijk is er door de overheid verscherpt toezicht op het vervoer van dieren in algemene zin. Dit om economische schade te voorkomen.

  Nu blijkt dat een flink aantal verenigingen in onze afdeling de verklaringen dat de duiven die in de basisvereniging ingekorfd worden geënt zijn tegen PMV (kortweg Paramyxo), niet hebben ingeleverd. Dit formulier is medio februari toegestuurd.

  Om problemen te voorkomen is hierbij het uitdrukkelijke verzoek dit zo spoedig mogelijk op de sturen naar:  Jelle Kooistra jkooistra27@hetnet.nl

  Duiven mogen niet vervoerd worden, als ze niet ingeënt zijn tegen het PMV!

  Onderstaande verenigingen hebben het entformulier PMV nog niet ingeleverd:

   > 0120/0128/0204/0205/0208/0209/0210/0211/0213/0218/0219/0220/

  > 0222/0225/0227/0232/0233/0237/0238/0239/0244/0248/0252/0254/0256/

  > 0259/0264/0267/0401/0414/0421/0432.

   Het formulier kunt u alsnog HIER downloaden.

   Namens het afdelingsbestuur,    Simon Kuipers.

 • Kleurgroepen

  Voor 2017 is de indeling van de kleurgroepen voor de africhtingsvluchten als volgt.

  • kleur GEEL: 0208, 0211, 0213, 0215, 0222, 0225, 0226, 0227, 0228, 0233, 0238, 0239, 0244, 0262, 0265, 0267 en 0272.

  • kleur ZWART: 0120, 0128, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0210, 0217, 0218, 0219, 0220, 0237, 0250, 0254, 0256, 0258, 0259, 0261 en 0264.

  • kleur GROEN: 0232, 0234, 0252, 0268, 0270, 0401, 0414, 0416, 0419, 0420 en 0423.

  • kleur BLAUW: 0221, 0229, 0236, 0248, 0413, 0421, 0432 en 0433. 

   

  HvD

 • Duiven buiten concours (Voorheen Invliegduiven)

  Klik hier voor de printversie

  Er is veel discussie en onbegrip geweest over het besluit van de NPO-Ledenraad van 12 december 2016 om niet langer invliegduiven toe te staan op de wedvluchten. Onze kiesman heeft daar tegen bezwaar gemaakt, maar in totaal waren er 12 voor en 6 tegen. Een belangrijk motief was dat alle duiven over de antenne moesten. Dit in verband met controle op  vaccinatie en juiste registratie.

  Nu het seizoen aanstaande is zijn wij als afdelingsbestuur van mening dat onze leden zelf de keus moeten kunnen maken of ze de duiven voor de prijzen laten vliegen of duiven buiten het concours houden. Van de duiven die buiten concours worden ingezet, moet wel een registratie worden gemaakt zodat er controle kan plaatsvinden of de duiven op de hoklijst staan en uiterst belangrijk of ze geënt zijn.

  Het wordt dus: alle duiven voor de prijzen of al de duiven buiten concours.

   

  Onze motivatie is de volgende:

  Algemeen

  Veel meerdaagse fondspelers gebruiken de vitesse en midfond als training voor de overnachtvluchten. Hierdoor gaan ze naar de basisvereniging en helpen mee in al de activiteiten die daar als club dienen te gebeuren om de duiven op transport te stellen. Ook zeer goed voor de sociale cohesie in de club. Er zijn diverse meerdaagse fond liefhebbers die ervoor kiezen niet te klokken, omdat het voor hen trainingsvluchten zijn en men een ander systeem heeft (later in vorm) en een ander type duif. De moderne meerdaagse fondduif heeft weinig kans zich goed te meten met de snelheidsduiven van liefhebbers/specialisten en de grote commerciële programmaspelers. Deze duiven die niet aan het concours meedoen, daarvoor worden keurig vrachtkosten betaald en ze zorgen er daardoor mede voor, dat de vrachtkosten betaalbaar blijven in een sport met teruglopend ledenaantal en dito duiven.

   

  Concoursvervalsing

  Door wel duiven verplicht deel te laten nemen die niet of niet serieus meedoen aan het concours krijg je een heel vertekend beeld van de uitslagen

   

  Vrij georganiseerde trainingsvluchten

  Als we deze oplossing niet bieden, dan werk je in de hand dat meerdaagse fondspelers alternatieve vervoersmogelijkheden gaan zoeken. Bijvoorbeeld door in gezamenlijkheid duiven weg te brengen of gebruikmakend van de trainingsvluchten die overal in het land worden georganiseerd.Deze duiven raak je dan kwijt als vrachtduif bij de reguliere vluchten en dragen ook niet meer bij aan een dekkend financieel vervoersbeleid, wat toch al erg onder druk staat.

  Democratie

  Als je over het voorstel ‘invliegduiven’ gaat stemmen, zal zoals ook landelijk is gestemd de meerderheid van onze leden tegen invliegduiven zijn, omdat de meerdaagse fond liefhebbers in de minderheid zijn. In een goede democratie houdt men ook rekening met de minderheid. Wij beseffen dat het bestuur NPO niet op onze werkwijze zit te wachten, maar wij hebben als afdelingsbestuur gemeend recht te moeten doen aan een substantiële groep fond liefhebbers.

   

  Hoe te handelen

  Naast de reguliere vluchten met 1 nacht mand wordt er een vlucht met een T-code gehouden. Dus indien er binnen uw vereniging leden zijn die alle duiven buiten concours willen houden dan zult u in Autokon en Winver een vlucht aan moeten maken met een T-code.  Er is dan dus een extra vlucht vanaf hetzelfde station met dezelfde lossingstijd. Van deze T-vlucht worden geen uitslagen gemaakt, het enige doel is om alle duiven in de auto geregistreerd te krijgen. De klokken van de leden die buiten concours staan, moeten na het inkorven in autokon ingelezen worden onder deze T-vluchtcode. Terwijl de

  ...
 • Vragen gesteld op de bijeenkomst van het NPO bestuur op maandag 27 maart 2017

  Vraag 1. Over de roofvogelproblematiek.

  Voorzitter NPO deelt mede dat op de NPO-site een link is naar de roofvogels. Geef zo veel mogelijk aanvallen van de roofvogel door aan het NPO, zodat men met deze informatie zal trachten voet aan de grond te krijgen bij de benodigde instanties, denk aan het Platvorm Huishouddieren.

  Vraag 2. Ledenverlies 2021.

  Vraagsteller pleit voor een platvorm voor de pr. Het NPO bestuur heeft hier niet voor gekozen volgens de vragensteller. Voorzitter NPO deelt mede dat het bestuur een hoge ambitie heeft om er voor te zorgen voor ledenaanwas of die te behouden. De jeugd van vandaag heeft geen weet van onze duivensport en dat kan anders. Men denkt via sociale media en internet en pr de sport meer aantrekkelijk te maken voor de jeugd. Voorzitter geeft een aantal voorbeelden hoe dit waar te maken.

  Vraag 3. Landelijke Postduivendag.

  Tot op heden is de organisatie erg passief bezig. Dit moet veranderen en dit gaat veranderen. Een voorbeeld is dat het huidige vervoer wat nu rond rijdt door Nederland, soms nog de oude namen van de oude sportbonden op hun wagens hebben staan.

  Vraag 4. Betrokkenheid leden richting NPO

  Vraagsteller geeft aan dat de betrokkenheid van de leden richting NPO vroeger beter was dan nu. Voorzitter geeft dit toe. Het NPO bestuur tracht via de wekelijkse mail Op de hoogte dit te verbeteren (aantal leden die hiervan gebruik maken is op dit moment 10250). Ook het rekenwerk is nog niet optimaal. Tussenstanden via compu-club is erg moeilijk en andere rekenaars in den lande doen vaak moeilijk. NPO en leden moeten proberen dit gezamenlijk op te lossen.

  Vraag 5. Belangengroepen en statuten.

  Vraagsteller heeft twijfels dat in de nieuwe vorm de leden nog verder af komen te staan van de NPO en deelt tevens mede dat er nog diverse taalfouten en onwerkelijkheden staan in de nieuwe statuten.
  Voorzitter geeft aan dat het bestuur hier steviger aan gaat werken en blijft vragen naar mensen die hun daarbij willen helpen of mee te denken. In de nieuwe structuur kan een lid, lid worden van twee secties. (bijv. vitesse en midfond).

  Vraag 6. Sportbonden hebben alle een G. afdeling.

  Afschaffing van teletekst en meer gebruik maken van Website. De jeugd laten gokken op de duiven via internet. Voorzitter gaat hier in mee.

  Vraag 7. Invliegduiven.

  De ledenraad heeft dit in meerderheid besloten, al hoewel de voorzitter in voorzichtige termen aangeeft dat dit niet goed is gecommuniceerd. Wel geeft hij aan dat bijvoorbeeld in België mobiele brigades zijn opgezet, om de duivenwagens te gaan controleren op entingslijsten etc. Hij vraagt aan iedere aanwezige van de vergadering, hou je aan de regels dan komt alles goed.

  Notulist
  Johannes Keuning

 • Zutphen

  Door de convoyeurs is al een aantal jaren aangegeven dat de losplaats Zutphen geen geschikte losplaats meer is, daarom is besloten dat alle geplande lossingen in Zutphen wijzigen in Deventer.

 • In dialoog met bestuur NPO

  Op maandagavond 27 maart is er in de restaurant de Koningshof te Heerenveen een uitleg gegeven door Maurice van der Kruk, Tiel, voorzitter bestuur NPO en Ton Geitenbeek, Heelsum, penningmeester van bestuur NPO over de voor en tegens van de overgang van een hobbybond naar een sportbond.

  Na een inleidende presentatie van Simon Kuipers heeft Maurice uitvoerig uitleg gegeven over hoe onze mooie duivensport toekomstbestendig te maken door een aangepaste organisatie structuur.

  npoduif

  bestuur npo 27-3-2017

  presentatie npo-afdelingen 

  Rond 21.00 uur was er een pauze en daarna kon men vragen stellen aan bestuur NPO. De vragen en opmerkingen van de aanwezigen waren positief opbouwend van aard en het antwoord was uitvoerig en goed beargumenteerd. De vragen zullen nadat ze uitgewerkt zijn op onze site verschijnen.

  Rond 22.30 uur werd de avond afgesloten met een luid applaus voor onze NPO voorzitter.

  SJK

   

   

   

 • Routes en tijden

  De routes en ophaaltijden in 2017 zijn gelijk aan vorig jaar. Alleen voor Heerenveen geldt een andere tijd zolang we te maken hebben met groepslossingen.

  De vervoerscommissie

 • Cor Tolsma, erelid afdeling Friesland ’96

  Beste leden van afdeling Friesland ’96,

  Op 18 maart 2017 heeft de afdeling haar voorjaarsledenvergadering gehouden.
  Op voordracht van het afdelingsbestuur heeft de ALV besloten de heer C(or) Tolsma tot erelid van onze afdeling Friesland ’96 te benoemen.

  Nu oudvoorzitter a.i. Hatty Roest, riep Cor Tolsma tijdens de vergadering plotseling naar voren.cortolsmaEen verraste Cor werd daarna door Hatty toegesproken.

  Cor,

  Als voorzitter a.i. vraag ik bij deze ALV aandacht voor een extra agendapuntje.
  Dit staat niet op de agenda, maar eigenlijk is dit het belangrijkste agendapunt voor deze ALV.
  Cor, je hebt je verdienstelijk ingezet voor onze afdeling. Al jaren!
  Zo ben je 8 jaar (van 1988 tot 1996) bestuurslid geweest voor de afdeling K.
  Daarna had je zitting in het afdelingbestuur van de afdeling Friesland ’96.
  Even voor je herinnering dat was van 1998 tot 2012. Cor, dat was 15 jaar!!!
  En dat was niet het enige! Van 1996 tot heden zet je je op zeer verdienstelijke wijze in voor de jeugd, o.a. in de
  jeugdcommissie. Dat is maar liefst 21 jaar, een lifetime!!!
  Nu ben je al lid van verdienste. We vroegen ons af hoe we je kunnen bedanken/eren voor alle genoemde inzet.
  Voor wat je hebt betekent voor de duivensport, met in bijzonder voor onze afdeling.
  Wat ons rest is deze ALV te vragen in te stemmen om je te laten toetreden tot het gilde der ereleden.

  Hierop gaf de ALV instemming d.m.v. een luid applaus.

  Vanaf dat moment gaat Cor Tolsma door het leven als erelid van afdeling Friesland ’96.

 • Theo Boelens

  Mag ik me even voorstellen? Ik ben Theo Boelens en heb al vanaf 1963 postduiven. Ik ben getrouwd met Gera en we hebben twee dochters: Mirjam en Esther. Ik ben lid en voorzitter van "PV de Orion" in Leeuwarden en neem deel aan de wedstrijden onder de naam Theo&Mirjam Boelens. Sedert twee jaren ben ik lid van de vervoerscommissie van onze afdeling. Ook als bestuurder van afdeling Friesland96 hoop ik een bijdrage te leveren aan de postduivenliefhebberij en het vliegen met postduiven. 10414401 691084524284284 2934567902501453925 n
 • Afdeling Friesland'96 heeft een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid.

  Geachte leden van afdeling Friesland '96,

  Op 18 maart 2107 heeft de voorjaarsledenvergadering van onze afdeling plaatsgevonden.
  I.v.m. het vertrek van onze (oud)voorzitter Simon Zeeman, heeft het afdelingsbestuur de vjALV voorgesteld de heer Simon Kuipers te benoemen als onze nieuwe voorzitter.
  Daarbij heeft Hatty Roest aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor het afdelingesbestuur. De vergadering is voorgesteld de heer Theo Boelens te benoemen als bestuurslid.
  Na uitleg van het afdelingsbestuur over de doorgelopen voordrachtprocedure is de heer Simon Kuipers benoemd in de functie voorzitter en is Theo Boelens toegetreden tot het afdelingsbestuur als nieuw bestuurslid.

  Onze nieuwe voorzitter heeft zichzelf daarna, a.d.h.v. een PowerPointPresentatie, aan alle aanwezigen gepresenteerd. Hierbij gaf hij aan wat hij belangrijk vindt binnen de duivensport, wat hij "ziet" als vernieuwing en op welke wijze hij onze afdeling de komende tijd wil "besturen".
  Hij riep op tot eenheid en open respectvolle communicatie. Wij hebben elkaar nodig! Hij stak hierbij nadrukkelijk een hand uit naar alle leden. Een inspirerend betoog van een vernieuwende verbinder.

  De vergadering was onder de indruk van zijn integere intenties en drive en om onze afdeling te leiden en ziet de samenwerking met vertrouwen tegemoed. Een samenwerking met álle leden om de duivensport én onze afdeling door te ontwikkelen in een omgeving van verandering.

  Voor een eerste kennismaking, zie de bijgevoegde presentatie.

  Onze nieuwe voorzitter Simon Kuipers.

  ppt presentatie simon kuipers voorzitter afdeling friesland96.ppt

 • Bestuur NPO komt naar u toe

  Beste medeleden,
  U heeft vast wel gehoord van de plannen van het bestuur NPO.
  Zij komen die plannen uitleggen op maandag 27 maart.
  Daar kunt u ook uw vragen stellen.
  Het zou mooi zijn als er uit de afdeling een groot aantal leden aanwezig zouden zijn!
  U kunt ook de vragen van te voren, dus nu al, SCHRIFTELIJK stellen aan het Afdelingsbestuur.
  Op de avond stellen wij dan de vragen aan het bestuur NPO.
  Dus graag tot maandag 27 maart.

  Plaats Koningshof Prinsenweg 1, 8443 DN Heerenveen
  Inloop tussen 19.00 en 19.30 uur.
  Aanvang 19.30 uur
  Namens het bestuur, Hatty Roest

 • Stukken

  Bij de verenigingsvoorstellen voor de ALV-afdeling van 18-3 a.s. van de clubs Naar Huis, Opende; Feansterflucht, Surhuisterveen en de Zwaluw, Zwaagwesteinde,

  heeft de Samenspelcommissie het bestuur van de afdeling geadviseerd de grenzen van de samenspelen niet te wijzigen.

  Het bestuur neemt dat advies over en stelt voor de grenzen voor aankomend vliegseizoen niet te wijzigen.

  Namens het afdelingsbestuur, Hatty Roest

 • ALV, 18 maart 2017 (2)

  Friesland ‘96

  Agenda ALV, 18 maart 2017

  Datum:   18 maart 2017
  Locatie:  MFC De wier
                  De Telle 21
                  Ureterp

  Genodigden: Bestuur
                         Kiesmannen verenigingen

  Aanvang: 13:30 uur
  Sluiting:   17:00 uur

  Agenda

   1. Opening.
   2. Appél der kiesmannen.
   3. Ingekomen stukken en mededelingen.
   4. Notulen vorige vergadering, d.d. 12 november 2016. concept-notulen alv 12 november 2016.pdf
   5. Jaarverslag 2016. afdeling friesland 96 jaarverslag 2016 15 februari 2017.pdf
   6. Financieel verslag en kascontrolecommissie.
   7. Bespreken afdelingsvoorstellen
    1.Transportroutes
   8. Bespreken verenigingsvoorstellen
    Publicatie na sluiting indieningperiode 1 maart 2017.
   9. Verslag NPO-vergadering d.d. 11 maart 2017
   10. Verkiezingen .bestuur.

  I.v.m. vertrek van voorzitter Simon Zeeman is de functie afdelingsvoorzitter vacant. Het afdelingbestuur stelt de ALV voor de heer Simon Kuipers te benoemen in de functie voorzitter.

  Vice-voorzitter Hatty Roest is aftredend en niet herkiesbaar. Het afdelingsbestuur stelt de ALV voor de heer Theo

  ...
 • Transportroutes

  Beste medeleden,

  Vorige week kon u bij ‘Transportroutes’ al lezen dat als een club minder dan 3 manden heeft, de duiven niet meer worden gehaald.

  Dat besluit is al genomen voor 2016, u vindt het terug op pagina 6 van het programmaboekje Afdeling op de site.

  We gaan dit besluit vanaf seizoen 2017 ook daadwerkelijk handhaven.

  U moet dan bij een zustervereniging gaan inkorven en afslaan, indien zij hetzelfde systeem hebben is er geen probleem..

  Is er echter bij u in de buurt geen club met hetzelfde systeem, dan kunt u uw verenigingssysteem meenemen naar de club in de buurt.

  U moet ook dan afslaan in die club.

  Eventueel kan er achteraf na het uitwisselen van de D/W-bestanden in uw eigen club nog een verenigingsuitslag gemaakt worden.

  Belangrijk is dat u op tijd afspraken maakt met de zusterclub!

  Namens het afdelingsbestuur, Hatty Roest.

 • Reizen Waes

  Beste medeleden,

  Voor de echte diehards:

  In ‘Reizen Waes’, deze keer met een roadtrip door China, staat ook een bezoek aan een duivenclub.

  Het programma is terug te zien bij ‘Uitzending Gemist’ van de NPO = Nederland 1, 2 en 3.

  Hatty Roest.

 • Transportroutes

  Beste medeleden,

  Mededelingen over de transportroutes 2017, agendapunt 7 ALV 18 maart, vindt u HIER

 • verenigingsvoorstellen

  Beste medeleden,

  De verenigingsvoorstellen + het advies van het afdelingsbestuur op die voorstellen, voor de ALV van zaterdag 18 maart, vindt u HIER

 • ALV-NPO

  Beste medeleden,

  Via de link komt u op de vergaderstukken voor de volgende ALV-NPO.

  Mocht u vragen/opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.

  Namens het bestuur, Hatty Roest.

 • Manifestatie

  Beste medeleden,

  De manifestatie van onze afdeling is dit jaar op 2 december!
  De reden is dat de NPO met de prijsuitreiking van het NK op onze datum is gaan zitten.
  U wordt vriendelijk doch dringend verzocht die dag geen clubactiviteiten te organiseren.

  Namens het bestuur, Hatty Roest.

 • Innen contributie

  De penningmeester zal eind februari/begin maart de afdelingscontributie gaan innen. Zorgt u als verenigingspenningmeester voor voldoende saldo?

 • Formulier verenigingsinformatie 2017

  Het seizoen komt al snel weer dichterbij. Om alles tijdig in orde te hebben, is hier alvast het formulier verenigingsinformatie 2017. Naast de gebruikelijke invulvelden is er een extra vraag. Dit is om de behoefte te peilen voor extra trainingsvluchten in regioverband voorafgaand aan de 2 jonge duiven africhtingen die opgenomen zijn in het vervoersschema. Graag z.s.m.het formulier inzenden doch uiterlijk voor 1 maart. Dit kan naar email: info@friesland96.nl

  Formulier in pdf

  Formulier in excel

 • Kampioenschappen Afdeling 2017

  Kampioenschappen afdeling Friesland’96 vliegseizoen 2017

   

  Puntenberekening

  De punten voor de afdelingskampioenschappen worden berekend op basis van de in de 6 samenspelen(A t/m F, zijnde grote samenspelen) of 10 samenspelen (A1 t/m F2, zijnde kleine samenspelen), ofwel de deelsamenspelen behaalde resultaten. Voor de samenspelen/deelsamenspelen geldt een puntensysteem dat is gebaseerd op een variabel aftrekgetal per samenspel. Het aftrekgetal wordt berekend door 500 te delen door het aantal prijsduiven in het samenspel. De eerste duif krijgt 1000 punten, minus de helft van het aftrekgetal. De laatste prijsduif krijgt 500 plus de helft van het aftrekgetal. Voor alle vluchten geldt een prijsverhouding van 1 op 3.

   

  Onaangewezen kampioenschappen

  Voor de onaangewezen kampioenschappen telt het gemiddelde van één geconstateerde duif per 10 of een gedeelte van 10 ingekorfde duiven (het verfijnde 1:10 systeem).

   

  Aangewezen kampioenschappen

  Voor de aangewezen kampioenschappen telt de 1st geklokte, mits in de prijzen, van de twee eerst getekende duiven.

   

  Vitesse V15 V16 V17 V18 V21 V23 V25

  Punten uit de kleine samenspelen, startend met 1000 -/- helft aftrekgetal, laatste 500 + helft aftrekgetal. Punten worden er toegekend aan 1 op de 3 deelnemende duiven. Onaangewezen: 1 op 10 verfijnd Aangewezen: de punten van de snelste van de twee bovenste van de inkorflijst Duifkampioenschap over alle vluchten in deze categorie.

  Voor het kampioenschap tellen 6 van de 7 vluchten

  Minimum afstand Zutphen (Noord) of Vuren (Zuid of gehele concours)

  Wanneer 1 keer beneden de minimumafstand wordt gelost dan vervalt de aftrekvlucht. Wanneer twee vluchten in deze categorie moet worden berekend volgens de zondagsregeling (voor de gehele afdeling) dan vervalt de aftrekvlucht.

  Wanneer 1 vlucht wordt afgelast in deze categorie dan vervalt de aftrekvlucht.

  Midfond M19 M20 M22 M24 M26 M28

  Punten uit de grote samenspelen, startend met 1000 -/- helft aftrekgetal, laatste 500 + helft aftrekgetal. Punten worden er toegekend aan 1 op de 3 deelnemende duiven. Onaangewezen: 1 op 10 verfijnd Aangewezen: de punten van de snelste van de twee bovenste van de inkorflijst Duifkampioenschap over alle vluchten in deze categorie.

  Voor het kampioenschap tellen 5 van de 6 vluchten

  Minimum afstand 200 km kortste afstand (lijn Urk - Zwartsluis)

  Wanneer 1 keer beneden de minimumafstand wordt gelost dan vervalt de aftrekvlucht. Wanneer twee vluchten in deze categorie moet worden berekend volgens de zondagsregeling (voor de gehele afdeling) dan vervalt de aftrekvlucht.

  Wanneer 1 vlucht wordt afgelast in deze categorie dan vervalt de aftrekvlucht.

  Dagfond E21 E23 E25 E27 E29 

  Punten uit de grote samenspelen, startend met 1000 -/- helft aftrekgetal, laatste 500 + helft aftrekgetal. Punten worden er toegekend aan 1 op de 3 deelnemende duiven. Onaangewezen: 1 op 10 verfijnd Aangewezen: de punten van de snelste van de twee bovenste van de inkorflijst Duifkampioenschap over alle vluchten in deze categorie.

  Voor het kampioenschap tellen 4 van de 5 vluchten

  Minimum afstand 400

  ...
 • Kampioenschappen Afdeling 2018

  Kampioenschappen afdeling Friesland’96 vliegseizoen 2018

   

  Puntenberekening

  De punten voor de afdelingskampioenschappen worden berekend op basis van de in de 6 samenspelen(A t/m F, zijnde grote samenspelen) of 10 samenspelen (A1 t/m F2, zijnde kleine samenspelen), ofwel de deelsamenspelen behaalde resultaten. Voor de samenspelen/deelsamenspelen geldt een puntensysteem dat is gebaseerd op een variabel aftrekgetal per samenspel. Het aftrekgetal wordt berekend door 500 te delen door het aantal prijsduiven in het samenspel. De eerste duif krijgt 1000 punten, minus de helft van het aftrekgetal. De laatste prijsduif krijgt 500 plus de helft van het aftrekgetal. Voor alle vluchten geldt een prijsverhouding van 1 op 3.

   

  Onaangewezen kampioenschappen

  Voor de onaangewezen kampioenschappen telt het gemiddelde van één geconstateerde duif per 10 of een gedeelte van 10 ingekorfde duiven (het verfijnde 1:10 systeem).

   

  Aangewezen kampioenschappen

  Voor de aangewezen kampioenschappen telt de 1st geklokte, mits in de prijzen, van de twee eerst getekende duiven.

   

  Vitesse V15 V16 V17 V18 V21 V23 V25

  Punten uit de kleine samenspelen, startend met 1000 -/- helft aftrekgetal, laatste 500 + helft aftrekgetal. Punten worden er toegekend aan 1 op de 3 deelnemende duiven. Onaangewezen: 1 op 10 verfijnd Aangewezen: de punten van de snelste van de twee bovenste van de inkorflijst Duifkampioenschap over alle vluchten in deze categorie.

  Voor het kampioenschap tellen 6 van de 7 vluchten

  Minimum afstand Zutphen (Noord) of Vuren (Zuid of gehele concours)

  Wanneer 1 keer beneden de minimumafstand wordt gelost dan vervalt de aftrekvlucht. Wanneer twee vluchten in deze categorie moet worden berekend volgens de zondagsregeling (voor de gehele afdeling) dan vervalt de aftrekvlucht.

  Wanneer 1 vlucht wordt afgelast in deze categorie dan vervalt de aftrekvlucht.

  Midfond M19 M20 M22 M24 M26 M28 (+M30 indien 2 vluchten niet doorgaan en/of niet voldoen aan minimum afstand)

  Punten uit de grote samenspelen, startend met 1000 -/- helft aftrekgetal, laatste 500 + helft aftrekgetal. Punten worden er toegekend aan 1 op de 3 deelnemende duiven. Onaangewezen: 1 op 10 verfijnd Aangewezen: de punten van de snelste van de twee bovenste van de inkorflijst Duifkampioenschap over alle vluchten in deze categorie.

  Voor het kampioenschap tellen 5 van de 6 vluchten

  Minimum afstand 200 km kortste afstand (lijn Urk - Zwartsluis)

  Wanneer 1 keer beneden de minimumafstand wordt gelost dan vervalt de aftrekvlucht. Wanneer twee vluchten in deze categorie moet worden berekend volgens de zondagsregeling (voor de gehele afdeling) dan vervalt de aftrekvlucht.

  Wanneer 1 vlucht wordt afgelast in deze categorie dan vervalt de aftrekvlucht.

  Wanneer 2 vluchten beneden de minimumafstand wordt gelost dan wel worden afgelast dan wordt M30 aan het programma en kampioenschappen toegevoegd en vervalt de aftrekvlucht.

  Dagfond E21 E23 E25 E27 E29 (+E31 indien 2 vluchten niet doorgaan en/of niet voldoen aan minimum afstand)

  Punten uit de grote samenspelen,

  ...
 • Uitslagen Olympiade

  In het weekend van 27 t/m 29 januari wordt in Brussel de 35e Olympiade gehouden.

  Klik hier voor de resultaten van alle Nederlandse inzendingen.

  Klik hier voor alle resultaten.

 • Datum ALV.

  De Algemene ledenvergadering zal worden gehouden op 18 maart.

  Het begint om 13:30 uur in het MFC De Wier te Ureterp.

  Eventuele verenigingsvoorstellen dienen voor 1 maart bij de secretaris te worden ingediend.

   

  Het bestuur

 • OLYMPIADE

  Van de gebr. Heeres & zoon uit Kimswerd gaat een duif naar de Olympiade, Standaardklasse!

  Van harte gefeliciteerd.

  Namens het afdelingsbestuur, Hatty Roest.

 • Bekers

  Beste medeleden,

  Onderstaande bekers zijn NIET afgehaald tijdens de manifestatie.
  Ze kunnen TOT 1 FEBRUARI na AFSPRAAK afgehaald worden op Ulesprong 4 Tijnje.
  Daarna gaan ze naar de kringloop.

  5e Dagfond Aangewezen: A.vd Veen
  2e Jonge d. Onaangewezen: M.J. de Jong
  5e Jonge d. Onaangewezen: K. de Jong & zn
  5e Natour Aangewezen P.J. Hiemstra
  9e Generaal Kort Onaangewezen: K. Hoekstra
  6e Generaal Kort Aangewezen: P.J. Hiemstra
  7e Generaal Lang Onaangewezen: H. Marsman
  8e Generaal Lang Onaangewezen: Beute & zn
  8e Generaal Lang Aangewezen: K. de Vries
  9e Generaal Lang Aangewezen: comb. de Wit
  10e Generaal Lang Aangewezen: de Vries/Hakvoort

  Hatty Roest.

 • Olympiade

  Beste medeleden,

  27,28 en 29 januari is de duivenolympiade 2017 in Brussel.
  In de Sportklasse zitten 4 Friese duiven en niet de minsten!
  D. & P. Soepboer hebben de beste Dagfondduif van Nederland,
  Comb. Mantel heeft de beste Marathonduif van Nederland,
  Comb. Tj. & A. Bosma hebben de beste Jonge duif van Nederland en
  Theo & Mirjam Boelens hebben de beste Jaarling van Nederland.

  Een geweldig resultaat voor deze liefhebbers, namens het afdelingsbestuur van harte, dame en heren!
  Overigens had H.Loonstra uit Zwagerbosch ook een kandidaat voor een klassering bij de eerste 3, maar die duif is reeds verkocht.

  Namens het afdelingsbestuur, Hatty Roest.

 • Nieuwjaar

  Wij wensen iedereen

  Een jaar zonder verliezen tegemoet.
  Met (duiven)vriendschappen in overvloed.
  En elke vlucht een mooie dosis geluk.
  Zo kan voor iedereen het nieuwe duivenjaar niet meer stuk.

  Een gelukig, gezond en sportief 2017.

  Het afdelingsbestuur

  10357762 787380297993073 1217422211341004762 o

 • Uitvraag voorzitter

  Afdelingsbestuur Friesland ‘96

  Samen met de NPO, collega-afdelingen, commissies én leden werkt het afdelingsbestuur Friesland ’96 aan de sportbeleving van de duivensport. Hoofdtaak van het afdelingsbestuur is het in stand houden en bevorderen van de postduivensport in Friesland e.o. Dat doen we door het organiseren van een eerlijke competitie met in acht neming van alle belangen van de basisleden.

  Wegens het vertrek van de huidige voorzitter is het afdelingsbestuur op zoek naar een

  Voorzitter

  Als voorzitter leidt u de Algemene Ledenvergaderingen en geeft richting en stuur aan zowel het Dagelijks Bestuur als aan het afdelingsbestuur. U bent de spil van de afdeling en in die hoedanigheid zorgt u voor een opbouwende overlegomgeving en -structuur. Contact maken is uw eerste natuur, u bent benaderbaar en makkelijk bereikbaar voor zowel de bestuurs- als de basisleden. Als hét gezicht van de afdeling speelt u een cruciale rol bij de in- en externe communicatie.

  Wij zoeken een vernieuwer met lef die de duivensport op een hoger plan kan brengen. Die verder durft te kijken als de eigen belangen en partijen verbindt. Een voorzitter die de energie heeft om soepel (bestuurlijke) hindernissen te nemen in een boeiende omgeving van verandering. Een voorzitter die niet opziet om tegen de stroom in te roeien, moeilijke keuzes eenvoudig bespreekbaar maakt en helder uitlegt. Een voorzitter met een “antenne” voor maatschappelijke gebeurtenissen die de duivensport raken, direct de risico’s doorziet en handelt om de belangen van de  duivensport in zijn algemeenheid te behartigen.  

  Bent u die verbinder met een gedegen inzicht in en kennis van de duivensportcultuur? Bent u die samenwerkende onderhandelaar? Kunt u overtuigen met creativiteit? En zit besturen in uw bloed?

  Dan zijn wij naar u op zoek!

  Bent u geïnteresseerd, maar wilt u aanvullende informatie? Dan kunt u contact opnemen met Hatty Roest (tel.: 0513 571719).

  U kunt uw beschikbaarheid aangeven via secretaris@friesland96.nl. We zien uw aanmelding graag vóór 15 januari 2017 tegemoet.

  Namens het afdelingsbestuur,

  Wim Konter

  secretaris

 • Vervoersschema 2017

  In het rechter menu onder het kopje Downloads vindt u de meest actuele versie van het Vliegprogramma 2017. De losplaatsen van de trainingsvluchten en de midfondvluchten zullen t.z.t. nog worden aangevuld. Ontdekt u nog onjuistheden dan hoor ik dat graag even.

  Namens het bestuur, Hylke van Dijk

 • GPS-coördinaten van Deurne

  Lossingslocatie: Industrieterein Grootte Bottel te Deurne nabij van de Ent Machines BV

  Latitude: +51.27.20,2

  Longitude: +05.46.17,1

 • Nog een paar mededelingen voordat we echt beginnen

  Beste medeleden,

  Nog een paar mededelingen voordat we echt beginnen.

  Aantal duiven per mand:
  Oude duiven 1 nacht mand: 31
  Oude duiven 2 nachten mand: 28
  Jonge duiven: 25
  Meerdaagse fond: 25

  Wij lossen de eerste oudeduivenvlucht en de twee eerste
  jongeduivenvluchten gescheiden (3 losgroepen: AB-CD-EF).
  Die vluchten tellen al voor de Nationale Kampioenschappen,
  respectievelijk Vitesse en Jonge Duiven.
  Dat kan problemen geven voor liefhebbers die inkorven buiten hun
  Samenspel, de zogenaamde splijtleden.
  Zij zullen waarschijnlijk moeten kiezen tussen die NK-vluchten en de
  clubkampioenschappen.

  Als afdelingsbestuur kunnen wij wat dat betreft niets opleggen maar we

  vragen de clubs wel om hiermee rekening te houden.
  De lijst van splijtleden vindt u elders op de site.

  Voor de kampioenschappen van de Noordelijke Unie Dagfond tellen
  de vluchten Chateauroux, Issodun en Argenton.

  De controlecommissie doet naast de controles op hok- en
  entlijsten, ook controle op de nieuwe software.
  Zorg dat bij u in de club alles netjes geregeld is!

  Namens het bestuur, Hatty Roest.

 • BELANGRIJK: Inentingsverklaring

  Onderstaande verenigingen hebben nog geen inentingsverklaring-vereniging-2016.doc ingeleverd.

  0203  Buitenpost, 0206  Kootstertille, 0209  Twijzelerheide, 0211  Amelander Koerier, 0220  Dokkum, 0222  Blija, 0244  Leeuwarden, 0248  Lemmer, 0264  Bergum.

  Bij het niet (tijdig) inleveren van deze inentingsverklaring loopt uw vereniging het risico dat de duiven van uw vereniging niet vervoerd mogen worden. 

  Dus met SPOED inleveren bij Jelle Kooistra. (email

   
 • GPS-coördinaat Heino

  Het juiste GPS-coördinaat van Heino is : 522907.7 // 061027.4 "de Mol"

 • CCG West

  Actueel nieuws en info zie website

 • CCG Noorden

  nieuws

 • CCG Driesprong|

  Voor seizoen 2016 worden binnenkort de gegevens bekend gemaakt.

  De inleg voor de Golden Classics is dit jaar € 7.735, hiervan zal plm € 7.600 worden vervolgen over de eerste vijf jonge duivenvluchten met een hoofdprijs van € 1000 op de laatste vlucht. De verkooplijst is te vinden op de site van PV De Zwaluw onder het kopje Diversen:

  http://home.versatel.nl/pv.de.zwaluw/Internetsite/Diversen/Verkooplijst%20Gouden%20ringen%20race%202016.htm

  De secretaris

 • 0432

  Kort nieuws vereniging 0432 De Ijsselmeervliegers Urk

 • 0423

  Kort nieuws vereniging 0423 De Postduif Zwartsluis

 • 0421

  Kort nieuws vereniging 0421 Tot Weerziens Urk

 • 0420

  Kort nieuws vereniging 0420 De Woldvliegers Steenwijkerwold

 • 0419

  Kort nieuws vereniging 0419 De Koerier Steenwijk

 • 0416

  Kort nieuws vereniging 0416 De Postduif Giethoorn

 • 0414

  Kort nieuws vereniging 0414 De Doorzetters Steenwijkerwold

 • 0413

  P.V. ZUIDERZEEVLIEGERS & NATIONAAL INKORF CENTRUM Emmeloord 0413

  Wenst u een voorspoedig 2016 en een sportief postduiven jaar

 • 0401

  Kort nieuws vereniging 0401De Flevopost Vollenhove

 • 0272

  Kort nieuws vereniging 0272 PV Workum, Workum

 • 0270

  Kort nieuws vereniging 0270 De Luchtbode Wolveg

 • 0268

  Kort nieuws vereniging 0268 De Vredesduif Noordwolde

 • 0267

  Kort nieuws vereniging 0267 De Kustvliegers Holwerd

 • 0265

  Kort nieuws vereniging 0265 T.R.O Oudkerk

 • 0264

  Kort nieuws vereniging 0264 Fleanwille Burgum

 • 0262

  Kort nieuws vereniging 0262 L'estafette Sneek

 • 0261

  Kort nieuws vereniging 0261 De Pelikaan Houtigehage

 • 0259

  Kort nieuws vereniging 0259 PV Vice Versa Drachten.

 • 0258

  Kort nieuws vereniging 0258 Vitesse'88 Bakkeveen

 • 0256

  Kort nieuws vereniging 0256 De Rode Doffer Drachten

 • 0254

  Kort nieuws vereniging 0254 De Snip Ureterp

 • 0252

  Kort nieuws vereniging 0252 Griffioen Oosterwolde

 • 0250

  Kort nieuws vereniging 0250 Steeds Sneller Anjum

 • 0248

  Kort nieuws vereniging 0248 Lemmer '97 Lemmer

 • 0244

  Kort nieuws vereniging 0244 L.V.D Leeuwarden

 • 0241

  Kort nieuws vereniging 0241 Op Eigen Wjukken Stiens

 • 0239

  Kort nieuws vereniging 0239 De Orion Leeuwarden

 • 0238

  Kort nieuws vereniging 0238 Uresco Leeuwarden.

  Inkorftijden zijn van 18:30 - 20:00 uur.

  Klokafslaan is iedere zaterdags om 19:00 uur.

 • 0237

  Kort nieuws vereniging 0237 Op Eigen Wjukken Kollum

 • 0236

  Dit is kort nieuws afkomstig van vereniging 0236 Duivensport Heerenveen e.o.

  Bonnenverkoop:

  Jaarlijkse bonnenverkoop van Duivensport Heerenveen e.o. De eindveiling vindt plaats op woensdag 23 december om ongeveer 21:00 uur in ons clubgebouw aan de Dreef 1 te Heerenveen. U bent vanaf 19:00 uur van harte welkom!

  Klik hier voor de link

  Voor nieuws van en over onze vereniging kijk op: www.duivensportheerenveen.nl

 • 0234

  Kort nieuws vereniging 0234 Ûs Nocht Oudehorne

 • 0233

  Kort nieuws vereniging 0233 Thûsfleaners Koudum

 • 0232

  Kort nieuws vereniging 0232 Gevleugelde Vrienden Jubbega

 • 0229

  P.V. “De Zwarte Doffer”

  Organiseert op 18 en 19 december 2015 haar jaarlijkse open postduivententoonstelling in het clubgebouw aan de Ambachtswei 10 te Joure.

  De tentoonstellingscommissie hoopt dit jaar uiteraard op veel deelname en belangstelling van leden van de alle verenigingen uit de regio. U bent allen van harte welkom.

