Kalender

Filter
 • De Generaalkampioenen van de Noordelijke Unie 2015

  80b1dc95 eeaf 41d1 97f2 aa23825f382e

 • Afdelings + NPO contributie 2016

  Aan alle verenigingspenningmeesters,

  Ik ben voornemens om in week 7 de contributie 2016 groot 22,60 per lid te gaan innen.
  Zorgt u voor voldoende saldo.

  De Penningmeester
  Joh. Keuning. 

 • ALV 6 februari 2016

   Afdelingsvergadering afdeling Friesland'96

   Zaterdag 6 februari 2015, 13.30 uur MFC de Wier, De Telle 21, Ureterp

  AGENDA


  1. Opening

   

  2. Appel der kiesmannen

   

  3. Ingekomen stukken en mededelingen

   

  4. Notulen vorige vergadering

  Notulen

  5. Voorstellen Samenspelindeling

  Eindrapportage Samenspelcommissie

  Verenigingsvoorstellen

  Bijlagen bij verenigingsvoorstel Naar Huis, Opende:

  Bijlage 1

  Bijlage 2

  Over de verenigingsvoorstellen wordt gestemd en daarmee is de rapportage met evt. wijzigingen aangenomen.

  6. Voorstellen vliegprogramma en kampioenschappen

  Concept vliegprogramma

  Concept kampioenschapsprogramma

  Begeleidend schrijven vliegprogramma-kampioenschappen

  Afstanden

  Verenigingsvoorstellen

  Bestuursvoorstellen na overleg met afdeling 10

  Eerst wordt er over de verenigingsvoorstellen gestemd, daarna wordt over het bestuursvoorstel na overleg met afdeling 10 gestemd. Daarmee is het vliegprogramma (onder voorbehoud van onoverkomelijke wijzigingen) en kampioenschappen, met evt. wijzigingen, aangenomen.

  7. Overige bestuursvoorstellen

  Bestuursvoorstel Marathonkampioenschap

  Verenigingsvoorstel Blauwband Balk

  Over het verenigingsvoorstel wordt gestemd en daarmee is het Marathonkampioenschap met evt. wijzigingen aangenomen.

  8. Overige verenigingsvoorstellen

  Verenigingsvoorstel Ameland

  9. Rondvraag

  10. Sluiting

   

 • Voorgedragen kandidaten NPO bestuur

  De ondertal situatie in het NPO bestuur (3 man) en het aangekondigde aftreden van de voorzitter, is voor de kiesmannen van de afdelingen 1, 5, 7, 8, 9, 10 en 11 aanleiding geweest om actief te zoeken naar geschikte bestuurskandidaten die een belangrijke bijdrage willen leveren aan een toekomst bestendige moderne duivensportorganisatie.

  Zij zijn daarin geslaagd en hebben de volgende heren bereid gevonden om zich kandidaat te stellen:

   

  de heer M. van der Kruk uit Tiel voor de functie van voorzitter

   

  de heer J. van Dijk uit Soest voor de functie van secretaris

   

  de heer E.F.H. Diepeveen uit Keldonk

   

  de heer H. Meijners uit Feanwalden

   

  De heren zijn door de kiesmannen van bovengenoemde afdelingen

  voorgedragen.

   

  De kiesmannen afdeling Friesland'96

   

 • Gezocht: Website beheerder (2)

  Een aantal maanden geleden heeft onderstaande "advertentie" op onze website gestaan.

  Afgelopen maandag is het startschot gegeven.

  Ik kan niet anders zeggen, dat je het gevoel krijgt, dat je hier deel vanuit wil maken.

  Daarom nog een extra oproep. We kunnen nog 1 of 2 personen gebruiken.

  Wij zijn qua leeftijd de jongste afdeling van Nederland. Dit willen we ook uitstralen. Ons belangrijkste communicatiemiddel daarvoor is de digitale media. Een afdeling zijn wij allen, dus moeten we het ook met z'n allen doen. Ga niet langs de kant staan, maar doe mee en meld u aan voor deze functie.

  Het zou natuurlijk leuk zijn als u vanaf de start inhaakt in dit project, want dan kunt u zeggen dit is mede door mij tot stand gekomen !!!!

  Meld u zich via voorzitter@friesland96.nl

  Simon Zeeman, voorzitter Friesland'96

   

   

  Tegenwoordig informeren wij onze leden steeds meer via de website.

  Dat is handig en gaat snel. Het bijhouden en vullen van de website vergt de nodige tijd. In de praktijk blijkt dat wij als bestuur die tijd niet altijd in voldoende mate hebben.

  Daar komt bij dat we eigenlijk nog meer informatie op de site willen zetten. Om de site informatiever maar vooral ook veel leuker te maken. In overleg met de PR-commissie heeft dit ons doen besluiten om te zoeken naar een website-beheerder (m/v).

   

  Taak

  De belangrijkste taak van de website-beheerder is het up-to-date houden van de website van de afdeling Friesland’96. Dit houdt in het plaatsen en deels zelf maken van teksten over actuele duivenzaken, plaatsen van advertenties, bijhouden van de agenda. Dit in samenwerking met het bestuur en de commissies.

   

  Een ander aandachtspunt is het verbeteren van de toegankelijkheid van de site. Het inrichten van de site zodat zoveel mogelijk leden op een eenvoudige manier de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben.

   

  Een derde punt is het promoten van de duivensport. Door interessante en leuke onderwerpen te bedenken en te plaatsen willen we de site leuker en aantrekkelijker maken.

   

  Verder kan gedacht worden aan:

  • koppelingen onderhouden met andere websites en social-media

  • het inrichten en versturen van nieuwsbrieven vanuit de website

  • adviseren van bestuur en PR-commissie m.b.t. relevante zaken

  • het analyseren van statistieken/bezoekcijfers van de site en het doen van aanbevelingen hierover

   

  Wanneer u interesse heeft, kunt u zich melden bij het bestuur. Graag binnen twee weken.

   

  Het bestuur

 • Aanvullende stukken ALV 6 februari 2016

  Evaluatie Samenspel Commissie 

  Algemeen Verenigingsvoorstel

  Aangevuld Bestuursvoorstel Marathonkampioenschap (gekoppeld aan document)

  Verenigingsvoorstellen mbt het stuk van de Samenspel Commissie mogen
  ingediend worden tot vrijdag 29 januari 2016. De termijn voor het indienen
  van andere verenigingsvoorstellen is verlopen.

 • Mail adressen bestuursleden

  Voor het mail adres van de secretaris van de afdeling graag het volgende mail adres gebruiken:

  secretaris@friesland96.nl

  Wilt u tot nader orde dit mail adres ook gebruiken als u vragen heeft voor bestuurslid Hylke van Dijk.

  De andere bestuursleden kunnen gewoon benaderd worden via de mail adressen onder de knop "Organisatie/Bestuur".

  Het Bestuur

 • Extra stukken voor ALV 6 februari 201

  De volgende stukken worden toegevoegd aan de agenda van de ALV van 6 februari a.s.

  Verenigingsvoorstel Vliegprogramma 

  Bestuursvoorstel Marathonkampioenschap 

  U kunt nog verenigingsvoorstellen indienen t.m. 17 januari a.s.

  Het document over de evaluatie van de samenspelcommissie volgt zo snel als mogelijk.

  Het Bestuur

 • Vliegprogramma Marathonvluchten

  Het vliegprogramma voor de Marathonvluchten is te vinden op de website van
  de NU, onder de volgende link:

  http://www.noordelijke-unie.nl/nieuws/88841/het-vliegprogramma-2016-is-bekend

  Hier vindt u ook ander nieuws over de NU.

  Sector 4 organiseert in het weekeinde van 3 juni voorafgaande aan St.Vincent de Marathonvlucht vanuit Limoges.

 • Agenda ALV 6 februari 2016

  Afdelingsvergadering afdeling Friesland ‘96
  • Zaterdag 6 februari 2016, 13.30 uur
  • M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp

  Voorlopige AGENDA

  • 1. Opening
  • 2. Appél der kiesmannen
  • 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  • 4. Notulen vorige vergadering (zie bijlage)
  • 5. Voorstellen samenspelindeling
  • 6. Voorstellen vliegprogramma en kampioenschappen
   Concept vliegprogramma (zie bijlage) Afstanden (zie bijlage)
   Concept kampioenschapsprogramma (zie bijlage)
   Begeleidend schrijven vliegprogramma-kampioenschappen (zie bijlage)
  • 7. Overige bestuursvoorstellen
  • 8. Overige verenigingsvoorstellen
  • 9. Rondvraag
  • 10. Sluiting

  Verenigingsvoorstellen indienen uiterlijk 17 januari 2016
  De agenda wordt uiterlijk 19 januari 2016 definitief gemaakt, in de tussentijd wordt deze aangevuld met zaken die gereed zijn gekomen. Zo is de samenspelcommissie op dit moment aan haar stuk bezig, dit zal uiterlijk 10 januari worden afgerond, waarna het in de bestuursvergadering wordt behandeld en zo snel als mogelijk zal worden geplaatst.

 • Nieuwjaarswens 2016

  Het afdelingsbestuur wenst u in alle opzichten een fantastisch 2016 !!

  Wij hopen dat uw dromen mogen uitkomen !!

 • Kerstmis in lente sfeer

  In deze periode maken we meestal de globale planning voor het seizoen 2016. Bij het vastleggen van de vergaderagenda krijg ik meestal te horen van akkoord, mits er geen Elfstedentocht is. Een mooie traditie die we bijna zouden vergeten met deze lente achtige temperaturen.

  Ik heb me zelfs afgevraagd of we dit kerstweekeinde de eerste vluchten van het seizoen 2016 niet moeten organiseren. De temperaturen zijn dusdanig dat we er in de maanden april en mei jaloers op zouden zijn.

  In ieder geval is dit voor de vroege kweekvogels ideaal en daardoor kan het seizoen 2016 voor ons duivenmelkers niet beter beginnen. Het seizoen 2015 is voor de meeste van onze leden uitgedraaid op het redelijk overhouden van de jonge duiven. Ik merk ieder geval bij de leden in onze afdeling daardoor optimisme voor het komende seizoen. Een groot compliment voor de lossingscommissie is hierbij wel eens op zijn plaats.

  Op het einde van het seizoen maken we de balans op en beginnen we weer met een nieuwe start. Onze afdeling mag zich verheugen met een zeer minimale afname van het ledenaantal. Laten we hopen dat we deze trend op de een of andere manier kunnen vasthouden, want in veel opzichte is het mooi als we een zeer geleidelijke afname in ledenaantal kunnen creëren zodat we deze hele mooie hobby op een kwalitatief goede manier kunnen overdragen aan mijn generatie en die daarna.

  Voor oudjaarsavond gaat het bestuur van Friesland’96 u verblijden met een conceptagenda voor de extra ALV op zaterdag 6 februari 2016. Het concept vliegprogramma zal daaraan gekoppeld zijn. Het evaluatierapport van de samenspelcommissie zal in de week van 11 januari openbaar gemaakt worden.

  Als u nog verenigingsvoorstellen wilt indienen voor deze extra ALV, dan kan dat tot 10 januari, zodat we deze tijdig van een preadvies kunnen voorzien.

  Ondanks dat wij als afdeling steeds aan het vernieuwen zijn, kunnen we met enige blijdschap melden dat de we met ons vervoer bij de huidige vervoerder blijven. De samenwerking me de Fa. Vlasman wordt voortgezet in 2016. In een sfeer die bij deze samenwerking past zijn we er voor beide partijen goed uitgekomen.

  De PR-cie en Jannes Mulder zijn heel ver onderweg met de plannen om onze containers te voorzien van promotiemateriaal voor de duivensport, met de aanvulling van sponsorafbeeldingen.

  Ik wens u hele goede kerstdagen en fijne jaarwisseling toe, in de hoop u in 2016 weer te ontmoeten.

  Met sportgroeten, Simon Zeeman (voorzitter Afdeling Friesland’96)

 • Manifestatie 2016

  Beste medeleden,

  De volgende manifestatie wordt gehouden op zaterdag 10 december 2016.
  De clubs worden vriendelijk, doch dringend verzocht die dag vrij te houden.

  Namens het bestuur, Hatty Roest.

 • Manifestatie forum

  A.S. zaterdag op de MANIFESTATIE rond 17.00 uur:
  FORUM met SIMON KUIPERS, MAARTEN HAKVOORT en AUKE BOSMA!
  Zij worden ondervraagd door GERT JAN BEUTE.

  De manifestatiecommissie.

 • MANIFESTATIE A.S. ZATERDAG

  Beste medeleden,

  Als geheugensteuntje de lijst met winnaars van de RMD-vlucht en de Attractievlucht.
  De prijsuitreiking van de RMD-vlucht is zaterdagmiddag rond 16.00 uur.
  De prijzen van de Attractievlucht worden ’s avonds uitgereikt.
  KUNT U ONVERHOOPT ZELF NIET KOMEN, VRAAG DAN EEN ANDER OM UW PRIJS MEE TE NEMEN!

  Namens de Manifestatiecommissie, Hatty Roest.

 • Bonnenverkoop loopt bijna af.

  Morgen, woensdag, om 22.00 uur, loopt de bonnenverkoping van de afdeling af.

  Kijk eens op: http://www.duiven.net/verkoopfr/  , er zijn nog koopjes!

   

  Namens de manifestatiecommissie,   Hatty Roest.