  Wij doen dit jaar  er een extra klasse bij, namelijk jaarling doffers en duivinnen
   

  Ook kan men inschrijven voor het MOOISTE VIERTAL.

  Inschrijf formulier aanvragen bij  annelenis@home.nl

  Inzetten van de duiven op vrijdag 18 december tussen 19:00 en 20:30 uur.

  Inschrijfgeld bedraagt  € 2,00  per duif,  viertal deelname € 2,00  per viertal.

  Op zaterdag 19 december bent u welkom vanaf 14:00 uur in het gezellige clubhuis van P.V. de Zwarte doffer, waar u tevens de duiven kan bezichtigen.

  Ook is er een bonnenverkoop van de regionale kampioenen geschonken bonnen. Dit is rond 17:00 uur!!

  Doet u mee??? Inschrijf formulier gaarne voor 8 december toe sturen naar:

  E. Bosma Haulsterweg 46 8506 CA Haskerhorne. Tel. 0513-415494.

  Of per mail naar Remco Bos    h.halma1@kpnplanet.nl  

  We zien u graag op 18 & 19 december!!!!!

 • 0228

  Kort nieuws vereniging 0228 Ons Genoegen Harlingen

 • 0227

  Kort nieuws vereniging 0227 De Postduif Harlingen

 • 0226

  Dit is kort nieuws afkomstig van vereniging 0226 De Blauwband Balk.

  De NIC's kunnen de D-bestanden van Limoges op de gebruikelijke wijze uploaden naar de meldsite. De leden die geen lid zijn van de vereniging van desbetreffend NIC worden nu ook verwerkt bij het uploaden van het D-bestand welke in de NIC's gegenereerd zijn.

 • 0225

  Kort nieuws vereniging 0225 Franeker '97 Franeker

 • 0222

  Kort nieuws vereniging 0222 De Noordervlucht Blija

 • 0221

  Kort nieuws vereniging 0221 Douwenocht St. Nicolaasga

 • 0220

  Kort nieuws vereniging 0220 De Friesche Postduif Dokkum

 • 0219

  Komende dinsdag kan iedereen weer duiven inkorven voor de vlucht Limoges bij ons nationaal inkorfcentrum in De Westereen. Aanvang is 17.30. Er zijn 3 hoofdprijzen te winnen namelijk voor de 1e liefhebber 30 euro 2e liefhebber 20 euro en 3e liefhebber 10 euro. Tevens zijn er nog andere prijzen te winnen tijdens de vlucht. Dus komt allen

 • 0218

  Kort nieuws vereniging 0218 De Zwaluw Zwaagwesteinde

 • 0217

  Kort nieuws vereniging 0217 Kompas Veenwouden

 • 0216

  Kort nieuws vereniging 0216 De Waldflucht Broeksterwoud

 • 0215

  Kort nieuws vereniging 0215 Boalsert e.o

 • 0213

  Kort nieuws vereniging 0213 Vliegende Post Minnertsga

 • 0211

  Kort nieuws vereniging 0211 De Amelander Koerier Ameland

 • 0210

  Kort nieuws vereniging 0210 De Blauwe Doffer Damwoude

 • 0209

  Kort nieuws vereniging 0209 Gevleugelde Vrienden Twijzelerheide

 • 0208

  Kort nieuws vereniging 0208 Welvaart Ameland

 • 0207

  Kort nieuws vereniging 0207 Feanstervlucht Surhuisterveen

 • 0206

  Het seizoen is inmiddels begonnen. Wij zullen zoveel mogelijk
  gebruik maken van deze pagina als wij hier informatie voor hebben.
  Wij als vereniging De Dowetille te Kootstertille
  wensen alle liefhebbers heel veel succes en
  mogen de beste dit seizoen winnen !!
  Namens het bestuur De Dowetille.

 • 0205

  Kort nieuws vereniging 0205 De Adelaar Harkema

 • 0204

  De Postjager 0204

  Op Zaterdag 15 maart om 15.00 uur

  houden we onze jaarlijkse

  JONGE DUIVENVERKOOP

  bij p.v. De Postjager te Harkema.

  We hebben ook nu weer een mooi aantal jonge duiven van vooraanstaande liefhebbers.

  Dus uw kans om ook dit jaar mooie

  jonge duiven te bemachtigen!

  Om 15.00 uur is het lokaal geopend om de jonge duiven bezichtigen,

  en kun u een drankje doen.

  Vanaf 16.00 uur gaat de verkoop los!

  We hopen u dan allen te zien in ons duivenlokaal aan de Bosk te Harkema.

  U bent van harte uitgenodigd!

  Bestuur p.v. De Postjager

  Vriendelijk groet,

  Dick ven der meer

  secretares p.v de Postjager 0204

 • 0203

  Jonge duivenverkoop

  Vrijdag 20 maarthoudt P.V. "De Koerier" uit Buitenpost een spectaculaire jonge duivenverkoop met schenkingen van de leden uit deze sterke vereniging! 

  Iedereen is van harte welkom bij dit gezellige evenement in het clubgebouw aan De Vaart 10A te Buitenpost (naast de sporthal, achter het zwembad) Het clubgebouw is geopend vanaf 19.00 uur. De verkoop begint om 20.00 uur.

  De bonnenlijst is t.z.t. te bekijken op www.pvdekoerier.webklik.nl

 • 0128

  Kort nieuws vereniging 0128 Snelle Vlucht de Wilp

 • Website leden

  # Naam Woonplaats
  # Van der Wal en Winkel Drachten
  Comb. Agema-Smits Dokkum
  # Combinatie van Andel Harlingen / Leeuwarden 
  G. Baarda Pingjum
  Beute en Zn Wilhelminaoord 
  Herman Bootsman Marrum 
  # Erik Bos  Grijpskerk
  Haye & Doutzen Bouma  Drachten 
  Herman Brinkman Tuk 
  # Coen Brugman  Rutten
  # Klaas Buwalda Franeker
  # D. en W. Buwalda  Franeker
  Michael Bijlstra Zwaagwesteinde 
  Comb. Corbier  Sneek 
  Hylke van Dijk Leeuwarden
  ...
 • 0120

  Kort nieuws vereniging 0120 Naar Huis Opende

 • Clubnieuws

  Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om kort clubnieuws van uw club te publiceren verzoeken wij verenigingsfunctionarissen om het emailadres van de club ons te doen toekomen. Vervolgens zullen wij voor u inloggegevens aanmaken waarmee u toegang krijgt op uw verenigings tab. Stuur uw gegevens naar info@friesland96.nl. Vermeld uw naam, email en verenigingsnummer. Tabs met een * zijn actief

  ...
 • Verenigingen Friesland '96

  Website#Naam Vereniging Plaats#-leden (per 1-2-2016)
    0210 Naar Huis Opende 21
     0128  Snelle Vlucht  De Wilp   10 
  website   0203  De Koerier  Buitenpost   18 
     0204  De Postjager Harkema  17 
    0205 De Adelaar Harkema 26
     0206  De Dowetille Kootstertille  19 
     0207  Feanstervlucht Surhuisterveen  11 
     0208  Welvaart Ameland  13 
  website

  Uitslagen 2016

  Vitesse 2015

  Vitesse 2015 V14   V15   V16  V17   V18  V21
           

  Samenspelindeling

  Op de algemene ledenvergadering van zaterdag 7 februari 2015 is een nieuwe samenspelindeling aangenomen. 

  De verenigingen zijn als volgt per samenspel ingedeeld.

  Samenspel A1

  208 Welvaart Ameland
  211 De Amelander Koerier Ameland
  213 Vliegende Post Minnertsga
  225 Franeker '97 Franeker
  227 De Postduif Harlingen
  228 Ons Genoegen Harlingen

  Samenspel A2

  215 Boalsert e.o. Bolsward
  226 Blauwband Balk
  233 De Thusfleaners Koudum
  262 L'Estafette Sneek
  272 PV Workum Workum

  Samenspel B

  222 De Noordervlucht Blija
  238 Uresco '98 Leeuwarden
  239 De Orion Leeuwarden
  241 Op Eigen Wjukken Stiens
  265 T.R.O Oudkerk
  267 De Kustvliegers Holwerd

  Samenspel C

  203 De Koerier Buitenpost
  209 Gevleugelde Vrienden Twijzelerheide
  210 De Blauwe Doffer
  ...
 • Live lossingen (testfase)

  Hier kan uw advertentie staan

  Live lossingscamera van Afdeling Friesland'96

   

   

  Let op !  :  Livebeelden kunnen mogelijk iets vertraagd zijn door de verbindingssnelheid !

   

  Live beelden mede mogelijk gemaakt door:

  Hier kan uw advertentie staan
 • Lossingsnieuws actueel

  Goedemorgen Friesland,

  Info: 7.10 uur

  Vandaag zijn de weerberichten een stuk positiever dan de afgelopen weken en wij kunnen jullie daarom al een lostijd doorgeven.

  De duiven in Morlincourt zullen worden gelost om 8.00uur met een hoge gebroken bewolking, wind op de losplaats is zwak veranderlijk en wordt richting het noorden zwak zuidwest.

  Iedereen succes

  De LC

   

  Foto Morlincourt om 7.00 uur

  Morlincourt 16 6 

   

  Rapportage voor 2018 van de lossingscommissie, wijkt niet af van 2017.

  Algemeen

  Het lossen van postduiven is één van de belangrijkste onderdelen van de postduivensport. Het is elk jaar weer afwachten hoe het seizoen verloopt. Vooral de weersomstandigheden op de losplaats en tijdens de vlucht bepalen in sterke mate hoe de duiven hun koers bepalen, de snelheid, de duur van het concours, het afkomen van de laatkomers en de verliezen.

  Het is dan ook van het grootste belang dat de onderlinge afstemming en het verkrijgen van de juiste informatie op een goede manier geregeld is. Wij willen daar in dit stuk nader op in gaand. Daarnaast is het hanteren van enkele spelregels van groot belang. Daarbij moet wel bedacht worden dat ook de nodige flexibiliteit ingebouwd moet worden, omdat het lossen van duiven ook maatwerk is.

  Werkwijze

  De voorbereiding van het weekeind begint enkele dagen voor de lossingsdag door te inventariseren welke mogelijke obstakels er op de lossingsdag kunnen zijn mbt de weersomstandigheden. Indien noodzakelijk verstrekt Zimoa op vrijdagmiddag de nodige weersinformatie.

  In de vroege morgen van de lossingsdag wordt er informatie binnen gehaald van Zimoa en het IWB (Meteo Consult) om de weersomstandigheden te beoordelen. Daarnaast is er nauw contact met de hoofdconvoyeur mbt de omstandigheden ter plaatsen.

  Indien noodzakelijk wordt dit proces op de lossingsdag meerdere keren herhaald.

  De leden worden via de website geïnformeerd over de omstandigheden en mogelijkheden. Deze informatie wordt daarnaast gedeeld via sociale media.

  De voorzitter van de afdeling is de contactpersoon namens het bestuur. Hij houdt zich alleen bezig met het faciliteren en coördineren van het intern proces.

  Specifiek 2018

  Vanuit de voorgaande seizoenen wil de lossingscommissie enkele aandachtspunten meenemen voor het komende seizoen:

  • Een acceptabel verloop van de vluchten en voorkomen van verliezen
  • Een optimale inzet voor het inwinnen van veelzijdige lossinginformatie
  • Een slagvaardige besluitvorming (snel duidelijk, teletekst kwelling minimaal)
  • Zo vaak als mogelijk lossen, waarvoor is ingekorfd, maar terugrijden als de omstandigheden daarom vragen. Voorkeur heeft een zaterdag lossing als dit verantwoord is, maar daarbij wordt rekening gehouden met de minimale afstanden van de discipline.
  • Zo vroeg als mogelijk lossen, indien de omstandigheden het toelaten. De reden hiervan is dat een efficiënte dagbesteding voor de liefhebbers, zowel sociaal, gezin of anderzijds ook van belang is.
  • Bij jonge duiven wordt gekeken naar de maximale tijd van lossen. In 2014 kwam het nog wel een keer te krap, ook in 2018 zal hier ruimer mee worden omgegaan.
  • Bij de jonge duiven zullen wij weer voorzichtig te werk gaan, jongen zijn voor ieder hok de toekomst en is dus voorzichtigheid geboden.
  • Behoud van flexibiliteit om maatwerk te kunnen bieden in het belang van de
  ...
 • Aanvullend wedvluchtreglement

  Aanvullend wedvluchtreglement Afdeling Friesland ‘96

  Artikel 1 Wedvluchtbescheiden

  1a. De wedvluchtgegevens dienen na het inkorven voór 08.00 uur de volgende morgen en na het afslaan binnen 12 uren digitaal te worden aangeleverd bij de afdelingsrekenaar en nationale rekenaar. Let op!! Voor teletekstvermelding gelden aangepaste regels, deze regels wijken af van de deadline voor het insturen van wedvluchtgegevens.

  1b. De wedvluchtbescheiden, bestaande uit klokbescheiden (handgeklokte duiven) en poulebrief (klokstaat), klokbescheiden (elektronisch geconstateerde duiven) en uitdraai U.D.P. moeten tijdens het vliegseizoen bewaard worden in de vereniging, dusdanig dat ze op elk noodzakelijk moment geraadpleegd kunnen worden.

  Artikel 2 Aan- en afslaan klokken

  1. De klokken worden aan- en afgeslagen volgens methode A, zoals omschreven in de artikelen 112 en 114 van het NPO-Wedvlucht Reglement.

  2. Klokken welke voor een wedvlucht zijn gesteld, maar waarin niet is geconstateerd, dienen te worden afgeslagen en te worden behandeld als genoemd in punt 1 van dit artikel.

  3. Gemaakte loze constateringen dienen door de liefhebber vóór het afslaan van de klok(ken) te worden gemeld bij het bestuur of de door het bestuur aangewezen persoon of personen. Artikel 3 Beheer klokken tijdens het vliegseizoen

  1. De algemene ledenvergadering basisverenigingen bepaalt of de klokken van ALLE leden worden bewaard in een afgesloten ruimte of kast dan wel onder lood aan ALLE leden worden meegegeven.

  Artikel 4 Invullen van de klokbanden

  1. Bij iedere constatering dient het klokvak, nummer van de bijbehorende gummiring en de uitgelezen tijd te worden genoteerd.

  2. Loze constateringen dienen te worden aangegeven door middel van het woord LOOS.

  3. Bij de aanslag en afslag dienen de uitgelezen tijden te worden genoteerd (dus niet het verloop).

  Artikel 5 Melden eerste duif per vereniging

  Bij een zeer vroege duif in de vereniging is het bestuur van de basis-vereniging verplicht de concoursleider van de Afdeling hiervan z.s.m. in kennis te stellen.

  Artikel 6 Controle op wedvluchten

  1. Het afdelingsbestuur kan telefonisch afslagen vragen aan de basisverenigingen.

  2. Het afdelingsbestuur kan bij het inkorven, bij de verzamelpunten en de lossingplaatsen steekproeven nemen en de duiven eventueel van extra gegevens voorzien in de chipring cq van een extra of andere gummiring voorzien, welke bij aankomst van de duif geconstateerd of mede geconstateerd moet worden.

  3. Het afdelingsbestuur kan zgn. controlelossingen toepassen, waarbij de lostijd afwijkt van de vermelde lostijd.

  Artikel 7 Zondagsregeling

  1. Binnen de afdeling maken wij gebruik van een zondagsregeling. Deze regeling is uitgebreid gepubliceerd op de website van de afdeling onder kampioenschappen.
  2. Bij twee zondagsvluchten vervalt de aftrekvluchtregeling voor de betreffende toer.

  Artikel 8 Lossing op kortere afstand

  1. Indien tengevolge van een calamiteit – bijvoorbeeld weersomstandigheden – lossing op een kortere afstand plaats vindt, dan vervalt deze vlucht voor de kampioenschappen, indien het:

  a. een fondvlucht betreft als de afstand minder wordt dan 400 kilometer

  b. een midfondvlucht betreft als de afstand minder wordt dan 200 kilometer (a en b gerekend vanaf de kortste afstand)

  2. Een dergelijke vlucht geldt dan als aftrekvlucht voor de desbetreffende tour, maar kan wel voor competities als bijvoorbeeld W.Z.H.B. worden opgegeven.

  3. Voor de kortste afstand wordt de lijn Urk/Zwartsluis aangehouden.

  4. Indien twee keer voor een bepaalde toer het bepaalde onder 1 moet worden toegepast dan vervalt de aftrekvluchtregeling voor de betreffende toer.

  5. Indien  1 keer het bepaalde onder 1 moet worden toegepast en 1 keer

  ...
 • Huishoudelijk Reglement Afdeling Friesland'96

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT AFDELING FRIESLAND '96

  13.05/21.08.96

  Artikel 1.

  Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 33 Statuten Afdeling tijdens de Algemene Ledenvergadering Afdeling Friesland de dato 7 januari 1997.

  Definities
  Artikel 2:

  In dit reglement wordt verstaan onder:

  1. N.P.O.:

   Nederlandse Postduivenhouders Organisatie.

  2. Statuten:

   Statuten Afdeling.

  3. Statuten N.P.O.:

   Statuten N.P.O.

  4. Afdeling Lid:

   Afdeling als omschreven in Statuten N.P.O.

  5. Bestuur Afdeling:

   Bestuur van de Afdeling als omschreven in Statuten artikel 17.

  6. Basisvereniging:

   Lid Basisvereniging als omschreven in Statuten N.P.O.

  7. Bestuur Basisvereniging:

   Bestuur van een Lid Basisvereniging van de Afdeling.

  8. Basislid:

   Lid natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel 6.

  9. Spelend Lid:

   Basislid of Combinatie, zelfstandig op eigen hok en met eigen hoklijst de duivensport beoefenend.

  10. Combinatie:

   Groep van twee of drie Basisleden, die zich verenigen met het doelonder één naam en van hetzelfde coordinaat aan wedvluchten deel te nemen. Een Combinatie telt als één Spelend Lid.

  11. Begunstiger Afdeling:

   Natuurlijk of rechtspersoon als omschreven in Statuten artikel 8 lid 3,4, 5.

  12. Erelid Afdeling:

   Natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel 8 lid 2,4, 5.

  13. Lid van Verdienste Afdeling:

   Natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel 8 lid 1.

  14. Jeugdlid:

   Natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel 7.

  15. Dagelijks Bestuur Afdeling:

   Voorzitter, secretaris en penningmeester Afdeling als omschreven in Statuten artikel 17 lid 1

  16. Algemene Vergadering Afdeling:

   Algemene Vergadering als omschreven in Statuten artikelen 22.

  17. Kiesman Afdeling:

   Stemgerechtigd lid van Algemene Vergadering Afdeling als omschreven in Statuten artikel 23.

  18. Reservekiesman Afdeling:

   Plaatsvervanger van de kiesman Afdeling als omschreven in Statuten artikel 23.

  19. Kiesregister Afdeling:

   Lijst waarin opgenomen de kiesmannen en reservekiesmannen Afdeling als omschreven in Statuten artikel 23 lid 2,4.

  20. Kiesregister N.P.O.:

   Lijst waarin opgenomen de kiesmannen en reservekiesmannen N.P.O. als omschreven in Statuten N.P.O.

  21. Kiesman N.P.O.:

   Stemgerechtigd lid van Algemene Vergadering N.P.O. als omschreven in Statuten N.P.O.

  22. Reservekiesman N.P.O.:

   Plaatsvervanger van de kiesman N.P.O. als omschreven in Statuten N.P.O.

  23. Presentielijst Afdeling:

   Lijst van op de Algemene Vergadering Afdeling aanwezige kiesmannen en reservekiesmannen Afdeling als omschreven in Statuten artikel 29 lid I.

  24. Stembureau:

   Groep van drie leden van Algemene Vergadering Afdeling, aangewezen door de voorzitter en belast met het vaststellen van de uitslag van schriftelijk gehouden stemmingen.

  25. College:

   Rayonaal Tucht- en Geschillencollege als omschreven in Statuten

  ...
 • Puntjes op de i, vliegseizoen 2016

  Het nieuwe vliegseizoen nadert met rasse schreden. Voordat we kunnen beginnen vragen we uw aandacht voor de volgende zaken.

  • Hoklijsten en Entlijsten dienen bij aanvang van het seizoen ingeleverd te worden bij de vereniging. De vereniging dient deze te bewaren in het inkorflokaal en dient deze lijsten indien opgevraagd door het afdelingsbestuur aan bevoegde commissie van de afdeling ter controle aan te bieden.
  • Denkt u erom dat volgens NPO-reglement er in de electronische klokken alleen duiven mogen voorkomen die zowel op de hoklijst als ook op de entlijst staan.
  • De vereniging dient voor aanvang van de vluchten de inentingsverklaring-vereniging-2016 getekend ingeleverd te hebben bij het bestuurslid Jelle Kooistra.
  • Het formulier verenigingsinformatie graag inleveren op de vergadering van 19 maart of inzenden voor 25 maart naar email: info@friesland96.nl
  • Zorgt u ervoor dat bij al uw vliegende leden een GPS coordinaat staat in het NPO-ledenbestand.
  • Het meest actuele vliegprogramma vind u hier en in de rechter kolom onder het kopje downloads.
 • Jeugd

  Beste jeugdleden,

  Onder het kopje ‘JEUGD’ vinden jullie het vluchtprogramma en verdere informatie voor het seizoen 2016.

  Het jeugdbestuur.

 • Midfond 3+4

  Beste medeleden,

  Zoals beloofd heeft het bestuur nog een poging gedaan om voor Midfond 3+4 een iets verder station te vinden. Dat is helaas niet gelukt.
  Op onze aanvraag voor Couvin kregen wij een afwijzing van de Belgische bond.
  Verder stond Marienbourg niet meer op de lijst met losplaatsen.
  Bureau NPO is bezig met nieuwe losplaatsen maar ga er maar van uit dat ook Midfond 3+4 uit Quievrain worden gevlogen.

  Namens het bestuur, Jelle Kooistra

 • Puntjes op de i, vliegseizoen 2016

  Het nieuwe vliegseizoen nadert met rasse schreden. Voordat we kunnen beginnen vragen we uw aandacht voor de volgende zaken.

  • Hoklijsten en Entlijsten dienen bij aanvang van het seizoen ingeleverd te  worden bij de vereniging. De vereniging dient deze te bewaren in het inkorflokaal en dient deze lijsten indien opgevraagd door het afdelingsbestuur aan bevoegde commissie van de afdeling ter controle aan te bieden. 
  • Denkt u erom dat volgens NPO-reglement er in de electronische klokken alleen duiven mogen voorkomen die zowel op de hoklijst als ook op de entlijst staan.
  • De vereniging dient voor aanvang van de vluchten de inentingsverklaring-vereniging-2016 getekend ingeleverd te hebben bij het bestuurslid Jelle Kooistra.
  • Het formulier verenigingsinformatie graag inleveren op de vergadering van 19 maart of inzenden voor 25 maart naar email: info@friesland96.nl
  • Zorgt u ervoor dat bij al uw vliegende leden een GPS coordinaat staat in het NPO-ledenbestand. 
  • Het meest actuele vliegprogramma vind u hier en in de rechter kolom onder het kopje downloads.

   

 • De agenda voor de ALV

  Voorjaarsvergadering afdeling Friesland ‘96

            Zaterdag 19 maart 2016, 13.30 uur
            M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp

  Voorlopige AGENDA

  1. Opening

  2. Appél der kiesmannen

  3. Ingekomen stukken en mededelingen

  4. Notulen vorige vergadering

  5. Jaarverslag 2015 -definitief 14 maart 2016

  6. Financieel verslag en kascontrolecommissie

             a. Financieel verslag 2015
             b. Begroting 2016
             c. Kascontrole

  7. Bespreking afdelingsvoorstellen 
      Bestuursvoorstellen


  8. Bespreking verenigingsvoorstellen

  9. Verslag NPO vergadering van 12 maart 2016
            Agenda
            Bijlage Agendapunt 3
            Bijlage Agendapunt 4
            Bijlage Agendapunt 5
            Bijlage Agendapunt 5a
            Bijlage Agendapunt 6
            Bijlage Agendapunt 8
            Bijlage Agendapunt 9
            Bijlage Agendapunt 10

  10. Presentatie GIS Project

  11. Rondvraag

  12. Sluiting

  Indienen van verenigingsvoorstellen kan tot 5 maart 2016.

   

 • Rayonindeling jeugd

  Hallo jeugdleden,

  het duurt niet zo lang meer of het seizoen gaat alweer beginnen. Omdat er steeds minder jeugdleden zijn, dit door doorstroming naar de senioren en er helaas bijna geen nieuwe bij komen, zijn wij als jeugdcommissie genoodzaakt om de rayonindeling te veranderen, zodat er toch een mooie competitie overblijft.
  We hebben besloten om voor komend jaar te vliegen als volgt: Samenspelen A, B en F samen als rayon 1 en de Samenspelen C, D en E samen, als rayon 2. Daarom tellen voor de kampioenschappen de 1e vitessevlucht en de eerste 2 jongeduivenvluchten niet mee, omdat deze wedstrijden niet gezamenlijk gelost worden. Het volledige programma, gratis prijzen en andere activiteiten komen binnenkort op de website van de afdeling.

  Met vriendelijke sportgroeten,
  De Jeugdcommissie.

 • Afdelings + NPO contributie 2016

  Aan alle verenigingspenningmeesters,

  Ik ben voornemens om in week 7 de contributie 2016 groot 22,60 per lid te gaan innen.
  Zorgt u voor voldoende saldo.

  De Penningmeester
  Joh. Keuning. 

 • ALV 6 februari 2016

   Afdelingsvergadering afdeling Friesland'96

   Zaterdag 6 februari 2015, 13.30 uur MFC de Wier, De Telle 21, Ureterp

  AGENDA


  1. Opening

   

  2. Appel der kiesmannen

   

  3. Ingekomen stukken en mededelingen

   

  4. Notulen vorige vergadering

  Notulen

  5. Voorstellen Samenspelindeling

  Eindrapportage Samenspelcommissie

  Verenigingsvoorstellen

  Bijlagen bij verenigingsvoorstel Naar Huis, Opende:

  Bijlage 1

  Bijlage 2

  Over de verenigingsvoorstellen wordt gestemd en daarmee is de rapportage met evt. wijzigingen aangenomen.

  6. Voorstellen vliegprogramma en kampioenschappen

  Concept vliegprogramma

  Concept kampioenschapsprogramma

  Begeleidend schrijven vliegprogramma-kampioenschappen

  Afstanden

  Verenigingsvoorstellen

  Bestuursvoorstellen na overleg met afdeling 10

  Eerst wordt er over de verenigingsvoorstellen gestemd, daarna wordt over het bestuursvoorstel na overleg met afdeling 10 gestemd. Daarmee is het vliegprogramma (onder voorbehoud van onoverkomelijke wijzigingen) en kampioenschappen, met evt. wijzigingen, aangenomen.

  7. Overige bestuursvoorstellen

  Bestuursvoorstel Marathonkampioenschap

  Verenigingsvoorstel Blauwband Balk

  Over het verenigingsvoorstel wordt gestemd en daarmee is het Marathonkampioenschap met evt. wijzigingen aangenomen.

  8. Overige verenigingsvoorstellen

  Verenigingsvoorstel Ameland

  9. Rondvraag

  10. Sluiting

   

 • Voorgedragen kandidaten NPO bestuur

  De ondertal situatie in het NPO bestuur (3 man) en het aangekondigde aftreden van de voorzitter, is voor de kiesmannen van de afdelingen 1, 5, 7, 8, 9, 10 en 11 aanleiding geweest om actief te zoeken naar geschikte bestuurskandidaten die een belangrijke bijdrage willen leveren aan een toekomst bestendige moderne duivensportorganisatie.

  Zij zijn daarin geslaagd en hebben de volgende heren bereid gevonden om zich kandidaat te stellen:

   

  de heer M. van der Kruk uit Tiel voor de functie van voorzitter

   

  de heer J. van Dijk uit Soest voor de functie van secretaris

   

  de heer E.F.H. Diepeveen uit Keldonk

   

  de heer H. Meijners uit Feanwalden

   

  De heren zijn door de kiesmannen van bovengenoemde afdelingen

  voorgedragen.

   

  De kiesmannen afdeling Friesland'96

   

 • Gezocht: Website beheerder (2)

  Een aantal maanden geleden heeft onderstaande "advertentie" op onze website gestaan.

  Afgelopen maandag is het startschot gegeven.

  Ik kan niet anders zeggen, dat je het gevoel krijgt, dat je hier deel vanuit wil maken.

  Daarom nog een extra oproep. We kunnen nog 1 of 2 personen gebruiken.

  Wij zijn qua leeftijd de jongste afdeling van Nederland. Dit willen we ook uitstralen. Ons belangrijkste communicatiemiddel daarvoor is de digitale media. Een afdeling zijn wij allen, dus moeten we het ook met z'n allen doen. Ga niet langs de kant staan, maar doe mee en meld u aan voor deze functie.

  Het zou natuurlijk leuk zijn als u vanaf de start inhaakt in dit project, want dan kunt u zeggen dit is mede door mij tot stand gekomen !!!!

  Meld u zich via voorzitter@friesland96.nl

  Simon Zeeman, voorzitter Friesland'96

   

   

  Tegenwoordig informeren wij onze leden steeds meer via de website.

  Dat is handig en gaat snel. Het bijhouden en vullen van de website vergt de nodige tijd. In de praktijk blijkt dat wij als bestuur die tijd niet altijd in voldoende mate hebben.

  Daar komt bij dat we eigenlijk nog meer informatie op de site willen zetten. Om de site informatiever maar vooral ook veel leuker te maken. In overleg met de PR-commissie heeft dit ons doen besluiten om te zoeken naar een website-beheerder (m/v).

   

  Taak

  De belangrijkste taak van de website-beheerder is het up-to-date houden van de website van de afdeling Friesland’96. Dit houdt in het plaatsen en deels zelf maken van teksten over actuele duivenzaken, plaatsen van advertenties, bijhouden van de agenda. Dit in samenwerking met het bestuur en de commissies.

   

  Een ander aandachtspunt is het verbeteren van de toegankelijkheid van de site. Het inrichten van de site zodat zoveel mogelijk leden op een eenvoudige manier de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben.

   

  Een derde punt is het promoten van de duivensport. Door interessante en leuke onderwerpen te bedenken en te plaatsen willen we de site leuker en aantrekkelijker maken.

   

  Verder kan gedacht worden aan:

  • koppelingen onderhouden met andere websites en social-media

  • het inrichten en versturen van nieuwsbrieven vanuit de website

  • adviseren van bestuur en PR-commissie m.b.t. relevante zaken

  • het analyseren van statistieken/bezoekcijfers van de site en het doen van aanbevelingen hierover

   

  Wanneer u interesse heeft, kunt u zich melden bij het bestuur. Graag binnen twee weken.

   

  Het bestuur

 • Mail adressen bestuursleden

  Voor het mail adres van de secretaris van de afdeling graag het volgende mail adres gebruiken:

  secretaris@friesland96.nl

  Wilt u tot nader orde dit mail adres ook gebruiken als u vragen heeft voor bestuurslid Hylke van Dijk.

  De andere bestuursleden kunnen gewoon benaderd worden via de mail adressen onder de knop "Organisatie/Bestuur".

  Het Bestuur

 • Extra stukken voor ALV 6 februari 201

  De volgende stukken worden toegevoegd aan de agenda van de ALV van 6 februari a.s.

  Verenigingsvoorstel Vliegprogramma 

  Bestuursvoorstel Marathonkampioenschap 

  U kunt nog verenigingsvoorstellen indienen t.m. 17 januari a.s.

  Het document over de evaluatie van de samenspelcommissie volgt zo snel als mogelijk.

  Het Bestuur

 • Agenda ALV 6 februari 2016

  Afdelingsvergadering afdeling Friesland ‘96
  • Zaterdag 6 februari 2016, 13.30 uur
  • M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp

  Voorlopige AGENDA

  • 1. Opening
  • 2. Appél der kiesmannen
  • 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  • 4. Notulen vorige vergadering (zie bijlage)
  • 5. Voorstellen samenspelindeling
  • 6. Voorstellen vliegprogramma en kampioenschappen
   Concept vliegprogramma (zie bijlage) Afstanden (zie bijlage)
   Concept kampioenschapsprogramma (zie bijlage)
   Begeleidend schrijven vliegprogramma-kampioenschappen (zie bijlage)
  • 7. Overige bestuursvoorstellen
  • 8. Overige verenigingsvoorstellen
  • 9. Rondvraag
  • 10. Sluiting

  Verenigingsvoorstellen indienen uiterlijk 17 januari 2016
  De agenda wordt uiterlijk 19 januari 2016 definitief gemaakt, in de tussentijd wordt deze aangevuld met zaken die gereed zijn gekomen. Zo is de samenspelcommissie op dit moment aan haar stuk bezig, dit zal uiterlijk 10 januari worden afgerond, waarna het in de bestuursvergadering wordt behandeld en zo snel als mogelijk zal worden geplaatst.

 • Nieuwjaarswens 2016

  Het afdelingsbestuur wenst u in alle opzichten een fantastisch 2016 !!

  Wij hopen dat uw dromen mogen uitkomen !!

 • Kerstmis in lente sfeer

  In deze periode maken we meestal de globale planning voor het seizoen 2016. Bij het vastleggen van de vergaderagenda krijg ik meestal te horen van akkoord, mits er geen Elfstedentocht is. Een mooie traditie die we bijna zouden vergeten met deze lente achtige temperaturen.

  Ik heb me zelfs afgevraagd of we dit kerstweekeinde de eerste vluchten van het seizoen 2016 niet moeten organiseren. De temperaturen zijn dusdanig dat we er in de maanden april en mei jaloers op zouden zijn.

  In ieder geval is dit voor de vroege kweekvogels ideaal en daardoor kan het seizoen 2016 voor ons duivenmelkers niet beter beginnen. Het seizoen 2015 is voor de meeste van onze leden uitgedraaid op het redelijk overhouden van de jonge duiven. Ik merk ieder geval bij de leden in onze afdeling daardoor optimisme voor het komende seizoen. Een groot compliment voor de lossingscommissie is hierbij wel eens op zijn plaats.

  Op het einde van het seizoen maken we de balans op en beginnen we weer met een nieuwe start. Onze afdeling mag zich verheugen met een zeer minimale afname van het ledenaantal. Laten we hopen dat we deze trend op de een of andere manier kunnen vasthouden, want in veel opzichte is het mooi als we een zeer geleidelijke afname in ledenaantal kunnen creëren zodat we deze hele mooie hobby op een kwalitatief goede manier kunnen overdragen aan mijn generatie en die daarna.

  Voor oudjaarsavond gaat het bestuur van Friesland’96 u verblijden met een conceptagenda voor de extra ALV op zaterdag 6 februari 2016. Het concept vliegprogramma zal daaraan gekoppeld zijn. Het evaluatierapport van de samenspelcommissie zal in de week van 11 januari openbaar gemaakt worden.

  Als u nog verenigingsvoorstellen wilt indienen voor deze extra ALV, dan kan dat tot 10 januari, zodat we deze tijdig van een preadvies kunnen voorzien.

  Ondanks dat wij als afdeling steeds aan het vernieuwen zijn, kunnen we met enige blijdschap melden dat de we met ons vervoer bij de huidige vervoerder blijven. De samenwerking me de Fa. Vlasman wordt voortgezet in 2016. In een sfeer die bij deze samenwerking past zijn we er voor beide partijen goed uitgekomen.

  De PR-cie en Jannes Mulder zijn heel ver onderweg met de plannen om onze containers te voorzien van promotiemateriaal voor de duivensport, met de aanvulling van sponsorafbeeldingen.

  Ik wens u hele goede kerstdagen en fijne jaarwisseling toe, in de hoop u in 2016 weer te ontmoeten.

  Met sportgroeten, Simon Zeeman (voorzitter Afdeling Friesland’96)

 • Manifestatie 2016

  Beste medeleden,

  De volgende manifestatie wordt gehouden op zaterdag 10 december 2016.
  De clubs worden vriendelijk, doch dringend verzocht die dag vrij te houden.

  Namens het bestuur, Hatty Roest.

 • Manifestatie forum

  A.S. zaterdag op de MANIFESTATIE rond 17.00 uur:
  FORUM met SIMON KUIPERS, MAARTEN HAKVOORT en AUKE BOSMA!
  Zij worden ondervraagd door GERT JAN BEUTE.

  De manifestatiecommissie.

 • MANIFESTATIE A.S. ZATERDAG

  Beste medeleden,

  Als geheugensteuntje de lijst met winnaars van de RMD-vlucht en de Attractievlucht.
  De prijsuitreiking van de RMD-vlucht is zaterdagmiddag rond 16.00 uur.
  De prijzen van de Attractievlucht worden ’s avonds uitgereikt.
  KUNT U ONVERHOOPT ZELF NIET KOMEN, VRAAG DAN EEN ANDER OM UW PRIJS MEE TE NEMEN!

  Namens de Manifestatiecommissie, Hatty Roest.

 • Kampioenen sector 4

  Sector 4 Kampioenen 2015

  Onaangewezen

  1. 0413-1446 J. Grootoonk Bant 4.849,3

  2. 0419-0035 D. van de Berg Tuk 4.671,5

  3. 0329-9248 C&G. Koopman Emmerveen 4.618,7

  4. 0226-0119 B. Homma Balk 4.601,4

  5. 0213-0918 Klaas Buwalda Sint Jacobiparochie 4.540,0

  6. 0259-0157 F. van der Brug Houtigehage 4.439,0

  7. 0413-0637 N. de Fouw Bant 4.403,6

  8. 0110-0197 Jan Broersma Roodeschool 4.385,5

  9. 0226-0658 J. Buwalda Nijemirdum 4.356,1

  10. 0262-0923 L. Bakker Hommerts 4.311,1

   

  Aangewezen

  1. 0413-1446 J. Grootoonk Bant 4.098,9

  2. 0329-9248 C&G. Koopman Emmerveen 3.404,6

  3. 0259-0157 F. van der Brug Houtigehage 3.064,2

  4. 0259-0165 S.J. Kuipers Oudega 3.015,0

  5. 0419-0035 D. van de Berg Tuk 2.999,5

  6. 0342-0495 Albert Lensen Ruinen 2.920,8

  7. 0213-0918 Klaas Buwalda Sint Jacobiparochie 2.813,1

  8. 0331-0876 Bert Meijer Klazienaveen 2.762,9

  9. 0262-0401 F. Troelstra Heeg 2.605,8

  10. 0226-0658 J. Buwalda Nijemirdum 2.540,0

   

  Duifkampioen

  1. 0262-0401 F. Troelstra Heeg 12-1051716 4 prijzen 3.134,5

  2. 0419-0035 D. van de Berg Tuk 12-1123601 4 prijzen 3.027,3

  3. 0267-0760 R. Leusink Engwierum 12-1022563 3 prijzen 2.972,2

  4. 0329-9248 C&G. Koopman Emmerveen 13-4727627 4 prijzen 2.933,8

  5. 0259-0343 A. Heidstra Rottevalle 09-1645321 3 prijzen 2.699,6

  De kampioenen worden aanstaande zaterdag 12 december om 16:30 uur gehuldigd op de Manifestatie in Ureterp. 

 • Kampioenenboekje 2015

  Klik hier voor alle kampioenschappen 2015.

  Dit overzicht bevat de afdelingskampioenen, jeugdkampioenen en kampioenen per samenspel.

 • Overzicht kampioenen 2015

  Alle leden genoemd in onderstaand kampioenenoverzicht worden zaterdag 12 december verwacht op de Feestavond in Ureterp om hun gewonnen prijs of prijzen in ontvangst te nemen. Mocht u op deze dag verhindert zijn of is er een onjuistheid in het overzicht, meldt dit dan bij Hatty Roest op email: h.roest@tip.nl

  kampioenenoverzicht 2015.pdf

  Namens het bestuur,

  Hatty Roest

 • Bonnenverkoop Manifestatie

  Zaterdag de 7e november hebben alle kampioenen van onze afdeling, 56 in getal,  een brief gekregen, met daarin het verzoek een bon te schenken t.b.v. onze manifestatie.

  Tot nu toe, het is zaterdag de 14e, hebben 14 liefhebbers daarop gereageerd.

  Met die schenkingen zijn we uiteraard blij maar het zijn er niet al te veel.

  Natuurlijk bent u vrij om wel of niet te schenken en wordt u als goed spelende liefhebber zeker vaker benaderd voor een schenking maar dit keer gaat het wel om uw eigen afdeling!

  U behoort daar tot de besten en dat geeft u ongetwijfeld veel plezier.

  Straks, op 12 december wordt u daarvoor gehuldigd en dat kunnen we gelukkig nog steeds op gepaste wijze doen.

  Om dat te blijven doen, hebben we een beroep op u gedaan!

  Dus, bent u alsnog bereid een bon te schenken, doe dat zo snel mogelijk, uiterlijk zondag de 22e moet de beschrijving van de bonnen bij Duivennet zijn!

  U mag mij ook bellen, 0513571719, geen probleem!

   

  Bij voorbaat dank, namens de manifestatiecommissie,   Hatty Roest.

   

   

 • Noordelijke Kampioenendag

  Zaterdag 2 januari 2016 is het zover : De Noordelijke Kampioenen Dag.

  Een dag duivensport in Assen, de prachtige locatie van De Bonte Wever. Standhouders, kampioenen huldigingen, een duivenverkoop en uiteraard een tentoonstellingsgedeelte. Tentoonstelling is voor leden van Afdeling 10 en 11.

  Download hier Het inschrijfformulier ( uiterlijke inzendtermijn is 12 december )

  Doe allen mee en we maken er met z'n allen een prachtige Duivensport dag van.

  Voor meer info: Edwin Schuiling Oal Diek 5 Ekehaar 06-46101161

 • Het bestuur komt naar u toe (de laatste 2 avonden)

  Zoals gebruikelijk de laatste jaren, komt het afdelingsbestuur weer naar verschillende clubs binnen onze afdeling. Naast de vragen die wij aan u hebben, willen we ook graag op de hoogte worden gebracht van wat er bij u in de regio leeft. De avonden beginnen om 20.00 uur en wij streven er naar om uiterlijk 22.00 klaar te zijn.

  Alle leden zijn van harte uitgenodigd!

  De data, adressen en plaatsen:

  • 16 nov.                 De Postduif                             Steenwijk        Verlaat 2
  • 23 nov.                 IJsselmeervliegers                      Urk                Staartweg 20A
 • Ramon scoort tegen kanker

  We vragen uw speciale aandacht voor een grote bonnenverkoop voor het goede doel en wel voor de stichting "Ramon scoort tegen kanker" Omdat elke ouder bij zijn/haar zieke kind hoort te zijn. Kanker is een vreselijke ziekte die veel mensen op een keiharde manier raakt. De stichting “Ramon scoort tegen kanker” is opgericht om gezinnen die een kind hebben met kanker, en een lange, zware behandeling moeten ondergaan, financieel te ondersteunen. Ramon Pander nu 9 jaar oud uit Balk werd 3 jaar geleden ook getroffen door deze ziekte ( Lymfeklierkanker,non Hodgkin) Na een intensieve behandeling in het UMCG is hij “schoon”, zoals dat heet. Ramon en zijn ouders wilden, omdat ze hier zo blij mee en dankbaar voor zijn, iets doen. De stichting zamelt geld in om te kunnen bijdragen in het betalen van de kosten die een behandeling en het verblijf in het binnen- en/of buitenland met zich meebrengen.

 • Nog enkele plaatsen in de bus voor Houten

  Op zat 21 november 2015  gaan we weer met de bus naar de NPO jeugddag  in de Expohallen te Houten, willen de leden die mee willen zich opgeven bij Remco Bos  Tel. 0513-418992 E.mail h.halma1@kpnplanet.nl

  Er kunnen ook enkele sen. Leden mee, neem even contact op met Remco Bos

  De kosten voor seniorleden is 10 euro en voor de jeugdleden 5 euro.

  Hierbij de opstapplaatsen en tijden van de bus  op 21-11-2015  naar Houten:

  • 07.00 uur  vertrek Drachten  hotel v/d Valk.
  • 07.30 uur  vertrek Leeuwarden Casino heliconweg 56
  • 08.00 uur  vertrek Joure  Super de Boer
  • 08.45 uur  vertrek Emmeloord Hotel v\d Valk  

  De Jeugdcommissie

 • Tipes klokken inleveren voor de software update

  Er is voor de leden van de afdeling Friesland een extra mogelijkheid gecreëerd om de Tipes klokken in te leveren voor de software update.

  U kunt de klokken a.s. zaterdag 7 november tussen 14.00 en 15.00 uur inleveren bij PV Vice Versa Drachten ( Noorderdwarsvaart 84 E).

  Voor verdere informatie www.tipes.de/nl-bel/

   

 • Bak Allerlei (prijzen attractievlucht)

  Beste medeleden,

   Tot nu toe hebben de volgende clubs zich gemeld met de winnaar van de emmer
  'Allerhande'.

  Deze emmer was te winnen door de eigenaar van de laatste gezette duif per
  club op de Attraktievlucht Zutphen/Boxtel (1e Natourvlucht).

   207, 210, 213, 215, 215, 218, 219, 221, 225, 228, 229, 232, 237, 238, 259,
  262, 433.

   Staat uw club er niet bij, meld de winnaar alsnog bij mij:  h.roest@tip.nl

  Voor de duidelijkheid: de emmers worden uitgereikt op de manifestatie van 12
  december aanstaande in Ureterp.

  Maar. niet gemeld betekent GEEN emmer!

  Hatty Roest.

 • Eindstanden Generaal 2015 herzien

  Na het seizoen zijn er kampioenschappen van de afdeling gepubliceerd. Voor wat betreft de generaalkampioenschappen, is de berekening niet correct uitgevoerd.

  Wat is er gebeurd?

  Afgelopen winter hebben we met elkaar gediscussieerd hoe om te gaan met aftrekvluchten voor het generaal. Als uitkomst hebben we met elkaar afgewogen om per tour aftrekvluchten aan te wijzen voor het generaal in plaats van een aantal over het totaal.

  Na 7 februari is dit ook zo uitgewerkt in het kampioenschapsdocument, zoals deze ook is te vinden op de website.

  Na een aantal vluchten is in samenspraak met de rekenaar voor een wijze van publicatie gekozen.

  Tijdens het seizoen hadden we niet het idee dat de berekening niet klopte. En zijn we ook door niemand binnen onze afdeling er op geattendeerd dat er iets fout kon zijn.

  Maar wat blijkt nu het geval te zijn?

  Voor de generaal kampioenschappen zoals deze gepubliceerd zijn wordt elk onderdeel even zwaar gewaardeerd. Bijvoorbeeld:  Generaal Kort wordt berekend door de kampioenspunten behaald per tour (vitesse, midfond en jonge duiven) bij elkaar op te tellen. Hierdoor worden de jonge duiven overgewaardeerd, want er tellen slechts 4 jonge duivenvluchten mee, tegen 6 vitesse en 6 midfond. Voor Generaal Lang geldt ongeveer hetzelfde, waarbij de Jonge duiven nog meer worden overgewaardeerd.

  Na afloop van het seizoen zijn we er wel op geattendeerd dat de berekeningswijze niet klopt. Voor ons reden om de generaal kampioenschappen opnieuw te laten berekenen door onze rekenaar.

  Hieronder vindt u de herberekende eindstanden generaal, zowel voor de afdeling als de samenspelen.

  Generalen Afdeling Kort en Lang 2015

  Generalen Kort per samenspel 2015

  Generalen Lang per Samenspel 2015

  Indien u nog op- en/of aanmerkingen heeft op deze eindstanden dan graag uiterlijk 4 november reclameren op dit emailadres

   

   

 • HET BESTUUR KOMT NAAR U TOE!

  Zoals gebruikelijk de laatste jaren, komt het afdelingsbestuur weer naar verschillende clubs binnen onze afdeling. Naast de vragen die wij aan u hebben, willen we ook graag op de hoogte worden gebracht van wat er bij u in de regio leeft. De avonden beginnen om 20.00 uur en wij streven er naar om uiterlijk 22.00 klaar te zijn.

  Alle leden zijn van harte uitgenodigd!

  De data, adressen en plaatsen:

  • 26 okt.                  Blauwe Doffer                           Damwoude     Hereweg 11A
  • 2 nov.                   Franeker ’97                             Franeker         Oostelijke Industrieweg 4
  • 9 nov.                   Gevleugelde Vrienden                Jubbega          Leidijk 16B
  • 16 nov.                 De Postduif                              Steenwijk        Verlaat 2
  • 23 nov.                 IJsselmeervliegers                      Urk                Staartweg 20A
 • Incasso week 43

  De penningmeester is voornemens om in week 43 de inleggelden voor de Ronald McDonald vlucht en ook de inleggelden voor de Attractievlucht te incasseren. Tevens worden in deze week de kosten voor de hokcoördinaten geïncasseerd. Zorgt u voor voldoende saldo.

 • Gezocht: Website beheerder

  Tegenwoordig informeren wij onze leden steeds meer via de website.

  Dat is handig en gaat snel. Het bijhouden en vullen van de website vergt de nodige tijd. In de praktijk blijkt dat wij als bestuur die tijd niet altijd in voldoende mate hebben.

  Daar komt bij dat we eigenlijk nog meer informatie op de site willen zetten. Om de site informatiever maar vooral ook veel leuker te maken. In overleg met de PR-commissie heeft dit ons doen besluiten om te zoeken naar een website-beheerder (m/v).

   

  Taak

  De belangrijkste taak van de website-beheerder is het up-to-date houden van de website van de afdeling Friesland’96. Dit houdt in het plaatsen en deels zelf maken van teksten over actuele duivenzaken, plaatsen van advertenties, bijhouden van de agenda. Dit in samenwerking met het bestuur en de commissies.

   

  Een ander aandachtspunt is het verbeteren van de toegankelijkheid van de site. Het inrichten van de site zodat zoveel mogelijk leden op een eenvoudige manier de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben.

   

  Een derde punt is het promoten van de duivensport. Door interessante en leuke onderwerpen te bedenken en te plaatsen willen we de site leuker en aantrekkelijker maken.

   

  Verder kan gedacht worden aan:

  • koppelingen onderhouden met andere websites en social-media

  • het inrichten en versturen van nieuwsbrieven vanuit de website

  • adviseren van bestuur en PR-commissie m.b.t. relevante zaken

  • het analyseren van statistieken/bezoekcijfers van de site en het doen van aanbevelingen hierover

   

  Wanneer u interesse heeft, kunt u zich melden bij het bestuur. Graag binnen twee weken.

   

  Het bestuur

 • Belangrijke mededeling voor de Jeugdleden van Friesland'96

  Op 12  december 2015 om 13.30 is er weer de feestmiddag voor de jeugd en prijsuitreiking in het Multifunctioneel-centrum De Wier te Ureterp. Zouden jullie een paar duiven mee willen nemen die dan door een deskundige wordt beoordeelt en van commentaar wordt voorzien.

  Op zat 21 november 2015  gaan we weer met de bus naar de NPO jeugddag  in de Expohallen te Houten, willen de leden die mee willen zich opgeven bij Remco Bos  Tel. 0513-418992 E.mail h.halma1@kpnplanet.nl

  Er kunnen ook enkele sen. Leden mee als er plaats is even bellen met Remco Bos

  De kosten voor seniorleden is 10 euro en voor de jeugdleden 5 euro.

  Hierbij de opstapplaatsen en tijden van de bus  op 21-11-2015  naar Houten:

  • 07.00 uur  vertrek Drachten  hotel v/d Valk.
  • 07.30 uur  vertrek Leeuwarden Casino heliconweg 56
  • 08.00 uur  vertrek Joure  Super de Boer
  • 08.45 uur  vertrek Emmeloord Hotel v\d Valk  

  De Jeugdcommissie

 • ALV 24 oktober 2015

  Agenda downloaden
  Najaarsvergadering afdeling Friesland ‘96

  • Zaterdag 24 oktober 2015, 13.30 uur
  • M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp  
  1. Opening
  2. Voorwoord voorzitter  
  3. Appél der kiesmannen 
  4. Ingekomen stukken en mededelingen 
  5. Notulen alv 20 maart 2015
  6. Vervoer 
   • Het bestuur presenteert een plan van aanpak voor het vervoer  
  7. Bespreking afdelingsvoorstellen
  8. Bespreking verenigingsvoorstellen
  9. Bespreking stukken NPO vergadering 
   • De ALV-NPO is op 31 oktober. Zie voor de stukken de NPO-site
  10. Bestuurssamenstelling Aftredende bestuursleden (volgens rooster van aftreden):
   • Johannes Keuning (penningmeester): aftredend en herkiesbaar
   • Willem Molenaar (secretaris): aftredend en niet herkiesbaar
   • Aangemeld voor secretaris: Wim Konter (zie bijlage)  
  11. Rondvraag 
  12. Sluiting
 • Attractievlucht K35 29 augustus 2015

   

  Winnaars van een Giant Dames of Herenfiets:

  District 1 Noord-West : Hok van Andel-Terluin, Hylaard
  District 2 Noord-Oost : J.van Kammen, Zwaagwesteinde
  District 3 Zuid : Gebr.Stoker, Oudehorne

   
  Giant

  Lijst met alle prijswinnaars:

  Prijzenoverzicht Attractievlucht K35 29 augustus 2015.pdf

   

  De uitslagen per district:

  District 1 Noord-West-K35-ZUTPHEN-uitslag.pdf

  District 2 Noord-Oost-K35-ZUTPHEN-uitslag.pdf

  District 3 Zuid-K35-BOXTEL-uitslag.pdf

   

  van Tilburg Hobbyvoeders

  Tot slot
  Voor de laatste gezette duif in elk van de 57 clubuitslagen is er een emmer ALLERHANDE, geschonken door Ronny Van Tilburg-Gabriella Hoekstra HOBBYVOEDERS!. Verzoek aan de verenigingen om op te geven wie binnen uw vereniging deze prijs heeft gewonnen. Dit kan telefonisch (0513571719) maar liefst per mail (h.roest@tip.nl) naar Hatty Roest. 

  Reclameren op deze uitslagen kan tot zondag 4 oktober 2015 op dit emailadres.

  De prijzen worden uitgereikt op de feestavond van de afdeling op 12 december in Ureterp.

 • Incasso vluchtbescheiden

  Aan alle verenigingspenningmeesters,

  Ik ben voornemens om in week 41 de kosten van het karton, de gummiringen, labels en inkorfstaten te gaan incasseren. De kosten van het karton bedragen € 20,00, labels € 0,07, gummiringen per 1000 kosten € 70,00 en de inkorfstaten € 17,50. Zorgt u voor voldoende saldo.

  Joh. Keuning
  Penningmeester 

 • Manifestatie 2015 op 12 december 2015

  Beste medeleden,

  Voor alle duidelijkheid: de manifestatie is dit jaar op zaterdag 12 december. De verenigingen worden vriendelijk, doch dringend verzocht, dat weekend geen activiteiten te plannen! Bij voorbaat dank.

  Namens de manifestatiecommissie en het bestuur, Hatty Roest.

   

 • Terug brengen manden

  Dit weekeinde vervliegen we de laatste afdelingsvluchten van het seizoen 2015.

  De vervoerder plant het terug brengen van de manden in. Daarvoor is het van heel groot belang dat u op de verzendkaart van vanavond een telefoonnummer noteert welke ook bereikbaar is. U wordt dan op de hoogte gesteld wanneer uw manden retour komen.

  De vervoerscommissie

 • Wijziging losplaats Nationale JD-vlucht

  Het NPO heeft besloten om de losplaats voor de Nationale JD-vlucht te wijzigen in Reims. Dit op advies van het IWB vanwege de voorspelde wind uit Oostelijke richting.

  Reims is voor onze afdeling gemiddeld 5 a 10 km verder dan Morlincourt.

   

   

 • Spoorboekje week 37 laatste weekeinde seizoen 2015

  In het laatste weekeinde van het seizoen 2015 staan de volgende vluchten op het programma:

  Jonge duiven, Nationaal Morlincourt, aantal duiven in de mand 28, zie verder publicatie op deze site.

  Natoer, totale lossing vanaf Sittard (lossingsvergunning Heusden-Zolder is niet toegewezen, daarnaast Oost in de wind), aantal duiven in de mand 25.

  Wij willen langs deze weg iedereen bedanken, die op wat voor manier dan ook, het seizoen 2015 voor onze leden mogelijk hebben gemaakt. Zonder uw inzet is duivensport niet mogelijk.

  Voor diegene die er nog geen genoeg van hebben kunnen nog deelnemen aan de taartvluchten (www.taartvluchten.nl). Het is zeker de moeite waard om daar ook eens aan mee te doen.

  Wij wensen iedereen een goed stil seizoen.

  Het bestuur

 • Nationaal Morlincourt JD

  Iedere duif die wordt ingekorfd voor deze vlucht staat automatisch Nationaal. Een splitsing in afdelingsduiven en nationale duiven is niet mogelijk.

  Het afdelingsbestuur heeft besloten dat elke vereniging met minimaal 7 inkorvende leden als NIC mag dienen voor deze vlucht.

  Verenigingen die bij een andere vereniging gaan inkorven dienen daar ook de klokken na de vlucht weer uit te lezen. Als uw vereniging niet als inkorflokaal wordt gebruikt voor deze vlucht dient u dit tijdig te melden aan de vervoerder op telefoonnummer 058-2572871.  Uiterlijk woensdagavond voor 20.00 uur doorgeven!!

  Vrachtduiven zijn niet toegestaan op Nationale vluchten.

  Als NIC dient u zich uiteraard aan de bijbehorende regels te houden. Dit betekent ook het invullen van mandenlijsten. Klik hier voor de mandenlijst.

  Wij wensen u veel succes bij deze vlucht.

  Het bestuur

 • Finale Friesland Cup 2015

  Klik hier voor een videoreportage op locatie met de voorbeschouwing van de Grote Finale van de Friesland Cup 2015. Dat de beste mag winnen!

   

 • Wijzigingen losplaats natoer

  Zoals we allemaal kunnen waarnemen lijken de weersomstandigheden voor dit weekeinde dusdanig dat lossen niet vanzelfsprekend is.

  Om de kansen op een lossing op zaterdag te vergroten voor de natoer wordt op dringend verzoek van de LC de vluchten ingekort:

  Noord komt in Zutphen te staan.

  Zuid komt in Boxtel te staan.

  Daarnaast hopen we dat we Noord in twee groepen kunnen lossen, mocht dit niet lukken zal het 1 lossing worden.

  Om alle misverstanden voor te zijn, de jonge duiven staan in Vervins.

 • Transportbedrijf Vlasman stopt na 55 jaar

  Sinds deze zomer zijn we door transportbedrijf Vlasman op de hoogte gebracht dat zij willen stoppen met het transport van de postduiven na dit seizoen. In de brief waar dit wordt meegedeeld aan het afdelingsbestuur geeft de eigenaar van het transport bedrijf, dhr. J. Vlasman een aantal punten aan waaruit blijkt dat de ontwikkelingen in de duivensport en de filosofie van het transportbedrijf steeds verder uit elkaar groeien.

  De ontwikkelingen binnen onze afdeling waar Vlasman steeds meer moeite mee kreeg zijn het volgende:

  • Verdere afstanden, vooral midfond
  • Meer donderdagen, buiten de fond
  • Meer dubbelvluchten
  • 25 duiven in de mand
  • Wijziging van losplaatsen
  • Later ophalen en lossen
  • Slechter wordende communicatie

  Na 55 jaar neem je niet zomaar afscheid van elkaar, dus heb ik namens het bestuur een gesprek met het transportbedrijf gevoerd om te kijken of een oplossing in deze mogelijk was.

  De betrokkenheid van de firma bij het wel en wee van de duivensport en de organisatie binnen onze afdeling is zeer groot. De aangegeven punten moeten ook in dat licht bekeken worden. U moet zich er ook van bewust wezen dat de firma ook heel wat werkzaamheden voor haar rekening neemt die in andere afdelingen door de organisatie moet worden ingevuld.

  De oplossingsrichting die Vlasman voor staat is het splitsen van Noord en Zuid. 

  De oplossingsrichting die het afdelingsbestuur heeft voorgelegd is om te kijken welke onderdelen wel passen bij de firma en voor de andere onderdelen een andere oplossing te zoeken. Dit laatste ziet de firma echter niet als een passende oplossing.

  In de wetenschap dat we nog in gesprek waren over dit laatste werden we gisteren verrast door de brief die de firma langs de verenigingen liet gaan. Wij begrijpen echter wel dat de firma afscheid van u wil nemen, na een zo lange samenwerking.

  Het bestuur is mede namens de leden zeer dankbaar voor alle werk wat transportbedrijf Vlasman voor onze afdeling heeft betekent. Wij vinden het jammer dat er nu einde komt aan een tijdperk. Ik heb het genoegen gehad om van de eigenaar een hele uitleg over de geschiedenis van het transport van de duiven te krijgen. Als duivenliefhebber is dat een hele belevenis. Ik hoop dat iemand dat nog eens zou willen vastleggen, want het is zeer waardevol.

  Wij zullen zeker op een passende wijze afscheid van elkaar nemen en wie weet willen we als organisatie het beleid wel zo wijzigen dat het wel binnen de filosofie van het transportbedrijf valt. Uiteraard is dat aan u als leden. Het afdelingsbestuur gaat zich voorbereiden op de volgende fase en zullen u zo snel mogelijk informeren en met u als leden discusieren op de komende ALV over de dan al genomen stappen en de nog te nemen stappen.

  Namens het bestuur, Simon Zeeman voorzitter Friesland'96

 • Spoorboekje vluchten week 36

  A.s weekeinde staan de volgende vluchten op het programma

  Jonge duiven Vervins, donderdagavond inkorven, aantal duiven in de mand 28

  Natoervlucht voor Noord Gennep , vrijdagavond inkorven, aantal duiven in de mand 25

  Natoervlucht voor Zuid Hapert, wordt aangepast naar Weert, omdat er veel drukte op het terrein van Hapert wordt verwacht, aantal duiven in de mand 25

  De Vervoerscommissie

 • Quievrain ipv Chimay

  In onze afdeling moeten wij ons heel gelukkig prijzen met het feit dat het jonge duivenseizoen zeer voortvarend verloopt met een beperkt aantal verliezen.

  Dit succes heeft een paar neven effecten, die ook weer oplosbaar zijn.

  De lossingsplaats Chimay vinden wij geschikt voor twee vrachtwagens, meer zou kunnen maar dan moeten we inboeten op kwaliteit. Wij hebben op dit moment nog te maken met 3 volle vrachtwagens. Voor ons reden om af te zien van een lossing op de losplaats Chimay. Zoekend naar een vervangende losplaats hebben we gekeken naar kwaliteit en een niet al te grote stap tussen de vluchten (niet veel groter dan we al ingepland hadden) naar onze mening is er dan maar 1 zeer goed alternatief beschikbaar en dat is Quievrain. 

  Wij hebben gewacht met dit besluit tot het moment dat wij zeker waren van het aantal duiven voor Quievrain, daar dit weekeinde ook de eerste natoervlucht is, was het niet voor de volle 100% duidelijk hoeveel duiven er zouden switchen van de jonge duivenvluchten naar de natoer.

  Wij rekenen er op dat u dit besluit als positief ervaart en dat u hierdoor de mogelijkheid krijgt om te schitteren op deze maar ook de komende vluchten.

  Vergeet vanavond voor de natoer niet dat u uw duiven zet voor de afdelingsattractievlucht. U moet de duiven hiervoor op nivo 10 spelen.

  Vanavond gaan er 25 duiven in de mand.

  Veel succes, maar ook veel plezier !!

  Het bestuur

   

 • Halve finales Friesland Cup2015

  De kwartfinales werd een flinke strijd waaruit toch weer 4 winnaars naar voren zijn gekomen. En dan nu de halve finale. Wie gaan er naar de finale? Dat is de vraag.

  Vanuit het uiterste Westen wordt er gestreden door Bolsward. Zij hebben de eer van hun regio zeer hoog gehouden in de FC. Ze moeten het nu opnemen tegen de Dowetille uit Kootstertille. Of te wel een strijd tussen Flapper/Scholten tegen Koehoorn/Dijkstra.

  Vanuit de Polder beleeft Dirk Huizinga een super seizoen, zo trekt hij ook zijn vereniging, De Zuiderzeevliegers Emmeloord, door in de FC. Nu zullen zij de strijd aan moeten gaan tegen 1 van de sterkste verenigingen in onze afdeling, De Zwaluw uit De Westereen. 

  Wij wensen jullie veel succes in de strijd en gunnen deze verenigingen allemaal een plek in de finale, er is echter maar plek voor twee.

  Klik hier voor het videoverslag van de loting voor de Halve Finales.

 • Belangrijke mededeling voor de Jeugd

  Jeugdleden let op:

   Voor het generale kampioenschap van de jeugd tellen:

  • Jonge duiven: 7 van de 8 vluchten
  • Natour: 3 van de 3 vluchten

   Jullie hebben dus te maken met dubbelvluchten!

   

  De Jeugdcommissie 

 • Start Natour

  Komende vrijdag 28 augustus kunt u oude -en jonge duiven inkorven voor de eerste natourvlucht tevens attractievlucht Zutphen/Boxtel. Voor alle natourvluchten dient u alle duiven in te korven en in te sturen naar de rekenaars onder de vluchtcode met een K, voor komend weekend is dat K35. 

  Pigeonvillage gaat dan voor de nationale kampioenschappen zelf een uitslag hieruit filteren met alleen de oude duiven. Voor onze afdeling telt alleen het concours met zowel oude als jonge duiven. Dus geen bestanden insturen met vluchtcode beginnend met een N!

  Aanstaande donderdag 27 augustus is het inkorven voor de zesde jonge duivenvlucht vanaf Chimay(J35). Er is daarnaast geen concours meer voor de oude duiven. De X-vluchten zijn afgelopen.

 • Attractievlucht 29 augustus 2015

  Zaterdag 29 augustus  een ATTRAKTIEVLUCHT op de 1e NATOURVLUCHT uit ZUTPHEN en BOXTEL. 

  DEZE VLUCHT WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

   Giant bicycles

  van Tilburg Friesland

  ONZE PARTNERS GIANT BICYCLES LELYSTAD EN VAN TILBURG FRIESLAND KOOTSTERTILLE HEBBEN DEZE ATTRACTIEVLUCHT VOOR ONS MOGELIJK GEMAAKT. EEN ATTRACTIE MET SUPER PRIJZEN.

 • Foutje bedankt!

  Klik hier voor nog een aanvulling op de loting van de Friesland Cup voor de kwartfinale. 

 • Vrachtprijs Argenton

  De vrachtprijs voor de vlucht Argenton is op basis van nacalculatie bepaald op € 1,75 per duif. Deze vrachtkosten zullen begin volgende week worden geïncasseerd.

 • Kwartfinale FrieslandCup 2015

  De Friesland Cup is gevorderd tot de kwartfinales. Acht clubs hebben zich onderscheiden de afgelopen weken en gaan nu de strijdt aan voor de halve finale.

  Een van de toppers zal gaan tussen de finalist van verleden jaar De Koerier uit Buitenpost, met als topspelers Tjipke en Auke Bosma en De Zuiderzeevliegers Emmeloord, met als topspeler Dirk Huizinga uit Bant.

  Een andere opvallende clash zal plaats vinden tussen De Zwaluw uit De Westereen en Flevoland uit Urk. Beide verenigingen behoren tot de grootste verenigingen, qua aantal leden, van onze afdeling.

  Wat dacht u van dit affiche? De Dowetille Kloostertille tegen De Griffioen Oosterwolde of De Vliegende Post Minnertsga tegen De Flevopost Vollenhove.

  Een spannende strijd staat er dus aan te komen. Wij wensen deze verenigingen veel succes en veel spanning a.s. zaterdag.

  Klik hier voor videoverslag van de loting voor de kwartfinales van de Friesland Cup 2015 vanaf Tongeren. In deze videoverslag is te zien dat 0227 Harlingen is meegeloot, dat had 0401 Vollenhove moeten zijn. De juryvoorzitter heeft dat meteen na de loting recht gezet.

 • Aanpassingen komend weekend

  Soms zit het tegen, soms zit het mee.

  Dat laatste is van toepassing op het verloop van de jongeduivenvluchten tot nu toe. Alleen in het zuidelijk gedeelte van onze afdeling zijn er wat verliezen, in de rest van de afdeling  gaat het prima! Omdat we dit jaar gekozen hebben voor 25 duiven in de mand en er ook oude duiven mee mogen, stuiten we nu op een probleem. Het is een luxeprobleem weliswaar, maar toch een probleem: een teveel aan duiven en dus een capaciteitsprobleem m.b.t. het vervoer. In vergelijking met een aantal voorgaande jaren zijn er op dit moment een aantal duizenden meer duiven in concours.

  Aankomend weekend zijn er 2 vluchten gepland:

  • Jongeduivenvlucht uit Tongeren
  • Trainingsvlucht Natour uit Steenwijk, Heino en Deventer.

  Om nu toch alles te kunnen vervoeren, heeft het bestuur in samenspraak met de vervoerscommissie en vervoerder Vlasman het volgende besloten:

  • 31 duiven in de mand voor zowel Tongeren als de africhtingen.
  • Steenwijk als lossingstation voor training Natour vervalt
  • Vrijdag inkorven voor de jonge duiven vlucht Tongeren(J34) en oude duiven(X34)
  • Tevens vrijdag inkorven voor de africhting Heino voor Noord-West(Geel) en Noord-Oost(Zwart)
  • De africhting voor Zuid te verplaatsen naar maandag de 24e inkorven en dinsdag de 25e los in Deventer. Dat betreft dus de kleuren Groen en Blauw.
  • Zorg voor zo weinig mogelijk restmanden, dus maximaal 2.

  Opmerkingen:

  • We gaan er van uit dat de duiven na enkele weken de drinkbak wel weten te vinden.
  • Voor de africhting Zuid op maandag/dinsdag zouden er in principe wel  25 in de mand kunnen maar ook hier geldt 31`in de mand, omdat er maar 1 wagen beschikbaar is.
  • Aan de manden voor de africhting Heino Geel + Zwart moet aan het handvat van de mand een label gebonden worden met daarop duidelijk op de het woord AFRICHTING. U heeft vast wel een aantal restmandlabels over.
  • Zorg voor een DUIDELIJK en BEREIKBAAR telefoonnummer op de vervoerskaart. Er wordt gebeld, bij geen gehoor worden de manden toch op de gebruikelijke plaats gelost!

  Alleen op deze manier kunnen we alle duiven vervoeren.

  Wij als bestuur vinden e.e.a. ook vervelend maar het kan niet zo zijn dat we op het eind van de avond tot de conclusie komen dat niet alle duiven mee kunnen.

  We hopen op uw begrip en medewerking!

  ...
 • Lossing te Weert 15 augustus 2015

  Beelden van de lossing in Weert op 15 augustus 2015 om 8:10 uur van ruim twintig duizend duiven.

   

 • Loting 3e ronde Friesland cup

  Hier een verslag van de loting voor de 3e ronde van de Friesland Cup 2015.

   

  Resultaat van de loting:

  Friesland Cup 3e ronde 
  Code Wedstrijd  Wedstrijd  Uitslag
  2B1 0213 Vliegende Post Minnertsga  0215 Boalsert eo Bolsward  
  2B2 0238 Uresco'98 Leeuwarden 0413 Zuiderzeevliegers Emmeloord   
  2B3 0203 De Koerier Buitenpost 0261 De Pelikaan Houtigehage  
  2B4 0433 Flevoland Urk  0264 Fleanwille Burgum   
  2B5 0206 De Dowtille Kootstertille 0262 L Estafette Sneek  
  2B6 0236 Heerenveen eo 0218 De Zwaluw Zwaagwesteinde   
  2B7 0401 Flevopost Vollenhove  0227 de Postduif Harlingen  
  2B8 0252 De Griffioen Oosterwolde.  0217 Het Kompas Veenwouden   
 • Graag uw aandacht voor het volgende!

  Aanstaand weekend is de vlucht Weert tbv het Ronald McDonaldhuis!

  Al een aantal jaren zamelt onze afdeling via deze vlucht geld in voor dit goede doel. Helaas, kanker is een volksziekte en iedereen kent wel een of meerdere mensen in zijn directe omgeving die aan deze ziekte hebben geleden of lijden. Ook kinderen worden getroffen en moeten dan voor bijvoorbeeld chemotherapie enige tijd naar een ziekenhuis.

  De stichting Ronald McDonaldhuizen beheert huizen dicht bij die ziekenhuizen en zorgt er zo voor dat ouders tijdens de behandeling dicht in de buurt van hun kinderen kunnen verblijven.

  Door een aantal duiven te zetten voor deze vlucht steunt u indirect de strijd tegen kanker en maakt ook nog kans op mooie prijzen!  Zie voor meer info over hoe u mee kan doen en wat u kunt winnen, hieronder in een eerdere mededeling.

  En dan nog dit:

  Het afdelingsbestuur heeft twee sponsors weten aan te trekken. Deze twee bedrijven, GIANT, fietsenfabrikant uit Lelystad en VAN TILBURG hobbyvoeders uit Kootstertille ofwel de familie Hoekstra, hebben een aantal prijzen beschikbaar gesteld die we gaan vervliegen op de eerste Natourvlucht Zutphen/Boxtel op 29 augustus. Meer over deze attractievlucht volgende week!

  Namens het bestuur,   Hatty Roest.

   

 • Ronald McDonald attractievlucht

  Net als andere jaren is er ook dit jaar weer een attractievlucht t.b.v. het Ronald McDonaldhuis. Dit jaar wordt deze vlucht gehouden op 15 augustus vanaf Weert. Deelname is alleen toegestaan voor leden van afdeling Friesland ’96 en het concours wordt vervlogen op vluchtcode J33 er mogen dan ook geen oude duiven deelnemen. Voor deelname/poules aangeven niveau 10. Dus indien hier een aantal duiven staat ingevuld dan doet u mee. Per ongeluk deelnemen is ook deelnemen! Inleg € 0.25 per duif. Uitslag kostprijs. Voor deelnameformulieren klik hier

  Voor deze vlucht wordt Friesland verdeeld in 3 districten, te weten:

  • District 1: samenspelen A en B
  • District 2: samenspelen C en D
  • District 3: samenspelen E en F

  Hoofdprijzen per district:

  • Res A: Prijs t.w.v. € 100.-, inleg € 0.75 = poule 22 = res A.
  • Res B: Prijs t.w.v. € 75.-, inleg € 0.50 = poule 23 = res B.
  • Res C: Prijs t.w.v. € 50.-, inleg € 0.25 = poule 24 = res C.

  De snelste duif van het gezamenlijk concours wint een herinneringsprijs.

  • Per duif kan maar één hoofdprijs worden gewonnen.
  • Als prijs niet voltekend is, dan uitkering van het gezette bedrag.
  • Bij overtekening worden er zo mogelijk meer prijzen uitgekeerd, anders het resterende bedrag.
  • Geldpoules per district en zoals aangegeven op de poulebrief.
  • Minimum afstand is Grave, anders afgelasting concours.
  • Let u erop dat de poulegegevens vanaf het deelnameformulier correct worden ingebracht in Winver door de verenigingsfunctionaris.

  Batig saldo is voor het Ronald McDonaldhuis. Een Ronald McDonaldhuis biedt een tijdelijk thuis aan ouders van ernstig zieke kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen en waarvan de ouders op (te) grote afstand wonen. Tegen een geringe vergoeding kunnen ouders gebruik maken van de voorzieningen in een Ronald McDonaldhuis, om in de buurt van hun kind te kunnen zijn. Door deelname aan dit concours steunt de postduivensport het Ronald McDonald Kinderfonds! Doe dus massaal mee!

 • Ophaalroutes en terugbezorgen van manden

  Komend weekend rijden we weer de routes zoals in het begin van het seizoen. In verband met de dubbelvlucht in het weekend van 21/22 augustus worden de manden na de vlucht weer teruggebracht. Verzoek op de verzendkaart een telefoonnummer te vermelden zodat er gebeld kan worden hoe laat de wagen bij de vereniging is en de vereniging kan regelen dat er twee mensen aanwezig zijn om te assisteren bij het uitladen. Afgelopen zaterdag waren de verenigingen 207 en 225 niet bereikbaar op het vermelde nummer.

  Voor het weekend van Tongeren en de africhting volgen na het weekend nadere richtlijnen.
   
  De vervoerscommissie
 • Friesland Cup 2015 2e Ronde

  De eerste ronde leverde meteen al spannende wedstrijden op en hier en daar verrassende winnaars. Zeer opvallend is de uitschakeling van de titelverdedigers uit Noordwolde. Zij konden het niet bolwerken tegen het geweld van Oosterwolde. Een andere zeer spannend gevecht werd geleverd door Twijzelerheide en Drachten, de mannen van Vice Versa kwamen een neuslengte te kort en moesten de overwinning laten aan de Gevleugelde Vrienden.

  Na controle door jury is gebleken dat 1 uitslag uit de eerste ronde onjuist is. In het duel tussen 0208 Welvaart Ameland en 0238 Uresco'98 Leeuwarden is 0208 aangewezen als winnaar, dit moet 0238 zijn.

  De tweede ronde levert weer hele spannende wedstrijden op. In het Noordwesten hebben we een strijd tussen Harlingen en Bolsward op het programma staan. Wat dacht u van de finaliste van verleden jaar Buitenpost tegen Opende in het Noordoosten. Ook in de polder gaat het los tussen Urk en Emmeloord. Allemaal strijd voordat in de volgende ronde een vrije loting over de gehele afdeling zal plaats vinden.

  Iedere vereniging die nog in de strijd zitten, veel succes !!

  Friesland Cup 2e ronde groep NW
  Code Wedstrijd  Wedstrijd  Uitslag
  2B1 0213 Vliegende Post Minnertsga  0233 De Thusfleaners Koudum   
  2B2 0227 de Postduif Harlingen 0225 Franker 97  
  2B3 0228 Ons Genoegen Harlingen  0215 Boalsert eo Bolsward  
  2B4 0262 L Estafette Sneek 0272 Pv Workum Workum 
  ...
 • Lege manden

  De komende weken worden de manden na de lossing teruggebracht naar de verenigingen. Graag op de vervoerskaart een telefoonnummer vermelden van de contactpersoon. Dit nummer wordt gebeld kort voordat de auto bij de vereniging arriveert. Verzoek is dat er twee man aanwezig zijn om te helpen bij het uitladen van de manden. Op sommige routes zit alleen de chauffeur op de auto.
   
  De vervoerscommissie
 • Friesland Cup 2015

  Aanstaande weekeinde is het dan echt zover. De start van de Friesland Cup. In 2014 zijn we daarmee gestart en het monde uit op een ware strijd, in positieve zijn, tussen de vereniging. In 2014 ging de beker naar Noordwolde, na een bloedstollende finale tegen Buitenpost.

  Ons jurylid, Jannes Mulder, heeft de loting voor de eerste ronde van 2015 geregeld. Hij deelde mee dat door de gesplitste lossingen in 2015 dat de eerste rondes (nu maximaal 2) alleen binnen de lossingsgroep geloot kan worden, daarna is het een vrije loting door de gehele afdeling.

  In de eerste ronde zijn drie verenigingen vrij geloot en automatisch geplaatst.

  Wij wensen u veel succes en vooral veel strijdvaardigheid t.o.v. uw concurrent.

  De loting van de eerste ronde:

  Friesland Cup 1e ronde groep NW
  Code Wedstrijd  Wedstrijd  Uitslag
  1B1 0208 Welvaart Ameland 0238 Uresco 98 Leeuwarden  0208
  1B2 0213 Vliegende Post Minnertsga  0226 Blauwband Balk  0213
  1B3 0227 de Postduif Harlingen 0239 de Orion Leeuwarden   0227
  1B4 0267 De Kustvliegers Holwerd 0215 Boalsert eo Bolsward  0215
  1B5 0262 L Estafette Sneek 0244 LDV Leeuwarden   0262
  1B6 0272 Pv Workum Workum  0211 De Amelander Koerier   0272
  1B7 0225 Franeker 97 0222 De Noordervlucht Blija  0225
  1B8 0265 TRO Oudkerk 0228 Ons Genoegen Harlingen   0228
  1B9 0233 De Thusfleaners Koudum  Vrij door naar ronde 2   0233
         
  Friesland Cup 1e ronde groep NO 
  Code Wedstrijd  Wedstrijd  Uitslag
  1B10 0203 De Koerier Buitenpost 0220 De Friesche Postduif Dokkum   0203
  1B11 0209 Gevleugelde Vrienden Twijzelerheide  0259 Vice Versa Drachten 
  ...
 • Boxtel wordt Gennep

  Nu het weer mooier wordt gaat de wind ook draaien naar het Oosten. Om te voorkomen dat de Zuidgroep in Noord-Holland terecht komt wijken we uit naar een Oostelijker gelegen losplaats, nl. Gennep.

   

 • Afrekening vrachtgelden Argenton

  Zoals eerder al is gemeld wordt de vrachtprijs op basis van nacalculatie vastgesteld.  De indicatie op dit moment is dat deze de 2 euro niet zullen overstijgen.