 • Kampioenen sector 4

  Sector 4 Kampioenen 2015

  Onaangewezen

  1. 0413-1446 J. Grootoonk Bant 4.849,3

  2. 0419-0035 D. van de Berg Tuk 4.671,5

  3. 0329-9248 C&G. Koopman Emmerveen 4.618,7

  4. 0226-0119 B. Homma Balk 4.601,4

  5. 0213-0918 Klaas Buwalda Sint Jacobiparochie 4.540,0

  6. 0259-0157 F. van der Brug Houtigehage 4.439,0

  7. 0413-0637 N. de Fouw Bant 4.403,6

  8. 0110-0197 Jan Broersma Roodeschool 4.385,5

  9. 0226-0658 J. Buwalda Nijemirdum 4.356,1

  10. 0262-0923 L. Bakker Hommerts 4.311,1

   

  Aangewezen

  1. 0413-1446 J. Grootoonk Bant 4.098,9

  2. 0329-9248 C&G. Koopman Emmerveen 3.404,6

  3. 0259-0157 F. van der Brug Houtigehage 3.064,2

  4. 0259-0165 S.J. Kuipers Oudega 3.015,0

  5. 0419-0035 D. van de Berg Tuk 2.999,5

  6. 0342-0495 Albert Lensen Ruinen 2.920,8

  7. 0213-0918 Klaas Buwalda Sint Jacobiparochie 2.813,1

  8. 0331-0876 Bert Meijer Klazienaveen 2.762,9

  9. 0262-0401 F. Troelstra Heeg 2.605,8

  10. 0226-0658 J. Buwalda Nijemirdum 2.540,0

   

  Duifkampioen

  1. 0262-0401 F. Troelstra Heeg 12-1051716 4 prijzen 3.134,5

  2. 0419-0035 D. van de Berg Tuk 12-1123601 4 prijzen 3.027,3

  3. 0267-0760 R. Leusink Engwierum 12-1022563 3 prijzen 2.972,2

  4. 0329-9248 C&G. Koopman Emmerveen 13-4727627 4 prijzen 2.933,8

  5. 0259-0343 A. Heidstra Rottevalle 09-1645321 3 prijzen 2.699,6

  De kampioenen worden aanstaande zaterdag 12 december om 16:30 uur gehuldigd op de Manifestatie in Ureterp. 

 • Kampioenenboekje 2015

  Klik hier voor alle kampioenschappen 2015.

  Dit overzicht bevat de afdelingskampioenen, jeugdkampioenen en kampioenen per samenspel.

 • Overzicht kampioenen 2015

  Alle leden genoemd in onderstaand kampioenenoverzicht worden zaterdag 12 december verwacht op de Feestavond in Ureterp om hun gewonnen prijs of prijzen in ontvangst te nemen. Mocht u op deze dag verhindert zijn of is er een onjuistheid in het overzicht, meldt dit dan bij Hatty Roest op email: h.roest@tip.nl

  kampioenenoverzicht 2015.pdf

  Namens het bestuur,

  Hatty Roest

 • Bonnenverkoop Manifestatie

  Zaterdag de 7e november hebben alle kampioenen van onze afdeling, 56 in getal,  een brief gekregen, met daarin het verzoek een bon te schenken t.b.v. onze manifestatie.

  Tot nu toe, het is zaterdag de 14e, hebben 14 liefhebbers daarop gereageerd.

  Met die schenkingen zijn we uiteraard blij maar het zijn er niet al te veel.

  Natuurlijk bent u vrij om wel of niet te schenken en wordt u als goed spelende liefhebber zeker vaker benaderd voor een schenking maar dit keer gaat het wel om uw eigen afdeling!

  U behoort daar tot de besten en dat geeft u ongetwijfeld veel plezier.

  Straks, op 12 december wordt u daarvoor gehuldigd en dat kunnen we gelukkig nog steeds op gepaste wijze doen.

  Om dat te blijven doen, hebben we een beroep op u gedaan!

  Dus, bent u alsnog bereid een bon te schenken, doe dat zo snel mogelijk, uiterlijk zondag de 22e moet de beschrijving van de bonnen bij Duivennet zijn!

  U mag mij ook bellen, 0513571719, geen probleem!

   

  Bij voorbaat dank, namens de manifestatiecommissie,   Hatty Roest.

   

   

 • Notulen ALV 24 oktober 2015 online

  klik hier voor de laatste notulen.

 • Noordelijke Kampioenendag

  Zaterdag 2 januari 2016 is het zover : De Noordelijke Kampioenen Dag.

  Een dag duivensport in Assen, de prachtige locatie van De Bonte Wever. Standhouders, kampioenen huldigingen, een duivenverkoop en uiteraard een tentoonstellingsgedeelte. Tentoonstelling is voor leden van Afdeling 10 en 11.

  Download hier Het inschrijfformulier ( uiterlijke inzendtermijn is 12 december )

  Doe allen mee en we maken er met z'n allen een prachtige Duivensport dag van.

  Voor meer info: Edwin Schuiling Oal Diek 5 Ekehaar 06-46101161

 • Het bestuur komt naar u toe (de laatste 2 avonden)

  Zoals gebruikelijk de laatste jaren, komt het afdelingsbestuur weer naar verschillende clubs binnen onze afdeling. Naast de vragen die wij aan u hebben, willen we ook graag op de hoogte worden gebracht van wat er bij u in de regio leeft. De avonden beginnen om 20.00 uur en wij streven er naar om uiterlijk 22.00 klaar te zijn.

  Alle leden zijn van harte uitgenodigd!

  De data, adressen en plaatsen:

  • 16 nov.                 De Postduif                             Steenwijk        Verlaat 2
  • 23 nov.                 IJsselmeervliegers                      Urk                Staartweg 20A
 • Ramon scoort tegen kanker

  We vragen uw speciale aandacht voor een grote bonnenverkoop voor het goede doel en wel voor de stichting "Ramon scoort tegen kanker" Omdat elke ouder bij zijn/haar zieke kind hoort te zijn. Kanker is een vreselijke ziekte die veel mensen op een keiharde manier raakt. De stichting “Ramon scoort tegen kanker” is opgericht om gezinnen die een kind hebben met kanker, en een lange, zware behandeling moeten ondergaan, financieel te ondersteunen. Ramon Pander nu 9 jaar oud uit Balk werd 3 jaar geleden ook getroffen door deze ziekte ( Lymfeklierkanker,non Hodgkin) Na een intensieve behandeling in het UMCG is hij “schoon”, zoals dat heet. Ramon en zijn ouders wilden, omdat ze hier zo blij mee en dankbaar voor zijn, iets doen. De stichting zamelt geld in om te kunnen bijdragen in het betalen van de kosten die een behandeling en het verblijf in het binnen- en/of buitenland met zich meebrengen.

 • Nog enkele plaatsen in de bus voor Houten

  Op zat 21 november 2015  gaan we weer met de bus naar de NPO jeugddag  in de Expohallen te Houten, willen de leden die mee willen zich opgeven bij Remco Bos  Tel. 0513-418992 E.mail h.halma1@kpnplanet.nl

  Er kunnen ook enkele sen. Leden mee, neem even contact op met Remco Bos

  De kosten voor seniorleden is 10 euro en voor de jeugdleden 5 euro.

  Hierbij de opstapplaatsen en tijden van de bus  op 21-11-2015  naar Houten:

  • 07.00 uur  vertrek Drachten  hotel v/d Valk.
  • 07.30 uur  vertrek Leeuwarden Casino heliconweg 56
  • 08.00 uur  vertrek Joure  Super de Boer
  • 08.45 uur  vertrek Emmeloord Hotel v\d Valk  

  De Jeugdcommissie

 • Tipes klokken inleveren voor de software update

  Er is voor de leden van de afdeling Friesland een extra mogelijkheid gecreëerd om de Tipes klokken in te leveren voor de software update.

  U kunt de klokken a.s. zaterdag 7 november tussen 14.00 en 15.00 uur inleveren bij PV Vice Versa Drachten ( Noorderdwarsvaart 84 E).

  Voor verdere informatie www.tipes.de/nl-bel/

   

 • Bak Allerlei (prijzen attractievlucht)

  Beste medeleden,

   Tot nu toe hebben de volgende clubs zich gemeld met de winnaar van de emmer
  'Allerhande'.

  Deze emmer was te winnen door de eigenaar van de laatste gezette duif per
  club op de Attraktievlucht Zutphen/Boxtel (1e Natourvlucht).

   207, 210, 213, 215, 215, 218, 219, 221, 225, 228, 229, 232, 237, 238, 259,
  262, 433.

   Staat uw club er niet bij, meld de winnaar alsnog bij mij:  h.roest@tip.nl

  Voor de duidelijkheid: de emmers worden uitgereikt op de manifestatie van 12
  december aanstaande in Ureterp.

  Maar. niet gemeld betekent GEEN emmer!

  Hatty Roest.

 • Eindstanden Generaal 2015 herzien

  Na het seizoen zijn er kampioenschappen van de afdeling gepubliceerd. Voor wat betreft de generaalkampioenschappen, is de berekening niet correct uitgevoerd.

  Wat is er gebeurd?

  Afgelopen winter hebben we met elkaar gediscussieerd hoe om te gaan met aftrekvluchten voor het generaal. Als uitkomst hebben we met elkaar afgewogen om per tour aftrekvluchten aan te wijzen voor het generaal in plaats van een aantal over het totaal.

  Na 7 februari is dit ook zo uitgewerkt in het kampioenschapsdocument, zoals deze ook is te vinden op de website.

  Na een aantal vluchten is in samenspraak met de rekenaar voor een wijze van publicatie gekozen.

  Tijdens het seizoen hadden we niet het idee dat de berekening niet klopte. En zijn we ook door niemand binnen onze afdeling er op geattendeerd dat er iets fout kon zijn.

  Maar wat blijkt nu het geval te zijn?

  Voor de generaal kampioenschappen zoals deze gepubliceerd zijn wordt elk onderdeel even zwaar gewaardeerd. Bijvoorbeeld:  Generaal Kort wordt berekend door de kampioenspunten behaald per tour (vitesse, midfond en jonge duiven) bij elkaar op te tellen. Hierdoor worden de jonge duiven overgewaardeerd, want er tellen slechts 4 jonge duivenvluchten mee, tegen 6 vitesse en 6 midfond. Voor Generaal Lang geldt ongeveer hetzelfde, waarbij de Jonge duiven nog meer worden overgewaardeerd.

  Na afloop van het seizoen zijn we er wel op geattendeerd dat de berekeningswijze niet klopt. Voor ons reden om de generaal kampioenschappen opnieuw te laten berekenen door onze rekenaar.

  Hieronder vindt u de herberekende eindstanden generaal, zowel voor de afdeling als de samenspelen.

  Generalen Afdeling Kort en Lang 2015

  Generalen Kort per samenspel 2015

  Generalen Lang per Samenspel 2015

  Indien u nog op- en/of aanmerkingen heeft op deze eindstanden dan graag uiterlijk 4 november reclameren op dit emailadres

   

   

 • HET BESTUUR KOMT NAAR U TOE!

  Zoals gebruikelijk de laatste jaren, komt het afdelingsbestuur weer naar verschillende clubs binnen onze afdeling. Naast de vragen die wij aan u hebben, willen we ook graag op de hoogte worden gebracht van wat er bij u in de regio leeft. De avonden beginnen om 20.00 uur en wij streven er naar om uiterlijk 22.00 klaar te zijn.

  Alle leden zijn van harte uitgenodigd!

  De data, adressen en plaatsen:

  • 26 okt.                  Blauwe Doffer                           Damwoude     Hereweg 11A
  • 2 nov.                   Franeker ’97                             Franeker         Oostelijke Industrieweg 4
  • 9 nov.                   Gevleugelde Vrienden                Jubbega          Leidijk 16B
  • 16 nov.                 De Postduif                              Steenwijk        Verlaat 2
  • 23 nov.                 IJsselmeervliegers                      Urk                Staartweg 20A
 • Incasso week 43

  De penningmeester is voornemens om in week 43 de inleggelden voor de Ronald McDonald vlucht en ook de inleggelden voor de Attractievlucht te incasseren. Tevens worden in deze week de kosten voor de hokcoördinaten geïncasseerd. Zorgt u voor voldoende saldo.

 • Gezocht: Website beheerder

  Tegenwoordig informeren wij onze leden steeds meer via de website.

  Dat is handig en gaat snel. Het bijhouden en vullen van de website vergt de nodige tijd. In de praktijk blijkt dat wij als bestuur die tijd niet altijd in voldoende mate hebben.

  Daar komt bij dat we eigenlijk nog meer informatie op de site willen zetten. Om de site informatiever maar vooral ook veel leuker te maken. In overleg met de PR-commissie heeft dit ons doen besluiten om te zoeken naar een website-beheerder (m/v).

   

  Taak

  De belangrijkste taak van de website-beheerder is het up-to-date houden van de website van de afdeling Friesland’96. Dit houdt in het plaatsen en deels zelf maken van teksten over actuele duivenzaken, plaatsen van advertenties, bijhouden van de agenda. Dit in samenwerking met het bestuur en de commissies.

   

  Een ander aandachtspunt is het verbeteren van de toegankelijkheid van de site. Het inrichten van de site zodat zoveel mogelijk leden op een eenvoudige manier de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben.

   

  Een derde punt is het promoten van de duivensport. Door interessante en leuke onderwerpen te bedenken en te plaatsen willen we de site leuker en aantrekkelijker maken.

   

  Verder kan gedacht worden aan:

  • koppelingen onderhouden met andere websites en social-media

  • het inrichten en versturen van nieuwsbrieven vanuit de website

  • adviseren van bestuur en PR-commissie m.b.t. relevante zaken

  • het analyseren van statistieken/bezoekcijfers van de site en het doen van aanbevelingen hierover

   

  Wanneer u interesse heeft, kunt u zich melden bij het bestuur. Graag binnen twee weken.

   

  Het bestuur

 • Belangrijke mededeling voor de Jeugdleden van Friesland'96

  Op 12  december 2015 om 13.30 is er weer de feestmiddag voor de jeugd en prijsuitreiking in het Multifunctioneel-centrum De Wier te Ureterp. Zouden jullie een paar duiven mee willen nemen die dan door een deskundige wordt beoordeelt en van commentaar wordt voorzien.