  De afrekening vindt plaats via de afrekenstrook van de NU bij de vereniging van het inkorvend lid. Om die reden hoeven de NIC's geen vrachtgelden te innen van de deelnemers.

   

 • Ophaaltijden Argenton

  Aankomende donderdagavond kunt u inkorven voor de extra dagfondvlucht vanuit Argenton. Deze vlucht telt voor de FFC en de NU. Deze vlucht telt niet voor de afdeling, er wordt wel een afdelingsuitslag gemaakt.

  Deze vlucht wordt over de gehele NU vervlogen en is verder een samenwerkingsverband met de afdelingen 6 en 12. 

  De vrachtprijs wordt vastgesteld door naculatie en is afhankelijk van het aantal duiven wat wordt ingekorfd. Indicatie is 2 euro bij 1.500 duiven en 1,80 euro bij 2.000 duiven. Het aantal duiven betreft het aantal duiven dat over de gehele NU wordt ingekorfd voor deze vlucht.

  Vluchtcode: E31

  Inkorven kan op donderdag 30 juli bij alle NIC's met uitzondering van het NIC Balk.

  Ophaalschema Argenton:

  Route 1    
  NIC   Aankomst         Vertrek       
  Emmeloord               20:30 uur
  Urk 20:45 uur  20:55 uur
  Wezep 21:40 uur            

   

  Route 2    
  NIC   Aankomst         Vertrek       
  Holwerd       19:10 uur
  Zwaagwesteinde      Aanleveren bij Damwoude
  Damwoude 19:25 uur 19:35 uur 
  Drachten 20:10 uur 20:20 uur
  Noordwolde Aanleveren bij Steenwijkerwold
  Steenwijkerwold 20:50 uur 21:00 uur
  Wezep 21:40 uur  

  Elke NIC dient de restmanden van de voorgaande NIC aan te vullen, indien dit minder manden oplevert uiteraard, want anders is dat niet nuttig en kan de aanvulling beter plaatsvinden in het volgende NIC of station. We willen het aantal manden zoveel mogelijk beperken, waardoor de vrachtprijs wordt gedrukt.

  Ik wens iedereen veel succes met deze vlucht.

  Simon Zeeman, voorzitter afdeling Friesland'96

 • Wijziging ophaaltijden

  Voor de volgende verenigingen geldt voorlopig een gewijzigde ophaaltijd

  0236 Heerenveen   19:40 uur
  0229 Joure        20:00 uur
  0221 St.Nicolaasga   20:30 uur
  0248 Lemmer   20:45 uur
  0265 Oudkerk   19:00 uur
   
  Doordat andere routes soms aangepast zijn, kan het zijn dat de auto later bij een vereniging is.
   
  De vervoerscommissie
 • Beelden lossing Grave

  25 juli 2015 lossing Samenspelen E+F om 6:50 te Grave.

 • Zutphen en Grave

  Er bereikt het bestuur veel vragen over het doorgaan van de wedvlucht Zutphen/Grave. Mede ingegeven door besluitvorming van enkele andere afdelingen.

  Aangezien de meeste mensen binnen het bestuur werken overdag of anderszins heel druk zijn, kunnen we niet iedereen persoonlijk te woord staan.

  De wedvlucht Zutphen/Grave gaat in onze afdeling gewoon door zoals gepland. Deze wordt vanavond op de standaard tijden bij de verenigingen opgehaald, met uitzonderingen van de verenigingen waar de VC afgelopen week van heeft aangegeven dat zij op een ander tijdstip zal worden opgehaald.

  De ene week is de taak van losser eenvoudiger dan de andere week. Dit is iets van alle jaren, dus dit weekeinde vormt daarin geen uitzondering. In alle gevallen zal er zeer zorgvuldig en verantwoord naar de mogelijkheden gekeken worden om te lossen. In alle gevallen blijven wij buiten het risicotabel lossen. Wij hopen dat er op zaterdag een verantwoorde mogelijkheid zich aandient om een wedvlucht te organiseren. Mocht dit onverhoopt niet lukken en de verwachtingen voor zondag zijn positief zullen de duiven over blijven staan tot zondag.

  In overleg met de Jury voorzitter van de FC is besloten om de start van de Friesland Cup nog 1 week op te schuiven. Wij hopen dat de verenigingen dan op volle oorlogssterkte de strijd aan kan gaan.

  Het bestuur

 • Het spoorboekje voor 1e jonge duivenvlucht

  Op zaterdag 25 juli staat de eerste jonge duivenvlucht voor het seizoen 2015 op het programma. Naast de jonge duiven mogen er ook dit jaar weer oude duiven worden ingekorfd.

  De oude duiven dienen op een andere vlucht te worden ingekorfd als de jonge duiven. Dus korft u oude en jonge duiven in, dan dient op twee vluchten in te korven.

  Het vliegschema kent ook twee vluchtnummers voor deze vluchten J met weeknummer voor de Jonge duivenvlucht en X met weeknummer voor de oude duiven.

  In onze afdeling kennen wij geen kampioenschappen voor de oude duiven naast jongen, dus tellen deze uitslagen alleen voor het NK.

  De komende 3 weekeinde wordt er gesplitst gelost dit betekent, 3 lossingen op 2 losplaatsen.

  Aankomend weekeinde gaat Zuid naar Grave, dit geldt voor samenspel E en F, deze duiven worden in 1 lossing gelost.

  Noord gaat naar Zutphen, hier zullen twee lossingen zijn, nl Noord West, samenspelen A en B, 1 lossing en Noord Oost, samenspelen C en D, 1 lossing.

  Het aantal duiven per mand is afgelopen winter bepaald op 25 duiven in de mand, dit geldt zowel voor jonge als oude duiven. Afgelopen winter hebben we ook bepaald dat er maximaal twee restmanden per vereniging kunnen zijn, nl. 1 voor Oude doffers en 1 voor de rest.

  De start van het jonge duivenseizoen betekent ook de start van de Friesland Cup. Dit seizoen ligt bij iedere vereniging weer de uitdaging om zich in de kijker te spelen. 

  Onze jury voorzitter Jannes Mulder is de loting aan het voorbereiden. Naar verluidt heeft een aantal verenigingen haar lotingsbal zeer warm aangeleverd, dit om een voordeel te hebben bij de loting. Aangezien we een zeer integere jury voorzitter hebben is hij dit allemaal aan het recht zetten, zodat de loting onder gelijke omstandigheden kan plaats vinden.

  Volg de site de komende dagen op de voet. Wie volgt De Vredesduif uit Noordwolde op?

   Het bestuur

 • Aantal jonge duiven in de mand

  We willen u er nogmaals aan herinneren dat op de voorjaarsvergadering is afgesproken dat het aantal duiven per mand op de jonge duivenvluchten is bepaald op 25.

  Het bestuur

 • Wijziging ophaaltijden

  Voor de volgende verenigingen geldt voor vrijdag 24 juli een gewijzigde ophaaltijd.
   

  0229 Joure        20:00 uur
  0221 St.Nicolaasga   20:30 uur
  0248 Lemmer   20:45 uur
  0265 Oudkerk   19:00 uur
   
  De vervoerscommissie
 • Onjuiste voorlopige uitslag Compuclub

  Veel leden hadden met Chateauroux niet de mogelijkheid om in de eigen vereniging in te korven. Enkele leden hebben daarom buiten hun samenspel ingekorfd. Dit heeft tot gevolg dat deze leden in de voorlopige uitslagen van de Compuclub in het samenspel staan waar ze hebben ingekorfd en (nog) niet in het samenspel waar ze horen. In de definitieve uitslagen komen deze leden in de juiste uitslagen. Het zijn niet voor niets voorlopige uitslagen.

   

 • Argenton 2015

  De afgelopen week is er over deze vlucht wat onduidelijk gecommuniceerd. Het staat gepland als een NU attractievlucht, alleen de NU heeft wat angst over de deelname van de duiven.

  Inmiddels zijn ze zo verstandig geweest om een enquete te starten om te kijken hoe groot de deelname is.

  Wij verzoeken u met klem om deze enquete in te vullen als u op deze vlucht wilt deelnemen. Deze enquete is op het volgende adres te vinden www.noodelijke-unie.nl/poll.

  Mocht het zo zijn dat de belangstelling in de andere afdelingen tegenvalt en daardoor de NU besluit deze vlucht niet te organiseren, dan gaan wij samen met de FFC kijken of we de organisatie van verleden jaar kunnen herhalen. Hierbij is belangrijk dat de belangstelling in onze afdeling minimaal net zo groot is als verleden jaar. Wij denken dat dit echter moet lukken, want verleden jaar hadden we 600 duiven.

  Dus de eerst stap ligt bij u, door het invullen van de Poll.

  Bij voorbaat dank.

   

 • Uitwisseling jonge duif jeugd

  Aan de jeugd leden die mee doen met de uitwisseling van de jonge duif en deze duif nog hebben, graag het ringnummer doorgeven op volgend mail adres h.halma1@kpnplanet.nl

  De jeugdcommissie

   

 • Ophaalroutes donderdag 16 juli 2015

  OPHAALROUTE CHATEAUROUX  DONDERDAG 16 JULI
  De ophaalplaatsen zijn tevens de aanvoerpunten voor andere inkorvende verenigingen.
  Aantal duiven per mand : 28
  Indien een vereniging aanvoert dient de ontvangende vereniging vooraf geïnformeerd te worden.
  Verzoek aan de verenigingen, m.u.v. 421 en 432 ,niet aan te voeren op de route van het klein vervoer. Mocht dit toch gewenst zijn dan eerst overleggen met de vervoerscommissie.
   
   
  Holwerd            18.30 uur
   
  Damwoude       19.00 ,,
   
  Zwaagw'einde     19.20 ,,
   
  Drachten          20.00 ,,
   
  Noordwolde     20.45 ,,
   
  Steenw’wold    21.20 ,,
   
  Meppel            21.45 ,,
   
   
   
  Klein vervoer :
   
  Urk                   19.45 uur
   
  Emmeloord      20.00 ,,
   
  Balk                 20.30 ,,
   
   
  OPHALEN LAON DONDERDAG 16 JULI
   
  Voor de midfond wordt de normale ophaalroute gereden. Er wordt op elke route een uur later gestart. Dus ophalen vanaf 20.00 uur.
  Aantal duiven per mand : 28
   
  De vervoerscommissie
 • Inkorven in eigen vereniging Chateauroux

  Het afdelingsbestuur is in alles bereidt om duivensport voor u mogelijk te maken. Dat geldt ook voor de vlucht Chateauroux al is de organisatie niet simpel.

  Wij denken dat wij veel liefhebbers en verenigingen tegemoet komen als wij toestaan dat verenigingen in eigen lokaal inkorven en aanvoeren bij de NIC's.

  Dit moet wel onder strikte voorwaarden gebeuren:

  - Uw vereniging moet voldoende deelname hebben om zelfstandig te kunnen inkorven.

  - U dient de duiven aan te voeren bij 1 van de NIC's

  - Dat aanvoeren moet ten allen tijden gebeuren met 2 man, welke geen combinatie voeren en/of familieleden zijn. Het begeleidend formulier voor aanvoeren wordt begin deze week op de website geplaatst. Deze dient ingevuld aangeleverd te worden bij de centrumleider van het NIC.

  - U dient in het begin van de week contact op te nemen met de centrumleider van de vereniging waar u wilt aanvoeren om duidelijke afspraken te maken. Het NIC kan pas goed plannen als begin deze week het vervoerschema bekend is. Belangrijk is dat u niet allen op het laatste moment de duiven komt aanvoeren, zodat de vertrektijd van de vrachtwagen wordt vertraagd. Dat heeft die avond consequentie voor twee vluchten.

  - U dient de afdeling via WedvluchtF96@gmail.com aan te geven dat u gaat aanvoeren en bij welke vereniging. Een eerdere opgaven komt dan te vervallen.

  - Bij NIC's dienen zoveel mogelijk restmanden samengevoegd te worden. Houdt dit wel praktisch, dat samenvoegen hoeft echt niet tot de laatste duif. Start eerst met de manden die qua aantallen heel simpel samen te voegen zijn. Dit scheelt een hoop werk, want de mandenlijsten kunnen samengevoegd worden in 1 zakje. Vaak zijn het aantal restmanden dan al tot het minimum beperkt.

  Wanneer de 9 NIC's nog aanvullende vragen hebben dan kunt u zich altijd melden bij het afdelingsbestuur, dan gaan we gezamenlijk kijken of we tot oplossingen kunnen komen.

  Het bestuur

 • De organisatie van zaterdag 18 juli 2015

  We kunnen in problemen denken of in oplossingen. Wij zijn meer van het laatste.

  Uitgangspunt is dat wij Laon en de training laten staan zoals deze gepland is.  De inkorving van Chateauroux zal zoals bekend ook op de donderdagavond 16 juli 2015 moeten plaats vinden.

  Dit alles betekent dat we als totale organisatie de schouders er onder moeten zetten, maar goed dat zal in onze afdeling toch geen probleem zijn. De totale organisatie zijn de leden, de verenigingen, de vervoerder (incl. klein vervoer) en de afdelingsorganisatie.

  De duiven van Chateauroux worden vroeg opgehaald op donderdag, de duiven van Laon laat. De komende dagen gaan we dat als totale organisatie verder fijn slijpen, maar daarbij is het kunnen behappen van dit geheel door de verenigingen een belangrijk onderdeel, hieronder daar meer over.

  We gaan de duiven ophalen bij de volgende 9 NIC's:

  NIC Damwoude

  NIC De Westereen

  NIC Holwerd

  NIC Drachten

  NIC ZuidWesthoek

  NIC Emmeloord

  NIC Urk

  NIC Steenwijkerwold

  NIC Noordwolde

  Alle duiven worden in deze NIC's ingekorfd. De klokken worden in deze NIC's uitgeprint. De klokken worden in de eigen vereniging uitgelezen.

  Vanmiddag beginnen wij met de eerste communicatie naar de verenigingssecretarissen toe. Deze zal er op gericht zijn om te inventarissen hoeveel duiven er te verwachten zijn en in welke NIC zij worden ingekorfd.

  In de loop van de komende dagen zal er nog meer informatie naar de verenigingssecretarissen gaan, want het vergt nogal wat organisatie en onderlinge afstemming.

  Het is belangrijk voor uw vereniging om te inventariseren of de mail van de verenigingssecretaris goed wordt gelezen. In het geval dat dit niet mogelijk is, stuur dan een mail naar WedvluchtF96@gmail.com. Per vereniging 1 mail adres, intern moet u dan voor verdere verspreiding zorgdragen.

  Wij zijn heel blij met zeer veel liefhebbers die met ons meedenken en goede adviezen geven. Vrees echter niet dat wij op dit moment dingen vergeten of aan zaken niet denken. Gun ons even de tijd om alles te organiseren. Dat kost al heel veel tijd en energie.

  Communicatie tussen de verenigingen en de afdeling is heel belangrijk. Wij zullen u zoveel mogelijk informatie verschaffen. Doe de terug communicatie over de onderwerpen waar wij een antwoord van u verwachten zoveel mogelijk op de mail WedvluchtF96@gmail.com. Op deze manier hebben meerdere bestuurders de mogelijkheid om er aan te werken.

  Communicatie tussen de 9 NIC's met het afdelingsbestuur is van heel groot belang, omdat er behoorlijk wat op deze verenigingen af komt. Wij u vragen de mail van de afdeling eerst even af te wachten voordat u communiceert. Na thuiskomst van de vlucht Vervins kunt u vrij communiceren met de voorzitter Simon Zeeman op 06-23801027. Wij zullen u zoveel mogelijk ondersteunen in alle zaken die nodig zijn om dit tot een succes te maken.

  Wij hopen en reken er eigenlijk op dat we ons niet laten afschrikken om voor deze mooie vlucht in te korven. Het is nu juist van belang dat we met z'n allen de schouders er onder te zetten en laten zien wie de afdeling Friesland dan wel niet is !!

  Wordt vervolgd en succes met de vluchten van zaterdag 11 juli 2015.

  Het bestuur

   

 • Nationaal Chateauroux NPO mededeling

  Voorzitter zijn van een afdeling is een vrijwillige functie die iemand in mijn situatie vervult naast zijn dagelijkse werkzaamheden.

  Dit is de reden dat ik niet per direct op de hoogte ben van alles wat wordt gedeeld door andere organisatie, zoals het NPO via in dit geval teletekst.

  Inmiddels is mij duidelijk wat het NPO heeft meegedeeld via teletekst. In het kort komt het er op neer dat het NPO ons het verbied om Nationaal Chateauroux op woensdagavond in te korven. De sanctie die er op staat is dat de duiven van onze afdeling worden uitgesloten van de Nationale wedvlucht en onze afdeling 1 vlucht minder heeft voor de Nationale kampioenschappen.

  Maatregelen dus om de liefhebbers in onze afdeling te duperen.

  Wij werken daar uiteraard niet aan mee en zullen links of rechtsom de Nationale vlucht Chateauroux op donderdagavond inkorven.

  Wij zijn op dit moment nog niet in het bezit van een officieel schrijven van het NPO. Wij weten dus ook nog niet welke hulp wij van het NPO kunnen verwachten om deze vlucht op de juiste manier te kunnen organiseren, want de problematiek waar vanuit wij gisteravond een besluit hebben genomen is niet gewijzigd.

  Wij gaan de komende dagen alle mogelijkheden onderzoeken om het weekeinde van zaterdag 18 juli voor u succesvol te organiseren. Maar gun ons ook even de tijd om deze zeer lastige situatie op een juiste manier te regelen.

  Simon Zeeman

  Voorzitter afdeling Friesland'96

   

 • Inkorven Chateauroux op woensdagavond

  Vanavond zijn de VC en het bestuur in gezamenlijke vergadering bij elkaar geweest.

  Belangrijkste onderwerp van gesprek was de veranderende omstandigheden rond het weekeinde van zaterdag 18 juli 2015.

  Wij zouden dat weekeinde Tours vervliegen in NU verband. I.v.m. het doorschuiven van de Nationale dagfondvlucht Chateauroux is Tours komen te vervallen.

  Voor veel liefhebbers is dit nog geen spannend verhaal, omdat de afstanden niet zoveel van elkaar verschillen. De praktijk en de ervaringscijfers leren ons echter dat we het over twee totaal verschillende vluchten hebben die qua grote en aantal duiven niet met elkaar te vergelijken zijn. De capaciteit binnen de NU zou op Tours dusdanig zijn dat we onze duiven door een andere afdeling konden laten vervoeren, dat is bij een Nationale vlucht als Chateauroux onmogelijk.

  Wij hebben zeer nauwkeurig alle mogelijke scenario's de revu laten passeren en daarbij afgewogen wat de voordelen en nadelen daarvan waren. Duidelijk was dat er geen besluit tussen zat waarbij van iedere liefhebber applaus zou klinken. Niet dat applaus nu een doel op zich is, maar het zo positief mogelijk bedienen van zoveel mogelijk liefhebbers wel.

  Een aantal kernpunten bleven over. De ervaringscijfers geven aan dat vervoer van Chateauroux door onze afdeling betekent dat wij 2 jaar geleden om 23.00 uur op de losplaats aankwamen en het jaar daarvoor om 01.00 uur. Voor een gedegen verzorging van de duiven is dit verre van ideaal. Zeker het goed voeren van de duiven komt dan ernstig onder druk te staan. Het onderweg voeren betekent in alle gevallen dat de duiven met een gevulde krop nog een aantal uren zal moeten hobbelen in een rijdende auto, ook dit is verre van ideaal. Met de organisatie zoals we deze hadden neergezet voor donderdagavond 2 juli wisten wij op het schema al enkele uren te winnen. Ook dan kwamen we nog niet helemaal op een ideaal plaatje uit.

  Doordat we een midfond en een dagfond op 1 avond inkorven was een organisatie gelijk aan donderdagavond 2 juli onmogelijk. Daarbij brengen we met het inkorven van een Nationale dagfondvlucht en een midfond op 1 avond veel verenigingen en liefhebbers in grote problemen.

  Het doorschuiven of weglaten van de midfond en/of jonge duiven zou een soort domino effect van nieuwe problemen teweeg brengen. Liefhebbers van deze vluchten zouden hierdoor in de problemen gebracht worden voor de Nationale kampioenschappen en met een goed opleidingstraject voor de jonge duiven moeten we al helemaal niet spotten, gezien de problematiek welke rond dit onderwerp in het land al te bespuren is.

  Het doorschuiven of weglaten van deze vluchten zouden ook geen 100% oplossing brengen voor Chateauroux. 

  Uiteindelijk hebben we dan het meest functionele besluit moeten nemen en dat is dat we het inkorven op woensdagavond 15 juli 2015 plannen. Wij denken dat we hiermee ook duidelijk in het belang van het welzijn van de duif hebben besloten, doordat er een betere rust en verzorging verhouding kan plaats vinden.

  Wij gaan er dan ook vanuit dat dit besluit op uw begrip kan rekenen.

  Het bestuur

 • Ophalen Vervins 1 uur later

  Het ophalen van Vervins op 9 juli begint één uur later.
   
  De vervoerscommissie
 • Afgelaste vluchten en aftrekvluchten

  Het afgelopen weekeinde werden we geconfronteerd met afgelaste vluchten voor de vitesse en dagfond. Dit heeft de nodige consequenties voor de kampioenschappen, die wij hierbij voor u op een rij willen zetten.

  Vitesse: eindstand vitesse wordt bepaald met 5 van de 7 vluchten die tellen voor dit kampioenschap.

  De volgende regel in de kampioenschappen is hierbij van toepassing mbt aftrekvluchten. Als er twee vluchten in de uitvalcategorie (zondag, te korte afstand en aflassen) vallen dan wordt dit aangemerkt als 1 aftrekvlucht.

  Op de vitesse is er sprake van 1 vlucht in de uitvalcategorie, dus beide aftrekvluchten blijven staan.

  Generaal kort: Wat voor de vitesse als zelfstandige categorie geldt is ook van toepassing voor de vitesse in het generaal kort met dien verstande dat hier 6 van de 7 vluchten tellen voor dit kampioenschap.

  Dagfond: voor de dagfond geldt wel dat de aftrekvlucht vervalt. Dus hier zullen alle vervlogen vluchten meetellen voor deze categorie.

  De volgende regel is hierbij van toepassing. Als er twee vluchten in de uitvalcategorie (zondag, te korte afstand en aflassen) vallen vervalt de aftrekvlucht.

  De eerste vlucht van de dagfond werd op zondag vervlogen, de vierde vlucht werd afgelast. Dus twee vluchten in de uitvalcategorie en daardoor vervalt automatisch de aftrekvlucht in deze categorie.

  Generaal lang: wat voor de dagfond zelfstandig geldt, is ook van toepassing op dit onderdeel in het generaal lang. Voor het generaal lang vervalt ook de aftrekvlucht voor de dagfond.

  Het bestuur

 • Spoorboekje a.s. weekeinde

  Na het aflassen van de vluchten van afgelopen weekeinde is het goed de draad voor aankomende weekeinde weer op te pakken.

  Voor de oude duiven staat een midfondvlucht op het programma vanuit Vervins. Deze zal op donderdag worden ingekorfd.

  Vrijdagavond kan er ingekorfd worden voor een trainingsvlucht. Voor zuid (groen en blauw) zal deze plaats vinden vanuit Deventer, voor noord (geel en zwart) zal deze plaats vinden vanuit Meppel. Deze trainingsvluchten staan open voor zowel jonge als oude duiven. Zowel op de komende trainingsvluchten als de jonge- en natoervluchten is het aantal duiven per mand op 25 gesteld. Houdt daar dus rekening mee !!

  Voor volgend weekeinde hebben we een ingewikkelde puzzel liggen met Nationaal Chateauroux, een midfondvlucht vanuit Laon en trainingsvluchten. Wij zijn aan het kijken hoe we de organisatie het beste in kunnen richten. Zodra daar duidelijkheid over is zullen wij dit zo snel als mogelijk aan u laten weten. 

  Het bestuur

 • Orange naar 22 duiven

  Voor de meerdaagse vlucht van Orange met inkorving op dinsdag 7 juli is het aantal duiven per mand vastgesteld op 22 duiven.

  De vervoerscommissie

 • Weert afgelast

  Na het bestuderen van de laatste weerkaarten heeft de LC ons geadviseerd om de voor morgen geplande Vitessevlucht af te lassen.

  De afdeling Friesland vindt dat zij als primaire taak heeft om wedvluchten te organiseren. Zij zijn dan ook bereid om de maximaal mogelijke maatregelen te nemen om de wedvlucht te laten plaats vinden. Het hoofdcriteria blijft dat het verantwoord moet zijn.

  Voor dit weekeinde vonden we een vitessevlucht verantwoord, mits er zaterdagmorgen op tijd gelost kan worden. Na bestuderen van de laatste weersituaties is een lossing voor 9.00 uur morgenochtend niet waarschijnlijk. Daarna is een lossing vanwege de extreme temperaturen onverantwoord. Tevens is het dan minder verantwoord om duiven in een container te hebben. Dit maakt het aantal losmomenten beperkt en is overstaan tot zondag geen optie. Buiten het feit dat het zondag ook nog verre van ideaal lijkt.

  De alles heeft ons doen besluiten de wedvlucht vanuit Weert voor morgen af te lassen.

  Laten we niet vergeten dat we te maken hebben met uitzonderlijk weer, welke misschien negatieve gevolgen heeft voor onze duivensport, maar ook positieve gevolgen heeft voor de mensen die op vele manieren genieten van deze omstandigheden.

  Voor de meeste duivenliefhebbers betekent dit dat het een wedstrijd loos weekeinde is, voor andere staat de wedstrijden uit de twee B's nog op het programma. Wij wensen deze liefhebbers daar veel succes mee.

  Het bestuur

 • Weert (vervolg maatregelen)

  Wij hebben besloten om de duiven op de normale tijden bij de verenigingen op te halen. Wel gaan er maximaal 25 duiven in de mand.

  Gezien het feit dat de temperaturen morgenavond iets lager zijn is dit mogelijk en dan verdiend een tijdige aankomst op de losplaats onze voorkeur. Door de andere maatregelen is het verschil tussen de buitentemperatuur en de temperatuur in de container tot het minimum beperkt.

  Onder deze omstandigheden vinden wij een vlucht vanuit Weert verantwoord en wensen iedereen succes op deze vlucht.

  We hopen dat we vroeg kunnen lossen op zaterdag, laat u daardoor niet verrassen.

  Afdeling Friesland'96

 • Belangrijke mededeling

  Beste medeleden,

  De laatste dagen is er veel op ons afgekomen. Logisch, veel liefhebbers maken zich zorgen om het welzijn van hun duiven. Dat doen wij als bestuur ook. Op dit moment is er echter nog geen compleet beeld over de gang van zaken komend weekend.

  We geven u alvast een update:

  • Alle trainingsvluchten voor de jonge duiven van onze afdeling voor komende zaterdag worden AFGELAST.
  • De vitessevlucht GAAT DOOR, wordt echter Weert. De ophaaltijden worden aangepast. Maximaal 25 duiven in een mand.
  • De nationale vlucht Chateauroux is door het bestuur NPO AFGELAST. Deze vlucht wordt nu vervlogen op zaterdag 18 juli a.s. Wij respecteren het besluit.

   U krijgt z.s.m. bericht over de ophaaltijden van de vlucht Weert.

   Het bestuur.

 • 25 duiven in de mand

  Voor de vluchten met inkorving op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli is het aantal duiven per mand verlaagt naar 25.

  De vervoerscommissie

 • Ophaalroute Chateauroux

  Let op aangepast!
   
  Route 1
  0250 Ee 18:30 uur
  0207 Surhuisterveen 19:00 uur
  0254 Ureterp

  19:30 uur

   
  Route 2
  0222 Blija 18:30 uur
  0267 Holwerd 18:45 uur
  0208 Ameland  
  0217 Veenwouden 19:10 uur
  0238 Leeuwarden 19:50 uur
  0239 Leeuwarden 20:00 uur
   
  Route 3
  0232 Jubbega 18:30 uur
  0236 Heerenveen 19:15 uur
  0229 Joure 19:45 uur
  0221 St.Nicolaasga 20:10 uur
   
  Route 4
  0227 Harlingen 19:00 uur
  0226 Balk 19:45 uur
  0433 Urk 20:40 uur
  0421 en 0432 naar 0433 Urk  
   
  Route 5
  0210 Damwoude 18:30 uur
  0219 Zwaagwesteinde 18:50 uur
  0206 Kootstertille 19:15 uur
  0259 Drachten 19:50 uur
  0256 Drachten 20:00 uur
   
  Route 6
  0252 Oosterwolde 19:00 uur
  0268 Noordwolde 19:20 uur
  0414 Steenwijkerwold 20:00 uur
  0420 Steenwijkerwold 20:15 uur
  0419 Steenwijk 20:30 uur
  0416 Steenwijk 20:45 uur
  0423 Zwartsluis 20:00 uur!!
  0401 Vollenhove 20:10 uur!!
  0413 Emmeloord 21:15 uur
   
   
  N.B  VERENIGINGEN DIE SLECHTS TWEE (REST)MANDEN  HEBBEN DIENEN DEZE AAN TE BIEDEN BIJ EEN NABURIGE VERENIGING DIT OM RESTMANDEN ZOVEEL MOGELIJK TE VOORKOMEN. 
 • Wedvluchten a.s. weekeinde

  De wedvlucht Cahors wordt vervangen door Bergerac. Het aantal duiven in de mand wordt teruggebracht naar 22. De ophaalroute zal op de aangegeven tijd plaats vinden.

  De wedvlucht Chateauroux zal op de geplande wijze plaats vinden. Het is gezien de veranderde omstandigheden raadzaam om na te gaan of u aan 7 inkorvende leden komt. Mocht dit niet het geval zijn meldt u tijdig af en het is dan raadzaam om contact te zoeken met het dichtstbijzijnde NIC om met elkaar af te stemmen. Houdt de berichtgeving rondom deze vlucht op onze website in de gaten.

  De afdelingsvluchten worden verder afgewogen en uiteindelijke besluitvorming hierover zal uiterlijk a.s. donderdag plaats vinden. Met de wetenschap van nu zal Tongeren gewoon doorgang vinden en zal het doorgaan van de jonge duiven africhtingsvluchten niet vanzelfsprekend zijn.

  Afdeling Friesland'96

 • Extra mededeling Chateauroux

  Wij willen u danken voor uw reacties op onze voorgaande publicatie.

  Wij willen u nog extra op het volgende wijzen. Verleden jaar is tijdens een NPO ALV nog eens extra aandacht besteed aan het aantal inkorvende leden op een Nationaal vlucht, deze is nog eens bevestigd op 7 leden. Hierop wordt ook gehandhaafd. De consequenties zijn niet mals, nl. uitsluiting voor het betreffende concours tot het afnemen van het NIC voor het vervolg. Het is om die reden dat wij hier extra de nadruk opleggen, om teleurstelling achteraf te voorkomen. Als u om wat voor reden gereden twijfel heeft of u wel tot 7 inkorvende leden komt, raden wij u aan tijdig maatregelen te nemen en afspraken te maken met een NIC in de buurt. Tevens dient u dit dan ook tijdig te melden aan onze organisatie.

  Wij willen u er ook op wijze dat op deze vlucht mandenlijsten ingevuld dient te worden. Elke duif die voor deze vlucht wordt ingekorfd dient op de lijst voor te komen. Nationaal of niet Nationaal. 

  Het is niet toegestaan om vrachtduiven mee te geven op Nationale Concoursen. Dit is een nieuwe regels sinds afgelopen winter.

  Wij gaan voorlopig uit van de in de voorgaande publicatie aangegeven 35 inkorflokalen. Zie ook de berichtgeving van de Vervoerscommissie over de ophaalroutes en andere maatregelen.

  Houdt u de website de komende week goed in de gaten voor verdere informatie over Nationaal Chateauroux, maar ook voor het jonge duivenconcours en de vitesse vlucht in hetzelfde weekeinde.

  Het Bestuur

 • NPO-commissie Vervoer en Losplaatsen

  Bestuur NPO is op zoek naar uitbreiding van de commissie Vervoer en Losplaatsen. Op ditmoment zitten er in deze commissie mensen uit de sectoren 1 en 3. Het NPO zoekt nu nog personen uit de afdelingen van de sectoren 2 en 4. Ze zijn specifiek op zoek naar mensen die kennis hebben van de losplaatsen en de kwaliteit van de losplaats om tot een verantwoorde lossing te kunnen komen. Kennis van de Franse taal is een pré. Verder moet deze persoon in de mogelijkheid zijn om in het "stille seizoen" eventuelelosplaatsen te bezoeken. Het NPO hoopt dat afdeling 11 een of meerder personen hiervoor beschikbaar heeft.

  Gegadigden kunnen zich melden bij het bestuur van de afdeling.

 • Nationaal Chateauroux (vervolg)

  Door het beperkte aantal ophaalplaatsen vinden er wijzigingen plaats in de routes en daardoor ook in de ophaaltijden. We starten op de routes een half uur vroeger dus om 18.30 uur. De definitieve routes en tijden worden uiterlijk dinsdag gepubliceerd op de site. Restmanden moeten zoveel mogelijk voorkomen worden . Dit kan door de restduiven apart te houden en bij te laden in de restmanden van voorgaande verenigingen.
   
  De vervoerscommissie.
   
  NB. lees ook eerder bericht aangaande Nationaal Chateauroux
 • Nationaal Chateauroux

  Op 4 juli wordt de nationale eendaagse fondvlucht vanuit Chateauroux vervlogen.

  Het bestuur is in samenwerking met de vervoerscommissie aan het kijken hoe we deze vlucht zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. Een belangrijk criteria hierbij is altijd het welzijn van onze duiven. Voor het vervoer is het daarbij belangrijk dat de duiven onderweg op gezette tijden kunnen drinken en daarnaast ook tijdig op de losplaats arriveren voor de verdere verzorging.

  Aangezien Chateauroux verder is dan de eendaagse fondvluchten tot nu toe is er extra maatregelen nodig om dit doel te bereiken.

 • Extra lossingsplaats 1e training

  Afgelopen winter is besloten om voor de 1e trainingsvlucht voor de jonge duiven en de natour een extra lossingsplaats aan te rijden, dit speciaal voor de clubs in het midden van onze afdeling.

  Dit is Heino op 4 juli en 22 augustus, zie vervoersprogramma. Deze route zal een eigen kleur krijgen.

  Wij willen graag weten welke clubs daar aan mee willen doen.

 • Van de controle-commissie

  De controlecommissie heeft dit seizoen de bescheiden van een aantal clubs gecontroleerd. Naast clubs die hun zaakjes prima voor elkaar hebben, zijn er nog steeds clubs waar dat niet zo is. Nu het jongeduivenseizoen nadert en er weer entlijsten moeten worden ingeleverd, willen we als commissie nogmaals een aantal zaken onder uw aandacht brengen.

  -         Elk lid is verplicht een hoklijst en een entlijst in te leveren. Entlijsten eventueel 2x per jaar: oude duiven en jonge duiven.

  -         Het lid is verantwoordelijk voor het juist invullen van de lijsten, de club dient e.e.a. te controleren.

  -         Zonder hok- en entlijsten mag er niet gevlogen worden!

 • Vuren telt mee voor de vitesse

  Naast de talloze complimenten aan het adres van de LC over het maximale wat zij er aan hebben gedaan om op zaterdag 23 mei voor ons een Vitesse vlucht mogelijk te maken, komen er enkele vragen bij het bestuur binnen rondom het tellen van deze vlucht voor de kampioenschappen. We hebben immers een minimum afstand afgesproken van 100 km voor de Vitesse.

  Het bestuur is echter van mening dat er altijd gefloten moeten worden in de sfeer van de wedstrijd. Uiteraard bij hele hoge uitzondering kan dat betekenen dat de afgesproken regels iets opgerekt dienen te worden.

  Dit laatste was helaas noodzakelijk op deze zaterdag. De LC deelde met de voorzitter van het bestuur de mogelijkheden van die zaterdagmiddag. Duidelijk was dat we boven de Waal moesten zijn en het beste in de hoek waar we nu gelost hebben. Toen is er in gezamenlijkheid gekeken naar een geschikte losplaats, dit bleek Vuren te zijn. Wie de moeite heeft genomen de kaart te bekijken merkt op dat als de convoyeurs en chauffeurs twee stappen achteruit hadden gedaan ze midden in de Waal terecht zouden komen. De inschatting was echter dat het niet verstandig was aan de andere kant van de Waal te lossen.

  Dit alles concluderend was het resultaat dat we op ruim 98 km van Urk moesten lossen. Volgens de regels iets te kort, maar gezien de beschreven omstandigheden en de Noordelijke wind, is het bestuur van mening dat we hier spreken van een volwaardige vitessevlucht, zoals bedacht in de regels (incl. de gevoerde discussies in de afgelopen winters hieromtrent) en daarom gewoon kan meetellen in alle competities.

  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Het bestuur

 • Controle

  Beste secretarissen,

  Net zoals vorig jaar gaan we weer van een aantal clubs de bescheiden controleren. Vanaf volgende week kunt u dus een telefoontje verwachten. We vragen dan om de ent- en hoklijsten en om de bescheiden van een vlucht, dus de inkorfstaten en aankomstlijsten.

  We verzoeken u vriendelijk de hok- en entlijsten alvast te controleren, dat scheelt ons ook een hoop werk! De bescheiden worden bij u opgehaald en ook weer gebracht.

  Namens de controlecommissie,   Hatty Roest.

 • Ophaalroute Meerdaagse Fond

  19.00 0267 Holwerd

  19.30 0210 Damwoude

  19.50 0219 Zwaagwesteinde

  20.30 0259 Drachten

  21.15 0268 Noordwolde

  21.50 0414 Steenwijkerwold

  20.15 0433 Urk (kl.v.v.)

  20.30 0413 Emmeloord (kl.v.v.)

  21.00 0226 Balk (kl.v.v.)

  22.15 0342 Meppel

 • Teletekst afdelingssite

  De afgelopen weken heeft u op de website van de afdeling Friesland'96 kunnen genieten van een extra kadertje in de vorm van een teletekst vermelding. Dit was tot nu toe nog in een experimentele fase.

  In onze afdeling is het melden via 'De Blauwband' heel populair als extra belevenis op de vlucht. In samenwerking met de makers van dit meldsysteem, PigeonCloud, hebben wij een extra tool op onze website ontwikkeld onder de kop 'teletekst uitslag'. 

  Het basis idee was dat hierin de eerste tien meldingen van de afdelingen gevolgd kunnen worden, zover deze liefhebbers hun duiven wilde melden, vrijheid blijheid.

  Echter u heeft duidelijk aangegeven, tot onze vreugde, dat u dit kadertje serieuzer neemt dan wij van te voren bedacht hebben. Vandaar dat wij de spelregels aanscherpen nu dat wij overgaan naar de 'definitieve' fase en wel als volgt:

  • Tijdens de vlucht kunt u gewoon blijven melden zoals u gewoon bent. Let op dat u de juiste tijd invoert. De standaard tijd staat op het uur wanneer u meldt en de minuten en seconden staan op 0, deze moet u aanpassen, hier gaat het vaak mis.
  • Als alle W-bestanden bij de compuclub zijn ingeleverd dan controleren wij de tijden van de eerste 10 op de meldsite nog eens extra. Daarnaast voegen we de ontbrekende namen bij de eerste 10 toe. Wie daar bezwaar tegen heeft kan dit kenbaar maken, graag lid.no en naam. Wij zullen u dan niet meer toevoegen.
  • Tevens worden het aantal duiven in concours gelijk gesteld aan de gegevens van compuclub. U en uw vereniging kunnen er zorg voor dragen dat de aantallen tijdens de vlucht ook al kloppen, door het D-bestand te uploaden of door de aantallen van te voren in te geven. 
  • Van dit laatste plaatje wordt een pdf gemaakt welke onder het kopje uitslagen wordt geplaatst. Deze kunt u uitprinten en op uw slaapkamer hangen.

  Wij willen u er op wijzen dat dit alles geen officieel karakter heeft. Dit is voorbehouden aan het NPO. Het NPO publiceert van elke vlucht de uitslag op www.npoveenendaal.nl. Daarnaast worden de Nationale/sectorale vluchten op SBS teletekst geplaatst.

  Het bestuur

 • Kampioenschappen Afdeling 2015

  Vitesse V15 V16 V17 V18 V21 V23 V25 V27

  Punten uit de kleine samenspelen, startend met 1000 -/- helft aftrekgetal, laatste 500 + helft aftrekgetal. Punten worden er toegekend aan 1 op de 3 deelnemende duiven. Onaangewezen: 1 op 10 verfijnd Aangewezen: de punten van de snelste van de twee bovenste van de inkorflijst Duifkampioenschap over alle vluchten in deze categorie.