  Op zat 21 november 2015  gaan we weer met de bus naar de NPO jeugddag  in de Expohallen te Houten, willen de leden die mee willen zich opgeven bij Remco Bos  Tel. 0513-418992 E.mail h.halma1@kpnplanet.nl

  Er kunnen ook enkele sen. Leden mee als er plaats is even bellen met Remco Bos

  De kosten voor seniorleden is 10 euro en voor de jeugdleden 5 euro.

  Hierbij de opstapplaatsen en tijden van de bus  op 21-11-2015  naar Houten:

  • 07.00 uur  vertrek Drachten  hotel v/d Valk.
  • 07.30 uur  vertrek Leeuwarden Casino heliconweg 56
  • 08.00 uur  vertrek Joure  Super de Boer
  • 08.45 uur  vertrek Emmeloord Hotel v\d Valk  

  De Jeugdcommissie

 • ALV 24 oktober 2015

  Agenda downloaden
  Najaarsvergadering afdeling Friesland ‘96

  • Zaterdag 24 oktober 2015, 13.30 uur
  • M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp  
  1. Opening
  2. Voorwoord voorzitter  
  3. Appél der kiesmannen 
  4. Ingekomen stukken en mededelingen 
  5. Notulen alv 20 maart 2015
  6. Vervoer 
   • Het bestuur presenteert een plan van aanpak voor het vervoer  
  7. Bespreking afdelingsvoorstellen
  8. Bespreking verenigingsvoorstellen
  9. Bespreking stukken NPO vergadering 
   • De ALV-NPO is op 31 oktober. Zie voor de stukken de NPO-site
  10. Bestuurssamenstelling Aftredende bestuursleden (volgens rooster van aftreden):
   • Johannes Keuning (penningmeester): aftredend en herkiesbaar
   • Willem Molenaar (secretaris): aftredend en niet herkiesbaar
   • Aangemeld voor secretaris: Wim Konter (zie bijlage)  
  11. Rondvraag 
  12. Sluiting
 • Attractievlucht K35 29 augustus 2015

   

  Winnaars van een Giant Dames of Herenfiets:

  District 1 Noord-West : Hok van Andel-Terluin, Hylaard
  District 2 Noord-Oost : J.van Kammen, Zwaagwesteinde
  District 3 Zuid : Gebr.Stoker, Oudehorne

   
  Giant

  Lijst met alle prijswinnaars:

  Prijzenoverzicht Attractievlucht K35 29 augustus 2015.pdf

   

  De uitslagen per district:

  District 1 Noord-West-K35-ZUTPHEN-uitslag.pdf

  District 2 Noord-Oost-K35-ZUTPHEN-uitslag.pdf

  District 3 Zuid-K35-BOXTEL-uitslag.pdf

   

  van Tilburg Hobbyvoeders

  Tot slot
  Voor de laatste gezette duif in elk van de 57 clubuitslagen is er een emmer ALLERHANDE, geschonken door Ronny Van Tilburg-Gabriella Hoekstra HOBBYVOEDERS!. Verzoek aan de verenigingen om op te geven wie binnen uw vereniging deze prijs heeft gewonnen. Dit kan telefonisch (0513571719) maar liefst per mail (h.roest@tip.nl) naar Hatty Roest. 

  Reclameren op deze uitslagen kan tot zondag 4 oktober 2015 op dit emailadres.

  De prijzen worden uitgereikt op de feestavond van de afdeling op 12 december in Ureterp.

 • Incasso vluchtbescheiden

  Aan alle verenigingspenningmeesters,

  Ik ben voornemens om in week 41 de kosten van het karton, de gummiringen, labels en inkorfstaten te gaan incasseren. De kosten van het karton bedragen € 20,00, labels € 0,07, gummiringen per 1000 kosten € 70,00 en de inkorfstaten € 17,50. Zorgt u voor voldoende saldo.

  Joh. Keuning
  Penningmeester 

 • Manifestatie 2015 op 12 december 2015

  Beste medeleden,

  Voor alle duidelijkheid: de manifestatie is dit jaar op zaterdag 12 december. De verenigingen worden vriendelijk, doch dringend verzocht, dat weekend geen activiteiten te plannen! Bij voorbaat dank.

  Namens de manifestatiecommissie en het bestuur, Hatty Roest.

   

 • Terug brengen manden

  Dit weekeinde vervliegen we de laatste afdelingsvluchten van het seizoen 2015.

  De vervoerder plant het terug brengen van de manden in. Daarvoor is het van heel groot belang dat u op de verzendkaart van vanavond een telefoonnummer noteert welke ook bereikbaar is. U wordt dan op de hoogte gesteld wanneer uw manden retour komen.

  De vervoerscommissie

 • Wijziging losplaats Nationale JD-vlucht

  Het NPO heeft besloten om de losplaats voor de Nationale JD-vlucht te wijzigen in Reims. Dit op advies van het IWB vanwege de voorspelde wind uit Oostelijke richting.

  Reims is voor onze afdeling gemiddeld 5 a 10 km verder dan Morlincourt.

   

   

 • Spoorboekje week 37 laatste weekeinde seizoen 2015

  In het laatste weekeinde van het seizoen 2015 staan de volgende vluchten op het programma:

  Jonge duiven, Nationaal Morlincourt, aantal duiven in de mand 28, zie verder publicatie op deze site.

  Natoer, totale lossing vanaf Sittard (lossingsvergunning Heusden-Zolder is niet toegewezen, daarnaast Oost in de wind), aantal duiven in de mand 25.

  Wij willen langs deze weg iedereen bedanken, die op wat voor manier dan ook, het seizoen 2015 voor onze leden mogelijk hebben gemaakt. Zonder uw inzet is duivensport niet mogelijk.

  Voor diegene die er nog geen genoeg van hebben kunnen nog deelnemen aan de taartvluchten (www.taartvluchten.nl). Het is zeker de moeite waard om daar ook eens aan mee te doen.

  Wij wensen iedereen een goed stil seizoen.

  Het bestuur

 • Nationaal Morlincourt JD

  Iedere duif die wordt ingekorfd voor deze vlucht staat automatisch Nationaal. Een splitsing in afdelingsduiven en nationale duiven is niet mogelijk.

  Het afdelingsbestuur heeft besloten dat elke vereniging met minimaal 7 inkorvende leden als NIC mag dienen voor deze vlucht.

  Verenigingen die bij een andere vereniging gaan inkorven dienen daar ook de klokken na de vlucht weer uit te lezen. Als uw vereniging niet als inkorflokaal wordt gebruikt voor deze vlucht dient u dit tijdig te melden aan de vervoerder op telefoonnummer 058-2572871.  Uiterlijk woensdagavond voor 20.00 uur doorgeven!!

  Vrachtduiven zijn niet toegestaan op Nationale vluchten.

  Als NIC dient u zich uiteraard aan de bijbehorende regels te houden. Dit betekent ook het invullen van mandenlijsten. Klik hier voor de mandenlijst.

  Wij wensen u veel succes bij deze vlucht.

  Het bestuur

 • Finale Friesland Cup 2015

  Klik hier voor een videoreportage op locatie met de voorbeschouwing van de Grote Finale van de Friesland Cup 2015. Dat de beste mag winnen!

   

 • Wijzigingen losplaats natoer

  Zoals we allemaal kunnen waarnemen lijken de weersomstandigheden voor dit weekeinde dusdanig dat lossen niet vanzelfsprekend is.

  Om de kansen op een lossing op zaterdag te vergroten voor de natoer wordt op dringend verzoek van de LC de vluchten ingekort:

  Noord komt in Zutphen te staan.

  Zuid komt in Boxtel te staan.

  Daarnaast hopen we dat we Noord in twee groepen kunnen lossen, mocht dit niet lukken zal het 1 lossing worden.

  Om alle misverstanden voor te zijn, de jonge duiven staan in Vervins.

 • Transportbedrijf Vlasman stopt na 55 jaar

  Sinds deze zomer zijn we door transportbedrijf Vlasman op de hoogte gebracht dat zij willen stoppen met het transport van de postduiven na dit seizoen. In de brief waar dit wordt meegedeeld aan het afdelingsbestuur geeft de eigenaar van het transport bedrijf, dhr. J. Vlasman een aantal punten aan waaruit blijkt dat de ontwikkelingen in de duivensport en de filosofie van het transportbedrijf steeds verder uit elkaar groeien.

  De ontwikkelingen binnen onze afdeling waar Vlasman steeds meer moeite mee kreeg zijn het volgende:

  • Verdere afstanden, vooral midfond
  • Meer donderdagen, buiten de fond
  • Meer dubbelvluchten
  • 25 duiven in de mand
  • Wijziging van losplaatsen
  • Later ophalen en lossen
  • Slechter wordende communicatie

  Na 55 jaar neem je niet zomaar afscheid van elkaar, dus heb ik namens het bestuur een gesprek met het transportbedrijf gevoerd om te kijken of een oplossing in deze mogelijk was.

  De betrokkenheid van de firma bij het wel en wee van de duivensport en de organisatie binnen onze afdeling is zeer groot. De aangegeven punten moeten ook in dat licht bekeken worden. U moet zich er ook van bewust wezen dat de firma ook heel wat werkzaamheden voor haar rekening neemt die in andere afdelingen door de organisatie moet worden ingevuld.

  De oplossingsrichting die Vlasman voor staat is het splitsen van Noord en Zuid. 

  De oplossingsrichting die het afdelingsbestuur heeft voorgelegd is om te kijken welke onderdelen wel passen bij de firma en voor de andere onderdelen een andere oplossing te zoeken. Dit laatste ziet de firma echter niet als een passende oplossing.

  In de wetenschap dat we nog in gesprek waren over dit laatste werden we gisteren verrast door de brief die de firma langs de verenigingen liet gaan. Wij begrijpen echter wel dat de firma afscheid van u wil nemen, na een zo lange samenwerking.

  Het bestuur is mede namens de leden zeer dankbaar voor alle werk wat transportbedrijf Vlasman voor onze afdeling heeft betekent. Wij vinden het jammer dat er nu einde komt aan een tijdperk. Ik heb het genoegen gehad om van de eigenaar een hele uitleg over de geschiedenis van het transport van de duiven te krijgen. Als duivenliefhebber is dat een hele belevenis. Ik hoop dat iemand dat nog eens zou willen vastleggen, want het is zeer waardevol.

  Wij zullen zeker op een passende wijze afscheid van elkaar nemen en wie weet willen we als organisatie het beleid wel zo wijzigen dat het wel binnen de filosofie van het transportbedrijf valt. Uiteraard is dat aan u als leden. Het afdelingsbestuur gaat zich voorbereiden op de volgende fase en zullen u zo snel mogelijk informeren en met u als leden discusieren op de komende ALV over de dan al genomen stappen en de nog te nemen stappen.

  Namens het bestuur, Simon Zeeman voorzitter Friesland'96

 • Spoorboekje vluchten week 36

  A.s weekeinde staan de volgende vluchten op het programma

  Jonge duiven Vervins, donderdagavond inkorven, aantal duiven in de mand 28

  Natoervlucht voor Noord Gennep , vrijdagavond inkorven, aantal duiven in de mand 25

  Natoervlucht voor Zuid Hapert, wordt aangepast naar Weert, omdat er veel drukte op het terrein van Hapert wordt verwacht, aantal duiven in de mand 25

  De Vervoerscommissie

 • Lossing Boxtel 29-8-2015

  Klik hier voor de beelden van de lossing van Boxtel District Zuid om 9:15 uur vandaag.

 • Quievrain ipv Chimay

  In onze afdeling moeten wij ons heel gelukkig prijzen met het feit dat het jonge duivenseizoen zeer voortvarend verloopt met een beperkt aantal verliezen.

  Dit succes heeft een paar neven effecten, die ook weer oplosbaar zijn.

  De lossingsplaats Chimay vinden wij geschikt voor twee vrachtwagens, meer zou kunnen maar dan moeten we inboeten op kwaliteit. Wij hebben op dit moment nog te maken met 3 volle vrachtwagens. Voor ons reden om af te zien van een lossing op de losplaats Chimay. Zoekend naar een vervangende losplaats hebben we gekeken naar kwaliteit en een niet al te grote stap tussen de vluchten (niet veel groter dan we al ingepland hadden) naar onze mening is er dan maar 1 zeer goed alternatief beschikbaar en dat is Quievrain. 

  Wij hebben gewacht met dit besluit tot het moment dat wij zeker waren van het aantal duiven voor Quievrain, daar dit weekeinde ook de eerste natoervlucht is, was het niet voor de volle 100% duidelijk hoeveel duiven er zouden switchen van de jonge duivenvluchten naar de natoer.

  Wij rekenen er op dat u dit besluit als positief ervaart en dat u hierdoor de mogelijkheid krijgt om te schitteren op deze maar ook de komende vluchten.

  Vergeet vanavond voor de natoer niet dat u uw duiven zet voor de afdelingsattractievlucht. U moet de duiven hiervoor op nivo 10 spelen.

  Vanavond gaan er 25 duiven in de mand.

  Veel succes, maar ook veel plezier !!

  Het bestuur

   

 • Halve finales Friesland Cup2015

  De kwartfinales werd een flinke strijd waaruit toch weer 4 winnaars naar voren zijn gekomen. En dan nu de halve finale. Wie gaan er naar de finale? Dat is de vraag.

  Vanuit het uiterste Westen wordt er gestreden door Bolsward. Zij hebben de eer van hun regio zeer hoog gehouden in de FC. Ze moeten het nu opnemen tegen de Dowetille uit Kootstertille. Of te wel een strijd tussen Flapper/Scholten tegen Koehoorn/Dijkstra.