  Voor het kampioenschap tellen 6 van de 8 vluchten

  Minimum afstand Zutphen (Noord) of Grave (Zuid of gehele concours)

  Wanneer twee keer beneden de minimumafstand wordt gelost dan wordt dit aangemerkt als 1 aftrekvlucht. Wanneer drie keer beneden de minimumafstand wordt gelost dan vervallen de aftrekvluchten.

  Wanneer twee vluchten in deze categorie moet worden berekend volgens de zondagsregeling wordt dit aangemerkt als 1 aftrekvlucht. Wanneer drie vluchten in deze categorie moet worden berkend volgens de zondagsregeling vervallen de aftrekvluchten.

  Hier vloeit uit voort dat als er twee vluchten in de uitvalcategorie (zondag, te korte afstand en aflassen) vallen dit wordt aangemerkt als 1 aftrekvlucht. Wanneer er drie vluchten in de uitvalcategorie vallen vervallen alle aftrekvluchten.


  Midfond M19 M20 M22 M24 M26 M28 M29

  Punten uit de grote samenspelen, startend met 1000 -/- helft aftrekgetal, laatste 500 + helft aftrekgetal. Punten worden er toegekend aan 1 op de 3 deelnemende duiven. Onaangewezen: 1 op 10 verfijnd Aangewezen: de punten van de snelste van de twee bovenste van de inkorflijst Duifkampioenschap over alle vluchten in deze categorie.

  Voor het kampioenschap tellen 5 van de 7 vluchten

  Minimum afstand 200 km kortste afstand (lijn Urk - Zwartsluis)

  Wanneer twee keer beneden de minimumafstand wordt gelost dan wordt dit aangemerkt als 1 aftrekvlucht. Wanneer drie keer beneden de minimumafstand wordt gelost dan vervallen de aftrekvluchten.

  Wanneer twee vluchten in deze categorie moet worden berekend volgens de zondagsregeling wordt dit aangemerkt als 1 aftrekvlucht. Wanneer drie vluchten in deze categorie moet worden berkend volgens de zondagsregeling vervallen de aftrekvluchten.

  Hier vloeit uit voort dat als er twee vluchten in de uitvalcategorie (zondag, te korte afstand en aflassen) vallen dit wordt aangemerkt als 1 aftrekvlucht. Wanneer er drie vluchten in de uitvalcategorie vallen vervallen alle aftrekvluchten. 

  Dagfond E21 E23 E25 E27 E29 

  Punten uit de grote samenspelen, startend met 1000 -/- helft aftrekgetal, laatste 500 + helft aftrekgetal. Punten worden er toegekend aan 1 op de 3 deelnemende duiven. Onaangewezen: 1 op 10 verfijnd Aangewezen: de punten van de snelste van de twee bovenste van de inkorflijst Duifkampioenschap over alle vluchten in deze categorie.

  Voor het kampioenschap tellen 4 van de 5 vluchten

  Minimum afstand 400 km kortste afstand (lijn Urk - Zwartsluis)

  Wanneer twee keer beneden de minimumafstand wordt gelost dan vervalt de aftrekvlucht.
  Wanneer twee vluchten in deze categorie moet worden berekend volgens de zondagsregeling vervalt de aftrekvlucht.

  Hier vloeit uit voort als er twee vluchten in de uitvalcategorie (zondag, te korte afstand en aflassen) vallen, dat de aftrekvlucht vervalt.


  Meerdaagse Fond A22 A24 A25 A27 A30

  Punten uit de afdelingsuitslag, startend met 1000 -/- helft aftrekgetal, laatste 500 + helft aftrekgetal. Punten worden er toegekend aan 1 op de 3 deelnemende

  ...
 • Quievrain ipv Auby

  Onder leiding van de TC heeft onze afdeling afgelopen winter op een zeer democratische wijze een zeer evenwichtig vliegprogramma voor het jaar 2015 vastgesteld. Waarbij alle regio's uit onze afdeling positieve zaken terug konden vinden.

  Helaas heb ik u er meerdere malen op moeten wijzen dat het NPO zeer veel roerde in de mogelijkheden die we aan u voorlegden.

  Rond de eerste vlucht werd ons definitief gemeld dat wij niet in aanmerking kwamen voor een lossingsvergunning voor de lossingsplaats Auby. Gangbare alternatieven op vergelijkbare afstanden werden ons niet aangeboden. Samen met de afdeling 10 hebben wij nog bezwaar aangetekend tegen dit besluit, maar dit is zonder succes gebleven.

  Het enige haalbare alternatief is Quievrain. Voor deze losplaats hebben wij wel lossingsvergunningen ontvangen. In het midfondprogramma worden de vluchten vanuit Auby vervangen door Quievrain.

  Ik ben me er van bewust dat we door dit besluit de liefhebbers in de Zuidelijke gedeelte van onze afdeling duperen, maar wij zien als bestuur geen andere keus. Ik wil dan ook mijn excuus aanbieden voor deze gang van zaken en dat wij niet kunnen voldoen aan de door de TC en ons voorgestelde minimum afstanden voor de midfond voor deze liefhebbers.

  Simon Zeeman

  Voorzitter afdeling Friesland'96

 • Live lossing 25 april 2015

  De lossingscamera is vandaag weer mee met de wagens en we hopen vandaag rechtstreekse beelden van de lossing te kunnen tonen. Deze beelden kunt u vinden via de link in het topmenu(linksboven) onder het kopje lossingsnieuws.

 • Live lossingen (testfase) (2)

  Hier kan uw advertentie staan

  Live lossingscamera van Afdeling Friesland'96

   

  Let op !  :  Livebeelden kunnen mogelijk iets vertraagd zijn door de verbindingssnelheid !

   

  Live beelden mede mogelijk gemaakt door:

  Hier kan uw advertentie staan
 • Jeugduitslagen

  Aangezien de aangeleverde jeugduitslagen niet correct zijn, kunnen we deze nog niet publiceren. Afgelopen week is nogmaals de meest recente ledenlijst nagelopen en zijn de juiste gegevens aan de rekenaar verstrekt. De verwachting is dan ook dat vanaf komend weekend de juiste jeugduitslagen gepubliceerd kunnen worden. Op de site zullen deze uitslagen tussen de uitslagen van 2015 terug te vinden zijn.

 • Dubbele afrekening

  De Compuclub heeft een dubbele afrekening (één is er foutief) naar de volgende verenigingen gestuurd:

  0120, 0128, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0210, 0217, 0218, 0219, 0220, 0237, 0250, 0254, 0256, 0258, 0259, 0261 en 0264.
  Bij twijfel welke afrekening juist is, neem contact op met de penningmeester Joh. Keuning. 

 • Beleef Duivensport

  Als afdelingsbestuur vinden wij dat het belangrijk is de duivensport verder te ontwikkelen naar de tegenwoordige tijd, zonder dat het pure gevoel van het beleven van de duivensport verloren gaat.

  Samen met PigeonCloud hebben wij weer een leuk extra’tje kunnen ontwikkelen. Dit extra’tje moet bijdragen aan nog meer beleving tijdens de duivenwedstrijden.

 • Aantal duiven in de mand

  Wij hebben gemerkt dat er enig misverstand is over het aantal duiven in de mand.

  Dit misverstand komt voort uit het aangenomen voorstel van de TC om tijdens de Jonge duivenvluchten en Natoer maximaal 25 duiven in de mand te doen.

  Voor de oude duiven betekent dit echter dat er geen wijzigingen zijn, o.a. voor de Vitesse vluchten houdt dit in dat er maximaal 31 duiven in de mand gaan.

  De vervoerscommissie

   

   

 • Uitslagen 2015

  Vitesse 2015

  Vitesse 2015 V15   V16   V17  V18   V21  V23  V25
       

  D- en W bestanden

  De D- en W bestanden dienen zowel naar de Compuclub als naar PV gezonden te worden. De eerste rekenaar is verantwoordelijk voor het uitrekenen van alle afdelingszaken, de laatste rekenaar is verantwoordelijk voor het uitrekenen van alle zaken op Nationaal nivo, zoals ook de Nationale Kampioenschappen.

  Voor beide rekenaars geldt dat u de bestanden dient in te zenden via hun website. Om dit te kunnen doen heeft u bij PV de vereniging inlogcodes nodig. Volgens de informatie van PV hebben de verenigingen 0215 en 0264 nog geen inlogcode. Voor het aanvragen van inlogcodes kunt u een mail sturen naar team@pigeonvillage.nl . Voor de helpdesk van PV kunt u hetzelfde mailadres gebruiken of telefoonnummer 06-23762020.

  Op de laatste ALV van de afdeling van 20 maart jl. is het volgende reglement rond de D- en W bestanden aangenomen:

  Voorstel 2: Regelgeving inzenden van D- en W-bestanden

  Het afdelingsbestuur heeft tijdens de rondgang in de regio’s aangegeven met strengere voorwaarden te komen rond het inzenden van D- en W-bestanden.

  Uitgangspunt is de concoursveiligheid te bevorderen.

  Het afdelingsbestuur stelt de volgende regeling voor:

  • Het inzenden van het D-bestand gebeurt op de dag van inkorven voor 24.00 uur. Wanneer deze te laat wordt ingezonden volgt uitsluiting van het concours.

  • Misstanden of onoverkomelijkheden worden gemeld bij Hylke van Dijk. Dit gebeurt via een standaardformulier, welke geplaatst zal worden op de website.

  • Het D-bestand is leidend voor het verdere controleproces van de vlucht.

  • Het W-bestand wordt ingezonden op de dag van de wedvlucht voor 24.00 uur. Als van deze tijd afgeweken mag worden vanwege bijzondere omstandigheden wordt dit vermeld op de website.

  • Misstanden of onoverkomelijkheden worden gemeld bij Hylke van Dijk. Dit gebeurt via een standaardformulier, welke geplaatst zal worden op de website.

  • Wanneer u een elektronische klok onverhoopt bij het uitslaan handmatig invoert in het clubsysteem, dient u hiervan met opgaaf van redenen door te geven aan Hylke van Dijk, u dient hierbij gebruik te maken van het standaardformulier op de website.

  • De foutenlijst voortkomend uit afwijkingen tussen het D- en W-bestand worden door het afdelingsbestuur beoordeeld aan de hand van de ingezonden formulieren. De duiven welke op de foutenlijst voorkomen en niet verklaard kunnen worden komen niet in de definitieve uitslag.

  • Het is dus belangrijk dat uw vereniging de zaken goed voor elkaar heeft en tijdig melding maakt van zaken die afwijken van de standaardprocedure. U kunt hierdoor veel problemen voorkomen.

  Vanaf morgen staan de formulieren op de website klaar. Correspondentie adres voor deze informatie is WedvluchtF96@gmail.com.

  Het bestuur

 • Trainingsduiven

  8. 15.01.31 Agendapunt 5e - Reglementering trainingsduiven.pdf

  Op de NPO-ALV van 31 januari jl is er een nieuw reglement t.o.v. trainingsduiven aangenomen.

  Dit reglement geeft aan dat trainingsduiven op alle vluchten zijn toegestaan behalve de Nationale en Sectoriale vluchten. In de praktijk dat er trainingsduiven mee mogen op alle vluchten, behalve alle Meerdaagse fondvluchten (ochtend en middaglossing), Chateauroux en Morlincourt jd.

  Tevens wordt aangegeven dat de afdelingen zelf bepalen hoe zij wenst om te gaan met trainingsduiven.

  Ons principe is dat we met volwassen mensen te maken hebben die hun verantwoordelijkheid aan kunnen. Wij vinden het dan ook overbodig om de trainingsduiven over het systeem te halen of met gummiringen te belasten. Wij adviseren wel met enige regelmaat de trainingsduiven te controleren of ze wel op de hoklijst en entlijst staan.

  Een liefhebber kan zowel trainingsduiven als wedstrijdduiven mee hebben.

  Deze regeling is niet bedoeld voor opvangers. Daar hebben wij een speciale regeling voor. Deze duiven mogen na overleg met de eigenaar ingekorfd worden in een speciale mand voor opvangers. De eerste vereniging met opvangers op de route levert de mand. Deze regeling geldt alleen voor binnenlandse vluchten. Deze duiven worden buiten het concours om gelost.

  Dus voor de goede orde: trainingsduiven mogen zo ingekorfd worden zonder deze te registreren via het systeem of zonder een gummiring om de duif te plaatsen. In het verenigingssysteem en op de verzamelstaat dient wel per liefhebber aangegeven te worden hoeveel trainingsduiven er zijn ingekorfd.


  Het bestuur

 • Gesplitste lossingen

  Op de eerste twee Vitesse vluchten, de eerste drie jonge duivenvluchten en de eerste twee natoervluchten worden de duiven in groepen gelost.

  De groepen zijn als volgt ingedeeld:

  Noord-West: samenspel A1, A2 en B, verenigingen: 0208 - 0211 - 0213 - 0215 - 0222 - 0225 - 0226 - 0227 - 0228 - 0233 - 0238 - 0239 - 0241 - 0244 - 0262 - 0265 - 0267 - 0272

  Noord-Oost: samenspel C, D1 en D2, verenigingen: 0120 - 0128 - 0203 - 0204 - 0205 - 0206 - 0207 - 0209 - 0210 - 0216 - 0217 - 0218 - 0219 - 0220 - 0237 - 0250 - 0254 - 0256 - 0258 - 0259 - 0261 - 0264

  Zuid: samenspel E1, E2, F1 en F2, verenigingen: 0221 - 0229 - 0232 - 0234 - 0236 - 0248 - 0252 - 0268 - 0270 - 0401 - 0413 - 0414 - 0416 - 0419 - 0420 - 0421 - 0423 - 0432 - 0433

  De twee Noord groepen gaan naar 1 station en dat is het meest Noordelijk gelegen station, op dat station vinden twee lossingen plaats. Het Zuiden gaat naar het meest Zuidelijk gelegen station, op dat station vindt 1 lossing plaats. Op alle andere vluchten gaan de duiven naar 1 station en vindt daar maar 1 lossing plaats.

  Het bestuur

 • Afmelden voor een (trainings)vlucht

  Indien uw vereniging niet inkorft voor een (trainings)vlucht dient dit uiterlijk op de avond voor de inkorving(voor 22:00 uur) doorgegeven worden aan de vervoerder op telefoonnummer 058-2572871.

 • Groepindeling Trainingsvluchten 2015

  Net als voorgaande jaren worden de T(rainings)-vluchten op kleur in groepen gelost. De definitieve indeling voor 2015 is:

  kleur GEEL: 0208, 0211, 0213, 0215, 0222, 0225, 0226, 0227, 0228, 0233, 0236, 0238, 0239, 0241, 0244, 0262, 0265, 0267 en 0272.

  kleur ZWART: 0120, 0128, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0210, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0237, 0250, 0254, 0256, 0258, 0259, 0261 en 0264.

  kleur GROEN: 0232, 0234,  0252, 0268, 0270, 0401, 0414, 0416, 0419, 0420 en 0423.

  kleur BLAUW: 0221, 0229, 0248, 0413, 0421, 0432 en 0433.

  Bij meerdere lossingsplaatsen gaan Geel en Zwart naar de dichtstbijzijnde losplaats en Groen en Blauw naar de verder gelegen lossingsplaats.

 • Oorlogsduiven

  31 maart 2015  -  Oorlogsduiven  19:30 uur – 21:30 uur  bibliotheek Drachten
  Museumplein 1.

  Al sinds de oudheid worden duiven gebruikt voor het overbrengen van
  berichten. De laatste 150 jaar is dat systematisch en massaal toegepast, met
  name in oorlogen: de Frans-Duitse oorlog, de Eerste Wereldoorlog en ook nog
  volop in de Tweede Wereldoorlog.


  In al die gruwelijke oorlogsomstandigheden hebben duiven vele mensenlevens
  gered. Sommige zijn daarna als helden geëerd.


  Hoe dat allemaal in zijn werk ging laat duivenliefhebber Heim Meijerink uit
  Vries op 31 maart vanaf 19:30 uur in de bibliotheek van Drachten zien aan de
  hand van een schat aan oude foto’s.


  Toegang 5 euro voor leden van de bibliotheek en van de
  duivensportvereniging. Toegang 6 euro voor niet-leden.


  Kaarten reserveren via www.bibliotheekdrachten.nl, tel. 0512-512680/0512-512680 of aan
  de balie van de bibliotheek.

 • Algemene ledenjaarvergadering

  Voorjaarsvergadering afdeling Friesland ‘96

  • Vrijdag 20 maart 2015, 20.00 uur
  • M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp 

  AGENDA 

  1. Opening
  2. Appél der kiesmannen
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Notulen vorige vergadering
  5. Jaarverslag 2014
  6. Financieel verslag en decharge penningmeester
  7. Afdelingsvoorstellen
  8. Verenigingsvoorstellen
  9. Vervoer en lossing
  10. Bestuursverkiezing
  11. NPO vergadering van 9 maart 2015
  12. Rondvraag
  13. Sluiting

   

 • Nieuwe datum ALV

  De ALV die gehouden zou worden op 21 maart is om verschillende redenen verplaatst naar vrijdagavond 20 maart. 

  Aanvang 20:00 uur in het MFC "De Wier" te Ureterp. 

  Het bestuur.

 • Datum Manifestatie

  De manifestatie van onze afdeling vindt dit jaar plaats op: Zaterdag 12 december 2015 in MFC 'De Wier' te Ureterp.

  Clubs worden dringend verzocht die dag vrij te houden!

  Namens de Manifestatiecommissie, Piet Oldenburger en Hatty Roest.

 • Duifmelden.nl

  Al vele jaren maakt een groot deel van onze leden gebruik van de meldsite "van de Blauwband", zoals hij in de volksmond wordt genoemd. Sinds vorig jaar is deze meldsite door het bedrijf Pigeoncloud omgezet naar een landelijk model waarbij alle leden de mogelijkheid hebben om hun duiven handmatig dan wel automatisch te kunnen melden op duifmelden.nl. Omdat er in veel afdelingen nog maar weinig gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid heeft Pigeoncloud een promofilmpje gemaakt. Dit filmpje is te bekijken op navolgende link: https://www.youtube.com/watch?v=9vHnsnx9C10

 • Software probleem Tauris klokken

  Naar aanleiding van een ontdekt probleem met het invoeren van duiven van 2015 in de Tauris klokken hebben we onderstaande mededeling van Tauris ontvangen:

  Geachte TauRIS gebruikers,

  Excuus voor het ongemak betreffende het in voeren van ringnummers met jaartal 2015 in onze TauRIS systemen. Gelukkig hebben we dit snel kunnen verhelpen en de nieuwe software is vanaf nu beschikbaar bij onze dealer.

  Piet Oldenburger, 0512-303125, Maak een af spraak!

  Het TauRis team wenst U een fijn en succesvol vliegseizoen toe.

 • Contributie

  Ik ben voornemens om in week 8 de contributie van de afdeling en het NPO over 2015 te incasseren.
  Zorgt u voor voldoende saldo.

  Joh. Keuning
  Penningmeester

 • VACATURE SECRETARIS - Profiel

  Wat doet de secretaris?

  De secretaris maakt deel uit van het (dagelijks) bestuur van het bestuur Friesland ‘96. Naast de algemene bestuurswerkzaamheden bereidt hij of zij de bestuursvergaderingen voor, maakt de notulen op, houdt de voortgang van de actiepunten in de gaten en verzorgt de inkomende en uitgaande post.
   
  Wat verwacht het bestuur van de secretaris?
   
  Naast een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en het om kunnen gaan met social media vraagt de functie om strategisch als tactisch te kunnen opereren. Mocht je nog niet veel ervaring hebben, dan kun je starten als aankomend secretaris en wordt je door het bestuur tot secretaris opgeleid.

  Geïnteresseerd?

  Ben je geïnteresseerd in de functie van secretaris? Kent u iemand die goed in het profiel past?  Verdere informatie?

  Neem dan gerust contact op met Albert de Jong 06-53140766 en of Harrie Meijners 06-53883091, e-mail; h.w.l@knid.nl

 • Agenda + stukken extra ALV 7 februari

  hier de agenda in pdf: agenda ALV 7 februari 2015.pdf

  Agenda extra ledenvergadering afdeling Friesland ‘96

  Zaterdag 7 februari 2015, 13.30 uur

  M.F.C. de Wier,De Telle 21, Ureterp


  AGENDA
  1. Opening

  2. Appél der kiesmannen

  3. Ingekomen stukken en mededelingen

  4. Notulen vorige vergadering (zie bijlage: notulen_najaarsvergadering 2014.pdf)

  5. Voorstel samenspelindeling

  6. Voorstellen vliegprogramma en kampioenschappen

  7. Overige bestuursvoorstellen 

  8. NPO vergadering 31 januari 

  9. Rondvraag 

  10. Sluiting

   

  Aanvullende documenten

  ...
 • Friese duiven scoren goed op Olympiade

  De vaandeldrager van de Friese inzending was die van D en P. Soepboer uit Burgum, in de categorie Fond, scoort hun topper 2011-1162778 de 3e plaats. In de categorie Jong....

 • Prijsuitreiking Friese Fond Club

  Nog even en dan hebben we onze jaarlijkse feestmiddag in de Koningshof in Heerenveen. Op 24 januari 2015 bieden we.....

 • Friese olympiade gangers op Podium TV

  Aanstaande vrijdagavond 9 januari zal er in het tv programma Weekeind vanaf 18:00 uur ruim aandacht worden besteed aan de 3 Friese Olympiade gangers. Ze zullen aanwezig zijn in dit programma en worden geïnterviewd. Het programma begint om 17:00 uur. De opnames zijn donderdag.

  klik hier voor de volledige Nederlandse afvaardiging van de sportklasseploeg voor de Olympiade van 16 t/m 18 januari in Boedapest.

 • Enquête binnen: Hoe nu verder?

  Er is de laatste dagen nog een flink aantal enquêtes binnen gekomen.

  Er zijn 53 enquêtes ingeleverd,

 • Een moment van bezinning

  Nu de kerstdagen er aan komen, ben ik druk aan het oefenen om als 1 van de 100 vrijwilligers in ons plaatselijk bos op tweede kerstdag het al oude verhaal uit te beelden. 

  Het leven.....

 • Enquête graag z.s.m. inzenden!

  Op 23 december om 13:00 uur hebben een 6-tal de verenigingen de enquête nog niet ingezonden.

  De volgende verenigingen hebben nog niet ingezonden:

  0213, 0219, 0220, 0250, 0414 en 0416.

  U kunt nog inzenden, echter is het nu niet meer zeker of uw antwoorden nog mee kunnen worden genomen in het opstellen van de eindrapportages van de diverse commissie's.

 • Kampioenenhuldiging 2014

  Bij de opening van de zeer geslaagde kampioenenhuldiging van zaterdag 13 december werd onderstaand filmpje getoond.

   

  Hier de presentatie van de kampioenen die de huldiging ondersteunde

  {aridoc engine="google" width="620" height="450"}Video/Afdeling Friesland’96.ppt{/aridoc}

   

 • Komende zaterdag wordt u verwacht!

  Komende zaterdag is onze jaarlijkse manifestatie te Ureterp met 's avonds de feestelijke huldiging van de kampioenen 2014.

  Alle leden met aanhang zijn van harte welkom.

  klik hier voor het Programma van deze dag.

  De huldiging van de kampioenen is vanaf 20:00 uur.

  De prijswinnaars kunt u hier nalezen.

   

 • Huldiging sector 4 kampioenen tijdens Noordelijke Kampioenendag

  De sector 4 kampioenen zullen op 3 januari 2015 worden gehuldigd tijdens de Noordelijke Kampioenendag.

  De eindstanden van de sector 4 kampioenen 2014 vindt u hier:  kampioenen sector 4.pdf

  De Noordelijke Kampioenendag wordt georganiseerd op zaterdag 3 januari 2015 in De Bonte Wever te Assen. Op deze dag is er ook altijd een grote postduiven tentoonstelling. Er zijn mooie (vlees)prijzen te winnen. Deelname is mogelijk voor liefhebbers van Afdeling 10 en 11. Inschrijven kan tot 15 december 2014. Inmiddels staat het inschrijfformulier op de vernieuwde website van Afdeling 10. www.npoafdeling10.nl

  De Bonte Wever in Assen is een unieke locatie om dergelijk evenement te organiseren. We hebben vele m2 tot onze beschikking en deze willen we graag allemaal benutten. Wij zijn op zoek naar (meer) standhouders. Wenst u meer informatie of wilt u met uw duivensportartikelen aanwezig zijn op de Noordelijke Kampioenen Dag ? Neem dan contact op met Hielko Postma tel. 0595-491735 of Edwin Schuiling tel. 0592-375907 We hopen u allemaal te begroeten op de Noordelijke Kampioenendag in Assen

 • Enquête december 2014

  hier kunt u de enquête inzien/downloaden

  Zou u de vragen binnen uw vereniging willen bespreken en de antwoorden uiterlijk 20 december willen retourneren?  Graag de mening weergeven van de ruime meerderheid van uw vereniging. Wanneer er binnen u vereniging geen duidelijkere voorkeur is, kunt u invullen: meningen zijn verdeeld. 

 • Enquête

  De aangekondigde enquête is iets verlaat, maar zal komende maandag naar de verenigingssecretarissen worden verzonden. Bovendien kunt u hem dan op de website inzien en eventueel downloaden. Om het strakke tijdschema aan te kunnen blijven houden, dienen de vereniging hem uiterlijk 20 december te retourneren. Wij rekenen op uw medewerking!

 • Maatregelen Vogelgriep versoepeld

  Per 4 december zijn de maatregelen i.v.m. de vogelgriep versoepeld. Voor onze afdeling betekend dit dat er alleen nog een verzamelverbod is. Dus mogen er nog steeds geen tentoonstellingen of andere evenementen gehouden worden waarbij levende duiven aanwezig zijn. (bron: NPO)

  Voor het bericht van de NPO klik hier

 • Kampioenenhuldiging 2014

  Op de Feestelijk prijsuitreiking van 13 december a.s. willen we onze kampioenen de eer geven die ze verdienen. We verwachten dan ook dat u in groten getale naar Ureterp komt. Van de kampioenen wordt verwacht dat ze de gewonnen prijzen en eretekens persoonlijk in ontvangst nemen. Mocht u verhindert zijn om uw prijs(zen) in ontvangst te nemen, laat dan even aan een bestuurslid weten aan wie we namens u de prijzen kunnen meegeven.

  Een overzicht van de prijswinnaars/kampioenen kunt u hier downloaden 

 • Uitnodiging aan alle Jeugdleden

  Hierbij nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse feestelijke prijsuitreiking van de afdeling!

  Wanneer?    Zaterdag 13 december.                           

  Waar?          In MFC De Wier in Ureterp.

  Hoe laat?     Aanvang 13:30 uur.

  Dan worden alle prijs winnaars van afgelopen seizoen in het zonnetje gezet.

  Let op! In tegenstelling tot eerder bericht mogen jullie vanwege de vogelgriep geen duiven meenemen.

  De Heer Bas Verkerk zal vertellen over zijn leven tussen de duiven.

   

  De jeugdcommissie

 • Bonnenverkoop (voorbieden)

  vanaf 27 november tot en met 11 december 22.00 uur is er een Bonnenverkoop t.b.v. onze afdeling te vinden op Duivennet:http://www.duiven.net/verkoopfr

  Neem daar een kijkje en bied mee, het is tenslotte voor uw eigen afdeling.

  Let op: het is een VOORVERKOOP!

  De EINDVERKOOP vindt plaats op onze manifestatie 13 december om 17.00 uur.

   

  De manifestatiecommissie.

 • Update Vogelgriep (Bron: NPO)

  Maatregelen in verband met vogelgriep (25-11-2014)

  De volgende maatregelen zijn ook voor duivenliefhebbers van toepassing:

  Binnen 10 km zone rond Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen:
  - Ophokplicht van kracht
  - Geen mest vervoeren (ook niet bij GFT afval)
  - Geen duiven vervoeren
  - Geen bezoekers op de hokken toelaten

  Buiten de 10km zone
  - Geen mest vervoeren (ook niet bij GFT afval)
  - Duiven vervoeren alleen binnen een regio zoals aangegeven op de site van het ministerie van economische zaken
  - Er is een verzamelverbod, dat wil zeggen: verbod van het houden van tentoonstellingen en verkopingen van levende duiven

  Bovenstaande maatregelen gelden voorlopig tot 14 december 2014.

  Het NPO bestuur wil graag een dringend advies geven: Houdt duiven opgehokt in heel Nederland!

 • Invulling Regio bijeenkomsten

  Voor de 6 regio bijeenkomsten zullen we globaal onderstaand programma volgen:

  (klik hier voor data en locaties)

  19:30 Aanvang

  19:40 - 20:20 Enkele algemene zaken waarover het bestuur graag uw visie wil horen. Tevens gelegenheid om algemene vragen te stellen.

  20:20 - 20:30 Pauze

  20:30 - 21:15 Bespreken stukken Technische commissie (zie onderstaande bijlagen)

  21:15 - 22:00 Bespreken stukken Samenspelcommissie

  22:00 Sluiting

   

  Het bestuur

   

 • Bonnenverkoop Afdeling

  Een paar weken geleden hebben we de kampioenen van onze afdeling het verzoek gestuurd een bon beschikbaar te stellen voor onze afdeling. Inmiddels hebben zo'n 25 liefhebbers hun medewerking toegezegd! We kunnen echter nog wel een paar bonnen gebruiken, zodat we met een 35 bonnen de verkoop kunnen beginnen.

  Zoals u weet is de eindverkoop in de zaal tijdens de manifestatie op 13 december. Mocht u nog wat willen schenken, stuur dan snel de bon terug of bel even met mij, Hatty Roest, tel. 0513 571719. Aanstaande donderdag moet ik de beschrijvingen inleveren bij duiven.net.

  Namens de manifestatiecommissie, Hatty Roest.

 • Uitslagen laatste vlucht en Kampioenenboekjes

  Na een flinke zoektocht, zonder resultaat, naar de uitslagen van de laatste vlucht is er besloten om nieuwe uitslagen te maken. Vermoedelijk zijn de boekjes zoekgeraakt bij het Postbedrijf. De nieuwe uitslagen zijn opgestuurd en liggen nu bij Hylke van Dijk.  Het is de bedoeling dat deze uitslagen kunnen worden afgehaald bij de regio overleggen. Wilt u ze eerder ontvangen, neem dan even contact op met Hylke van Dijk. 

  De bestelde kampioenenboekjes van Afdeling en Rayons zijn deze week verzonden naar de verenigingen.

 • Activiteit voor de agenda

  Heeft u een activiteit voor de agenda, een tentoonstelling, prijsuitreiking, vergadering, bonnenverkoop of een ander duivensport betreffend evenement dan kunt u deze mailen naar email: agenda@friesland96.nl

 • Het bestuur komt naar u toe!

  Zoals op de laatst gehouden ALV reeds aangekondigd komen we als bestuur ook deze winter weer naar u toe. 

  Vrijdag 21 november Harlingen,pv Ons Genoegen, de Vormer 7, Harlingen

  Maandag 24 november Sneek, pv l’Estafette, Oude Oppenhuizerweg 23, Sneek

  Woensdag 26 november Zwaagwesteinde, pv de Reisduif, Boskwei 2, Zwaagwesteinde

  Vrijdag 28 november Drachten, pv Vice Versa, Noorderdwarsvaart 84E, Drachten

  Maandag 1 december Steenwijk, pv de Doorzetters, Ten Holtheweg 54A, Steenwijkerwold

  Woensdag 3 december Urk, pv Flevoland, Vormtweg 7N, Urk

  De aanvangstijden en de globale invulling van deze avonden zal t.z.t. via de site worden bekend gemaakt. Het is wel zo dat ieder lid van onze afdeling welkom is op deze avonden en de kans heeft om een vraag te stellen en/of zijn mening kenbaar te maken aangaande de voorstellen van de diverse commissies.

  Het bestuur

 • Automatische incasso

  De afdracht voor de Ronald McDonald vlucht zal begin november worden geïnd.

  In de tweede helft van november ga ik de kosten van prikken van de hokcoördinaten en de rollen karton, labels, gummiringen incasseren.

  Joh. Keuning
  penningmeester

 • Vertrektijden bus naar Houten

  Op 22 november gaat de bus op de volgende tijden richting Houten.
   
  06.30  uur  vertrek    Drachten,Hotel v/d Valk 
  07.00 uur   vertrek    Leeuwarden, Casino  Heliconweg 56
  07.45 uur   vertrek    Joure.  Super  de Boer
  08.30 uur   vertrek    Emmeloord,Hotel v/d Valk
   
  Voor vragen of indien je nog mee wil , bel tel.nr.0513- 418992, email: h.halma1@kpnplanet.nl
   
  De Jeugdcommissie
 • Het Nationaal Vliegschema 2015

  Bij ons zijn er redelijk wat vragen binnengekomen over het Nationaal Vliegschema. Liefhebbers en verenigingen willen graag weten hoe deze tot stand is gekomen en hoe dit schema gezien moet worden t.o.v. het vliegprogramma voor onze afdeling.

  Op de extra NPO-ALV van 28 april jl. is het Nationaal Vliegschema in ruime meerderheid aangenomen.

 • Agenda + stukken ALV 25 oktober

  hier de agenda in pdf: Agenda_najaarsvergadering 2014.pdf

  Agenda najaarsvergadering afdeling Friesland ‘96

  Zaterdag 25 oktober 2014, 13.30 uur

  M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp


  1. Opening

  2. Voorwoord voorzitter

  3. Appél der kiesmannen

  4. Ingekomen stukken en mededelingen

  5. Notulen vorige vergadering (zie bijlage Notulen ALV 8 maart 2014.pdf)

  6. Begroting 2015 (zie bijlage Begroting 2015 F96.pdf)

  7. Benoemen commissie kascontrole

  8. Bespreking verenigingsvoorstellen (zie bijlage Toelichting Verenigingsvoorstellen.pdf)

  - Heerenveen e.o

  - Uresco e.a

  - Doorzetters Steenwijk

  - Bakkeveen en Ureterp - De Vredesduif Noordwolde 

  9. Bespreking afdelingsvoorstellen (zie bijlage Toelichting Afdelingsvoorstellen.pdf)

  - Voorstel 1: Noord-Zuid splitsing als oplossing voor knelpunten (zie aanvullende bijlagen n.a.v. eerdere splitsing in 2010)

  - Voorstel 2: presentatie begroting op voorjaarsvergadering

  - Voorstel 3: Middelen uit de Algemene Reserve doneren in de pot vervoer.

  10. Bespreking stukken NPO vergadering. Zie bijlagen:

  14.11.01 NPO Agenda Algemene Vergadering KS.pdf

  14.11.01 NPO Agendapunt 3. - Notulen Algemene Vergadering 28 april 2014.pdf

  Twee top evenementen voor de jeugd!

  Het seizoen is net afgelopen maar voor de jeugd van Friesland staan er voor de winter alweer twee prachtige activiteiten op het programma!
  • Op zaterdag 22 November gaan we weer met de bus naar Houten. Iedereen die mee wil kan zich voor de bus alvast opgeven op tel.nr.0513- 418992 email: h.halma1@kpnplanet.nl. (vertrektijden e.d. volgt nog). Ook de volwassen leden mogen zich natuurlijk opgeven met die verstande dat de Jeugd voor gaat.
  • Op zaterdag 13 december is er weer de feestmiddag voor de jeugd met prijsuitreiking.
  De Jeugdcommissie
   
 • Bestellen Kampioenenboekjes 2014

  Het gewenste aantal kampioenenboekjes kan worden doorgegeven op email: uitslag@friesland96.nl

  Dit dient voor 15 oktober te gebeuren!

  Graag als volgt doorgeven: Verenigingsnummer,aantal Afdelingskampioenenboekjes en eventueel aantal Rayonskampioenenboekjes met opgave van welk rayon.  Voorbeeld: 0238 Uresco'98, 10x Afdeling,  10x Rayon Leeuwarden.

 • Najaarsvergadering 25 oktober 2014

  Het vliegseizoen is voorbij en dan gaat de focus meteen over naar het vergaderseizoen in het stille seizoen. Dat die overgang niet altijd vanzelf gaat moeten we wel bekennen, maar inmiddels zijn we dan zover.

  Dit najaar willen wij ruim aandacht besteden aan enkele.....

 • De laatste vlucht van het seizoen

  Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar dit seizoen is voor mij voorbij gevlogen. Een seizoen met duidelijk twee gezichten. De eerste helft ging als vanzelf veelal onder goed weersomstandigheden, met maar een paar slechte momenten. De tweede helft was topsport voor onze organisatie. Het weer had veel varianten voor ons in petto. De overnachtfond en het jonge duivenspel kwam hierdoor onder druk te staan.

  Een groot compliment is dan ook op zijn plaats aan al die mensen die het voor onze afdeling mogelijk maken dat we elke week een vluchtje hebben en onze hobby in volle glorie kunnen beleven. Ik kan u verzekeren dat er vrijwilligers in onze organisatie zijn die heel veel tijd besteden om tot de juiste beslissingen te komen in uw voordeel.

  Net rondgekeken op de website van onze collega afdelingen. Wat op dit moment gebeurd bij afdeling 7 is ronduit schokkend. Van daaruit wil ik graag een compliment maken naar onze leden. Ik heb dit jaar niet meegemaakt dat wij in dergelijke ernstige situaties terecht zijn gekomen.

  Mijn voorganger zei duivensport is emotie. Ik ben het daar volledig mee eens. Vanaf jongs af aan heb ik duivensport in mijn bloed. Een in u of mij ogen negatieve gebeurtenis in onze hobby raakt ons om die redenen extra hard. Iedereen uit dat op zijn eigen manier. Ik vind mopperen of stevig discussiëren mag, maar fatsoen moet !!! Als we op die manier de duivensport met elkaar beleven in onze afdeling zijn wij tot mooie dingen in staat.

  Ik wil u er op wijze dat u nog 4 weken fantastische duivensport mee kan maken tijdens de taartvluchten op Urk. Deze mensen doen goed werk voor de duivensportpromotie.

  Wij zien elkaar misschien wel terug in het stille seizoen en anders wens ik u veel rust toe en zien we elkaar op de wedvluchten 2015.

  Simon Zeeman

  Voorzitter

 • Bewaarplicht vluchtbescheiden

  Dit jaar worden de vluchtbescheiden bewaard bij de verenigingen. We willen u er op wijzen dat deze minimaal een jaar bewaard dienen te worden. Dus de inkorflijsten, aankomstlijsten, hoklijsten en entlijsten van 2014 mogen pas na afloop van het seizoen 2015 bij het oud papier.

 • Terugbrengen manden laatste vlucht.

  Zaterdag is de laatste vlucht dit seizoen. De manden uit route 5 worden zaterdag teruggebracht bij de lokalen. De overige manden worden maandag teruggebracht. In verband met het terugbrengen van de manden graaghet telefoonnummer op het mandenkaartje zetten, zodat de betreffende contactpersoon gebeld kan worden door de vervoerder wanneer de manden bezorgd worden.

  De vervoerscommissie

 • Morlincourt 2014, belangrijke mededelingen

  De nationale jonge duivenvlucht staat aankomende zaterdag 13 september 2014 op het programma. Het afdelingsbestuur is er vanuit gegaan dat Nationaal vliegen een keuze was. Echter wij zijn er inmiddels achter gekomen dat dit niet het geval is en dat heeft een aantal consequenties.

  Dit betekent dat er alleen Nationaal ingekorfd kan worden op deze vlucht. De Nationale deelname is gratis, een uitslag kost 2,75 maar is niet verplicht.

  Als afdelingsbestuur hebben wij het volgende besloten voor Morlincourt jd:

  Iedere vereniging kan inkorven, mits zij 7 inkorvende leden hebben en dat iedere duif wordt ingevuld op een mandenlijst. klik hier voor de mandenlijst.

  Op de mandenlijsten dient u ook de vrachtduiven te vermelden. Oude duiven zijn niet toegestaan op deze vlucht.

  UDP bestanden dienen digitaal ingestuurd te worden. Naar PV dient dit te gebeuren via het uploaden via de website. Voor vragen over inlogcodes kunt u contact zoeken met PV via team@pigeonvillage.nl of telefonisch op 06-23762020. Dit laatste kan op inkorfavonden tot 23.00 uur.

  Lees voor andere richtlijnen http://www.npoveenendaal.nl/vluchten/nationale-sectorale-vluchten/richtlijnen-voor-de-sectorale-nationale-concoursen-2014

  VOOR MORLINCOURT JD GELDT DAT ER NIET GEMELD HOEFT TE WORDEN.