  Vanuit de Polder beleeft Dirk Huizinga een super seizoen, zo trekt hij ook zijn vereniging, De Zuiderzeevliegers Emmeloord, door in de FC. Nu zullen zij de strijd aan moeten gaan tegen 1 van de sterkste verenigingen in onze afdeling, De Zwaluw uit De Westereen. 

  Wij wensen jullie veel succes in de strijd en gunnen deze verenigingen allemaal een plek in de finale, er is echter maar plek voor twee.

  Klik hier voor het videoverslag van de loting voor de Halve Finales.

 • Belangrijke mededeling voor de Jeugd

  Jeugdleden let op:

   Voor het generale kampioenschap van de jeugd tellen:

  • Jonge duiven: 7 van de 8 vluchten
  • Natour: 3 van de 3 vluchten

   Jullie hebben dus te maken met dubbelvluchten!

   

  De Jeugdcommissie 

 • Start Natour

  Komende vrijdag 28 augustus kunt u oude -en jonge duiven inkorven voor de eerste natourvlucht tevens attractievlucht Zutphen/Boxtel. Voor alle natourvluchten dient u alle duiven in te korven en in te sturen naar de rekenaars onder de vluchtcode met een K, voor komend weekend is dat K35. 

  Pigeonvillage gaat dan voor de nationale kampioenschappen zelf een uitslag hieruit filteren met alleen de oude duiven. Voor onze afdeling telt alleen het concours met zowel oude als jonge duiven. Dus geen bestanden insturen met vluchtcode beginnend met een N!

  Aanstaande donderdag 27 augustus is het inkorven voor de zesde jonge duivenvlucht vanaf Chimay(J35). Er is daarnaast geen concours meer voor de oude duiven. De X-vluchten zijn afgelopen.

 • Attractievlucht 29 augustus 2015

  Zaterdag 29 augustus  een ATTRAKTIEVLUCHT op de 1e NATOURVLUCHT uit ZUTPHEN en BOXTEL. 

  DEZE VLUCHT WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

   Giant bicycles

  van Tilburg Friesland

  ONZE PARTNERS GIANT BICYCLES LELYSTAD EN VAN TILBURG FRIESLAND KOOTSTERTILLE HEBBEN DEZE ATTRACTIEVLUCHT VOOR ONS MOGELIJK GEMAAKT. EEN ATTRACTIE MET SUPER PRIJZEN.

 • Lossing Heino 22-8-2015

  Klik hier voor een videoverslag van de lossingen vandaag in Heino.

 • Foutje bedankt!

  Klik hier voor nog een aanvulling op de loting van de Friesland Cup voor de kwartfinale. 

 • Vrachtprijs Argenton

  De vrachtprijs voor de vlucht Argenton is op basis van nacalculatie bepaald op € 1,75 per duif. Deze vrachtkosten zullen begin volgende week worden geïncasseerd.

 • Kwartfinale FrieslandCup 2015

  De Friesland Cup is gevorderd tot de kwartfinales. Acht clubs hebben zich onderscheiden de afgelopen weken en gaan nu de strijdt aan voor de halve finale.

  Een van de toppers zal gaan tussen de finalist van verleden jaar De Koerier uit Buitenpost, met als topspelers Tjipke en Auke Bosma en De Zuiderzeevliegers Emmeloord, met als topspeler Dirk Huizinga uit Bant.

  Een andere opvallende clash zal plaats vinden tussen De Zwaluw uit De Westereen en Flevoland uit Urk. Beide verenigingen behoren tot de grootste verenigingen, qua aantal leden, van onze afdeling.

  Wat dacht u van dit affiche? De Dowetille Kloostertille tegen De Griffioen Oosterwolde of De Vliegende Post Minnertsga tegen De Flevopost Vollenhove.

  Een spannende strijd staat er dus aan te komen. Wij wensen deze verenigingen veel succes en veel spanning a.s. zaterdag.

  Klik hier voor videoverslag van de loting voor de kwartfinales van de Friesland Cup 2015 vanaf Tongeren. In deze videoverslag is te zien dat 0227 Harlingen is meegeloot, dat had 0401 Vollenhove moeten zijn. De juryvoorzitter heeft dat meteen na de loting recht gezet.

 • Aanpassingen komend weekend

  Soms zit het tegen, soms zit het mee.

  Dat laatste is van toepassing op het verloop van de jongeduivenvluchten tot nu toe. Alleen in het zuidelijk gedeelte van onze afdeling zijn er wat verliezen, in de rest van de afdeling  gaat het prima! Omdat we dit jaar gekozen hebben voor 25 duiven in de mand en er ook oude duiven mee mogen, stuiten we nu op een probleem. Het is een luxeprobleem weliswaar, maar toch een probleem: een teveel aan duiven en dus een capaciteitsprobleem m.b.t. het vervoer. In vergelijking met een aantal voorgaande jaren zijn er op dit moment een aantal duizenden meer duiven in concours.

  Aankomend weekend zijn er 2 vluchten gepland:

  • Jongeduivenvlucht uit Tongeren
  • Trainingsvlucht Natour uit Steenwijk, Heino en Deventer.

  Om nu toch alles te kunnen vervoeren, heeft het bestuur in samenspraak met de vervoerscommissie en vervoerder Vlasman het volgende besloten:

  • 31 duiven in de mand voor zowel Tongeren als de africhtingen.
  • Steenwijk als lossingstation voor training Natour vervalt
  • Vrijdag inkorven voor de jonge duiven vlucht Tongeren(J34) en oude duiven(X34)
  • Tevens vrijdag inkorven voor de africhting Heino voor Noord-West(Geel) en Noord-Oost(Zwart)
  • De africhting voor Zuid te verplaatsen naar maandag de 24e inkorven en dinsdag de 25e los in Deventer. Dat betreft dus de kleuren Groen en Blauw.
  • Zorg voor zo weinig mogelijk restmanden, dus maximaal 2.

  Opmerkingen:

  • We gaan er van uit dat de duiven na enkele weken de drinkbak wel weten te vinden.
  • Voor de africhting Zuid op maandag/dinsdag zouden er in principe wel  25 in de mand kunnen maar ook hier geldt 31`in de mand, omdat er maar 1 wagen beschikbaar is.
  • Aan de manden voor de africhting Heino Geel + Zwart moet aan het handvat van de mand een label gebonden worden met daarop duidelijk op de het woord AFRICHTING. U heeft vast wel een aantal restmandlabels over.
  • Zorg voor een DUIDELIJK en BEREIKBAAR telefoonnummer op de vervoerskaart. Er wordt gebeld, bij geen gehoor worden de manden toch op de gebruikelijke plaats gelost!

  Alleen op deze manier kunnen we alle duiven vervoeren.

  Wij als bestuur vinden e.e.a. ook vervelend maar het kan niet zo zijn dat we op het eind van de avond tot de conclusie komen dat niet alle duiven mee kunnen.

  We hopen op uw begrip en medewerking!

  ...
 • Lossing te Weert 15 augustus 2015

  Beelden van de lossing in Weert op 15 augustus 2015 om 8:10 uur van ruim twintig duizend duiven.

   

 • Loting 3e ronde Friesland cup

  Hier een verslag van de loting voor de 3e ronde van de Friesland Cup 2015.

   

  Resultaat van de loting:

  Friesland Cup 3e ronde 
  Code Wedstrijd  Wedstrijd  Uitslag
  2B1 0213 Vliegende Post Minnertsga  0215 Boalsert eo Bolsward  
  2B2 0238 Uresco'98 Leeuwarden 0413 Zuiderzeevliegers Emmeloord   
  2B3 0203 De Koerier Buitenpost 0261 De Pelikaan Houtigehage  
  2B4 0433 Flevoland Urk  0264 Fleanwille Burgum   
  2B5 0206 De Dowtille Kootstertille 0262 L Estafette Sneek  
  2B6 0236 Heerenveen eo 0218 De Zwaluw Zwaagwesteinde   
  2B7 0401 Flevopost Vollenhove  0227 de Postduif Harlingen  
  2B8 0252 De Griffioen Oosterwolde.  0217 Het Kompas Veenwouden   
 • Graag uw aandacht voor het volgende!

  Aanstaand weekend is de vlucht Weert tbv het Ronald McDonaldhuis!

  Al een aantal jaren zamelt onze afdeling via deze vlucht geld in voor dit goede doel. Helaas, kanker is een volksziekte en iedereen kent wel een of meerdere mensen in zijn directe omgeving die aan deze ziekte hebben geleden of lijden. Ook kinderen worden getroffen en moeten dan voor bijvoorbeeld chemotherapie enige tijd naar een ziekenhuis.

  De stichting Ronald McDonaldhuizen beheert huizen dicht bij die ziekenhuizen en zorgt er zo voor dat ouders tijdens de behandeling dicht in de buurt van hun kinderen kunnen verblijven.

  Door een aantal duiven te zetten voor deze vlucht steunt u indirect de strijd tegen kanker en maakt ook nog kans op mooie prijzen!  Zie voor meer info over hoe u mee kan doen en wat u kunt winnen, hieronder in een eerdere mededeling.

  En dan nog dit:

  Het afdelingsbestuur heeft twee sponsors weten aan te trekken. Deze twee bedrijven, GIANT, fietsenfabrikant uit Lelystad en VAN TILBURG hobbyvoeders uit Kootstertille ofwel de familie Hoekstra, hebben een aantal prijzen beschikbaar gesteld die we gaan vervliegen op de eerste Natourvlucht Zutphen/Boxtel op 29 augustus. Meer over deze attractievlucht volgende week!

  Namens het bestuur,   Hatty Roest.

   

 • Ronald McDonald attractievlucht

  Net als andere jaren is er ook dit jaar weer een attractievlucht t.b.v. het Ronald McDonaldhuis. Dit jaar wordt deze vlucht gehouden op 15 augustus vanaf Weert. Deelname is alleen toegestaan voor leden van afdeling Friesland ’96 en het concours wordt vervlogen op vluchtcode J33 er mogen dan ook geen oude duiven deelnemen. Voor deelname/poules aangeven niveau 10. Dus indien hier een aantal duiven staat ingevuld dan doet u mee. Per ongeluk deelnemen is ook deelnemen! Inleg € 0.25 per duif. Uitslag kostprijs. Voor deelnameformulieren klik hier

  Voor deze vlucht wordt Friesland verdeeld in 3 districten, te weten:

  • District 1: samenspelen A en B
  • District 2: samenspelen C en D
  • District 3: samenspelen E en F

  Hoofdprijzen per district:

  • Res A: Prijs t.w.v. € 100.-, inleg € 0.75 = poule 22 = res A.
  • Res B: Prijs t.w.v. € 75.-, inleg € 0.50 = poule 23 = res B.
  • Res C: Prijs t.w.v. € 50.-, inleg € 0.25 = poule 24 = res C.

  De snelste duif van het gezamenlijk concours wint een herinneringsprijs.

  • Per duif kan maar één hoofdprijs worden gewonnen.
  • Als prijs niet voltekend is, dan uitkering van het gezette bedrag.
  • Bij overtekening worden er zo mogelijk meer prijzen uitgekeerd, anders het resterende bedrag.
  • Geldpoules per district en zoals aangegeven op de poulebrief.
  • Minimum afstand is Grave, anders afgelasting concours.
  • Let u erop dat de poulegegevens vanaf het deelnameformulier correct worden ingebracht in Winver door de verenigingsfunctionaris.

  Batig saldo is voor het Ronald McDonaldhuis. Een Ronald McDonaldhuis biedt een tijdelijk thuis aan ouders van ernstig zieke kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen en waarvan de ouders op (te) grote afstand wonen. Tegen een geringe vergoeding kunnen ouders gebruik maken van de voorzieningen in een Ronald McDonaldhuis, om in de buurt van hun kind te kunnen zijn. Door deelname aan dit concours steunt de postduivensport het Ronald McDonald Kinderfonds! Doe dus massaal mee!

 • Ophaalroutes en terugbezorgen van manden

  Komend weekend rijden we weer de routes zoals in het begin van het seizoen. In verband met de dubbelvlucht in het weekend van 21/22 augustus worden de manden na de vlucht weer teruggebracht. Verzoek op de verzendkaart een telefoonnummer te vermelden zodat er gebeld kan worden hoe laat de wagen bij de vereniging is en de vereniging kan regelen dat er twee mensen aanwezig zijn om te assisteren bij het uitladen. Afgelopen zaterdag waren de verenigingen 207 en 225 niet bereikbaar op het vermelde nummer.

  Voor het weekend van Tongeren en de africhting volgen na het weekend nadere richtlijnen.
   
  De vervoerscommissie
 • Friesland Cup 2015 2e Ronde

  De eerste ronde leverde meteen al spannende wedstrijden op en hier en daar verrassende winnaars. Zeer opvallend is de uitschakeling van de titelverdedigers uit Noordwolde. Zij konden het niet bolwerken tegen het geweld van Oosterwolde. Een andere zeer spannend gevecht werd geleverd door Twijzelerheide en Drachten, de mannen van Vice Versa kwamen een neuslengte te kort en moesten de overwinning laten aan de Gevleugelde Vrienden.

  Na controle door jury is gebleken dat 1 uitslag uit de eerste ronde onjuist is. In het duel tussen 0208 Welvaart Ameland en 0238 Uresco'98 Leeuwarden is 0208 aangewezen als winnaar, dit moet 0238 zijn.

  De tweede ronde levert weer hele spannende wedstrijden op. In het Noordwesten hebben we een strijd tussen Harlingen en Bolsward op het programma staan. Wat dacht u van de finaliste van verleden jaar Buitenpost tegen Opende in het Noordoosten. Ook in de polder gaat het los tussen Urk en Emmeloord. Allemaal strijd voordat in de volgende ronde een vrije loting over de gehele afdeling zal plaats vinden.

  Iedere vereniging die nog in de strijd zitten, veel succes !!

  Friesland Cup 2e ronde groep NW
  Code Wedstrijd  Wedstrijd  Uitslag
  2B1 0213 Vliegende Post Minnertsga  0233 De Thusfleaners Koudum   
  2B2 0227 de Postduif Harlingen 0225 Franker 97  
  2B3 0228 Ons Genoegen Harlingen  0215 Boalsert eo Bolsward  
  2B4 0262 L Estafette Sneek 0272 Pv Workum Workum 
  ...
 • Lege manden

  De komende weken worden de manden na de lossing teruggebracht naar de verenigingen. Graag op de vervoerskaart een telefoonnummer vermelden van de contactpersoon. Dit nummer wordt gebeld kort voordat de auto bij de vereniging arriveert. Verzoek is dat er twee man aanwezig zijn om te helpen bij het uitladen van de manden. Op sommige routes zit alleen de chauffeur op de auto.
   
  De vervoerscommissie
 • Friesland Cup 2015

  Aanstaande weekeinde is het dan echt zover. De start van de Friesland Cup. In 2014 zijn we daarmee gestart en het monde uit op een ware strijd, in positieve zijn, tussen de vereniging. In 2014 ging de beker naar Noordwolde, na een bloedstollende finale tegen Buitenpost.

  Ons jurylid, Jannes Mulder, heeft de loting voor de eerste ronde van 2015 geregeld. Hij deelde mee dat door de gesplitste lossingen in 2015 dat de eerste rondes (nu maximaal 2) alleen binnen de lossingsgroep geloot kan worden, daarna is het een vrije loting door de gehele afdeling.

  In de eerste ronde zijn drie verenigingen vrij geloot en automatisch geplaatst.

  Wij wensen u veel succes en vooral veel strijdvaardigheid t.o.v. uw concurrent.

  De loting van de eerste ronde:

  Friesland Cup 1e ronde groep NW
  Code Wedstrijd  Wedstrijd  Uitslag
  1B1 0208 Welvaart Ameland 0238 Uresco 98 Leeuwarden  0208
  1B2 0213 Vliegende Post Minnertsga  0226 Blauwband Balk  0213
  1B3 0227 de Postduif Harlingen 0239 de Orion Leeuwarden   0227
  1B4 0267 De Kustvliegers Holwerd 0215 Boalsert eo Bolsward  0215
  1B5 0262 L Estafette Sneek 0244 LDV Leeuwarden   0262
  1B6 0272 Pv Workum Workum  0211 De Amelander Koerier   0272
  1B7 0225 Franeker 97 0222 De Noordervlucht Blija  0225
  1B8 0265 TRO Oudkerk 0228 Ons Genoegen Harlingen   0228
  1B9 0233 De Thusfleaners Koudum  Vrij door naar ronde 2   0233
         
  Friesland Cup 1e ronde groep NO 
  Code Wedstrijd  Wedstrijd  Uitslag
  1B10 0203 De Koerier Buitenpost 0220 De Friesche Postduif Dokkum   0203
  1B11 0209 Gevleugelde Vrienden Twijzelerheide  0259 Vice Versa Drachten 
  ...
 • Boxtel wordt Gennep

  Nu het weer mooier wordt gaat de wind ook draaien naar het Oosten. Om te voorkomen dat de Zuidgroep in Noord-Holland terecht komt wijken we uit naar een Oostelijker gelegen losplaats, nl. Gennep.

   

 • Afrekening vrachtgelden Argenton

  Zoals eerder al is gemeld wordt de vrachtprijs op basis van nacalculatie vastgesteld.  De indicatie op dit moment is dat deze de 2 euro niet zullen overstijgen.

  De afrekening vindt plaats via de afrekenstrook van de NU bij de vereniging van het inkorvend lid. Om die reden hoeven de NIC's geen vrachtgelden te innen van de deelnemers.

   

 • Ophaaltijden Argenton

  Aankomende donderdagavond kunt u inkorven voor de extra dagfondvlucht vanuit Argenton. Deze vlucht telt voor de FFC en de NU. Deze vlucht telt niet voor de afdeling, er wordt wel een afdelingsuitslag gemaakt.

  Deze vlucht wordt over de gehele NU vervlogen en is verder een samenwerkingsverband met de afdelingen 6 en 12. 

  De vrachtprijs wordt vastgesteld door naculatie en is afhankelijk van het aantal duiven wat wordt ingekorfd. Indicatie is 2 euro bij 1.500 duiven en 1,80 euro bij 2.000 duiven. Het aantal duiven betreft het aantal duiven dat over de gehele NU wordt ingekorfd voor deze vlucht.

  Vluchtcode: E31

  Inkorven kan op donderdag 30 juli bij alle NIC's met uitzondering van het NIC Balk.

  Ophaalschema Argenton:

  Route 1    
  NIC   Aankomst         Vertrek       
  Emmeloord               20:30 uur
  Urk 20:45 uur  20:55 uur
  Wezep 21:40 uur            

   

  Route 2    
  NIC   Aankomst         Vertrek       
  Holwerd       19:10 uur
  Zwaagwesteinde      Aanleveren bij Damwoude
  Damwoude 19:25 uur 19:35 uur 
  Drachten 20:10 uur 20:20 uur
  Noordwolde Aanleveren bij Steenwijkerwold
  Steenwijkerwold 20:50 uur 21:00 uur
  Wezep 21:40 uur  

  Elke NIC dient de restmanden van de voorgaande NIC aan te vullen, indien dit minder manden oplevert uiteraard, want anders is dat niet nuttig en kan de aanvulling beter plaatsvinden in het volgende NIC of station. We willen het aantal manden zoveel mogelijk beperken, waardoor de vrachtprijs wordt gedrukt.

  Ik wens iedereen veel succes met deze vlucht.

  Simon Zeeman, voorzitter afdeling Friesland'96

 • Wijziging ophaaltijden

  Voor de volgende verenigingen geldt voorlopig een gewijzigde ophaaltijd

  0236 Heerenveen   19:40 uur
  0229 Joure        20:00 uur
  0221 St.Nicolaasga   20:30 uur
  0248 Lemmer   20:45 uur
  0265 Oudkerk   19:00 uur
   
  Doordat andere routes soms aangepast zijn, kan het zijn dat de auto later bij een vereniging is.
   
  De vervoerscommissie
 • Zutphen en Grave

  Er bereikt het bestuur veel vragen over het doorgaan van de wedvlucht Zutphen/Grave. Mede ingegeven door besluitvorming van enkele andere afdelingen.

  Aangezien de meeste mensen binnen het bestuur werken overdag of anderszins heel druk zijn, kunnen we niet iedereen persoonlijk te woord staan.

  De wedvlucht Zutphen/Grave gaat in onze afdeling gewoon door zoals gepland. Deze wordt vanavond op de standaard tijden bij de verenigingen opgehaald, met uitzonderingen van de verenigingen waar de VC afgelopen week van heeft aangegeven dat zij op een ander tijdstip zal worden opgehaald.

  De ene week is de taak van losser eenvoudiger dan de andere week. Dit is iets van alle jaren, dus dit weekeinde vormt daarin geen uitzondering. In alle gevallen zal er zeer zorgvuldig en verantwoord naar de mogelijkheden gekeken worden om te lossen. In alle gevallen blijven wij buiten het risicotabel lossen. Wij hopen dat er op zaterdag een verantwoorde mogelijkheid zich aandient om een wedvlucht te organiseren. Mocht dit onverhoopt niet lukken en de verwachtingen voor zondag zijn positief zullen de duiven over blijven staan tot zondag.

  In overleg met de Jury voorzitter van de FC is besloten om de start van de Friesland Cup nog 1 week op te schuiven. Wij hopen dat de verenigingen dan op volle oorlogssterkte de strijd aan kan gaan.

  Het bestuur

 • Het spoorboekje voor 1e jonge duivenvlucht

  Op zaterdag 25 juli staat de eerste jonge duivenvlucht voor het seizoen 2015 op het programma. Naast de jonge duiven mogen er ook dit jaar weer oude duiven worden ingekorfd.

  De oude duiven dienen op een andere vlucht te worden ingekorfd als de jonge duiven. Dus korft u oude en jonge duiven in, dan dient op twee vluchten in te korven.

  Het vliegschema kent ook twee vluchtnummers voor deze vluchten J met weeknummer voor de Jonge duivenvlucht en X met weeknummer voor de oude duiven.

  In onze afdeling kennen wij geen kampioenschappen voor de oude duiven naast jongen, dus tellen deze uitslagen alleen voor het NK.

  De komende 3 weekeinde wordt er gesplitst gelost dit betekent, 3 lossingen op 2 losplaatsen.

  Aankomend weekeinde gaat Zuid naar Grave, dit geldt voor samenspel E en F, deze duiven worden in 1 lossing gelost.

  Noord gaat naar Zutphen, hier zullen twee lossingen zijn, nl Noord West, samenspelen A en B, 1 lossing en Noord Oost, samenspelen C en D, 1 lossing.

  Het aantal duiven per mand is afgelopen winter bepaald op 25 duiven in de mand, dit geldt zowel voor jonge als oude duiven. Afgelopen winter hebben we ook bepaald dat er maximaal twee restmanden per vereniging kunnen zijn, nl. 1 voor Oude doffers en 1 voor de rest.

  De start van het jonge duivenseizoen betekent ook de start van de Friesland Cup. Dit seizoen ligt bij iedere vereniging weer de uitdaging om zich in de kijker te spelen. 

  Onze jury voorzitter Jannes Mulder is de loting aan het voorbereiden. Naar verluidt heeft een aantal verenigingen haar lotingsbal zeer warm aangeleverd, dit om een voordeel te hebben bij de loting. Aangezien we een zeer integere jury voorzitter hebben is hij dit allemaal aan het recht zetten, zodat de loting onder gelijke omstandigheden kan plaats vinden.

  Volg de site de komende dagen op de voet. Wie volgt De Vredesduif uit Noordwolde op?

   Het bestuur

 • Aantal jonge duiven in de mand

  We willen u er nogmaals aan herinneren dat op de voorjaarsvergadering is afgesproken dat het aantal duiven per mand op de jonge duivenvluchten is bepaald op 25.

  Het bestuur

 • Onjuiste voorlopige uitslag Compuclub

  Veel leden hadden met Chateauroux niet de mogelijkheid om in de eigen vereniging in te korven. Enkele leden hebben daarom buiten hun samenspel ingekorfd. Dit heeft tot gevolg dat deze leden in de voorlopige uitslagen van de Compuclub in het samenspel staan waar ze hebben ingekorfd en (nog) niet in het samenspel waar ze horen. In de definitieve uitslagen komen deze leden in de juiste uitslagen. Het zijn niet voor niets voorlopige uitslagen.

   

 • Argenton 2015

  De afgelopen week is er over deze vlucht wat onduidelijk gecommuniceerd. Het staat gepland als een NU attractievlucht, alleen de NU heeft wat angst over de deelname van de duiven.

  Inmiddels zijn ze zo verstandig geweest om een enquete te starten om te kijken hoe groot de deelname is.

  Wij verzoeken u met klem om deze enquete in te vullen als u op deze vlucht wilt deelnemen. Deze enquete is op het volgende adres te vinden www.noodelijke-unie.nl/poll.

  Mocht het zo zijn dat de belangstelling in de andere afdelingen tegenvalt en daardoor de NU besluit deze vlucht niet te organiseren, dan gaan wij samen met de FFC kijken of we de organisatie van verleden jaar kunnen herhalen. Hierbij is belangrijk dat de belangstelling in onze afdeling minimaal net zo groot is als verleden jaar. Wij denken dat dit echter moet lukken, want verleden jaar hadden we 600 duiven.

  Dus de eerst stap ligt bij u, door het invullen van de Poll.

  Bij voorbaat dank.

   

 • Uitwisseling jonge duif jeugd

  Aan de jeugd leden die mee doen met de uitwisseling van de jonge duif en deze duif nog hebben, graag het ringnummer doorgeven op volgend mail adres h.halma1@kpnplanet.nl

  De jeugdcommissie

   

 • Ophaalroutes donderdag 16 juli 2015

  OPHAALROUTE CHATEAUROUX  DONDERDAG 16 JULI
  De ophaalplaatsen zijn tevens de aanvoerpunten voor andere inkorvende verenigingen.
  Aantal duiven per mand : 28
  Indien een vereniging aanvoert dient de ontvangende vereniging vooraf geïnformeerd te worden.
  Verzoek aan de verenigingen, m.u.v. 421 en 432 ,niet aan te voeren op de route van het klein vervoer. Mocht dit toch gewenst zijn dan eerst overleggen met de vervoerscommissie.
   
   
  Holwerd            18.30 uur
   
  Damwoude       19.00 ,,
   
  Zwaagw'einde     19.20 ,,
   
  Drachten          20.00 ,,
   
  Noordwolde     20.45 ,,
   
  Steenw’wold    21.20 ,,
   
  Meppel            21.45 ,,
   
   
   
  Klein vervoer :
   
  Urk                   19.45 uur
   
  Emmeloord      20.00 ,,
   
  Balk                 20.30 ,,
   
   
  OPHALEN LAON DONDERDAG 16 JULI
   
  Voor de midfond wordt de normale ophaalroute gereden. Er wordt op elke route een uur later gestart. Dus ophalen vanaf 20.00 uur.
  Aantal duiven per mand : 28
   
  De vervoerscommissie
 • Inkorven in eigen vereniging Chateauroux

  Het afdelingsbestuur is in alles bereidt om duivensport voor u mogelijk te maken. Dat geldt ook voor de vlucht Chateauroux al is de organisatie niet simpel.

  Wij denken dat wij veel liefhebbers en verenigingen tegemoet komen als wij toestaan dat verenigingen in eigen lokaal inkorven en aanvoeren bij de NIC's.

  Dit moet wel onder strikte voorwaarden gebeuren:

  - Uw vereniging moet voldoende deelname hebben om zelfstandig te kunnen inkorven.