  Verenigingen die niet inkorven dienen zich af te melden bij de vervoerder op telefoonnummer 058-2572871

  Wij wensen iedereen veel succes.

 • Ophalen Jonge duiven Morlincourt

  In verband met de combinatie van vervoer met afdeling 10 worden de jonge duiven voor Morlincourt op de normale tijden opgehaald. Dus niet een uur later.

  De vervoerscommissie

 • Beelden van de lossing in Weert

  Van sportvriend Ben Schenk ontvingen we dit fraaie filmpje van onze lossing vanmorgen 10:15 in Weert.

 • Uitslagen bijgewerkt

  De definitieve uitslagen van J34, J35 en N35 staan nu op de site. Mede doordat een aantal verenigingen de laatste weken laat of een onvolledig D- en/of W-bestand inzenden, laten de definitieve uitslagen langer op zich wachten. Daarom het verzoek om ook de laatste weken van dit seizoen tijdig en met de grootst mogelijke zorg voor juistheid de D- en W-bestanden in te zenden naar Compuclub en Pigeonvillage.

  Hylke van Dijk

 • Live lossingscamera losgekoppeld van lossingsnieuws

  Om de slechte bereikbaarheid van de site bij extreme drukte te voorkomen staat de lossingscamera niet meer bij het actuele lossingsnieuws maar heeft deze een aparte link gekregen. Deze link staat direct onder de link naar actueel lossingsnieuws. We hopen zo de site beter in de lucht te kunnen houden.

 • Voorbeschouwingen voor de grote Finale

  Op de inkorvingsavond is onze reporter Jannes Mulder op pad geweest om de bespiegelingen vooraf te peilen bij de finalisten.

 • Donderdag ophaalroute 1 uur later

  Net als de midfondvluchten welke op donderdag werden ingekorfd, worden ook de jonge duivenvluchten die donderdags worden ingekorfd één uur later opgehaald. 

 • De Finale van 2014

  De Friesland Cup wordt aanstaande weekeinde beslist op de vlucht St. Quentin. Na een paar moeizame weekeinde met het weer is er eindelijk weer ouderwets duivenweer op komst voor a.s. zaterdag.  Het mooiste decor dus voor deze finale.

 • De halve finale van de Friesland Cup

  De spanning stijgt. Wie wordt de eerste winnaar van de eerste Friesland Cup?

  We zijn gevorderd tot de halve finale met nog maar 4 verenigingen in de strijd.

  Het was Uresco uit Leeuwarden die hun collega’s uit Amenland opzij wisten te zetten in de kwartfinales. Hierdoor hebben zij een plek in de halve finale verdiend. Daarin moeten zij het opnemen tegen De Koerier uit Buitenpost, die de clash met De Zwaluw uit Zwaagwesteinde wisten te winnen en hierdoor de laatste hobbel in de NO hebben genomen.

  In de ander halve finale vinden we De Adelaar uit Harkema terug. Zij rekende af met hun buren uit Surhuisterveen van de Fleanstervlucht. In de halve finale mogen zij de degen kruizen met de matadoren van De Vredesduif uit Noordwolde, die wisten de strijd met Tot Weerziens uit Urk in winst om te zetten.

  Hiermee hebben we twee spannende halve finales in het vooruitzicht op J35 Chimay. Ook Jannes Mulder, de juryvoorzitter, kijkt met spanning naar de halve finales. Hij gaat van de twee finalisten een mooi filmpje maken. Bij welke twee clubs gaat hij op visite?

  Hier het actuele schema: halve finale fc.pdf

 • Heino en Zutphen dinsdagavond inkorven

  Door uiterste inspanning van onze vervoerder is het ons gelukt om beide africhtingen op woensdag te laten plaats vinden. 

  De duiven worden volgens de normale ophaalroutes opgehaald.

  Mocht u als vereniging besluiten niet in te korven meld u dan tijdig af op telefoonnummer 058-2572871 (Vervoerder)

 • Heino (geel en zwart) maandavond inkorven gaat niet door

  De vooruitzichten voor a.s. dinsdag zijn dusdanig slecht dat de LC heeft geadviseerd om geen africhting voor deze dag te plannen. De vooruitzichten voor a.s. woensdag zijn beter. Wij gaan ons nu beraden wat de mogelijkheden zijn rond de africhtingen. Zodra we daar meer informatie over hebben melden wij dit zo snel als mogelijk.

  Het bestuur

 • De kwartfinale van de Friesland Cup

  In de Friesland Cup zijn nog acht verenigingen over die strijden om de fel begeerde Friesland Cup en de bijdrage voor de clubkas.

  In de 1/8 finale werden veel confrontatie op luttele meters verschil beslist. Ook in de kwartfinale staan weer vier prachtige wedstrijden op het programma. 

 • Attractievlucht Ronald McDonald Huis op 6 september.

  Net als andere jaren is er ook dit jaar weer een attractievlucht t.b.v. het Ronald McDonaldhuis. Dit jaar wordt deze vlucht gehouden op 6 september vanaf St.Quentin. Deelname is alleen toegestaan voor leden van afdeling Friesland ’96. Voor deelname/poules aangeven niveau 10. Inleg € 0.25 per duif. Uitslag kostprijs. Voor deelnameformulieren klik hier

  Voor deze vlucht wordt Friesland verdeeld in 3 districten, te weten:

  District 1: samenspelen A en B

  District 2: samenspelen C en D

  District 3: samenspelen E en F

   

  Hoofdprijzen per district:

  Res A: Prijs t.w.v. € 100.-, inleg € 0.75 = poule 22 = res A.

  Res B: Prijs t.w.v. € 75.-, inleg € 0.50 = poule 23 = res B.

  Res C: Prijs t.w.v. € 50.-, inleg € 0.25 = poule 24 = res C.

   

  De snelste duif van het gezamenlijk concours wint een herinneringsprijs.

  * Per duif kan maar één hoofdprijs worden gewonnen.

  * Als prijs niet voltekend is, dan uitkering van het gezette bedrag.

  * Bij overtekening worden er zo mogelijk meer prijzen uitgekeerd, anders het resterende bedrag.

  * Geldpoules per district en zoals aangegeven op de poulebrief.

  * Minimum afstand is Houdeng, anders afgelasting concours.

  * Let u erop dat de poulegegevens vanaf het deelnameformulier correct worden ingebracht in Winver door de verenigingsfunctionaris.

  Batig saldo is voor het Ronald McDonaldhuis. Een Ronald McDonaldhuis biedt een tijdelijk thuis aan ouders van ernstig zieke kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen en waarvan de ouders op (te) grote afstand wonen. Tegen een geringe vergoeding kunnen ouders gebruik maken van de voorzieningen in een Ronald McDonaldhuis, om in de buurt van hun kind te kunnen zijn. Door deelname aan dit concours steunt de postduivensport het Ronald McDonald Kinderfonds! Doe dus massaal mee!

 • Controle hok- en entlijsten en wedvluchtbescheiden

  Sinds dit seizoen worden de hok- en entlijsten en wedvluchtbescheiden door de clubs bewaard. Een commissie bestaande uit Piet Oldenburger, Haye Bouma en Jelle Kooistra controleert of dat wel op de juiste wijze gebeurt. Gelukkig is bij de meeste gecontroleerde clubs alles in orde maar de commissie wil toch wijzen op een paar geconstateerde onvolkomenheden.  

  • Van ieder lid die duiven heeft, moet  een entlijst en een hoklijst bij de secretaris te zijn, ook als men niet meespeelt.
  • Op de entlijsten moeten naast de volledige ringnummers van alle duiven ook de jaartallen vermeld zijn. (Dat is ook handig bij het laden van de klokken)
  • Op de entlijsten moeten een handtekening en een stempel van de dierenarts staan.
  • Ringnummers van de duiven, handtekening en stempel moeten op dezelfde lijst staan.

  Namens het bestuur,  Hatty Roest.

   

 • Wijzigingen in het vliegprogramma

  De vervoerscommissie heeft ons verzocht wijzigingen in het vliegprogramma aan te brengen. De redenen hiervoor zijn dat zij grote problemen verwachten met het inkorven van twee vluchten op 1 avond. Dit zowel op het gebied van concoursveiligheid als op vervoertechnisch gebied.

 • Friesland Cup 1/8 finale

  Na de vlucht van afgelopen weekeinde hebben we nog 16 verenigingen over die strijden om de Friesland Cup. In tweede ronde waren er een paar stevige derby’s, die dan ook kantje boort beslist werden.

 • Meer i.p.v. Weert

  Onze jonge duiven krijgen het niet makkelijk dit jaar. Zaten we verleden week nog tegen de temperaturen aan te hikken met Oost in de wind. Vandaag moesten we onze stoelen in de tuin verankeren vanwege een harde West tot Zuidwestenwind.

 • Belading opleggers

  De afdeling beschikt over wagens met geforceerde verluchting waardoor het niet nodig is bij temperaturen zoals vrijdag 2 augustus de bovenste rij vrij te houden. Als het vervoerstechnisch mogelijk is houden we de bovenste rij vrij ongeacht de temperatuur. Vrijdag was dit niet mogelijk door het grote aantal duiven dat ingekorfd is. Ten overvloede wijzen we er op dat de chauffeur of convoyeur aangeeft hoe er beladen dient te worden. Door de vervoerscommissie wordt de wijze van belading uiterlijk donderdag doorgegeven aan de vervoerder die vervolgens de chauffeurs/convoyeurs op de hoogte stelt.

  De vervoerscommissie

 • De volgende ronde van de Friesland Cup

  32 verenigingen hebben zich afgelopen weekeinde op de vlucht J31 Gennep weten te plaatsen voor de volgende ronde en dat is J32 Weert. 

 • Friesland Cup

  Het bekertoernooi in de duivensport !!

  Om de saamhorigheid binnen onze afdeling tussen de verschillende verenigingen te vergroten heeft het afdelingsbestuur in samenwerking met Jannes Mulder een ludieke competitie bedacht. 

 • Informatie Argenton inkorven donderdag 31 juli 2014

  Ophaalschema

  Ophaalschema Route 1

  Damwoude        19.15

  De Westereen    19.45

  Drachten        20.25

   

  Ophaalschema Route 2

  Noordwolde       19.50

  Steenwijkerwold  20.25

  Emmeloord        21.20

  Beide routes komen tussen 21.30 en 21.40 aan op Urk bij PV Flevoland.

  De tijden achter het inkorfcentrum zijn uiterste vertrektijden. Dit is belangrijk daar de duiven aan de eind van de avond aangevoerd moeten worden in Rijswijk bij de afdeling 12, De Kuststrook.

  Wij zouden eerst vervoeren met de afdeling 6, Noord-Holland. Zij hebben echter kleinere manden dan die van ons en konden geen manden voor ons vrijspelen. Het is de bedoeling dat onze duiven tegelijk met afdeling 6 worden gelost.

  Er gaan 28 duiven in een mand en de restmanden van de voorgaande vereniging zoveel als mogelijk aanvullen. De Friese Fondclub zal verder informatie verstrekken over de te winnen prijzen voor deze extra vlucht.

  Van deze vlucht wordt zowel een uitslag gemaakt door de afdeling en de FFC. Tevens is dit een teletekstvlucht.

  Vrachtprijs is voor deze vlucht 1,60 en de vluchtcode is E31.

 • Argenton gaat door

  Op donderdagavond 31 juli 2014 krijgt u de kans om in te korven voor de dagfondvlucht Argenton.

  Deze vlucht telt niet mee voor de afdelingskampioenschappen. Het is een puur een extraatje die tot stand is gekomen in samenwerking met de Friese Fondclub.

 • Bergerac

  De duiven voor de vlucht van Bergerac worden dinsdag 29 juli opgehaald volgens het gebruikelijke schema voor de meerdaagse vluchten.
  NIC’s wordt dringend verzocht gereed te zijn op de afgesproken tijd.
   
  De vervoerscommissie
   
 • Niet donderdag, maar vrijdag inkorven voor laatste africhting.

  De start van het jonge duivenprogramma is helaas niet vanzelf verlopen. Dit is voor ons reden om toch enige wijziging aan te brengen in het voorgenomen vliegprogramma. A.s. vrijdagavond 25 juli wordt er ingekorfd voor Heino (Noord) en Duiven (Zuid).

  Wij hopen dat we hiermee een grote groep liefhebbers tegemoet kunnen komen in hun voorbereiding naar het wedstrijdprogramma met de jonge duiven.

  Het bestuur

 • Fondduiven richting Chalons en Champagne

  In verband met de verwachte opkomende onweersstoringen vanuit het zuidwesten van Frankrijk is het lossingsstation Breuil Le Vert/ Clermont gewijzigd in Chalons en Champagne. Hier gaan we gezamenlijk heen met Afd.10.

 • Africhtingen gaan gewoon door

  Helaas is door het NPO zeer vergaand gecommuniceerd dat zij de bevoegdheid hebben vluchten af te lassen. Vluchten georganiseerd door een afdeling is echter een zaak van de afdeling in kwestie. 

 • Jonge duivenvluchten 19 juli 2014

  De laatste weken worden wij geconfronteerd met zeer uiteenlopende weersomstandigheden welke van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de duivenvluchten. Zoals de voorspellingen nu zijn gaan we a.s. zaterdag richting temperaturen boven de 30 graden.

  Wij hebben de afgelopen dagen uitvoerig overleg gevoerd met de interne commissies en externe adviseurs over het wel of niet door laten gaan van de africhtingen voor de jonge duiven. Daarnaast hebben wij gekeken naar de noodzakelijke maatregelen, indien wij zouden besluiten de jonge duivenvluchten door te laten gaan, om de duiven zo optimaal mogelijk aan de start te krijgen.

  Wij hebben besloten om de africhtingen door te laten gaan en wel als volgt:

  Kleuren groen en blauw gaan naar Duiven

  Kleuren geel en zwart gaan naar Meppel

   

  Verder hebben we de volgende maatregelen genomen:

  ü    De duiven worden op vrijdagavond 1 uur later opgehaald bij de lokalen.

  ü    25 duiven per mand

  ü    De bovenste rij wordt vrij gehouden

  Met de gegevens van nu lijkt het er op dat wij de duiven op beide lossingsplaatsen tijdig kunnen lossen, zodat de meeste duiven weer thuis zijn voordat de temperaturen naar zeer warm oplopen.

  Mocht u als vereniging besluiten niet in te korven meld u dan tijdig af op telefoonnummer 058-2572871 (Vervoerder)

  Het bestuur

 • Dagfond E29

  De losplaats Tours wordt i.v.m. de weersverwachting gewijzigd in Breuil le Vert. Het aantal duiven per mand is 25. Er wordt een normale ophaalroute gereden.Verenigingen die geen gelegenheid bieden tot inkorven in de eigen vereniging dienen zich af te melden. De afstand voldoet aan de minimale afstand voor een fondvlucht.
   
 • Inkorten Fondvlucht

  Het afdelingsbestuur heeft kennis genomen van het advies van de IWB/NPO en zal zich vanavond beraden over het te kiezen lossingstation voor de Fondvlucht van komend weekend, hierbij rekening houdend met dit advies. Later vanavond zal ons besluit op de site gepubliceerd worden.

  Het bestuur

 • Vakantie secretaris

  Vanwege vakantieperikelen de emails naar de secretaris graag richten aan: h.roest@tip.nl 
  Vanaf 4 augustus kan het oude emailadres weer worden gebruikt.

 • Deelname Fondvlucht Tours

  Voor de nationale vlucht van Chateauroux  hadden een aantal verenigingen zich afgemeld. Er wordt aangenomen dat dit ook geldt voor de aanstaande vlucht uit Tours.  De ophaalroute wordt dus zo bijgesteld dat deze verenigingen niet opgehaald worden. Mocht een vereniging wel inkorven op Tours dient dit gemeld te worden bij de vervoerder dan wel per mail bij de vervoerscommissie.

  De vervoerscommissie 

 • Dagfondvlucht Tours E29

  Inkorven donderdag 17 juli. Aantal duiven per mand : 25.
   
  De vervoerscommissie
 • Ontbrekende W-bestanden M28

  Bij Pigeonvillage ontbreken van M28 nog de W-bestanden van de verenigingen: 0222, 0259 en 0423.

 • Gennep telt niet voor Afdelingskampioenschappen

  Volgens aanvullend wedvluchtreglement art 8.1(b) telt de gisteren geloste vlucht vanuit Gennep niet mee voor de afdelingskampioenschappen. Aangezien dit de 2e keer is dit seizoen dat een midfondvlucht op een afstand beneden de 200 km wordt gelost en dus niet meetelt, treedt art 8.4 van het aanvullend wedvluchtreglement in werking en is er voor de midfond geen aftrekvlucht meer. Dus wordt het midfondkampioenschap berekend over de 4 overgebleven midfondvluchten. Bekijk hier het aanvullend wedvluchtreglement.

 • Technisch probleem

  Bij één van de wagens in Duiven is tegen de morgen de waterpomp spontaan gaan draaien. Twee rijen manden zijn daardoor nat geworden. Op de lossing heeft dit geen invloed gehad.

  De vervoerscommissie.

 • Orange

  Na een goed begin van de wedvluchten in het begin van het seizoen, zijn we nu in een fase terecht gekomen waarin de lossingsfunctionarissen een hele zware functie hebben.

  Helaas heeft de Nationale lossingscommissie besloten de vlucht Orange af te lassen en terug te geven aan de afdelingen.

  In overleg met de afdeling 7 proberen wij morgen de duiven te lossen in Noord België. U wordt op de hoogte gehouden van deze lossing via actueel lossingsnieuws op deze site.

 • Live-beelden van lossingen weer actueel !

  Het mooie initiatief van onze afdeling ‘’ Friesland 96 ‘’ is na een technische pauze weer helemaal actueel.

  Dit jaar zijn...

 • Voorzitter belaagd door roofvogels

  Roofvogels worden een steeds groter probleem voor onze hobby. Ook de voorzitter van onze afdeling heeft hier mee te maken zoals vorige week was te zien bij Omroep Flevoland. klik hier voor het nieuwsitem met video.

 • Nieuw Centraal Hok Heerenveen

  Sinds kort is er een nieuw Centraal Hok in Heerenveen.

  Adres: Burgemeester Falkenaweg 89, 8482 BT, Heerenveen.

 • Albi

  De duiven van de meerdaagse fondvlucht van Albi zijn met de oplegger onderweg naar Nederland. Morgenochtend wordt bekeken of de duiven alsnog op een redelijke afstand gelost kunnen worden. Nader bericht morgen via actueel lossingsnieuws op de site.

 • Africhting Steenwijk/Deventer afgelast

  Gisteren rond het middaguur werd onze afdeling geconfronteerd met het besluit van het NPO dat zij alle vluchten voor het komend weekeinde hebben afgelast.

  Wij hadden echter een uitzonderlijke positie t.o.v. alle andere afdelingen en dat was het feit dat wij oefenvluchten hadden gepland die vrij noordelijk in Nederland plaats vonden. Het weerbeeld van gisteren liet zien dat voor onze regio genoeg tijd zou kunnen zijn om zonder problemen een vlucht te organiseren. Dit was voor ons de reden om nog eens extra naar de weerbeelden te kijken voordat wij tot besluitvorming over zijn gegaan.

  Vanmorgen is intensief contact geweest tussen met name onze LC en Zimoa. Voorwaarden om de vlucht door te laten gaan waren voor ons een verantwoorde lossing voor jonge duiven voor het eerst in de mand en voldoende tijd om thuis te komen. Uit het bestuderen van de weersverwachtingen en weerbeelden bleek dat het eerste misschien nog is te realiseren, alleen een zware inversie die moeilijk oplost zou hierbij roet in het eten kunnen gooien. Het tweede, voldoende tijd, bleek niet te realiseren. Een maximale tijd van ong. 1,5 uur lijkt er te zijn om de duiven goed thuis te krijgen. Dit vinden wij te kort om verantwoord deze africhtingen te organiseren. We hebben dan ook besloten de beide africhtingen voor dit weekeinde af te lassen.

  Tevens hebben we besloten dat we het programma verder niet wijzigen,  dus dat we het programma zoals gepland volgende week gewoon oppikken met oefenvluchten uit Meppel en Duiven en de midfondvlucht vanuit Laon.

  Het bestuur

 • Chateauroux AFGELAST!

  De NPO heeft in overleg met het IWB voor komend weekend code rood afgegeven vanwege de weersverwachtingen. Dit betekend dat de Nationale Eendaagse fondvlucht Chatearoux NIET doorgaat. Het afdelingsbestuur gaat nog bekijken of de africhtingsvluchten met jonge duiven wel doorgang kunnen vinden. Het definitieve besluit over deze africhtingsvluchten zal morgen voor de middag hier op site te lezen zijn.

  Het Bestuur

 • Chateauroux 2014 , belangrijke mededeling !!!

  De nationale eendaagse fondvlucht staat aankomende zaterdag 5 juli 2014 op het programma.

  Nu maar hopen dat we ze binnen hebben voordat het Nederlands  voetbalelftal zich gaat plaatsen voor de halve finale op het WK.

  Het afdelingsbestuur is er vanuit gegaan dat Nationaal vliegen een keuze was. Echter wij zijn er inmiddels achter gekomen dat dit niet het geval is en dat heeft een aantal consequenties.

  Dit betekent dat er alleen Nationaal ingekorfd kan worden op deze vlucht. De Nationale deelname is gratis, een uitslag kost 2,75 maar is niet verplicht.

  Als afdelingsbestuur hebben wij het volgende besloten voor Chateauroux en Morlincourt jd:

  Verenigingen die niet inkorven dienen zich af te melden bij de vervoerder op telefoonnummer 058-2572871

  Wij wensen iedereen veel succes.

  Het bestuur

 • Ophalen Chateauroux

  Het ophalen start op de aangegeven tijd bij de eerste vereniging op de route. Omdat een aantal verengingen niet inkorven en daardoor vervallen zal de auto eerder kunnen arriveren bij een vereniging. Het verzoek is om ruim voor de tijd gereed te staan, zodat we ook eerder kunnen vertrekken om ook duiven van andere afdelingen op te kunnen halen. Afmelden voor Chateauroux moet bij de vervoerder en dient uiterlijk op woensdagavond voor 22:00 doorgegeven te worden op telefoonnummer 058-2572871

  De vervoerscommissie

 • Extra meerdaagse fondvluchten

  Graag vragen we uw aandacht voor de extra meerdaagse fondvluchten van de NU en de FFC. 

  Het gaat om de volgende vluchten:

  vluchtcode A31, losplaats: Bergerac, inkorven 29 juli en los op vrijdag 1 augustus.

  vluchtcode A36, losplaats: Limoges, inkorven woensdag 3 september en los op vrijdag 5 september.

  klik hier voor meer info

   

 • coördinaat Laon

  Het coördinaat van LAON is :493627.0 //  034241.0

 • Laon M23: Ophaaltijden 1 uur later

  We maken u er nog even opmerkzaam op dat zoals eerder aangegeven de ophaaltijden van de midfondvluchten die op donderdag worden opgehaald 1 uur later zijn dan volgens de 'normale' route. Dus aanstaande donderdag 12 juni worden de duiven 1 uur later opgehaald.

 • Ontbreken W-bestanden.( BELANGRIJK!)

  Er zijn nog diverse verenigingen die (nog) niet hun W-bestand hebben ingezonden naar de rekenaars.

  De volgende W-bestanden ontbreken nog bij Compuclub:

  V23: 0211 en 0262
  E23: 0220, 0241 en 0262

  Bij Pigeonvillage ontbreken nog de W-bestanden van:

  V23: 0211, 0222, 0267, 0262 en 0259
  E23: 0241, 0267, 0262, 0220, 0259 en 0217
   
  Van vereniging 0241 ontbreekt op E23 Sens ook het D-bestand.
   
  Dringend verzoek om  z.s.m. de ontbrekende bestanden alsnog in te zenden. Om uw vereniging alsnog geplaatst te krijgen in de uitslagen dient u tevens een verklaring te zenden naar hylkevandijk@chello.nl met reden waarom er (nog) niet is ingezonden. 
   
 • Informatie St.Vincent

  Ophaalroute St.Vincent (inkorven 10 juni)

  Route 1
  19.00 267 Holwerd
  19.30 210 Damwoude
  19.50 219 Zw.w.einde
  20.30 259 Drachten
  21.15 268 Noordwolde
  21.50 414 Steenw.wold
  20.15 433 Urk (kl.v.v.)
  20.30 413 Emmeloord (kl.v.v.)
  21.00 226 Balk (kl.v.v.)
  22.15 342 Meppel

  Duiven per mand

  25 duiven per mand.
   
  Vrachtprijs
  De vrachtprijs is 230 eurocent per duif.
   
  De vervoerscommissie
 • Bijzonder snelle duif op Menen

  U heeft allen in de voorlopige uitslag kunnen vernemen dat er een duif geklasseerd stond die veel sneller naar huis was gekomen dan alle andere duiven. In eerste instantie kon de vereniging geen afwijkingen constateren. Vanmorgen is samen met het afdelingsbestuur de zaak verder bekeken. We hebben toen gezamenlijk geconstateerd dat de duif niet in Menen is geweest en om die reden dan ook uit de uitslag genomen moet worden. Met klem willen wij melden dat zowel de liefhebber als de vereniging geen bijzondere blaam treft. Hoogstens zijn er enkele menselijke fouten gemaakt.  

  Wij willen Bertram van Zuiden en Patrick Slabbekoorn feliciteren met hun afdelingsoverwinning op Menen.

  Het bestuur

 • Vanaf de bestuurstafel

  Hierbij enkele belangrijke mededelingen over de Controlecommissie Bescheiden, NIC’s, melden Nationale vluchten, inzenden D en W bestanden Nationale vluchten, beleidsplan, live-beelden, NPO vergadering.

 • Jeugduitslagen op de site

  Net als de reguliere uitslagen worden ook alle jeugduitslagen wekelijks in pdf formaat op de site gezet. De jeugduitslagen zijn te vinden onder het kopje Jeugd in de zwarte menubalk bovenaan de site. Kies vervolgens uitslagen en dan Uitslagen 2014. Met ingang van seizoen 2014 worden er geen gratis papieren uitslagen meer door de Compuclub verstrekt. 

   

 • Informatie Limoges A22

  Ophaalroute Limoges (inkorven 27 mei)

  Route 1
  19.00 267 Holwerd
  19.30 210 Damwoude
  19.50 219 Zw.w.einde
  20.30 259 Drachten
  21.15 268 Noordwolde
  21.50 414 Steenw.wold
  20.15 433 Urk (kl.v.v.)
  20.30 413 Emmeloord (kl.v.v.)
  21.00 226 Balk (kl.v.v.)
  22.15 342 Meppel

  Route 2
  19.00 109 Warfhuizen
  19.50 108 Delfzijl
  20.45 303 Assen
  21.20 328 Hoogeveen
  22.00 312 Coevorden
  19.30 137 Oude pekela (kl.v.v.)
  20.30 Lathen (kl.v.v.)
  21.15 356 Ter Apel (kl.v.v.)
  22.45 305 Coevorden

  Duiven per mand
  Aangezien er geen jaarlingen ingekorfd mogen worden voor de vlucht van Limoges is de capaciteit van dien aard dat we als mandbezetting aanhouden : 20 duiven per mand.
   
  Vrachtprijs
  De vrachtprijs is 220 eurocent per duif.
   
  De vervoerscommissie
 • Live-beelden lossing Gennep.

  Op de vlucht van Gennep (24 mei) staat de tweede test voor de Live-lossing gepland. Aandachtspunt is dat op het moment van lossing er een piekmoment is met heel veel leden die inloggen. Hierdoor kan de dataverzending in de problemen raken. Alleen tijdens een test kan een verdere diagnose worden gesteld en kunnen eventuele problemen worden opgelost. We kunnen dus nog niet garanderen dat zaterdag alles vlekkeloos verloopt. Graag uw begrip hiervoor.

 • Juiste coördinaten Quievrain

  Afgelopen winter zijn er door de NPO nieuwe coördinaten voor het lossingsterrein van Quiévrain bepaald.

  In tegenstelling tot eerdere berichten zijn de juiste coördinaten als volgt:

  2411

  Quiévrain +502441,0 +034147,0  

   

   

 • Vrachtprijs Limoges aangepast

  De vrachtprijs voor Limoges is aangepast naar € 2,20 per duif. Dit in verband met het feit dat er net als in 2013 geen jaarlingen mee mogen.

 • Voortgang Live-lossingsbeelden

  De afgelopen tijd is er door de PR-commissie samen met de deskundigen gezocht naar verbetering van de kwaliteit van de beelden. Daarnaast is er gezocht naar de beste telecomaanbieder, qua prijs en kwaliteit. Dit is voor Nederland nu rond. Voor Belgie wordt dat de komende week geregeld. Een en ander heeft meer tijd gekost dan verwacht. De volgende testvlucht is naar verwachting volgende week (24 mei).

 • Regels rond het mee tellen van Meer voor de kampioenschappen

  In het aanvullend wedvluchtreglement van de afdeling Friesland'96 staat al jaren dat als een midfondvlucht wordt teruggebracht naar een afstand korter dan 200 kilometer (voor de kortste afstand lijn Urk/Zwartsluis) deze niet meer mee telt voor de kampioenschappen.

   

 • De duiven van St. Quentin wijken uit naar Vervins

  Vanwege een grote autoshow kan er dit weekeinde niet worden gelost in St. Quentin. We hebben om deze reden besloten om uit te wijken naar Vervins. Vervins is qua afstand een kleine 20 kilometer korter en ligt iets Oostelijker. Deze losplaats is groot genoeg voor ons convooy van 3 wagens. Gelukkig wordt daar dit weekeinde ook niet gelost door andere afdelingen.

   

 • Live beelden

  Afgelopen zaterdag hebben we voor het eerst in het bestaan van de duivensport live mogen genieten van de lossing en de voorbereiding hier op. We zijn dan ook heel blij dat wij veel positieve reacties van u hebben mogen ontvangen voor dit initiatief, welke is ingezet door de PR commissie.

 • Mededeling

  Het ophalen op  donderdag van de duiven voor de midfondvluchten begint één uur later. Voor de fondvluchten wijzigt de ophaaltijd niet.

   
  De vervoerscommissie.
 • Live beelden van de lossing vanuit Sittard

  Deze zaterdag starten we met het live uitzenden van de lossing. Het betreft nog een testfase. We hopen dat alles naar behoren zal functioneren, maar dit kunnen we nog niet garanderen.

 • Ook op Sittard is melden niet verplicht

  We hebben tijdens de eerste teletekstvlucht gemerkt dat er heel wat mensen zenuwachtig worden als zij niet verplicht worden iets te doen.

  Aankomend weekeinde hebben we alweer de tweede teletekstvlucht, ditmaal vanuit Sittard. Voor de goede delen we u nogmaals mee dat u niet hoeft te melden, het mag natuurlijk wel op welke manier u ook maar wilt.

 • Live lossingen (testfase)

  Hier kan uw advertentie staan

  Live lossingscamera van Afdeling Friesland'96

   


  Let op !  :  Livebeelden kunnen mogelijk iets vertraagd zijn door de verbindingssnelheid !

   

  Live beelden mede mogelijk gemaakt door:

  Hier kan uw advertentie staan
 • Inzenden D-en W-bestanden

  Ook dit weekend zijn er nog een aantal verenigingen die de bestanden niet (op tijd) hebben ingezonden naar de rekenaars.

  Voor de D-bestanden gaat het om:

  Pigeon Village: 0229 en 0432

  Voor de W-bestanden gaat het om:

  Pigeon Village: 0216, 0229 en 0401

  Compuclub: 0423 

 • Aanvraag Nationaal Inkorfcentrum

  Voor de grote fond zijn er in onze afdeling 8 inkorfcentra ´s beschikbaar welke al jaren goed en nauwkeurig werk verrichten. Voor deze vluchten is de spreiding en de bezetting voldoende.

  Voor de nationale Eendaagse Fondvlucht Chateauroux en voor de Nationale Jonge duivenvlucht Morlincourt is er de mogelijkheid voor meer verenigingen om zich als NIC in te schrijven.

 • Geen gegevens CCG's

  De onderstaande Rayons/CCG's hebben geen gegevens opgegeven voor berekening van uitslagen en kampioenschappen.

  • Waadkant
  • Walden
  • CCG Drachten e.o.

  Indien er voor deze rayons wel uitslagen en kampioenschappen opgemaakt dienen te worden door de Compuclub dan graag met spoed de gegevens doorgeven op info@friesland96.nl.

 • Coördinaten nieuwe losplaatsen.

  Grave   : 514503.4 / 054350.9

  Weert   : 511447.1 / 054026.8

  Sittard  : 510133.1 / 055117.4

  Deze coördinaten zijn nog niet opgenomen in het NPO-bestand.

 • Puntjes op de i

  Nu we op de inkorfdag zijn voor de eerste officiële wedvlucht nog even een aantal aandachtspunten op een rijtje:

  • De vluchtbescheiden dienen binnen de eigen vereniging bewaard te worden en dus niet meegegeven met de vrachtwagen. Het afdelingsbestuur zal steeksproefgewijs vluchtbescheiden bij verenigingen opvragen ter controle.
  • De vervoerskaart dient volledig ingevuld meegegeven te worden met de auto.
  • De rekenaars gebruiken het actuele ledenbestand van de NPO. Zorg dat dit up-to-date is! Dat alle vliegende hokken in dit bestand de juiste coördinaten achter hun naam hebben staan.
  • D- en W-bestanden dienen op de dag dat de klokken zijn uitgelezen verzonden te worden aan de afdelingsrekenaar(Compuclub) en de nationale rekenaar(Pigeon Village).
  • V16 Gennep is een teletekst vlucht. Er hoeft niet gemeld te worden. De teletekstuitslag wordt opgemaakt aan de hand van de voorlopige uitslag bij Compuclub. Zie richtlijnen hiervoor in eerder bericht op de site.
  • Er zijn nog steeds verenigingen die de vrachtduiven niet juist in Winver inbrengen, hierdoor is het nog steeds verplicht om de verzamelstaten uiterlijk de dinsdag na de vlucht in te sturen naar verzamelstaat@gmail.com
  • Alleen duiven die zowel op de entlijst als ook op de hoklijst staan mogen mee in de vrachtwagen.

  We wensen u allen veel succes het komende vliegseizoen!

 • Prijzen voor papieren uitslagen

  De prijzen voor de papieren uitslagen die via Compuclub besteld worden zijn voor 2014 als volgt:

  CCG uitslagen: 95 eurocent 

  Samenspel uitslag: 155 eurocent

  Totaal uitslag(alle 6 samenspelen in 1 boekje): 215 eurocent

  NPO uitslag: 165 eurocent

 • Kampioenschapsbereking ivm zondagsregeling

  Op de afgelopen ALV van 8 maart 2014 is met algemene stemmen het aangepaste voorstel aangenomen rondom zondagsvluchten m.b.t. kampioenschappen. De aanpassing had betrekking op de juiste definitie van een zaterdagsvlucht en zondagsvlucht.

 • Aantal duiven per mand

  Dringend verzoek aan de verenigingen om zich te houden aan het juiste aantal duiven per verzendmand. Voor een nacht mand is dat 31. Twee restmanden per vereniging zijn toegestaan. In geval van enkele restduiven deze in een kleine mand gereed zetten en op aanwijzing van de chauffeur/convoyeur bij laden in een reeds in de oplegger aanwezige mand met restduiven.

  De vervoerscommissie

 • Extra NPO ALV op 28 april a.s.

  Afgelopen maandagavond 7 april is het NPO-bestuur in onze afdeling (Ureterp) op visite geweest om uitleg te geven over belangrijke wijzigingen die voor de toekomst op stapel staan.

 • Vanaf de bestuurstafel

  Hierbij enkele belangrijke mededelingen over Melden, Teletekst, Beleidsplan, Invliegduiven, wijzigingen in het vliegprogramma.

 • Kleinvervoer

  Ophaalroute klein vervoer ingaande 11 april :

  Route 3 A

  0232 Jubbega      19.00 uur

  0234 Oudehorne  19.20 uur

  0270 Wolvega      19.50 uur m.i.v. 18 april

  0419 Steenwijk    20.30 uur

   

  Route 5 A

  0423 Zwartsluis   20.00 uur

  0401 Vollenhove 20.30 uur

  0413 Emmeloord 21.15 uur

 • Oproep tot testvlucht

  Om op 19 april volledig wedstrijdklaar te zijn, is het een uitgelezen mogelijkheid om aanstaande zaterdag binnen uw vereniging een testvlucht te houden om zo alles voor aanvang van het vliegseizoen extra te controleren. Denk hierbij ook aan de inkt/toner in de printer(s), batterijen in de (atoom)klokken en defecte of onjuist ingevoerde chipringen. Onze rekenaar Compuclub zal de vlucht online 'klaarzetten' zodat u de vlucht kunt verwerken als een reguliere vlucht waarbij ook de D- en W-bestanden ingezonden kunnen worden en er een officieuze uitslag op kleur online zal komen te staan.

 • Afmelden voor een vlucht

  Indien uw vereniging niet inkorft voor een (trainings)vlucht dient dit uiterlijk op de avond voor de inkorving(voor 22:00 uur) doorgegeven worden aan de vervoerder op telefoonnummer 058-2572871.

 • Groepindeling trainingsvluchten

  Net als voorgaande jaren worden de T(rainings)-vluchten op kleur in groepen gelost. De definitieve indeling voor 2014 is:

  kleur GEEL: 0208, 0211, 0213, 0215, 0222, 0225, 0226, 0227, 0228, 0233, 0236, 0238, 0239, 0241, 0244, 0262, 0265, 0267 en 0272.

  kleur ZWART: 0120, 0128, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0210, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0237, 0250, 0254, 0256, 0258, 0259, 0261 en 0264.

  kleur GROEN: 0232, 0234,  0252, 0268, 0270, 0401, 0414, 0416, 0419, 0420 en 0423.

  kleur BLAUW: 0221, 0229, 0248, 0413, 0421, 0432 en 0433.

  Bij meerdere lossingsplaatsen gaan Geel en Zwart naar de dichtstbijzijnde losplaats en Groen en Blauw naar de verder gelegen lossingsplaats.

 • Formulier Hoklijst/Entverklaring - BELANGRIJK!!

  Alle lijsten zijn nogmaals nagelopen nu blijkt dat onderstaande verenigingen het formulier tbv verklaring hoklijst /paramyxo enting 2014 (nog) niet ingeleverd:

  0211 0220 0239 0265 0414 

  Dit formulier dient voor de vluchten ingeleverd te zijn. Verenigingen die niet (tijdig) een ondertekend formulier hebben ingeleverd lopen het risico dat de duiven niet kunnen worden vervoerd! Verzenden per post naar J.Kooistra, van Goghlaan 27, 8442 HT Heerenveen.

  download formulier: Inentingsverklaring-vereniging-2014.doc

 • NPO Bijeenkomst Friesland op 7 april a.s.

  Het bestuur van afdeling Friesland’96 nodigt bij deze alle verenigingen, maar ook geïnteresseerde leden, uit voor een bijeenkomst op maandagavond 7 april om 19.30 uur in M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp. Tijdens deze avond zal bestuur NPO de plannen toelichten ten aanzien van de organisatieontwikkeling NPO. En krijgen de verenigingen en individuele liefhebbers de mogelijkheid om hun visie hierover te geven.

  Tijdens deze avond zullen een drietal punten centraal staan:

  1. PR en Communicatie

  2. Sport en Spel

  3. Organisatiestructuur

  Aangezien dit een heel belangrijk punt voor de toekomst van de duivensport is, willen we dringend verzoeken dat alle vereniging hieraan gehoor geven en vertegenwoordigd zullen zijn.

  Meer informatie hierover vindt u ook op de NPO-site:

  - Eindrapporten werkgroepen

  - Voorstel bestuur NPO welke besproken is met de kiesmannen

  - Voorstel bestuur NPO 15 januari 2014

  Het Bestuur.

 • Nieuw menu Downloads

  Rechts op de homepage is sinds kort een nieuw menu met handige downloads geplaatst. Dit zijn op zichzelf staande documenten in bekende bestandsopmaken zoals Word, Excel en Pdf. Deze stonden al langer op de site maar waren voor verschillende leden moeilijk te vinden. U kunt hier bijvoorbeeld een blanco hoklijst downloaden, het vliegprogramma 2014 voor Autokon(Compuclub) en binnenkort zal hier een link verschijnen naar het Infoboekje 2014.

 • Kleuren Trainingsvluchten

  Net als voorgaande jaren worden de T(rainings)-vluchten op kleur in groepen gelost. De huidige verdeling op kleur is:

  kleur GEEL: 0208, 0211, 0213, 0215, 0222, 0225, 0226, 0227, 0228, 0233, 0236, 0238, 0239, 0241, 0244, 0262, 0265, 0267 en 0272.

  kleur ZWART: 0120, 0128, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0210, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0237, 0250, 0254, 0256, 0258, 0259, 0261 en 0264.

  kleur GROEN: 0232, 0234,  0252, 0268, 0270, 0401, 0414, 0416, 0419, 0420 en 0423.

  kleur BLAUW: 0221, 0229, 0248, 0413, 0421, 0432 en 0433.

  Bij meerdere lossingsplaatsen gaan Geel en Zwart naar de dichtstbijzijnde losplaats en Groen en Blauw naar de verder gelegen lossingsplaats. Indien er op de grensgebieden verenigingen zijn die van kleur willen wijzigen dan kan men hiervoor tot 1 april 2014 een verzoek indienen bij het afdelingsbestuur. Indien het afdelingsbestuur met dit verzoek akkoord gaat zal de vereniging er zelf voor moeten zorgen dat de kleur op de manden tijdig is aangepast!

 • Uitslagen Jeugd 2014

  Vitesse 2014

  Vitesse 2014

  V16 Gennep &V17 Weert 

  V18 Sittard  V21 Gennep  V23 Tongeren V25 Tongeren
  Afdeling 11  


  NPO aangelegenheden

  Tijdens de afgelopen ALV (8 maart 2014) heeft het afdelingsbestuur u een verklaring gegeven rondom het organiseren van de bijeenkomst NPO-organisatie en ontwikkeling. De vertrekkend voorzitter, Albert Jan de Jong, heeft u de publicatie op onze website van deze verklaring toegezegd.

  Als nieuwe voorzitter wil ik voorafgaande aan deze verklaring nog iets toevoegen. We zijn de afgelopen week door het NPO-bestuur verwend door een waar bombardement van publicaties  over het niet doorgaan van de geplande bijeenkomst op 10 maart. Mijn mening is dat je als bestuurder op zowel afdelingsnivo als op nationaalnivo duivensport mogelijk moet maken en hierin moet sturen waar dit noodzakelijk is. Je dient dan ook als bestuurder op deze nivo´s het goede voorbeeld te geven. Ik heb als onafhankelijk duivenliefhebber al enkele jaren het idee dat het huidige NPO-bestuur stuurt op conflicten en vraag me al een hele tijd af wat dit voor voorbeeld is naar ons als leden. Ook de acties ondernomen door het NPO-bestuur rondom de voornoemde bijeenkomst valt naar mijn mening onder straatvechten.

  Wij willen als nieuw bestuur boven dit nivo staan en onze eigen lijn hierin volgen waarbij het duivensport mogelijk maken voorop staat en dit soort conflicten niet ons ding is. In dit kader is het misschien vreemd dat wij als bestuur gemeend hebben om  een amendement in te dienen bij het NPO, rondom bestuursverkiezingen. Wij zijn echter van mening dat we beter met een betrouwbaar, legitiem, nationaal bestuur te maken kunnen hebben. Het betrouwbare zit hem in het sturen op conflicten van het huidige NPO-bestuur, het legitieme hebben wij uitgelegd in ons amendement. Dit amendement is aan de orde  gekomen op de ALV van het NPO van 15 maart jl. Ongeacht de uitkomst zullen wij waarborgen dat u niet één van de weinige afdelingen bent, waarbij de leden niethebben kunnen discussiëren over belangrijke onderwerpen op nationaal nivo. Hier is nog enige tijd voor, omdat deze onderwerpen op 28 april a.s. in een extra NPO ALV aan de orde komen. Wij komen dan ook in de loop van de maand terug op dit onderwerp.

  Met sportgroeten,

  Simon Zeeman

   

  2 bijlagen:

  Verklaring 10 maart NPO bijeenkomst.pdf

  Amendement Verkiezing NPO ALV 15032014.pdf

 • Vliegprogramma Jeugd 2014

   

   Vliegprogramma Jeugd Afdeling Friesland'96 - 2014 

  Ink. Ink. vlucht Lossingsstation los Telt voor afstand afstand Plaatsnrs  Prijzen
  datum dag code   datum Tour Urk Ameland gratis pijzen   
  18-4 Vr. V16 Gennep 19-4 Vitesse 114 199 1 - 9 pakket piksteen
  25-4 Vr. V17 Weert 26-4 Vitesse 158 245 4 - 10 bus biergist 
  2-5 Vr. V18 Sittard 3-5 Vitesse 186 273 5 - 8 zitschapjes 
  8-5 Do. M19 St.Quentin 10-5 Midfond 353 436 3 - 15  bus supralith
  16-5 Vr. M20 Pommeroeul 17-5 Midfond 279 362 1 - 8 verrassingspakket 
  23-5 Vr. V21 Gennep 24-5 Vitesse 114 199 3 -12 bus vitalith 
  30-5 Vr. M22 Auby
  ...
 • Vervoersprogramma 2014

  Download hier de pdf file van het vervoersprogramma 2014

   Vervoersprogramma Afdeling Friesland'96 - 2014 

  NR Ink. Ink. vlucht Lossingsstation los Telt voor afstand afstand Bijz.heden Vracht
    datum dag code Noord/Zuid datum Tour Generaal Urk Ameland   in ct
  1 4-4 Vr. T14 Heino/Deventer 5-4   62 118 GL-T 40
  2 11-4 Vr. T15 Zutphen/Duiven 12-4 82 149 GL-T 40
  3 18-4 Vr. V16 Gennep 19-4 Vit Kort 114 199 NK-TxT 45
  4 25-4 Vr. V17 Weert 26-4 Vit Kort 158 245 NK 45
  5 2-5 Vr. V18 Sittard 3-5 Vit
  ...
 • Samenspelindeling

  Op de algemene ledenvergadering van zaterdag 7 februari 2015 is een nieuwe samenspelindeling aangenomen. 

  De verenigingen zijn als volgt per samenspel ingedeeld.

  Samenspel A1

  208 Welvaart Ameland
  211 De Amelander Koerier Ameland
  213 Vliegende Post Minnertsga
  225 Franeker '97 Franeker
  227 De Postduif Harlingen
  228 Ons Genoegen Harlingen

  Samenspel A2

  215 Boalsert e.o. Bolsward
  226 Blauwband Balk
  233 De Thusfleaners Koudum
  262 L'Estafette Sneek
  272 PV Workum Workum

  Samenspel B

  222 De Noordervlucht Blija
  238 Uresco '98 Leeuwarden
  239 De Orion Leeuwarden
  241 Op Eigen Wjukken Stiens
  244 L.D.V. Leeuwarden
  265 T.R.O Oudkerk
  267 De Kustvliegers Holwerd

  Samenspel C

  203 De Koerier Buitenpost
  209 Gevleugelde Vrienden
  ...
 • Eindrapport Samenspelcommissie

  De samenspelcommissie heeft een eindrapportage opgemaakt. De rapportage inclusief kaartjes kunt u hieronder downloaden/bekijken. Dit rapport zal op de ledenvergadering van aanstaande zaterdag bij punt 7 als afdelingsvoorstel worden behandeld.

  Eindrapport Samenspelcommissie.pdf

  kaartje acg afdeling 2 maart 2014.pdf

  kaartje acg a 28-01-2014.pdf

  kaartje acg b 28-01-2014.pdf

  kaartje acg c 2 maart 2014.pdf

  kaartje acg d 2 maart 2014.pdf

  kaartje acg e 2 maart 2014.pdf

  kaartje acg f 2 maart 2014.pdf

 • Ophaalroutes Dagfond

  Enige tijd geleden is voorgesteld om voor de dagfondvluchten te werken met minder en kortere ophaalroutes. Deze routes zijn gepubliceerd op onze site. Dit hield in dat een aantal verenigingen hun duiven voor de fondvluchten zouden moeten aanvoeren bij een vereniging in de buurt. Gezien de reacties die het bestuur ontvangen heeft , lijkt het ons niet goed om deze wijziging in het ophalen dit jaar in te voeren. In het regio-overleg in het najaar zal dit onderwerp aan de orde gesteld worden. Punten die daarbij besproken zullen worden zijn de concoursveiligheid, het geringe aantal duiven voor de fond in kleine verengingen, het gezamenlijk inkorven van kleine verenigingen. We roepen verenigingsbesturen op deze zaken ook in de vereniging ter dicussie te stellen. Een taak van het afdelingsbestuur is ook om er op toe te zien dat verenigingen, i.v.m. de concoursveiligheid ,aan de reglementaire eisen voldoen voor het inkorven zoals het minimaal aantal inkorvende leden.

  Het Bestuur.

 • Even voorstellen

  Op de komende algemene ledenvergadering van 8 maart is er een bestuursverkiezing. Door het niet meer beschikbaar zijn van Albert de Jong en Harrie Meijners zijn er twee vacatures ontstaan. Om deze vacatures op te vullenzijn er twee kandidaten, Hatty Roest en Simon Zeeman. Laatst genoemde is kandidaat voorzitter en Hatty Roest is kandidaat lid voor het bestuur. Via de website stellen ze zich alvast aan u voor:

  hatty roest even voorstellen.pdf

  simon zeeman even voorstellen.pdf

 • Vliegprogramma 2014 (Eindadvies)

  In onderstaande links treft u aan het definitief advies van de TC aangaande het vliegprogramma 2014. Naast een schema van het vliegprogramma treft u aan het afrondend advies van de TC waarin een onderbouwing wordt gegeven van het programma en de keuzes. Daarnaast vindt u een lijvig document met daarin alle reacties die zijn binnengekomen op het concept-voorstel (van begin januari) en de reactie daarop van de TC.
   
   
   
   
   
  Voor verdere informatie wordt verwezen naar het eerder gepubliceerde conceptvoorstel:
 • Publicaties Technische Commissie

  Binnenkort komen hier in chronologische volgorde de reeds gepubliceerde stukken sinds de start van de Technische Commissie in 2012.

 • Banner op de site

  Omdat we graag meer banners op onze website willen, bieden we dit jaar de mogelijkheid om een banner te plaatsen op onze website voor de speciale promotieprijs van 50 euro. Dus voor slechts 50 euro kunt u geheel 2014 uw banner terugvinden linksonder bij het kopje advertenties. Uiteraard inclusief link naar uw website. Indien u hier gebruik van wenst te maken dan kunt u uw gegevens met bannerbestand opsturen naar email: info@friesland96.nl

 • Contributie NPO en Afdeling

  In week 8 ben ik voornemens om de NPO- en Afdelingscontributie automatische te incasseren. De contributie voor het NPO is 12 euro en voor de Afdeling 10 euro en 60 cent. Daarom vriendelijk verzoek aan de verenigingspenningmeesters; zorgt u voor voldoende saldo op de rekening. Alvast bedankt voor uw medewerking.

  Joh. Keuning

  Penningmeester

   

 • Besluit Rekenaar

  Het bestuur heeft besloten om voor 2014 Compuclub als rekenaar aan te stellen. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken rond de rekenaar is indertijd een commissie ingesteld. Om tot een volledig rapport omtrent de vergelijking van de verschillende rekenaars te komen continueert de commissie haar werkzaamheden. Het streven is om tot een gewogen vergelijkingsoverzicht te komen wat we kunnen gebruiken als onderlegger om eenduidig jaarlijks of voor meerdere jaren de juiste rekenaar te kunnen kiezen. In samenspraak tussen de commissie en het bestuur is besloten om op dit moment geen wijziging aan te brengen in de keuze van de rekenaar en dus bij Compuclub te blijven rekenen.

 • Klokkenkeuring Mechanische klokken

  Op zaterdag 22 februari kunt U uw Mechanische Klok(ken) ter keuring aan bieden aan de klokkencommisie. De klok moet voorzien zijn van klokrol, inktlap, batterij en er moet een label aan met naam en vernr-lidnr-of comb nr. De kosten ziin 5,00 euro per klok. De klokkencommissie heeft zitting op zaterdag 22 februari van 10.00 tot 14.00 uur in sporthal De Wier, Telle 22, 9247AA te Ureterp.

  Let op:

  Aangeschafte klokken en klokken die de laatste 5 jaar niet zijn gekeurd, moeten hier worden aangeboden. Niet gekeurde klokken mogen niet gebruikt worden!

  De Klokkencommissie

 • Rapportage samenspelcommissie

  De samenspelcommissie heeft een voorstel voor een nieuwe samenspel indeling opgemaakt. De rapportage inclusief kaartjes kunt u hieronder downloaden/bekijken. Op deze stukken kunt u t/m 16 februari reageren via email: Samenspel@friesland96.nl.

  Conclusie samenspelcommissie.pdf

  Overzicht leeftijdsopbouw.pdf

  Overzicht verwachte Ledendaling.xlsx

  kaartje acg afdeling 28-01-2014.pdf

  kaartje acg a 28-01-2014.pdf

  kaartje acg b 28-01-2014.pdf

  kaartje acg c 28-01-2014.pdf

  kaartje acg d 28-01-2014.pdf

  Bestuurssamenstelling

  Zoals u weet zijn er door het niet meer beschikbaar zijnvan Albert de Jong en Harrie Meijners twee vacatures ontstaan. Om deze vacatures op te vullen heeft de ingestelde selectiecommissie de afgelopen weken gesproken met een aantal (potentiele) kandidaten. Er zijn nu nog twee kandidaten, Hatty Roest en Simon Zeeman.Laatst genoemde is kandidaat voorzitter en Hatty Roest is kandidaat lid voor het bestuur. Andere eerdere gegadigden zien af van een kandidaatstelling. Op de komende ALV komt de samenstelling van het bestuur aan de orde.
   
   
  Het bestuur.
 • Ledenadministratie

  Op 1 februari is zoals gebruikelijk de peildatum voor het aantal leden per vereniging. Daarom een oproep aan de secretarissen om zoveel mogelijk de mutaties voor deze datum in te voeren bij de NPO. Controleer dan meteen even of alle vliegende leden binnen uw vereniging een (juist) GPS-coördinaat achter hun naam hebben staan, dit om te voorkomen dat zij niet op de uitslagen komen te staan in April.

 • Uitspraak Beroepscollege

  In november heeft het T&GC van de NPO uitspraak gedaan in een geschil aangespannen door Pieter Veenstra tegen het Afdelingsbestuur. De uitspraak hield in dat we als afdelingsbestuur op dienen te treden tegen een bepaald verenigingsbestuur in geval er sprake van roddel zou zijn. Ook waren wij veroordeeld tot betaling van de kosten. Het bestuur kon zich niet vinden in deze uitspraak en heeft beroep aangetekend. Het Beroepscollege heeft inmiddels uitspraak gedaan en stelt het afdelingsbestuur hierin in het gelijk en heeft met deze uitspraak het vonnis van het T&GC vernietigd.

  Het bestuur.
 • Met de bus naar Duivenmarkt Lier

  Op zondag 9 maart vertrekt er om 05.00 uur een bus vanuit Noordwolde naar de duivenmarkt in Lier. Na de markt wordt er een bezoek gebracht aan het kweekstation van Natural. De kosten zijn € 20,- pp. Vertrekpunt : Ver.gebouw P.V. De Vredesduif

  Belangstellenden kunnen zich opgeven bij :
  Cor de Jong 0561-613720
   

  Hans Bos

  0561-432769
   
   
   
 • Reactie Afdelingbestuur Friesland'96 op NPO voorstellen

  Zaterdag 28 december jl. hebben de kiesmannen met het bestuur NPO overleg gehad over de gepubliceerde voorstellen. Omdat het een gesloten bijeenkomst was zal het bestuur indien nodig de resultaten van dit overleg zelf naar buiten moeten brengen. Vooraf aan dit overleg is er een reactie t.a.v. de voorstellen door het bestuur Friesland '96 aan deelnemers en alle afdelingsbesturen verstuurd. Met name de afdelingen boven de grote rivieren hebben positief gereageerd op dit schrijven.  De verzonden brief kunt u hier nalezen/downloaden.

 • Vliegprogramma 2014

  Hierbij de voorstellen van de Technische Commissie aangaande het vliegprogramma 2014. Wij vragen u deze stukken goed door te nemen en de TC te voorzien van uw op- of aanmerkingen, zowel positieve als aanvullende op- of aanmerkingen zijn van harte welkom. U dient dit wel tijdig te doen met een uiterste inzend datum van 26 januari 2014. De reacties kunnen via bijgaande reactieformulier gezonden worden aan tcfriesland96@gmail.com.

  Hier kunt u de documenten vinden:

  de weg naar het vliegprogramma 2014 voor de afdeling friesland 96.pdf

  vliegprogramma 2014.pdf

  reactieformulier.doc

 • Noordelijke Kampioenendag te Assen

  Nu zaterdag 4 januari is er weer de Noordelijke Kampioenendag te Assen. Deze dag wordt georganiseerd door de Afdeling 10 voor de leden van de Afdelingen 10 en 11. Er is een bonnenverkoop online via www.duiven.net welke op 3 januari  22:00 uur afloopt.

  Het programma ziet er voor deze dag als volgt uit:  programma nkd 2014.pdf

 • 2014

  Vrienden kies je,

  Vrienden kies je maar clubleden krijg je als je lid wordt van een duivenvereniging. Dit gaat natuurlijk op voor elke vereniging. Een punt is wel dat je met elkaar de vereniging moet laten functioneren. Daar hoef je geen vrienden voor te zijn maar elkaar accepteren is dan wel belangrijk. Niet iedereen is hetzelfde. Er is een verschil in karakters en in beleving van de sport. Je gaat meestal zitten bij de mensen waar je het meeste mee hebt. Een verenigingsbestuur mag verwachten en moet zo nodig afdwingen dat men zich op een redelijke wijze opstelt in de vereniging. Uiteindelijk draagt ieders gedrag ook bij aan de sfeer in de vereniging maar ook aan het imago van de duivensport. Als bestuur hebben we indertijd gekozen voor een structuur waarbij we een aantal taken, die voorheen door het bestuur verricht werden, neerleggen bij commissies. Van groot belang bij een dergelijke structuur is dat het bestuur goed voeling houdt met de commissieleden waardoor voorkomen wordt dat commissies een beleid gaan voeren los van het bestuur. Het voordeel van commissies is dat meer mensen betrokken zijn bij het beleid. Betrokkenheid is een belangrijke zaak want daardoor krijgt men ook meer begrip waarom dingen op een bepaalde manier geregeld worden. Velen die geen idee hebben van het waarom van een regeling of besluit reageren op gevoel, emotie. Dat we in een emotiesamenleving leven en werken houdt nog niet in dat op gevoel besluiten genomen moeten worden. Bij besluiten dienen zakelijke argumenten de doorslag te geven. Aan het eind van een jaar en zo rond de feestdagen is het een goed gebruik elkaar goede dagen toe te wensen en een voorspoedig 2014. Een nieuw jaar beginnen we meestal met goede voornemens. Dat laatste zijn we soms snel vergeten als het om het vliegen en alles wat erbij hoort gaat. We kunnen de sport dan heel erg belangrijk maken. Daarom is er snel veel gedoe als er iets verandert. Het lijkt dan of de wereldvrede er van afhangt.  De feestdagen staan in de wereld in het kader van vrede. Daarvoor zijn vredestichters nodig en in het kader van bovenstaande wens ik ons allen vredestichters toe in het nieuwe jaar.

   

  Albert de Jong 

 • Zondagvliegen

  Zoals bekend geldt voor concoursen die uitgesteld worden naar de zondag dat die niet tellen voor de afdelingskampioenschappen. Het bestuur is van mening dat deze regeling voor verbetering vatbaar is. Daarom is het bestuur de afgelopen tijd in gesprek geweest met enkele verenigingen over het zondagvliegen. Op basis van deze overleggen zijn we gekomen tot een voorstel voor aanpassing van de regels betreffende zondagvliegen. De opzet kunt u hier (briefzondagvliegen.pdf) lezen.

  Dit voorstel komt aan de orde op de voorjaarsvergadering.

  Wanneer er verenigingen en/of individuele leden zijn die over dit onderwerp een gesprek met het bestuur willen, kunt u dit kenbaar maken.

  Het bestuur.

 • Ophalen dagfondvluchten 2014

  De vervoerscommissie stelt uit kostenoverwegingen voor om de fondvluchten op te halen volgens dit schema(hier klikken). Niet genoemde verenigingen dienen bij een buurtvereniging aan te voeren.

 • Manifestatie 2013 (incl.foto's)

  Beste medeleden, onderstaande tekst(klik op lees meer) is naar ‘het Spoor der Kampioenen’ gestuurd. Omdat publicatie in het Spoor nog enkele weken duurt,  zetten we het alvast op de site. 

  Hatty Roest. 

 • Iets doorgeven voor op de Agenda

  Heeft u zaken voor de Agenda, bijvoorbeeld een tentoonstelling, een bonnenverkoop of anderszins een evenement dat betrekking heeft op de duivensport, stuur dan de gegevens door naar email: agenda@friesland96.nl. Bij bonnenverkopen worden geen namen vermeld van de geschonken bonnen, u kunt echter wel een verwijzing naar een website op laten nemen waar de bonnenlijst na te lezen is. Denk eraan om het juiste adres voor het evenement door te geven en eventueel een email/telefoonnummer voor extra info.

 • Van de secretaris

  klik hier voor de notulen en het voorwoord van de najaarsvergadering.

  klik hier voor het verslag van de regiobijeenkomsten.

 • Eindverkoop bonnen gaat niet door!

  We dachten het zo goed voor elkaar te hebben. Een prachtige serie bonnen, een voorverkoop via Duivennet en dan de eindverkoop in de zaal tijdens de manifestatie…. niet dus! Door een fout van mij gaat de eindverkoop in de zaal, a.s. zaterdag,  niet door! Wat is er gebeurd? In mijn berichtgeving via de afdelingssite en Frieslandtekst, heb ik voortdurend geschreven dat het bieden op Duivennnet , voorbieden was en dat de eindveiling a.s. zaterdag zou zijn. Alleen heb ik dat niet gemeld op Duivennet. Gevolg is dat vele liefhebbers denken de bonnen gekocht te hebben. En terecht! Voor die mensen was het een definitieve veiling. Het is namelijk zo, dat meer dan 20 bonnen gekocht zijn door liefhebbers van buiten onze afdeling en die kijken niet op onze site. We kunnen nu niet meer tegen die liefhebbers zeggen ‘jammer maar de eindveiling is zaterdag’. Gaat niet, gekocht is gekocht!

  We hebben dan ook besloten de bonnen te leveren aan de hoogste bieders van afgelopen woensdagavond. Dat is jammer voor die liefhebbers die van plan waren zaterdag te bieden. Ook is het jammer voor de liefhebbers die een bon geschonken hebben. Daarvoor bied ik mijn excuses aan! Ik baal er zelf behoorlijk van, dat kan ik u verzekeren! De commissie is wel bijzonder blij met de opbrengst van 2240 euro. Daarvoor schenkers en bieders hartelijke dank!

  In de plaats van de bonnenverkoop hebben we nu een forum waarin plaats zullen nemen:

  Wim Koelma, Jan Hoogland, Jacob Draaisma en Wim van Dijk.   Het forum begint rond 16.45 uur.

  We zijn deze mensen zeer erkentelijk dat ze zich – zo kort voor de manifestatie – beschikbaar hebben gesteld.

   

  Hatty Roest.

 • Manifestatie 2013 Ureterp

  Beste medeleden,

  Aanstaande zaterdag is het zover, dan vindt de jaarlijkse manifestatie plaats in het MFC De Wier te Ureterp. We beginnen om 14.30 uur met een lezing van drs Henk de Weerd, over medische problemen bij de jonge duiven. Daarna de prijsuitreiking van de Sektor 4 vluchten en van de vlucht tbv. het Ronald McDonaldhuis. Om 16.45 uur is de eindverkoping van de geschonken bonnen. Rond 18.30 gaan we aan tafel voor het stamppotbuffet en aansluitend is er de prijsuitreiking/feestavond tot uiterlijk 24.00 uur.

  Mocht u onverhoopt verhindert zijn, vraag dan een ander om uw eretekens in ontvangst te nemen.

  Tot zaterdag, de Manifestatiecommissie. 

 • Jeugdmiddag

  Beste jeugdleden en jeugdleden die vliegen in combinatie met een seniorlid,

  Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is er op zaterdag 7 december de jeugdmiddag in Ureterp. Daar komt Co Verbree vertellen over zijn beleving van de duivensport en hij keurt de meegenomen duiven. Zie ook: http://www.combverbree.nl/nederlands.htm

 • Noordelijke Kampioenendag

  Wanneer: zaterdag 4 januari 2014

  Waar: De Bonte Wever Stadsbroek 17   9405 BK  ASSEN

  De Bonte Wever staat zaterdag 4 januari 2014 in het teken van de postduivensport.

  Een commissie van Afdeling 10 Noord Oost Nederland organiseert op die dag de jaarlijkse tentoonstelling. Deelname is mogelijk voor leden van Afdeling 11 en 10

 • Uitvoering uitspraak T&GC

  Ingevolge een uitspraak van het Tucht en Geschillencollege in de zaak Pieter en Gea Veenstra versus het afd.bestuur is ons opgedragen op de site mededeling te doen van het feit dat de leden Pieter en Gea Veenstra zelf het lidmaatschap van de vereniging De Pelikaan hebben opgezegd. Dit laatste is overigens gebeurd op advies van het afdelingsbestuur waarna wij als bestuur een vereniging gezocht hebben voor deze leden en bemiddeld hebben bij de acceptatie. Het T&GC wil met de publicatie van dit deel van de uitspraak het gerucht uit de wereld helpen als zouden zij geroyeerd zijn door de vereniging hetgeen tot imagoschade van deze liefhebbers zou kunnen leiden. Het afd.bestuur is verder veroordeeld tot het betalen van de kosten.

 • Bonnenverkoop Afdeling

  Vanaf vandaag kunt u voorbieden op de bonnenverkoop van onze afdeling. Deze staat op:  http://www.duiven.net/verkoopfr/ We hebben 35 bonnen van topliefhebbers van onze afdeling. Neem eens een kijkje! Deze voorverkoop loopt tot 4 december 22.00 uur. De eindveiling is op 7 december tijdens de manifestatie in Ureterp om 17.00 uur.

  De manifestatiecommissie.

 • Kampioenschappen Sector 4

  klik hier voor de eindstanden 2013 sector 4. De kampioenen zullen worden gehuldigd op de manifestatie te Ureterp op zaterdag 7 december om ongeveer 16:00 uur.

  Berekening Kampioenschappen sector 4 meerdaagse fond 2013:

  Voor het onaangewezen kampioenschap telt 1 per 10 duiven, en voor het aangewezen Kampioenschap 2 van de bovenste 3 duiven. Voor het kampioenschap tellen 4 van de 5 vluchten. Dus één aftrekvlucht.

 • Documentaire duivenmelker

  Op 23 november 2013 wordt op het Explore the North  festival in Leeuwarden een ruim 30 minuten durende documentaire vertoond over een Limburgse duivenmelker Douwe Jongboom. De documentaire toont de duivenmelker in de vroege ochtend thuis in afwachting van zijn favoriete duif die de dag ervoor voor een lange afstandsvlucht is losgelaten. De documentaire gaat vergezeld van live muziek en Friestalige poëzie. Deze voorstelling is eerder dit jaar zesmaal vertoont in het verenigingsgebouw van de postduivenvereniging De Luchtbode in Groningen tijdens Noorderzon en viermaal in het Volkshuis te Hoensbroek bij drie postduivenverenigingen tijdens Cultura Nova. Op de facebookpaginahttps://nl-nl.facebook.com/Dinanda.Luttikhedde.KingAnimal vindt u veel meer informatie over de film en de eerdere belevenissen. Wij zouden het erg fijn vinden als er duivenmelkers naar de voorstelling komen. In de eerste plaats om de film te zien, maar ook om daarna met het publiek en andere melkers in gesprek te gaan over de postduivensport. Dit is telkens bij de eerdere voorstellingen zeer goed ontvangen. Er zullen naar alle waarschijnlijkheid postduivenmelkers uit Leeuwarden en Groningen aanwezig zijn, alsmede Douwe Jongboom zelf. 

  Er zijn twee voorstellingen om 16.40 uur en 17.50 uur in De Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222 te Leeuwarden. 

 • Kampioenenboekjes 2013

  De bestelde kampioenenboekjes kunnen worden afgehaald bij:

  Jelle Kooistra,  Heerenveen : verenigingen  0233,0236,0252,0270,0401 en 0420

  Hylke van Dijk, Leeuwarden : verenigingen 0128,0205,0207,0213,0219,0228,0238,0239,0254,0261,0264 en 0267.

  Bij Hylke van Dijk liggen ook nog prestatie overzichten van de verenigingen 0215, 0225 en 0241.

  Graag vooraf even een afspraak maken.

 • Selectiecommissie

  Het bestuur heeft in zijn vergadering een selectiecommissie ingesteld bestaande uit : Jannes Mulder, Theo Boelens en Willem Molenaar. De taak van de commissie is om gesprekken te voeren met de verschillende bestuurskandidaten en vervolgens het bestuur te adviseren. Na deze procedure zullen de verenigingen geïnformeerd worden over de kandidaten.

  Het Bestuur

 • Bonnenverkoop Manifestatie

  Beste medeleden,
  Aan de best presterende leden van onze afdeling hebben we een bon gevraagd voor de bonnenverkoop tbv onze afdeling. Hopelijk reageert u daar positief op! Omdat de beschrijvingen die bij de bonnen gemaakt worden, uiterlijk 15 november bij www.duiven.net aangeleverd moeten zijn, vragen wij u de bonnen zo snel mogelijk naar mij terug te sturen. Het maken van de beschrijvingen kost veel tijd en ik wil toch bij iedere bon een ‘verhaaltje’ schrijven dat de desbetreffende liefhebber recht doet!

  Hatty Roest

 • Manifestatie 2013

  Op 7 december vindt de jaarlijkse manifestatie weer plaats in Ureterp.
  In vorige jaren is gebleken dat er (te) weinig belangstelling was voor de tentoonstelling.
  Daarom hebben we besloten die NIET te houden.

  Het programma begint dit jaar zaterdagmiddag om 14.30 uur.
  We hebben drs Henk de Weerd, bekend duivendokter , kunnen strikken!
  Hij gaat ons bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van voedingssupplementen en duivenziekten, dit laatste toegespitst op de ziekten bij jonge duiven.
  Een aanrader voor elke liefhebber lijkt ons!!
  Daarna is er de prijsuitreiking van de Sektor 4 vluchten.
  Vervolgens de prijsuitreiking van de vlucht tbv het Ronald McDonaldhuis.
  De middag wordt afgesloten met de bonnenverkoop.
  Voorbieden op www.duiven.net van 20 november t/m 4 december.

  Om 18.30 uur is er de gezamenlijke maaltijd, het stamppotbuffet.
  Deze maaltijd is gratis voor leden van onze afdeling.
  Rond 20.00 uur begint de prijsuitreiking van de afdelingskampioenschappen.
  Deze prijsuitreiking is omlijst met muziek door “the Lazy Legs” (dezelfde band als vorig jaar) en de avond wordt, ook zoals vorig jaar, aan elkaar gepraat door Jannes Mulder.
  Voor de meegekomen dames zal er een attentie zijn en in de pauze is er een verloting.
  De avond eindigt uiterlijk om 24.00 uur.

  De feestcommissie: Piet Oldenburger en Hatty Roest.

 • Jeugdleden van Friesland'96 (28-10-2013)

  Op 7 december 2013 om 13.30 is er weer de feestmiddag voor de jeugd en prijsuitreiking in het Multifunctioneel-centrum de Wier te Ureterp. Zouden jullie een duif mee willen nemen die dan door een deskundige wordt beoordeeld en van commentaar wordt voorzien.

  Op zaterdag 23 november 2013 gaan we weer met de bus naar de Npo jeugddag in Houten. Willen  diegene die mee willen zich opgeven bij Mariska Boonstra (tel.06-29758377)
  Er kunnen ook enkele senior leden mee als er plaats is, graag even bellen met Mariska Boonstra
  De kosten voor senioren zijn 10 euro en jeugdleden 5 euro.

  Ritbeschrijving:
  06.30 uur Vertrek Drachten, Hotel v/d Valk
  07.00 uur vertrek Leeuwarden, Casino heliconweg 56
  07.45 uur vertrek Joure, Super de Boer
  08.30 uur vertrek Emmeloord, Hotel v/d Valk

  De jeugdcommissie

 • Voor de verenigingspenningmeesters

  In week 43(vanaf 21 oktober) zal de afdelingspenningmeester over gaan tot het incasseren van de aan u verstrekte materialen, zoals karton, labels gummiringen etc.  Zorgt u voor voldoende saldo op uw rekening.

  Prijslijst materiaal:
  Gummiringen 42,50 per 1000 
  Inkorfsets      17,50 per 100 
  Rol karton     20,00
  labels             0,06 

 • Prestatie overzichten Compuclub

  Op de regio vergaderingen zijn reeds aan een aantal van de verenigingen die dit besteld hadden de papieren prestatie overzichten afgegeven. Heeft uw vereniging niet besteld dan kunt u na inloggen op de Compuclub site de prestatie overzichten ook downloaden. Dit kan op dezelfde wijze zoals de verenigingen wekelijks de afrekenstaten ophalen van de Compuclub site.

 • Bestuursmededeling grensoverschrijdend gedrag

  Afgelopen week heeft de zitting van het Tucht en Geschillencollege plaats gevonden tussen het bestuur van de Afdeling en het basislid welke vanwege grensoverschrijdend gedrag voor één wedstrijd was uitgesloten van deelnaame. Duidelijk is geworden dat het op basis van de huidige NPO-reglementen niet mogelijk is om als bestuur adequaat op te kunnen treden tegen onjuiste bejegening van basisleden. De uitspraak van het T&GC betekent dat betrokkene wel in de uitslag moet worden opgenomen.

  Verder zal het bestuur zich beraden over verdere stappen hoe de regelgeving omtrent dit onderwerp moet worden aangepast. Voor de duidelijkheid, een verenigingsbestuur kan in vergelijkbare gevallen van grensoverschrijdend gedrag volgens de verenigingsregels wél de nodige disciplinaire maatregelen nemen, indien dit noodzakelijk wordt geacht.

  Hopende een ieder hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Bestuur Friesland '96.

   

 • Winnaar GIANT Fiets

  Zoals u weet is op de vlucht Nijvel (J34) op 24 augustus JL een GIANT-fiets vervlogen.
  De winnaar is de liefhebber die de meeste punten heeft behaald met 2 van de 3 bovenste getekende duiven (punten behaald in het samenspel).
   
  De winnaar is Jouke Rottinéuit Zwagerbosch.
   
  Van harte gefeliciteerd! Jouke haalde in totaal 1985.23 punten.
  We willen de firma GIANT Nederland nogmaals danken voor het beschikbaar stellen van deze fantastische prijs!

  Eventueel reclame op deze uitslag is mogelijk tot 4 oktober 2013.

 • Agenda

  Heeft u zaken voor de Agenda, bijvoorbeeld een tentoonstelling, een bonnenverkoop of anderszins  een evenement dat betrekking heeft op de duivensport, stuur dan de gegevens door naar email: agenda@friesland96.nl. Bij bonnenverkopen worden geen namen vermeld van de geschonken bonnen, u kunt echter wel een verwijzing naar een website op laten nemen waar de bonnenlijst na te lezen is.

 • Bestellen Kampioenenboekjes

  Verzoek aan alle verenigingen om voor 4 oktober het aantal gewenste papieren kampioenenboekjes per mail door te geven op email: info@friesland96.nl. Dit graag als volgt doorgeven: Verenigingsnummer, aantal Afdelingsboekjes, aantal Rayon/CCG boekjes en van welk rayon. Voorbeeld: 0238,10x Afdeling, 10x Rayon Leeuwarden.

 • Uitslagen laatste vlucht

  De papieren uitslagen van de laatste vlucht kunnen per vereniging afgehaald worden op de regio vergaderingen. Mocht uw vereniging niet vertegenwoordigd zijn op deze vergaderingen dan zijn ze op afspraak af te halen bij Jelle Kooistra ACG 4,5,8,9 en 10 of bij Hylke van Dijk ACG 1,2,3,6 en 7.

 • Wijziging email adres en url afdeling

  De afdeling heeft besloten om geen gebruik meer te maken van het domein f96.nl. In het begin van het seizoen 2013 heeft dit enkele keren geleid tot problemen die op dat moment niet opgelost konden worden. Vervolgens is zsm een andere website in elkaar gezet op www.friesland96.nl.

  Deze wijziging betekend dat u binnenkort niet meer via de url www.f96.nl automatisch wordt doorgestuurd naar www.friesland96.nl. Daarnaast vervallen alle emailadressen eindigend op @f96.nl. Het algemene emailadres is gewijzigd in info@friesland96.nl. Het kan voorkomen dat in enkele artikelen gelinked wordt naar info@f96.nl. Ons advies aan u is om hier op te letten en info@f96.nl vervolgens te wizjigen info@friesland96.nl

 • Aanvangstijden+adressen regiovergaderingen

  Maandag 23 september – P.V. Douwenocht. Aanvang20.00 uur.
  Kade 1 – 8521 JR Sint Nicolaasga.

  Woensdag 25 september – P.V. De Vredesduif. Aanvang 19.30 uur
  Industrieweg 1 – 8391 AG Noordwolde.

  Dinsdag 1 oktober – P.V. De Zwaluw. Aanvang 19.30 uur
  Miedloane 12 – 9271 VG De Westereen.

  Donderdag 3 oktober – Dorpshuis de Bining. Aanvang 19.30 uur
  Wylde Tulpstrjitte 2 - 9056 PW Cornjum.

  Maandag 7 oktober – P.V. Naar Huis. Aanvang 19.30 uur
  Drachtsterweg 66 – 9865 VJ Opende

  Donderdag 10 oktober – P.V. de Zuiderzeevliegers. Aanvang 19.30 uur
  Hoefbladstraat 52, 54 en 56 – 8302 VM Emmeloord

 • Taartvluchten 2013

  Wilt u nog graag even doorvliegen met uw duiven of heeft u nog duiven die de nodige ervaring missen dan kunt u ook dit jaar weer deelnemen aan de Taartvluchten. klik hier voor de laatste nieuwsbrief.

 • Regio vergaderingen UPDATE

  Net als vorig najaar komt ook dit najaar uw bestuur naar u toe om met u van gedachten te wisselen. Alle bestuurders en leden van alle verenigingen van onze Afdeling Friesland ‘96 zijn welkom op deze bijeenkomsten.

  Data Regio vergaderingen;
  Maandag 23 september – P.V. Douwenocht, St. Nicolaasga
  Woensdag 25 september – P.V. De Vredesduif, Noordwolde
  Dinsdag 1 oktober – P.V. De Zwaluw, Zwaagwesteinde
  Donderdag 3 oktober – Dorpshuis de Bining, Cornjum
  Maandag 7 oktober – P.V. Naar Huis, Opende

  extra toegevoegd:

  Donderdag 10 oktober – P.V. de Zuiderzeevliegers, Emmeloord

   
  Voorlopige agenda;
  - technische commissie / vliegprogramma
  - inbreng deelnemers, wat speelt er in uw vereniging?
  - samenwerking verenigingen
  - grensoverschrijdend gedrag
  - vacatures
  - entingsformulieren
  - wat verder ter tafel komt
   

 • Najaarsvergadering

  De najaarsvergadering van de afdeling wordt gehouden op 19 oktober 2013 in het MFC de Wier in Ureterp. Binnenkort kunt u op de website de agenda tegemoet zien. Verenigingsvoorstellen kunt u indienen een maand voorafgaand.
   
 • Korte evaluatie vliegprogramma

  Zoals u weet zijn er binnenkort regio-overleggen gepland. Op deze overleggen is er gelegenheid te discussiëren over het vliegprogramma. Als aanzet voor deze discussie heeft de TC een korte evaluatie geschreven. U kunt deze hier downloaden.

   
 • Telefoonnummer op vervoerskaartjes

  Voor het terugbrengtijdstip van de manden voor de laatste vlucht zal de vervoerder contact zoeken met de contactpersoon van iedere vereniging. Daarom het verzoek om het juiste telefoonnummer van de contactpersoon op de vervoerskaartjes te schrijven. 

 • Definitieve uitslag RMD-vlucht

  Na een reclame van vereniging 0259 is de definitieve uitslag hier te bekijken/downloaden 

 • Minder duiven vanwege warmte

  In verband met het voorspelde warme weer voor met name vrijdag 6 september is besloten het aantal duiven per mand voor de komende natourvlucht vanaf Tongeren(N36) te verlagen naar 28 duiven per mand.