  - U dient de duiven aan te voeren bij 1 van de NIC's

  - Dat aanvoeren moet ten allen tijden gebeuren met 2 man, welke geen combinatie voeren en/of familieleden zijn. Het begeleidend formulier voor aanvoeren wordt begin deze week op de website geplaatst. Deze dient ingevuld aangeleverd te worden bij de centrumleider van het NIC.

  - U dient in het begin van de week contact op te nemen met de centrumleider van de vereniging waar u wilt aanvoeren om duidelijke afspraken te maken. Het NIC kan pas goed plannen als begin deze week het vervoerschema bekend is. Belangrijk is dat u niet allen op het laatste moment de duiven komt aanvoeren, zodat de vertrektijd van de vrachtwagen wordt vertraagd. Dat heeft die avond consequentie voor twee vluchten.

  - U dient de afdeling via WedvluchtF96@gmail.com aan te geven dat u gaat aanvoeren en bij welke vereniging. Een eerdere opgaven komt dan te vervallen.

  - Bij NIC's dienen zoveel mogelijk restmanden samengevoegd te worden. Houdt dit wel praktisch, dat samenvoegen hoeft echt niet tot de laatste duif. Start eerst met de manden die qua aantallen heel simpel samen te voegen zijn. Dit scheelt een hoop werk, want de mandenlijsten kunnen samengevoegd worden in 1 zakje. Vaak zijn het aantal restmanden dan al tot het minimum beperkt.

  Wanneer de 9 NIC's nog aanvullende vragen hebben dan kunt u zich altijd melden bij het afdelingsbestuur, dan gaan we gezamenlijk kijken of we tot oplossingen kunnen komen.

  Het bestuur

 • De organisatie van zaterdag 18 juli 2015

  We kunnen in problemen denken of in oplossingen. Wij zijn meer van het laatste.

  Uitgangspunt is dat wij Laon en de training laten staan zoals deze gepland is.  De inkorving van Chateauroux zal zoals bekend ook op de donderdagavond 16 juli 2015 moeten plaats vinden.

  Dit alles betekent dat we als totale organisatie de schouders er onder moeten zetten, maar goed dat zal in onze afdeling toch geen probleem zijn. De totale organisatie zijn de leden, de verenigingen, de vervoerder (incl. klein vervoer) en de afdelingsorganisatie.

  De duiven van Chateauroux worden vroeg opgehaald op donderdag, de duiven van Laon laat. De komende dagen gaan we dat als totale organisatie verder fijn slijpen, maar daarbij is het kunnen behappen van dit geheel door de verenigingen een belangrijk onderdeel, hieronder daar meer over.

  We gaan de duiven ophalen bij de volgende 9 NIC's:

  NIC Damwoude

  NIC De Westereen

  NIC Holwerd

  NIC Drachten

  NIC ZuidWesthoek

  NIC Emmeloord

  NIC Urk

  NIC Steenwijkerwold

  NIC Noordwolde

  Alle duiven worden in deze NIC's ingekorfd. De klokken worden in deze NIC's uitgeprint. De klokken worden in de eigen vereniging uitgelezen.

  Vanmiddag beginnen wij met de eerste communicatie naar de verenigingssecretarissen toe. Deze zal er op gericht zijn om te inventarissen hoeveel duiven er te verwachten zijn en in welke NIC zij worden ingekorfd.

  In de loop van de komende dagen zal er nog meer informatie naar de verenigingssecretarissen gaan, want het vergt nogal wat organisatie en onderlinge afstemming.

  Het is belangrijk voor uw vereniging om te inventariseren of de mail van de verenigingssecretaris goed wordt gelezen. In het geval dat dit niet mogelijk is, stuur dan een mail naar WedvluchtF96@gmail.com. Per vereniging 1 mail adres, intern moet u dan voor verdere verspreiding zorgdragen.

  Wij zijn heel blij met zeer veel liefhebbers die met ons meedenken en goede adviezen geven. Vrees echter niet dat wij op dit moment dingen vergeten of aan zaken niet denken. Gun ons even de tijd om alles te organiseren. Dat kost al heel veel tijd en energie.

  Communicatie tussen de verenigingen en de afdeling is heel belangrijk. Wij zullen u zoveel mogelijk informatie verschaffen. Doe de terug communicatie over de onderwerpen waar wij een antwoord van u verwachten zoveel mogelijk op de mail WedvluchtF96@gmail.com. Op deze manier hebben meerdere bestuurders de mogelijkheid om er aan te werken.

  Communicatie tussen de 9 NIC's met het afdelingsbestuur is van heel groot belang, omdat er behoorlijk wat op deze verenigingen af komt. Wij u vragen de mail van de afdeling eerst even af te wachten voordat u communiceert. Na thuiskomst van de vlucht Vervins kunt u vrij communiceren met de voorzitter Simon Zeeman op 06-23801027. Wij zullen u zoveel mogelijk ondersteunen in alle zaken die nodig zijn om dit tot een succes te maken.

  Wij hopen en reken er eigenlijk op dat we ons niet laten afschrikken om voor deze mooie vlucht in te korven. Het is nu juist van belang dat we met z'n allen de schouders er onder te zetten en laten zien wie de afdeling Friesland dan wel niet is !!

  Wordt vervolgd en succes met de vluchten van zaterdag 11 juli 2015.

  Het bestuur

   

 • Nationaal Chateauroux NPO mededeling

  Voorzitter zijn van een afdeling is een vrijwillige functie die iemand in mijn situatie vervult naast zijn dagelijkse werkzaamheden.

  Dit is de reden dat ik niet per direct op de hoogte ben van alles wat wordt gedeeld door andere organisatie, zoals het NPO via in dit geval teletekst.

  Inmiddels is mij duidelijk wat het NPO heeft meegedeeld via teletekst. In het kort komt het er op neer dat het NPO ons het verbied om Nationaal Chateauroux op woensdagavond in te korven. De sanctie die er op staat is dat de duiven van onze afdeling worden uitgesloten van de Nationale wedvlucht en onze afdeling 1 vlucht minder heeft voor de Nationale kampioenschappen.

  Maatregelen dus om de liefhebbers in onze afdeling te duperen.

  Wij werken daar uiteraard niet aan mee en zullen links of rechtsom de Nationale vlucht Chateauroux op donderdagavond inkorven.

  Wij zijn op dit moment nog niet in het bezit van een officieel schrijven van het NPO. Wij weten dus ook nog niet welke hulp wij van het NPO kunnen verwachten om deze vlucht op de juiste manier te kunnen organiseren, want de problematiek waar vanuit wij gisteravond een besluit hebben genomen is niet gewijzigd.

  Wij gaan de komende dagen alle mogelijkheden onderzoeken om het weekeinde van zaterdag 18 juli voor u succesvol te organiseren. Maar gun ons ook even de tijd om deze zeer lastige situatie op een juiste manier te regelen.

  Simon Zeeman

  Voorzitter afdeling Friesland'96

   

 • Inkorven Chateauroux op woensdagavond

  Vanavond zijn de VC en het bestuur in gezamenlijke vergadering bij elkaar geweest.

  Belangrijkste onderwerp van gesprek was de veranderende omstandigheden rond het weekeinde van zaterdag 18 juli 2015.

  Wij zouden dat weekeinde Tours vervliegen in NU verband. I.v.m. het doorschuiven van de Nationale dagfondvlucht Chateauroux is Tours komen te vervallen.

  Voor veel liefhebbers is dit nog geen spannend verhaal, omdat de afstanden niet zoveel van elkaar verschillen. De praktijk en de ervaringscijfers leren ons echter dat we het over twee totaal verschillende vluchten hebben die qua grote en aantal duiven niet met elkaar te vergelijken zijn. De capaciteit binnen de NU zou op Tours dusdanig zijn dat we onze duiven door een andere afdeling konden laten vervoeren, dat is bij een Nationale vlucht als Chateauroux onmogelijk.

  Wij hebben zeer nauwkeurig alle mogelijke scenario's de revu laten passeren en daarbij afgewogen wat de voordelen en nadelen daarvan waren. Duidelijk was dat er geen besluit tussen zat waarbij van iedere liefhebber applaus zou klinken. Niet dat applaus nu een doel op zich is, maar het zo positief mogelijk bedienen van zoveel mogelijk liefhebbers wel.

  Een aantal kernpunten bleven over. De ervaringscijfers geven aan dat vervoer van Chateauroux door onze afdeling betekent dat wij 2 jaar geleden om 23.00 uur op de losplaats aankwamen en het jaar daarvoor om 01.00 uur. Voor een gedegen verzorging van de duiven is dit verre van ideaal. Zeker het goed voeren van de duiven komt dan ernstig onder druk te staan. Het onderweg voeren betekent in alle gevallen dat de duiven met een gevulde krop nog een aantal uren zal moeten hobbelen in een rijdende auto, ook dit is verre van ideaal. Met de organisatie zoals we deze hadden neergezet voor donderdagavond 2 juli wisten wij op het schema al enkele uren te winnen. Ook dan kwamen we nog niet helemaal op een ideaal plaatje uit.

  Doordat we een midfond en een dagfond op 1 avond inkorven was een organisatie gelijk aan donderdagavond 2 juli onmogelijk. Daarbij brengen we met het inkorven van een Nationale dagfondvlucht en een midfond op 1 avond veel verenigingen en liefhebbers in grote problemen.

  Het doorschuiven of weglaten van de midfond en/of jonge duiven zou een soort domino effect van nieuwe problemen teweeg brengen. Liefhebbers van deze vluchten zouden hierdoor in de problemen gebracht worden voor de Nationale kampioenschappen en met een goed opleidingstraject voor de jonge duiven moeten we al helemaal niet spotten, gezien de problematiek welke rond dit onderwerp in het land al te bespuren is.

  Het doorschuiven of weglaten van deze vluchten zouden ook geen 100% oplossing brengen voor Chateauroux. 

  Uiteindelijk hebben we dan het meest functionele besluit moeten nemen en dat is dat we het inkorven op woensdagavond 15 juli 2015 plannen. Wij denken dat we hiermee ook duidelijk in het belang van het welzijn van de duif hebben besloten, doordat er een betere rust en verzorging verhouding kan plaats vinden.

  Wij gaan er dan ook vanuit dat dit besluit op uw begrip kan rekenen.

  Het bestuur

 • Ophalen Vervins 1 uur later

  Het ophalen van Vervins op 9 juli begint één uur later.
   
  De vervoerscommissie
 • Afgelaste vluchten en aftrekvluchten

  Het afgelopen weekeinde werden we geconfronteerd met afgelaste vluchten voor de vitesse en dagfond. Dit heeft de nodige consequenties voor de kampioenschappen, die wij hierbij voor u op een rij willen zetten.

  Vitesse: eindstand vitesse wordt bepaald met 5 van de 7 vluchten die tellen voor dit kampioenschap.

  De volgende regel in de kampioenschappen is hierbij van toepassing mbt aftrekvluchten. Als er twee vluchten in de uitvalcategorie (zondag, te korte afstand en aflassen) vallen dan wordt dit aangemerkt als 1 aftrekvlucht.

  Op de vitesse is er sprake van 1 vlucht in de uitvalcategorie, dus beide aftrekvluchten blijven staan.

  Generaal kort: Wat voor de vitesse als zelfstandige categorie geldt is ook van toepassing voor de vitesse in het generaal kort met dien verstande dat hier 6 van de 7 vluchten tellen voor dit kampioenschap.

  Dagfond: voor de dagfond geldt wel dat de aftrekvlucht vervalt. Dus hier zullen alle vervlogen vluchten meetellen voor deze categorie.

  De volgende regel is hierbij van toepassing. Als er twee vluchten in de uitvalcategorie (zondag, te korte afstand en aflassen) vallen vervalt de aftrekvlucht.

  De eerste vlucht van de dagfond werd op zondag vervlogen, de vierde vlucht werd afgelast. Dus twee vluchten in de uitvalcategorie en daardoor vervalt automatisch de aftrekvlucht in deze categorie.

  Generaal lang: wat voor de dagfond zelfstandig geldt, is ook van toepassing op dit onderdeel in het generaal lang. Voor het generaal lang vervalt ook de aftrekvlucht voor de dagfond.

  Het bestuur

 • Spoorboekje a.s. weekeinde

  Na het aflassen van de vluchten van afgelopen weekeinde is het goed de draad voor aankomende weekeinde weer op te pakken.

  Voor de oude duiven staat een midfondvlucht op het programma vanuit Vervins. Deze zal op donderdag worden ingekorfd.

  Vrijdagavond kan er ingekorfd worden voor een trainingsvlucht. Voor zuid (groen en blauw) zal deze plaats vinden vanuit Deventer, voor noord (geel en zwart) zal deze plaats vinden vanuit Meppel. Deze trainingsvluchten staan open voor zowel jonge als oude duiven. Zowel op de komende trainingsvluchten als de jonge- en natoervluchten is het aantal duiven per mand op 25 gesteld. Houdt daar dus rekening mee !!

  Voor volgend weekeinde hebben we een ingewikkelde puzzel liggen met Nationaal Chateauroux, een midfondvlucht vanuit Laon en trainingsvluchten. Wij zijn aan het kijken hoe we de organisatie het beste in kunnen richten. Zodra daar duidelijkheid over is zullen wij dit zo snel als mogelijk aan u laten weten. 

  Het bestuur

 • Orange naar 22 duiven

  Voor de meerdaagse vlucht van Orange met inkorving op dinsdag 7 juli is het aantal duiven per mand vastgesteld op 22 duiven.

  De vervoerscommissie

 • Weert afgelast

  Na het bestuderen van de laatste weerkaarten heeft de LC ons geadviseerd om de voor morgen geplande Vitessevlucht af te lassen.

  De afdeling Friesland vindt dat zij als primaire taak heeft om wedvluchten te organiseren. Zij zijn dan ook bereid om de maximaal mogelijke maatregelen te nemen om de wedvlucht te laten plaats vinden. Het hoofdcriteria blijft dat het verantwoord moet zijn.