 • Huishoudelijk Reglement F'96

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT AFDELING FRIESLAND '96

  13.05/21.08.96

  Artikel 1.

  Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 33 Statuten Afdeling tijdens de Algemene Ledenvergadering Afdeling Friesland de dato 7 januari 1997.

  Definities
  Artikel 2:

  In dit reglement wordt verstaan onder:

  1. N.P.O.:
   Nederlandse Postduivenhouders Organisatie.
  2. Statuten:
   Statuten Afdeling.
  3. Statuten N.P.O.:
   Statuten N.P.O.
  4. Afdeling Lid:
   Afdeling als omschreven in Statuten N.P.O.
  5. Bestuur Afdeling:
   Bestuur van de Afdeling als omschreven in Statuten artikel 17.
  6. Basisvereniging:
   Lid Basisvereniging als omschreven in Statuten N.P.O.
  7. Bestuur Basisvereniging:
   Bestuur van een Lid Basisvereniging van de Afdeling.
  8. Basislid:
   Lid natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel 6.
  9. Spelend Lid:
   Basislid of Combinatie, zelfstandig op eigen hok en met eigen hoklijst de duivensport beoefenend.
  10. Combinatie:
   Groep van twee of drie Basisleden, die zich verenigen met het doelonder één naam en van hetzelfde coordinaat aan wedvluchten deel te nemen. Een Combinatie telt als één Spelend Lid.
  11. Begunstiger Afdeling:
   Natuurlijk of rechtspersoon als omschreven in Statuten artikel 8 lid 3,4, 5.
  12. Erelid Afdeling:
   Natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel 8 lid 2,4, 5.
  13. Lid van Verdienste Afdeling:
   Natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel 8 lid 1.
  14. Jeugdlid:
   Natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel 7.
  15. Dagelijks Bestuur Afdeling:
   Voorzitter, secretaris en penningmeester Afdeling als omschreven in Statuten artikel 17 lid 1
  16. Algemene Vergadering Afdeling:
   Algemene Vergadering als omschreven in Statuten artikelen 22.
  17. Kiesman Afdeling:
   Stemgerechtigd lid van Algemene Vergadering Afdeling als omschreven in Statuten artikel 23.
  18. Reservekiesman Afdeling:
   Plaatsvervanger van de kiesman Afdeling als omschreven in Statuten artikel 23.
  19. Kiesregister Afdeling:
   Lijst waarin opgenomen de kiesmannen en reservekiesmannen Afdeling als omschreven in Statuten artikel 23 lid 2,4.
  20. Kiesregister N.P.O.:
   Lijst waarin opgenomen de kiesmannen en reservekiesmannen N.P.O. als omschreven in Statuten N.P.O.
  21. Kiesman N.P.O.:
   Stemgerechtigd lid van Algemene Vergadering N.P.O. als omschreven in Statuten N.P.O.
  22. Reservekiesman N.P.O.:
   Plaatsvervanger van de kiesman N.P.O. als omschreven in Statuten N.P.O.
  23. Presentielijst Afdeling:
   Lijst van op de Algemene Vergadering Afdeling aanwezige kiesmannen en reservekiesmannen Afdeling als omschreven in Statuten artikel 29 lid I.
  24. Stembureau:
   Groep van drie leden van Algemene Vergadering Afdeling, aangewezen door de voorzitter en belast met het vaststellen van de uitslag van schriftelijk gehouden stemmingen.
  25. College:
   Rayonaal Tucht- en Geschillencollege als omschreven in Statuten N.P.O.
  26. Beroepscollege:
   Tucht- en Geschillencollege N.P.O. als omschreven in Statuten N.P.O.
  27. Kascommissie Afdeling:
   Commissie als omschreven in Statuten artikel 31.
  28. Commissies en anderen:
   Één of meer natuurlijke personen die in opdracht van Bestuur Afdeling of van Algemene
  ...
 • Statuten

  AKTE VAN FUSIE en STATUTEN

  Heden, vierentwintig januari negentienhonderdzevenennegentig, verscheen voor mij Jhr.Mr Ernest Eduard Emanuel de Kuyper, notaris ter standplaats Vught:
  mevrouw Wilhelmina Mechelina Hermana Maria Boom, secretaresse, geboren te Vught op tien juli negentienhonderd negenenveertig, wonende te 5261 CN Vught, Kapellaan 46, gehuwd, die zich heeft gelegitimeerd middels een nog niet door tijdsverloop verstreken Nederlands paspoort met nummer C570759, afgegeven te Vught op twaalf juni negentienhonderdtweeënnegentig, ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:

  1. a. de heer Egbert Gerrit Veenstra, ondernemer, geboren te Zwaagwesteinde op vijfentwintig oktober negentienhonderddertig, wonende te 9271 KH Zwaagwesteinde, Voorstraat 28, gehuwd;

  1. b. de heer Wigger Pieter Meindersma, zonder beroep, geboren te Buitenpost op twaalf september negentienhonderdvierentwintig, wonende te 9284 SE Augustinusga, Boskamp 69, gehuwd;

  1. c. de heer Hendrik Douna, bankemployé, geboren te Donkerbroek op vijf tien november negentienhonderdeenenzestig, wonende te 8435 XM Donkerbroek, Buursterlaan 53, gehuwd,

  ten deze handelende in hoedanigheid van voorzitter, secretaris en penningmeester en tezamen vormende het Dagelijks Bestuur van de statutair te Leeuwarden zetelende vereniging "POSTDUIVENHOUDERSVERENIGING AFDELING FRIESLAND" met als adres: 8435 XM Donkerbroek, Buursterlaan 53 en ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Leeuwarden onder nummer V003294;

  2. a. de heer Johannes Hendrikus Meenderink, zonder beroep, geboren te Hoorn op eenendertig mei negentienhonderdzevenendertig, wonende te 9051 GS Stiens, Roptastins 40, gehuwd;

  2. b. de heer Dirk Buwalda, stafmedewerker, geboren te Wijnaldum op negentien juni negentienhonderdzesenveertig, wonende te 8802 BG Franeker, Neptunusbaan 8, gehuwd;

  2. c. de heer Jelle Kooistra, ambtenaar, geboren te Drachten op drie augustus negentienhonderdzevenenveertig, wonende te 8456 HV De Knipe, Jan Jonkmanweg 25, gehuwd;

  2. d. de heer Cor Tolsma, zonder beroep, geboren te Sneek op twintig september negentienhonderdvijfenveertig, wonende te 9078 PV Oude Bildtzijl, Nieuwbildtdijk 162, gehuwd,

  ten deze handelende in hoedanigheid van voorzitter, secretaris en bestuurders en tezamen vertegenwoordigende de statutair te Leeuwarden zetelende vereniging "NEDERLANDSE ALGEMENE BOND VAN POSTDUIVENHOUDERS AFDELING K (FRIESLAND)" met als adres: 8802 BG Franeker, Neptunusbaan 8 en ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer- van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Leeuwarden onder nummer V003313, en voormelde verenigingen ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende. Blijkende van gemelde volmachten uit twee onderhandse akten van volmacht mij, notaris, genoegzaam gebleken en welke volmachten aan deze akte zijn vastgehecht.

  Premisse

  De comparante, handelend als gemeld, verklaart vooraf het volgende:

  1. dat door het Bestuur van de Postduivenhoudersvereniging Afdeling Friesland, sub I voornoemd in haar bestuursvergadering gehouden te Leeuwarden op vijfentwintig maart negentienhonderdzesennegentig aan de orde is geweest een "Voorstel- tot Fusie" als is bedoeld in artikel 2:312 van het- Burgerlijk Wetboek, welk "Voorstel tot Fusie" is aangenomen en door alle aanwezige bestuurders is ondertekend en van welke besluitvorming moge blijken uit een aan deze akte vastgehechte kopie Notulen van de betreffende bestuursvergadering;
  2. dat door het Bestuur van de Nederlandse Algemene Bond van Postduivenhouders Afdeling K (Friesland) sub II voornoemd in haar bestuursvergadering gehouden te Leeuwarden op vijfentwintig maart
  ...
 • Problematiek nationale concoursen op zondag

  Volgens de reglementen zijn leden die lid zijn van een vereniging met een NIC-status verplicht om bij de eigen vereniging in te korven. Dit kan voor leden problemen geven wanneer de eigen vereniging geen mogelijkheid biedt om op zondag te concoursen.

 • Ronald McDonald vlucht

  Voor de Ronald McDonald vlucht van afgelopen zaterdag 17 augustus waren 3775 duiven gezet. Met 25 cent inleg per duif levert dit een bedrag op van 943,75 euro. Naast deze inleg heeft één van onze rekenaars Pigeon Village 250 euro geschonken voor dit goede doel. Het totaalbedrag wat we dit jaar af kunnen dragen aan het Ronald McDonald Huis Friesland komt hiermee op 1193,75 euro! Alle deelnemers bedankt!

  klik hier voor de uitslag na reclame ver.0228

 • GIANT-Vlucht J34

  Voor de vlucht St.Quentin (J34) op 24 augustus 2013 is er een GIANT-Fiets te winnen. Deze is beschikbaar gesteld door de firma GIANT Nederland.

  Deze fiets wordt gewonnen door degene die de meeste punten behaald met 2 van zijn bovenste 3 getekende duiven. De punten worden gehaald uit de 10 samenspelen. Iedereen doet automatisch mee en de deelname is gratis.

 • Onbevlogen jonge duiven gezocht voor wetenschappelijk experiment

  Oproep

  De NPO-werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven (WOWD) is op zoek naar jonge duiven die momenteel tenminste 12 weken oud zijn, nog niet in duivenwagens zijn vervoerd en die de komende weken ook niet zullen deelnemen aan georganiseerde africhtingen of wedvluchten. Speciaal denken we aan jonge duiven die we (tijdelijk) kunnen overnemen omdat ze bedoeld zijn voor de kweek of een verkoop, of omdat ze over zijn wegens het stoppen met de sport. Zo hebben we reeds jonge duiven overgenomen van een liefhebber uit Denekamp welke we tijdelijk nabij de proeflocatie huisvesten en verzorgen. We denken echter ook aan jonge duiven bestemd voor de zogenaamde taartvluchten in september.

 • J33 17 augustus RMD-vlucht

  Attractievlucht Pommeroeul(J33) 17 augustus 2013 t.b.v. het Ronald McDonaldhuis Deelname is alleen toegestaan voor leden van afdeling Friesland ’96. Voor deelname/poules aangeven niveau 10. Inleg € 0.25 per duif. Uitslag kostprijs. Voor deelnameformulieren klik hier.

 • Verloop jonge duivenvluchten bevredigend

  We hebben nu 7 jonge duivenvluchten gehad en kunnen tot onze tevredenheid vaststellen dat we nog veel jonge duiven in concours hebben. Vooral wanneer we de situatie vergelijken met veel andere afdelingen is het aantal achterblijvers in Afdeling 11 beperkt. We kunnen

 • Komende zaterdag Hapert

  Naar aanleiding van het uitvallen/opschuiven van de wedvlucht Gennep op 27 juli jl. heeft het bestuur aan de TC gevraagd een advies uit te brengen over het vervolg van het jonge duivenprogramma. De TC stelt voor om op 10 augustus Hapert te vervliegen, gevolgd door Pommeroeul op 17 augustus. Deze laatste

 • Insturen D-en W-bestanden

  Nog steeds zijn er wekelijks verenigingen die voornamelijk het W-bestand niet (tijdig) inzenden naar de rekenaars. Graag wil ik alle leden oproepen om er mede op te letten dat hun vereniging de gegevens tijdig instuurt.

 • Gennep 3 augustus

  Voor de komende vlucht van 3/8 vanaf Gennep geldt  het volgende :
  -28 duiven in de  mand
  -ophalen start één uur later
  -voor de verenigingen Oudkerk,Veenwouden,Burgum  ,Heerenveen blijven de normale tijdengehandhaafd. Dit is ook van toepassing op de  verenigingen die met klein vervoer aanvoeren inHeerenveen.
  - Ameland voert aan met de boot van 19.30  uur
 • Verklaring aangaande J30

  De keuze om niet naar Gennep te gaan had te maken  met het weeradvies van ZIMOA. In de vroege ochtend nevelig en daarna korte tijd  redelijk weer met rond de middag slecht weer. Op grond van dit advies en het  vermoedelijk korte tijdsbestek waarin gelost kon worden is voor Duiven en Heino  gekozen. Omdat de kleuren  waarin gelost wordt niet overeenstemmen met de indeling van de samenspelen is het niet  mogelijk om dan een vlucht voor de afdelingskampioenschappen te laten  tellen.

 • Dichterbij en Groepslossing

  De weersvoorspellingen voor morgen(27 juli) zijn van dien aard dat de LC heeft besloten om de losplaats Gennep te wijzigen in:

  Heino voor Zwart en Geel.

  Duiven voor Blauw en Groen.

  Op beide plaatsen wordt gezamenlijk gelost en er zal per groep een uitslag worden gemaakt. De vlucht telt niet mee voor de Afdelingskampioenschappen.

  Volgende week gaan we nogmaals proberen om een wedvlucht vanaf Gennep(J31/O31) te houden.

 • Ophaalroutes starten later

  Het ophalen van de duiven start morgenavond 26 juli een half uur later.

 • Gennep - 28 duiven per mand

  I.v.m. de verwachte weersomstandigheden voor dit weekeinde wordt het aantal duiven per mand teruggebracht naar 28. De losplaats Gennep blijft voor alsnog ongewijzigd. Zijn de weersvoorspellingen voor zaterdagochtend van dien aard dat een vroege lossing niet mogelijk zal zijn, is de LC vrij om naar een andere losplaats te gaan.
   
  Voor eventuele wijzigingen houd de site van de afdeling de komende dagen in de gaten.
   
  De LC
   
 • Mogelijkheid om J30/O30 als 1 vlucht in te korven.

  Komende zaterdag wordt er voor het eerst binnen onze Afdeling gevlogen met oude en jonge duiven vanaf hetzelfde station waarbij er twee gescheiden uitslagen zullen worden opgemaakt. Dit roept bij verschillende leden en verenigingen vragen op. Daarom een aantal antwoorden op de verschillende vragen: 

  • De oude en jonge duiven worden gelijktijdig gelost. Het is ook geen groepslossing, dus alles gaat in zijn geheel los.
  • Oude doffers apart inkorven. Oude duivinnen en jonge duiven kunnen bij elkaar. Dus per vereniging maximaal 2 restmanden mogelijk.
  • Er mogen net als op alle andere afdelingsvluchten vrachtduiven meegegeven worden. Deze gaan niet over de antenne en dit kunnen zowel oude als jonge duiven zijn.
  • Over de drie oude duivenvluchten (O30,O31 en O32) is een afdelingskampioenschap, het Oud Combi kampioenschap.
  • Over deze drie oude duivenvluchten(O30,31 en 32) + jonge duivenvluchten(J30 t/m J35) en de natour(N34 t/m N37) is een generaal kampioenschap in de afdeling, het Generaal Zomer
  • Bij het inkorven is het mogelijk dat alle duiven op 1 vlucht ingekorfd worden. In Winver kan het UDP bestand dan gescheiden worden in J30 en O30. Klik hier  voor een handleiding voor het splitsen van het totale bestand (X30) in  J30 en O30.
  • BELANGRIJK: Naar de rekenaars dienen ten alle tijde twee D- en twee W-bestanden ingezonden te worden. J30 en O30. Dus niet het gezamenlijke bestand!!!
  • Indien u gebruik maakt van DaspasUDP denk er dan aan om maximaal 1 bestand per keer te verzenden.
 • Nieuwe sectorvlucht

  Naar aanleiding van het deze week afgelasten van de meerdaagse fondvlucht heeft het Bestuur NPO besloten om op 2 augustus  te vliegen van Dax voor sector 1 en vanuit Bergerac voor de sectoren 2,3 en 4.  Voor beide vluchten geldt dat het een middaglossing  is. Het inkorven is op dinsdag 30 juli.

   

   

   

 • Albi/Dax 26 juli AFGELAST

  Het NPO bestuur heeft besloten de nationale marathonvlucht vanuit Albi/Dax van 26 juli niet door te laten gaan. Dit besluit is tot stand gekomen nadat de weersverwachtingen van het komende weekend zijn bekeken. Het NPO bestuur wil deze vlucht verplaatsen naar 2 augustus.
   
  Bestuur NPO
 • Tours wordt Bourges

  De dagfondvlucht van de losplaats Tours is  gewijzigd in Bourges. Dit na overleg tussen de afdelingen 7,8,9 en 11.De reden  is dat in Tours geen ruimte is voor meer dan een  oplegger. Bourges is zo'n 15 tot 20 km korter dan Tours. Voor Urk 656 km en voor Ameland 750 km.

 • Tours: 25 duiven per mand

  Aantal duiven per mand voor Tours is 25. Morgen komen er nog manden van afgelopen weekend terug. Ook bij die verenigingen die niet inmanden voor Tours.

 • Waarneming secretariaat

  Secretaris Willem Molenaar is tot maandag 5 augustus a.s. op vakantie.

  Waarneming;Harrie Meijners, de Finnen 48 – 9269 TC Feanwâlden

  e-mail: h.w.l@knid.nl                                                     

 • Vervolg Disciplinaire maatregel

  Afgelopen weekend heeft het lid welke onlangs was uitgesloten van deelname gemeend wel te moeten inkorven. Na inwinning van deskundig advies blijkt de sanctie een normale en terechte bevoegdheid van het bestuur. Inmiddels zijn alle betrokkenen hierover geïnformeerd en zijn de uitslagen conform de maatregel gerectificeerd.  

 • Jonge duivenvluchten

  De eerste jonge duivenvlucht die meetelt voor de Afdelings kampioenschappen is J30. Van J29 zullen alleen uitslagen worden opgemaakt in groepsverband(Geel,Zwart,Groen en Blauw) maar deze telt i.v.m. met de lossing in 2 groepen niet mee voor de Afdelingskampioenschappen. We bevelen het wel aan om de jonge duiven op J29 te klokken om zo voor de kampioenschapsvluchten te kunnen testen of alle chipringen juist zijn verwerkt. Bovendien kunt u het resultaat op deze vlucht eventueel wel gebruiken voor nationale en internationale competities. De groepen Geel en Zwart zullen gezamenlijk gelost worden te Duiven terwijl de groepen Groen en Blauw gezamenlijk vanaf Gennep vliegen. 

 • Retour manden & Deelname Tours

  De manden van de drie vluchten van komend weekend  worden teruggebracht bij de verenigingen op donderdagavond 18 juli. De  tijdstippen waarop de auto bij de vereniging is, zijn gelijk aan de normale  ophaaltijden. Verzoek om dit weekend aan te geven op de vervoerskaart of er door de vereniging ingemand wordt voor Tours met lossing op 20  juli.

 • Disciplinaire maatregel

  Enige tijd geleden is een mededeling op de site geplaatst met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Met als doel dat in de omgang met elkaar, zowel in woord als geschrift, normale fatsoensnormen worden gebruikt. Voor plaatsing is dit besproken met de leden van de diverse commissies.

  Naar de mening van het afdelingsbestuur heeft een lid van onze afdeling deze grens van normale omgangsvormen overschreden. Dientengevolge is het betreffende lid uitgesloten van alle door de afdeling georganiseerde vluchten in het weekend van 13-15 juli. Het betreffende lid en de vereniging zijn inmiddels op de hoogte gesteld

 • Controle Chateauroux

  Afgelopen nacht (4/5 juli) is er een NPO controle gehouden op het oneigenlijk gebruik van substanties bij de duiven welke zijn ingekorfd op de Nationale vlucht Chateauroux. Teleurstellend moeten we constateren dat de administratie voor een correcte controle bij lange na niet op orde was. Het afdelingsbestuur zal op korte termijn de huidige richtlijnen en een nieuw op te stellen protocol z.s.m. op de site plaatsen om een controle bij een volgende keer beter te laten verlopen. O.a. waren niet alle manden voorzien van een mandenlijst en tevens klopte het opgegeven aantal duiven niet. Verder waren er verschillende duivenmanden niet goed afgesloten, geen verzegeling. Al met al vraagt dit punt de nodige aandacht en hopelijk kunnen we op korte termijn hier de nodige verbeteringen in aanbrengen.

 • Geen lossing in Albi

  Vandaag ontvingen we van het NPO bureau onderstaand bericht:

  "Zojuist zijn wij op de hoogte gesteld van het feit dat a.s.  vrijdag 5 juli, de 7e etappe van de Tour de France, Albi als finish plaats heeft.  Dit  zal tot gevolg hebben dat er a.s.vrijdag geen duiven gelost kunnen worden in Albi. Bestuur NPO heeft daarom besloten de duiven te lossen in  Cahors/Caussade."

 • Chateauroux ophalen

  De onderstaande ophaalroutes worden donderdag gereden  met daarbij de verenigingen die zich afgemeld dan wel niet opgegeven hebben. De tijden kunnen door het uitvallen van ophaalplaatsen wat vroeger zijn dan normaal :

  Route 1    minus 0213 en 0215

  Route 2    minus 0222,0265 en 0244

  Route 3    minus 0220,0237,0128 en 0258  

  Route 4    minus 0216,0218,0206,0204,0261 en 0256

  Route 5    minus 0416 

 • Albi inkorven 2 juli 2013

  Dinsdag 2 juli is het inkorven voor Albi. Vluchtcode: A27. Vrachtprijs 180 eurocent. Aantal duiven per mand: 25. Ophaalroute gelijk aan....

 • Trainingsvluchten ook voor oude duiven

  Op de aankomende trainingsvluchten mogen ook oude duiven ingekorfd worden. Wel de oude doffers in aparte manden. Duivinnen en jonge duiven kunnen bijelkaar.

  Lossing Steenwijk 29-6-2013, gefilmd door Jannes Mulder

   

 • Deelname Chateauroux

  Verzoek van de vervoerscommissie: Vanavond of uiterlijk morgenavond op de achterzijde van de vervoerskaart aangeven of uw vereniging volgende week WEL/NIET voor Chateauroux inkorft. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 • Nationale vluchten E27 en J35

  De concoursen van Chatauroux en Morlincourt zijn afdelingsvluchten maar tevens nationale vluchten. Alle verenigingen die....

 • Bijzondere veiling voor Róan

  Het gezin van duivenmelker Romke van der Wal (Combinatie van der Wal & Winkel, Drachten) is getroffen door een ernstige ziekte bij hun zoon Róan. In samenwerking met duivenforum "Het Praathuis" wordt via Toppigeons een veiling georganiseerd. De opbrengst komt volledig ten goede van Róan.

  Leest u het verhaal van moeder Corinda.

              

 • Aanvliegers

  In de ophaalauto staat een mand voor aanvliegers.De mand met aanvliegers wordt op de losplaats na onze eigen duiven gelost. Het idee is dat zo meer duiven het thuishok bereiken dan via een centraalhok.

 • Inkorven bij NIC en/of basisvereniging

  Er blijkt onduidelijkheid te zijn over de regels bij het inkorven bij een NIC. Iedereen die lid is van een basisvereniging die geen NIC status heeft mag inkorven voor een meerdaagse en/of nationale vlucht bij een NIC naar eigen keuze. Is men lid van een basisvereniging met een NIC-status dan is men verplicht in de eigen vereniging in te manden.

 • Ophaalroute St.Vincent

  11 juni is het inkorven voor St.Vincent 2013. Zoals reeds bekend mogen er geen jaarlingen ingekorfd worden. Er gaan 25 duiven in iedere mand. 

 • Inversie

  Inversie in de meteorologie geeft aan dat de temperatuur in een laag van de aardatmosfeer een omgekeerd verloop heeft ten opzichte van de normale situatie. Een warmere luchtlaag ligt als een deken over een koudere luchtlaag.

  Hoe hoger men in de troposfeer (onderste 11 km van de atmosfeer) komt, hoe kouder het wordt. Bij inversie wordt het over een gedeelte van de hoogte steeds warmer. Doordat koude lucht een hogere dichtheid heeft, heeft koude lucht de neiging om te dalen terwijl warme lucht de neiging heeft te stijgen. Als koude lucht aan de grond wordt opgewarmd, stijgt deze op en koelt op grotere hoogte weer af. In sommige situaties krijgt de koude zware lucht de kans niet om op te warmen en blijft op lagere hoogte hangen.

  Een inversie treedt in Nederland vaak 's zomers op, bij windstil en onbewolkt weer gedurende de nacht. In dit geval komt het doordat de bodem dan sterk afkoelt en de lucht hierboven warm is na een warme dag. In Azië koelt het land 's winters sterk af, waardoor ook vaak een inversielaag kan ontstaan. In Siberië kan het op bergtoppen van 1500-2000 meter soms tot 20 graden warmer zijn dan in de dalen als daar een inversielaag blijft hangen.

  Een inversielaag kan zichtbaar worden bij een rookpluim uit een schoorsteen. Doordat de warme lucht uit de rookpluim een relatief warmere luchtlaag tegenkomt, stijgt de rookpluim niet verder en verspreidt de rook zich horizontaal. Men ziet dan een verticale rookkolom, die zich plotseling op een bepaalde hoogte horizontaal uitbreidt, alsof de pluim bij een glazen plafond is aangeland. Smog treedt daardoor met name op ten tijde van een inversie.

  Een eigenschap van een inversielaag is dat geluid daar tegen gereflecteerd wordt. Bij een inversie is geluid daardoor op aanzienlijk grotere afstand hoorbaar dan zonder inversie. In de duivensport kan inversie aanleiding zijn voor oriëntatieproblemen bij duiven. Luchtvervuiling blijft door inversie in de winter boven de grotere Siberische en Noord-Chinese steden hangen, wat grote smogproblemen geeft.

   

 • Windkracht uitleg

  Krachtbenaming van KNMIbenaming in zeevaartsnelheid in km/h *snelheid in m/s *snelheid in knopenuitwerking boven land en bij mensuitwerking boven zee
  0 stil windstil 0-1 0-0,2 0-1 rook stijgt recht of bijna recht omhoog spiegelglad
  1 zeer zwak flauw en stil 1-5 0,3-1,5 1-3 windrichting goed af te leiden uit rookpluimen kleine golfjes, geschubd oppervlak
  2 zwak flauwe koelte 6-11 1,6-3,3 4-6 wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt kleine, korte golven
  3 vrij matig lichte koelte 12-19 3,4-5,4 7-10 opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer kleine golven, breken, schuimkopjes
  4 matig matige koelte 20-28 5,5-7,9 11-16 papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer golven iets langer, veel schuimkoppen
  5 vrij krachtig frisse bries 29-38 8,0-10,7 17-21 bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim)
  6 krachtig stijve bries 39-49 10,8-13,8 22-27 problemen met paraplu's, hoeden waaien af grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim
  7 hard harde wind 50-61 13,9-17,1 28-33 het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen golven worden hoger, beginnende schuimstrepen
  8 stormachtig   62-74 17,2-20,7 34-40 twijgen breken van bomen, voortbewegen zeer moeilijk matig hoge golven, schuimstrepen
  9 storm   75-88 20,8-24,4 41-47 schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen moeten moeite doen om te blijven staan, takken breken af, alleen zwaluwen en eenden vliegen nog hoge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuimvlagen
  10 zware storm   89-102 24,5-28,4 48-55 aanzienlijke schade aan gebouwen, volwassenen hebben veel moeite om te blijven staan, redelijk veel bomen raken ontworteld, vogels blijven aan de grond zeer hoge golven, zee wordt wit van het schuim, overslaande rollers, verminderd zicht
  11 zeer zware storm/ orkaanachtig   103-117 28,5-32,6 56-63 flinke schade aan bossen, niet extreem extreem hoge golven, zee geheel bedekt met schuim, sterk verminderd zicht
  12
  ...
 • Bijeenkomst commissieleden

  Afgelopen week hebben bestuur en commissie leden voor de eerste keer in deze samenstelling een bijeenkomst gehouden. In het clubgebouw van Vice Versa te Drachten werd een ieder welkom geheten door voorzitter Albert de Jong.

 • Uitslagen bijgewerkt

  Het heeft even geduurd, maar inmiddels zijn alle aanwezige uitslagen t/m week 22 bijgewerkt. Hier en daar ontbreekt er een uitslag met name bij de jeugd. Zodra deze uitslagen beschikbaar komen worden deze gepubliceerd. Wij danken u voor uw geduld.

 • NPO-Bestuursmaatregel: Doorconstateren

  In verband met de concoursveiligheid is bestuur NPO genoodzaakt de volgende algemene bestuursmaatregel te nemen: 

 • Wijziging Losplaats V23

  In verband met het feit dat we niet meer in St Tuiden mogen lossen wordt er aanstaande zaterdag gevlogen vanaf Tongeren. Dit geldt ook voor de andere vluchten in het programma waar St Truiden vermeld staat.

 • Ereleden

   

  Ereleden Afdeling Friesland '96  
    D. Buwalda --- Franeker Website
     J. van Dijk --- Heerenveen  
     A.J. de Jong --- Steggerda  
     C.H. van der Ploeg --- Leeuwarden  
     J.Th. de Vries --- Harlingen Website     
    Cor Tolsma  
 • Commissies

  Vervoerscommissie

  Theo Boelens, Albert Jan de Jong en Johannes Keuning.

  Lossingscommissie

  Jouke Rottiné en Jelle Kooistra.

  Reglementencommissie

  Cees de Jong

  Samenspelcommissie

  Frederik Heeres, Wieger Hoekstra en Hatty Roest . Email: samenspel@friesland96.nl

  Commissie Rekenaar

  Klaas Talen, John Hilbers en Hylke van Dijk.

  PR-commissie

  Geert de Jong, Sjaak v/d Wal en Gerard Pama.

  Jeugdcommissie

  Piet  Oldenburger, Cor Tolsma  en Remco Bos.

  Klokkencommissie

  Piet Oldenburger, Haye Bouma  en Henny Visscher.

  Commissie Manifestatie

  Piet Oldenburger en Hatty Roest

  Commissie Webbeheer

  Karim Pastoor en Hylke van Dijk

  Commissie NPO-Vluchten

  Bestuur Afdeling Friesland’96 o.l.v. Jelle Kooistra.

  Hoofdhokcontroleurs

  Bestuur Afdeling Friesland’96

  Controlecommissie

  Jelle Kooistra, Piet Oldenburger en Haye Bouma.

 • Kampioenschappen Afdeling 2014

  Puntenberekening en kampioenschappen afdeling Friesland’96 vliegseizoen 2014

   

  Puntenberekening

  De punten voor de afdelingskampioenschappen worden berekend op basis van de in de 6 samenspelen behaalde resultaten. Voor de samenspelen geldt een puntensysteem dat is gebaseerd op een variabel aftrekgetal per samenspel. Het aftrekgetal wordt berekend door 500 te delen door het aantal prijsduiven in het samenspel. De eerste duif krijgt 1000 punten, minus de helft van het aftrekgetal. De laatste prijsduif krijgt 500 plus de helft van het aftrekgetal. Voor alle vluchten geldt een prijsverhouding van 1 op 3.

   

  Onaangewezen kampioenschappen

  Voor de onaangewezen kampioenschappen telt het gemiddelde van één geconstateerde duif per 10 of een gedeelte van 10 ingekorfde duiven (het verfijnde systeem).

  Aangewezen kampioenschappen

  Voor de aangewezen kampioenschappen telt de snelste van de twee eerst getekende duiven.

   

  Hokkampioenschappen 2014

  Vitesse: V16,V17,V18,V21,V23 en V25 met 1 aftrekvlucht

  Midfond: M19,M20,M22,M24,M26 en M28  met 1 aftrekvlucht

  Fond: E21,E23,E25,E27 en E29 met 1 aftrekvlucht

  Jonge duiven: J31,J32,J33,J34,J35,J36 en J37 met 1 aftrekvlucht

  Natoer: N35,N36,N37 en N38 met 1 aftrekvlucht

  Meerdaagse Fond A22,A24,A25,A27,A30 met 1 afttrekvlucht 

  (voor de Meerdaagse Fond worden de punten gehaald uit de totale Afdelingsuitslag)

  Aftrekvlucht

  Dit is de vlucht waarop geen of het slechtste resultaat van het betreffende kampioenschap is behaald. Daarbij kan dit voor het aangewezen als onaangewezen een andere vlucht zijn. Voor de duifkampioenen gelden alle vluchten.

   

  Generaalkampioenschappen 2014

  Generaal Kort

  Vluchten: V16,V17,V18,M19,M20,V21,M22,V23,M24,V25,M26,M28,J31,J32,J33 en J34.

  Generaal Lang

  Vluchten: M19,M20,E21,M22,E23,M24,E25,M26,M28,J34,J35,J36,J37

   

  Prijzen per Toer (6x):

  (Vitesse,Midfond, Fond, Meerdaagse Fond, Jonge duiven en Natoer):

  5 onaangewezen         

  5 aangewezen

  1 duifkampioen

  Prijzen Generalen (2x):

  (Generaal Kort, Generaal Lang)

  10 onaangewezen

  10 aangewezen

  5 duifkampioenen

   

  Zondagsvluchten

  Voor alle kampioenschappen geldt de regeling zondagsvluchten zoals is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 8 maart 2014.

  Zondagsregeling
  Vanaf 2014 tellen ook de zondagsvluchten voor de kampioenschappen. Indien men niet op zondag wenst te concoursen kan men gebruik maken van de zondagsregeling. Wilt u hier gebruik van maken dan dient u zich hiervoor voor het vliegseizoen aan te melden via het
  formulier verenigingsinformatie. Vlak voor het seizoen zal een lijst van deze leden op de website worden gepubliceerd en heeft u nog enkele dagen om u alsnog op te geven.

   
  Wanneer is een vlucht een zaterdagsvlucht en wanneer een zondagsvlucht?

  • Een vlucht op zaterdag
  ...
 • Kampioenschappen Afdeling 2013

  Puntenberekening en kampioenschappen afdeling Friesland’96 vliegseizoen 2013.

   

  Puntenberekening

  De punten voor de afdelingskampioenschappen worden berekend op basis van de in de 10 samenspelen behaalde resultaten. Voor de samenspelen geldt een puntensysteem dat is gebaseerd op een variabel aftrekgetal per samenspel. Het aftrekgetal wordt berekend door 500 te delen door het aantal prijsduiven in het samenspel. De eerste duif krijgt 1000 punten, minus de helft van het aftrekgetal. De laatste prijsduif krijgt 500 plus de helft van het aftrekgetal. Voor alle vluchten geldt een prijsverhouding van 1 op 3.

   

  Onaangewezen kampioenschappen

  Voor de onaangewezen kampioenschappen telt het gemiddelde van één geconstateerde duif per 10 of een gedeelte van 10 ingekorfde duiven (het verfijnde systeem).

  Aangewezen kampioenschappen

  Voor de aangewezen kampioenschappen telt de snelste van de twee eerst getekende duiven.

   

  Hokkampioenschappen 2013

  Vitesse: V16,V17,V18,V21,V23 en V25 met 1 aftrekvlucht

  Midfond: M19,M20,M22,M24,M26 en M28  met 1 aftrekvlucht

  Fond: E21,E23,E25,E27 en E29 met 1 aftrekvlucht

  Jonge duiven: J30,J31,J32,J33,J34 en J35 met 1 aftrekvlucht

  Oud combi: O30,O31 en O32 geen aftrekvlucht

  Natoer: N34,N35,N36 en N37 met 1 aftrekvlucht

   

  Oud combi

  Er worden dit jaar 3 extra oude duiven vluchten gehouden tijdens 3 jonge duivenvluchten. Dit is mede bedacht in een poging om de verliezen met de jonge duiven te beperken. Om enige deelname te kunnen verwachten zal er over deze drie vluchten een extra kampioenschap vervlogen worden. Bovendien tellen deze vluchten mee voor het Generaal Zomer. Op deze vluchten worden de oude en jonge duiven tegelijk gelost. Jongen inkorven op J30,J31 en J32. De Oude duiven inkorven met vluchtcodes O30,O31 en O32.

   

  Generaalkampioenschappen 2013

  Generaal Allround oud

  Vluchten: V16,V17,V18,M19,M20,E21,M22,E23,M24,E25,M26 en M28 met 1 aftrekvlucht

  Generaal Snelheid

  Vluchten: V16,V17,V18,M19,M20,V21,M22,V23,M24,V25,M26 en M28 met 1 aftrekvlucht

  Generaal Zomer

  Vluchten: J30,O30,J31,O31,J32,O32,J33,J34,N34,J35,N35,N36,N37 met 1 aftrekvlucht

   

  Aftrekvlucht

  Dit is de vlucht waarop geen of het slechtste resultaat van het betreffende kampioenschap is behaald. Daarbij kan dit voor het aangewezen als onaangewezen een andere vlucht zijn. Een zondagsvlucht is een aftrekvlucht. Voor de duifkampioenen gelden alle vluchten behalve een eventuele zondagsvlucht.

   

  Prijzen per Toer (6x):

  (Vitesse,Midfond, Fond, Jonge duiven, Oud combi en Natoer):

  5 onaangewezen         

  5 aangewezen

  1 duifkampioen

  Prijzen Generalen (3x):

  (Generaal Allround oud, Generaal Snelheid en Generaal Zomer)

  10 onaangewezen

  10 aangewezen

  5 duifkampioenen

 • Formulieren en Info

  Formulier Bestand  Download 
  1 Hoklijst (invulbaar) MSword
  2 Paramixo entlijst MSword
  3 Klachtenformulier MSword
  4 Verzamelstaat 2014 MSexcel
  5 Infoboekje 2013 PDF
  6 Vrachtduiven in Winver PDF

   

   

   

   

 • Uitslagen 2011

  Vitesse 2011

   Aan deze uitslagen matrix wordt momenteel gewerkt. Eind van de week 21 hopen we de matrix 2011 af te hebben. Daarna volgt 2012 en 2013. Onze excuses voor het mogelijke ongemak. Heeft u nog uitslagen van de jaren voor 2011 dan houden wij ons zeer aanbevolen. Verder valt u waarschijnlijk op dat er lege cellen zijn in de matrix. Ook voor deze uitslagen houden wij ons aanbevolen. U kunt deze bestanden (pdf, word of txt) mailen of binnenkort hier uploaden.

   

  Vitesse 2011
  ...
 • Uitslagen 2013 Pigeon Village

  Vitesse 2013

  Vitesse 2013 V16 Gennep
  V17 Hapert  
  V18 St.Truiden V21 Hapert V23 Tongeren
  V25 Tongeren
  Afdeling 11  
 • Perikelen website

  Zoals bekend waren er de afgelopen dagen grote problemen met de website.

  De oorzaak was en is nog steeds niet geheel duidelijk.

  Vanwege het Hemelvaartweekend was de provider niet bereikbaar. De service die de provider uiteindelijk leverde was erg beperkt. De site wilde maar niet in de lucht blijven. Uiteindelijk bleek het op zondag geheel onmogelijk om in te loggen op de site waardoor het voor ons niet meer mogelijk was om de site weer in de lucht te krijgen. De provider kon (of wilde) ook niet aangeven waar het probleem zat. Omdat de provider de door ons opgebouwde database van de site niet meer kan aanleveren, moeten we de site weer opnieuw opbouwen. Hier zijn Hylke van Dijk en Gerard van der Heide al enige dagen mee bezig. Een en ander vergt dus veel inspanning en de nodige tijd. Door de veranderingen zal ook de layout wijzigen. U begrijpt dat het vertrouwen in onze huidige provider dermate is beschaamd dat we overgaan naar een andere provider.

  Een klein lichtpuntje: we hopen dat bij de nieuwe site en provider de traagheid van de site ook is verholpen.

  Excuus voor de ongemakken!

  Het bestuur

 • Vervoersprogramma 2013

  Vervoersprogramma 2013 -- versie 15 mei 2013

  Nr Inkorfdatum Vluchtcode Lossingsstation Losdatum

  Telt voor

  Afst. Urk Afst. Ameland Bijzonderheden Vrachtkosten
            Tour|Generaal        
  1 vr. 12-4 T15 Heino/Deventer 13-4   82 120 X-GL-T 40
    ma. 15-4 T16 Duiven (Noord) 16-4     166 X-GL-T 40
    di. 16-4 T16 Wijchen (Zuid) 17-4   94   X-GL-T 40
  2 vr. 19-4
  ...
 • Verenigingen Friesland '96

  Verenigingen Afdeling Friesland’96

  Website

  #

  Naam Vereniging

  Plaats

  #-leden (per 1-2-2016)

   

  0120

  Naar Huis

  Opende

  21

   

  0128

  Snelle Vlucht

  De Wilp

  10

   website

  0203

  De Koerier

  Buitenpost

  18

   

  0204

  De Postjager

  Harkema

  17

   

  0205

  De Adelaar

  Harkema

  26

   

  0206

  ...