  Voor dit weekeinde vonden we een vitessevlucht verantwoord, mits er zaterdagmorgen op tijd gelost kan worden. Na bestuderen van de laatste weersituaties is een lossing voor 9.00 uur morgenochtend niet waarschijnlijk. Daarna is een lossing vanwege de extreme temperaturen onverantwoord. Tevens is het dan minder verantwoord om duiven in een container te hebben. Dit maakt het aantal losmomenten beperkt en is overstaan tot zondag geen optie. Buiten het feit dat het zondag ook nog verre van ideaal lijkt.

  De alles heeft ons doen besluiten de wedvlucht vanuit Weert voor morgen af te lassen.

  Laten we niet vergeten dat we te maken hebben met uitzonderlijk weer, welke misschien negatieve gevolgen heeft voor onze duivensport, maar ook positieve gevolgen heeft voor de mensen die op vele manieren genieten van deze omstandigheden.

  Voor de meeste duivenliefhebbers betekent dit dat het een wedstrijd loos weekeinde is, voor andere staat de wedstrijden uit de twee B's nog op het programma. Wij wensen deze liefhebbers daar veel succes mee.

  Het bestuur

 • Weert (vervolg maatregelen)

  Wij hebben besloten om de duiven op de normale tijden bij de verenigingen op te halen. Wel gaan er maximaal 25 duiven in de mand.

  Gezien het feit dat de temperaturen morgenavond iets lager zijn is dit mogelijk en dan verdiend een tijdige aankomst op de losplaats onze voorkeur. Door de andere maatregelen is het verschil tussen de buitentemperatuur en de temperatuur in de container tot het minimum beperkt.

  Onder deze omstandigheden vinden wij een vlucht vanuit Weert verantwoord en wensen iedereen succes op deze vlucht.

  We hopen dat we vroeg kunnen lossen op zaterdag, laat u daardoor niet verrassen.

  Afdeling Friesland'96

 • Belangrijke mededeling

  Beste medeleden,

  De laatste dagen is er veel op ons afgekomen. Logisch, veel liefhebbers maken zich zorgen om het welzijn van hun duiven. Dat doen wij als bestuur ook. Op dit moment is er echter nog geen compleet beeld over de gang van zaken komend weekend.

  We geven u alvast een update:

  • Alle trainingsvluchten voor de jonge duiven van onze afdeling voor komende zaterdag worden AFGELAST.
  • De vitessevlucht GAAT DOOR, wordt echter Weert. De ophaaltijden worden aangepast. Maximaal 25 duiven in een mand.
  • De nationale vlucht Chateauroux is door het bestuur NPO AFGELAST. Deze vlucht wordt nu vervlogen op zaterdag 18 juli a.s. Wij respecteren het besluit.

   U krijgt z.s.m. bericht over de ophaaltijden van de vlucht Weert.

   Het bestuur.

 • 25 duiven in de mand

  Voor de vluchten met inkorving op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli is het aantal duiven per mand verlaagt naar 25.

  De vervoerscommissie

 • Wedvluchten a.s. weekeinde

  De wedvlucht Cahors wordt vervangen door Bergerac. Het aantal duiven in de mand wordt teruggebracht naar 22. De ophaalroute zal op de aangegeven tijd plaats vinden.

  De wedvlucht Chateauroux zal op de geplande wijze plaats vinden. Het is gezien de veranderde omstandigheden raadzaam om na te gaan of u aan 7 inkorvende leden komt. Mocht dit niet het geval zijn meldt u tijdig af en het is dan raadzaam om contact te zoeken met het dichtstbijzijnde NIC om met elkaar af te stemmen. Houdt de berichtgeving rondom deze vlucht op onze website in de gaten.

  De afdelingsvluchten worden verder afgewogen en uiteindelijke besluitvorming hierover zal uiterlijk a.s. donderdag plaats vinden. Met de wetenschap van nu zal Tongeren gewoon doorgang vinden en zal het doorgaan van de jonge duiven africhtingsvluchten niet vanzelfsprekend zijn.

  Afdeling Friesland'96

 • Extra mededeling Chateauroux

  Wij willen u danken voor uw reacties op onze voorgaande publicatie.

  Wij willen u nog extra op het volgende wijzen. Verleden jaar is tijdens een NPO ALV nog eens extra aandacht besteed aan het aantal inkorvende leden op een Nationaal vlucht, deze is nog eens bevestigd op 7 leden. Hierop wordt ook gehandhaafd. De consequenties zijn niet mals, nl. uitsluiting voor het betreffende concours tot het afnemen van het NIC voor het vervolg. Het is om die reden dat wij hier extra de nadruk opleggen, om teleurstelling achteraf te voorkomen. Als u om wat voor reden gereden twijfel heeft of u wel tot 7 inkorvende leden komt, raden wij u aan tijdig maatregelen te nemen en afspraken te maken met een NIC in de buurt. Tevens dient u dit dan ook tijdig te melden aan onze organisatie.

  Wij willen u er ook op wijze dat op deze vlucht mandenlijsten ingevuld dient te worden. Elke duif die voor deze vlucht wordt ingekorfd dient op de lijst voor te komen. Nationaal of niet Nationaal. 

  Het is niet toegestaan om vrachtduiven mee te geven op Nationale Concoursen. Dit is een nieuwe regels sinds afgelopen winter.

  Wij gaan voorlopig uit van de in de voorgaande publicatie aangegeven 35 inkorflokalen. Zie ook de berichtgeving van de Vervoerscommissie over de ophaalroutes en andere maatregelen.

  Houdt u de website de komende week goed in de gaten voor verdere informatie over Nationaal Chateauroux, maar ook voor het jonge duivenconcours en de vitesse vlucht in hetzelfde weekeinde.

  Het Bestuur

 • NPO-commissie Vervoer en Losplaatsen

  Bestuur NPO is op zoek naar uitbreiding van de commissie Vervoer en Losplaatsen. Op ditmoment zitten er in deze commissie mensen uit de sectoren 1 en 3. Het NPO zoekt nu nog personen uit de afdelingen van de sectoren 2 en 4. Ze zijn specifiek op zoek naar mensen die kennis hebben van de losplaatsen en de kwaliteit van de losplaats om tot een verantwoorde lossing te kunnen komen. Kennis van de Franse taal is een pré. Verder moet deze persoon in de mogelijkheid zijn om in het "stille seizoen" eventuelelosplaatsen te bezoeken. Het NPO hoopt dat afdeling 11 een of meerder personen hiervoor beschikbaar heeft.

  Gegadigden kunnen zich melden bij het bestuur van de afdeling.

 • Nationaal Chateauroux (vervolg)

  Door het beperkte aantal ophaalplaatsen vinden er wijzigingen plaats in de routes en daardoor ook in de ophaaltijden. We starten op de routes een half uur vroeger dus om 18.30 uur. De definitieve routes en tijden worden uiterlijk dinsdag gepubliceerd op de site. Restmanden moeten zoveel mogelijk voorkomen worden . Dit kan door de restduiven apart te houden en bij te laden in de restmanden van voorgaande verenigingen.
   
  De vervoerscommissie.
   
  NB. lees ook eerder bericht aangaande Nationaal Chateauroux
 • Nationaal Chateauroux

  Op 4 juli wordt de nationale eendaagse fondvlucht vanuit Chateauroux vervlogen.

  Het bestuur is in samenwerking met de vervoerscommissie aan het kijken hoe we deze vlucht zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. Een belangrijk criteria hierbij is altijd het welzijn van onze duiven. Voor het vervoer is het daarbij belangrijk dat de duiven onderweg op gezette tijden kunnen drinken en daarnaast ook tijdig op de losplaats arriveren voor de verdere verzorging.

  Aangezien Chateauroux verder is dan de eendaagse fondvluchten tot nu toe is er extra maatregelen nodig om dit doel te bereiken.

 • Extra lossingsplaats 1e training

  Afgelopen winter is besloten om voor de 1e trainingsvlucht voor de jonge duiven en de natour een extra lossingsplaats aan te rijden, dit speciaal voor de clubs in het midden van onze afdeling.

  Dit is Heino op 4 juli en 22 augustus, zie vervoersprogramma. Deze route zal een eigen kleur krijgen.

  Wij willen graag weten welke clubs daar aan mee willen doen.

 • Van de controle-commissie

  De controlecommissie heeft dit seizoen de bescheiden van een aantal clubs gecontroleerd. Naast clubs die hun zaakjes prima voor elkaar hebben, zijn er nog steeds clubs waar dat niet zo is. Nu het jongeduivenseizoen nadert en er weer entlijsten moeten worden ingeleverd, willen we als commissie nogmaals een aantal zaken onder uw aandacht brengen.

  -         Elk lid is verplicht een hoklijst en een entlijst in te leveren. Entlijsten eventueel 2x per jaar: oude duiven en jonge duiven.

  -         Het lid is verantwoordelijk voor het juist invullen van de lijsten, de club dient e.e.a. te controleren.

  -         Zonder hok- en entlijsten mag er niet gevlogen worden!

 • Vuren telt mee voor de vitesse

  Naast de talloze complimenten aan het adres van de LC over het maximale wat zij er aan hebben gedaan om op zaterdag 23 mei voor ons een Vitesse vlucht mogelijk te maken, komen er enkele vragen bij het bestuur binnen rondom het tellen van deze vlucht voor de kampioenschappen. We hebben immers een minimum afstand afgesproken van 100 km voor de Vitesse.

  Het bestuur is echter van mening dat er altijd gefloten moeten worden in de sfeer van de wedstrijd. Uiteraard bij hele hoge uitzondering kan dat betekenen dat de afgesproken regels iets opgerekt dienen te worden.

  Dit laatste was helaas noodzakelijk op deze zaterdag. De LC deelde met de voorzitter van het bestuur de mogelijkheden van die zaterdagmiddag. Duidelijk was dat we boven de Waal moesten zijn en het beste in de hoek waar we nu gelost hebben. Toen is er in gezamenlijkheid gekeken naar een geschikte losplaats, dit bleek Vuren te zijn. Wie de moeite heeft genomen de kaart te bekijken merkt op dat als de convoyeurs en chauffeurs twee stappen achteruit hadden gedaan ze midden in de Waal terecht zouden komen. De inschatting was echter dat het niet verstandig was aan de andere kant van de Waal te lossen.

  Dit alles concluderend was het resultaat dat we op ruim 98 km van Urk moesten lossen. Volgens de regels iets te kort, maar gezien de beschreven omstandigheden en de Noordelijke wind, is het bestuur van mening dat we hier spreken van een volwaardige vitessevlucht, zoals bedacht in de regels (incl. de gevoerde discussies in de afgelopen winters hieromtrent) en daarom gewoon kan meetellen in alle competities.

  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Het bestuur

 • Controle

  Beste secretarissen,

  Net zoals vorig jaar gaan we weer van een aantal clubs de bescheiden controleren. Vanaf volgende week kunt u dus een telefoontje verwachten. We vragen dan om de ent- en hoklijsten en om de bescheiden van een vlucht, dus de inkorfstaten en aankomstlijsten.

  We verzoeken u vriendelijk de hok- en entlijsten alvast te controleren, dat scheelt ons ook een hoop werk! De bescheiden worden bij u opgehaald en ook weer gebracht.

  Namens de controlecommissie,   Hatty Roest.

 • Ophaalroute Meerdaagse Fond

  19.00 0267 Holwerd

  19.30 0210 Damwoude

  19.50 0219 Zwaagwesteinde

  20.30 0259 Drachten

  21.15 0268 Noordwolde

  21.50 0414 Steenwijkerwold

  20.15 0433 Urk (kl.v.v.)

  20.30 0413 Emmeloord (kl.v.v.)

  21.00 0226 Balk (kl.v.v.)

  22.15 0342 Meppel

 • Teletekst afdelingssite

  De afgelopen weken heeft u op de website van de afdeling Friesland'96 kunnen genieten van een extra kadertje in de vorm van een teletekst vermelding. Dit was tot nu toe nog in een experimentele fase.

  In onze afdeling is het melden via 'De Blauwband' heel populair als extra belevenis op de vlucht. In samenwerking met de makers van dit meldsysteem, PigeonCloud, hebben wij een extra tool op onze website ontwikkeld onder de kop 'teletekst uitslag'. 

  Het basis idee was dat hierin de eerste tien meldingen van de afdelingen gevolgd kunnen worden, zover deze liefhebbers hun duiven wilde melden, vrijheid blijheid.

  Echter u heeft duidelijk aangegeven, tot onze vreugde, dat u dit kadertje serieuzer neemt dan wij van te voren bedacht hebben. Vandaar dat wij de spelregels aanscherpen nu dat wij overgaan naar de 'definitieve' fase en wel als volgt:

  • Tijdens de vlucht kunt u gewoon blijven melden zoals u gewoon bent. Let op dat u de juiste tijd invoert. De standaard tijd staat op het uur wanneer u meldt en de minuten en seconden staan op 0, deze moet u aanpassen, hier gaat het vaak mis.
  • Als alle W-bestanden bij de compuclub zijn ingeleverd dan controleren wij de tijden van de eerste 10 op de meldsite nog eens extra. Daarnaast voegen we de ontbrekende namen bij de eerste 10 toe. Wie daar bezwaar tegen heeft kan dit kenbaar maken, graag lid.no en naam. Wij zullen u dan niet meer toevoegen.
  • Tevens worden het aantal duiven in concours gelijk gesteld aan de gegevens van compuclub. U en uw vereniging kunnen er zorg voor dragen dat de aantallen tijdens de vlucht ook al kloppen, door het D-bestand te uploaden of door de aantallen van te voren in te geven. 
  • Van dit laatste plaatje wordt een pdf gemaakt welke onder het kopje uitslagen wordt geplaatst. Deze kunt u uitprinten en op uw slaapkamer hangen.

  Wij willen u er op wijzen dat dit alles geen officieel karakter heeft. Dit is voorbehouden aan het NPO. Het NPO publiceert van elke vlucht de uitslag op www.npoveenendaal.nl. Daarnaast worden de Nationale/sectorale vluchten op SBS teletekst geplaatst.

  Het bestuur

 • Quievrain ipv Auby

  Onder leiding van de TC heeft onze afdeling afgelopen winter op een zeer democratische wijze een zeer evenwichtig vliegprogramma voor het jaar 2015 vastgesteld. Waarbij alle regio's uit onze afdeling positieve zaken terug konden vinden.

  Helaas heb ik u er meerdere malen op moeten wijzen dat het NPO zeer veel roerde in de mogelijkheden die we aan u voorlegden.

  Rond de eerste vlucht werd ons definitief gemeld dat wij niet in aanmerking kwamen voor een lossingsvergunning voor de lossingsplaats Auby. Gangbare alternatieven op vergelijkbare afstanden werden ons niet aangeboden. Samen met de afdeling 10 hebben wij nog bezwaar aangetekend tegen dit besluit, maar dit is zonder succes gebleven.

  Het enige haalbare alternatief is Quievrain. Voor deze losplaats hebben wij wel lossingsvergunningen ontvangen. In het midfondprogramma worden de vluchten vanuit Auby vervangen door Quievrain.

  Ik ben me er van bewust dat we door dit besluit de liefhebbers in de Zuidelijke gedeelte van onze afdeling duperen, maar wij zien als bestuur geen andere keus. Ik wil dan ook mijn excuus aanbieden voor deze gang van zaken en dat wij niet kunnen voldoen aan de door de TC en ons voorgestelde minimum afstanden voor de midfond voor deze liefhebbers.

  Simon Zeeman

  Voorzitter afdeling Friesland'96

 • Live lossing 25 april 2015

  De lossingscamera is vandaag weer mee met de wagens en we hopen vandaag rechtstreekse beelden van de lossing te kunnen tonen. Deze beelden kunt u vinden via de link in het topmenu(linksboven) onder het kopje lossingsnieuws.

 • Dubbele afrekening

  De Compuclub heeft een dubbele afrekening (één is er foutief) naar de volgende verenigingen gestuurd:

  0120, 0128, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0210, 0217, 0218, 0219, 0220, 0237, 0250, 0254, 0256, 0258, 0259, 0261 en 0264.
  Bij twijfel welke afrekening juist is, neem contact op met de penningmeester Joh. Keuning. 

 • Beleef Duivensport

  Als afdelingsbestuur vinden wij dat het belangrijk is de duivensport verder te ontwikkelen naar de tegenwoordige tijd, zonder dat het pure gevoel van het beleven van de duivensport verloren gaat.

  Samen met PigeonCloud hebben wij weer een leuk extra’tje kunnen ontwikkelen. Dit extra’tje moet bijdragen aan nog meer beleving tijdens de duivenwedstrijden.

 • Aantal duiven in de mand

  Wij hebben gemerkt dat er enig misverstand is over het aantal duiven in de mand.

  Dit misverstand komt voort uit het aangenomen voorstel van de TC om tijdens de Jonge duivenvluchten en Natoer maximaal 25 duiven in de mand te doen.

  Voor de oude duiven betekent dit echter dat er geen wijzigingen zijn, o.a. voor de Vitesse vluchten houdt dit in dat er maximaal 31 duiven in de mand gaan.

  De vervoerscommissie

   

   

 • D- en W bestanden

  De D- en W bestanden dienen zowel naar de Compuclub als naar PV gezonden te worden. De eerste rekenaar is verantwoordelijk voor het uitrekenen van alle afdelingszaken, de laatste rekenaar is verantwoordelijk voor het uitrekenen van alle zaken op Nationaal nivo, zoals ook de Nationale Kampioenschappen.

  Voor beide rekenaars geldt dat u de bestanden dient in te zenden via hun website. Om dit te kunnen doen heeft u bij PV de vereniging inlogcodes nodig. Volgens de informatie van PV hebben de verenigingen 0215 en 0264 nog geen inlogcode. Voor het aanvragen van inlogcodes kunt u een mail sturen naar team@pigeonvillage.nl . Voor de helpdesk van PV kunt u hetzelfde mailadres gebruiken of telefoonnummer 06-23762020.

  Op de laatste ALV van de afdeling van 20 maart jl. is het volgende reglement rond de D- en W bestanden aangenomen:

  Voorstel 2: Regelgeving inzenden van D- en W-bestanden

  Het afdelingsbestuur heeft tijdens de rondgang in de regio’s aangegeven met strengere voorwaarden te komen rond het inzenden van D- en W-bestanden.

  Uitgangspunt is de concoursveiligheid te bevorderen.

  Het afdelingsbestuur stelt de volgende regeling voor:

  • Het inzenden van het D-bestand gebeurt op de dag van inkorven voor 24.00 uur. Wanneer deze te laat wordt ingezonden volgt uitsluiting van het concours.

  • Misstanden of onoverkomelijkheden worden gemeld bij Hylke van Dijk. Dit gebeurt via een standaardformulier, welke geplaatst zal worden op de website.

  • Het D-bestand is leidend voor het verdere controleproces van de vlucht.

  • Het W-bestand wordt ingezonden op de dag van de wedvlucht voor 24.00 uur. Als van deze tijd afgeweken mag worden vanwege bijzondere omstandigheden wordt dit vermeld op de website.

  • Misstanden of onoverkomelijkheden worden gemeld bij Hylke van Dijk. Dit gebeurt via een standaardformulier, welke geplaatst zal worden op de website.

  • Wanneer u een elektronische klok onverhoopt bij het uitslaan handmatig invoert in het clubsysteem, dient u hiervan met opgaaf van redenen door te geven aan Hylke van Dijk, u dient hierbij gebruik te maken van het standaardformulier op de website.

  • De foutenlijst voortkomend uit afwijkingen tussen het D- en W-bestand worden door het afdelingsbestuur beoordeeld aan de hand van de ingezonden formulieren. De duiven welke op de foutenlijst voorkomen en niet verklaard kunnen worden komen niet in de definitieve uitslag.

  • Het is dus belangrijk dat uw vereniging de zaken goed voor elkaar heeft en tijdig melding maakt van zaken die afwijken van de standaardprocedure. U kunt hierdoor veel problemen voorkomen.

  Vanaf morgen staan de formulieren op de website klaar. Correspondentie adres voor deze informatie is WedvluchtF96@gmail.com.

  Het bestuur

 • Trainingsduiven

  8. 15.01.31 Agendapunt 5e - Reglementering trainingsduiven.pdf

  Op de NPO-ALV van 31 januari jl is er een nieuw reglement t.o.v. trainingsduiven aangenomen.

  Dit reglement geeft aan dat trainingsduiven op alle vluchten zijn toegestaan behalve de Nationale en Sectoriale vluchten. In de praktijk dat er trainingsduiven mee mogen op alle vluchten, behalve alle Meerdaagse fondvluchten (ochtend en middaglossing), Chateauroux en Morlincourt jd.

  Tevens wordt aangegeven dat de afdelingen zelf bepalen hoe zij wenst om te gaan met trainingsduiven.

  Ons principe is dat we met volwassen mensen te maken hebben die hun verantwoordelijkheid aan kunnen. Wij vinden het dan ook overbodig om de trainingsduiven over het systeem te halen of met gummiringen te belasten. Wij adviseren wel met enige regelmaat de trainingsduiven te controleren of ze wel op de hoklijst en entlijst staan.

  Een liefhebber kan zowel trainingsduiven als wedstrijdduiven mee hebben.

  Deze regeling is niet bedoeld voor opvangers. Daar hebben wij een speciale regeling voor. Deze duiven mogen na overleg met de eigenaar ingekorfd worden in een speciale mand voor opvangers. De eerste vereniging met opvangers op de route levert de mand. Deze regeling geldt alleen voor binnenlandse vluchten. Deze duiven worden buiten het concours om gelost.

  Dus voor de goede orde: trainingsduiven mogen zo ingekorfd worden zonder deze te registreren via het systeem of zonder een gummiring om de duif te plaatsen. In het verenigingssysteem en op de verzamelstaat dient wel per liefhebber aangegeven te worden hoeveel trainingsduiven er zijn ingekorfd.


  Het bestuur

 • Gesplitste lossingen

  Op de eerste twee Vitesse vluchten, de eerste drie jonge duivenvluchten en de eerste twee natoervluchten worden de duiven in groepen gelost.

  De groepen zijn als volgt ingedeeld:

  Noord-West: samenspel A1, A2 en B, verenigingen: 0208 - 0211 - 0213 - 0215 - 0222 - 0225 - 0226 - 0227 - 0228 - 0233 - 0238 - 0239 - 0241 - 0244 - 0262 - 0265 - 0267 - 0272

  Noord-Oost: samenspel C, D1 en D2, verenigingen: 0120 - 0128 - 0203 - 0204 - 0205 - 0206 - 0207 - 0209 - 0210 - 0216 - 0217 - 0218 - 0219 - 0220 - 0237 - 0250 - 0254 - 0256 - 0258 - 0259 - 0261 - 0264

  Zuid: samenspel E1, E2, F1 en F2, verenigingen: 0221 - 0229 - 0232 - 0234 - 0236 - 0248 - 0252 - 0268 - 0270 - 0401 - 0413 - 0414 - 0416 - 0419 - 0420 - 0421 - 0423 - 0432 - 0433

  De twee Noord groepen gaan naar 1 station en dat is het meest Noordelijk gelegen station, op dat station vinden twee lossingen plaats. Het Zuiden gaat naar het meest Zuidelijk gelegen station, op dat station vindt 1 lossing plaats. Op alle andere vluchten gaan de duiven naar 1 station en vindt daar maar 1 lossing plaats.

  Het bestuur

 • Afmelden voor een (trainings)vlucht

  Indien uw vereniging niet inkorft voor een (trainings)vlucht dient dit uiterlijk op de avond voor de inkorving(voor 22:00 uur) doorgegeven worden aan de vervoerder op telefoonnummer 058-2572871.

 • Groepindeling Trainingsvluchten 2015

  Net als voorgaande jaren worden de T(rainings)-vluchten op kleur in groepen gelost. De definitieve indeling voor 2015 is:

  kleur GEEL: 0208, 0211, 0213, 0215, 0222, 0225, 0226, 0227, 0228, 0233, 0236, 0238, 0239, 0241, 0244, 0262, 0265, 0267 en 0272.

  kleur ZWART: 0120, 0128, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0210, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0237, 0250, 0254, 0256, 0258, 0259, 0261 en 0264.

  kleur GROEN: 0232, 0234,  0252, 0268, 0270, 0401, 0414, 0416, 0419, 0420 en 0423.

  kleur BLAUW: 0221, 0229, 0248, 0413, 0421, 0432 en 0433.

  Bij meerdere lossingsplaatsen gaan Geel en Zwart naar de dichtstbijzijnde losplaats en Groen en Blauw naar de verder gelegen lossingsplaats.

 • Verzamelstaat 2015

  Evenals afgelopen seizoen zijn de verenigingen verplicht om een
  verzamelstaat op te maken en deze toe te zenden naar
  verzamelstaat@gmail.com.


  Dit geldt voor alle vluchten, dus ook voor een trainingsvlucht.

  Verzamelstaat 2015.xls 

   

 • Ophaalroute 2015

  Komende vrijdag starten we met het vliegseizoen 2015.

  Hierbij de ophaalroute voor 2015: Routes ophalen duiven route nieuw 2015.pdf

  Veel sportplezier.

  De Vervoerscomissie van Friesland'96 

 • Oorlogsduiven

  31 maart 2015  -  Oorlogsduiven  19:30 uur – 21:30 uur  bibliotheek Drachten
  Museumplein 1.

  Al sinds de oudheid worden duiven gebruikt voor het overbrengen van
  berichten. De laatste 150 jaar is dat systematisch en massaal toegepast, met
  name in oorlogen: de Frans-Duitse oorlog, de Eerste Wereldoorlog en ook nog
  volop in de Tweede Wereldoorlog.


  In al die gruwelijke oorlogsomstandigheden hebben duiven vele mensenlevens
  gered. Sommige zijn daarna als helden geëerd.


  Hoe dat allemaal in zijn werk ging laat duivenliefhebber Heim Meijerink uit
  Vries op 31 maart vanaf 19:30 uur in de bibliotheek van Drachten zien aan de
  hand van een schat aan oude foto’s.


  Toegang 5 euro voor leden van de bibliotheek en van de
  duivensportvereniging. Toegang 6 euro voor niet-leden.


  Kaarten reserveren via www.bibliotheekdrachten.nl, tel. 0512-512680/0512-512680 of aan
  de balie van de bibliotheek.

 • Algemene ledenjaarvergadering

  Voorjaarsvergadering afdeling Friesland ‘96

  • Vrijdag 20 maart 2015, 20.00 uur
  • M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp 

  AGENDA 

  1. Opening
  2. Appél der kiesmannen
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Notulen vorige vergadering
  5. Jaarverslag 2014
  6. Financieel verslag en decharge penningmeester
  7. Afdelingsvoorstellen
  8. Verenigingsvoorstellen
  9. Vervoer en lossing
  10. Bestuursverkiezing
  11. NPO vergadering van 9 maart 2015
  12. Rondvraag
  13. Sluiting

   

 • Nieuwe datum ALV

  De ALV die gehouden zou worden op 21 maart is om verschillende redenen verplaatst naar vrijdagavond 20 maart. 

  Aanvang 20:00 uur in het MFC "De Wier" te Ureterp. 

  Het bestuur.

 • Datum Manifestatie

  De manifestatie van onze afdeling vindt dit jaar plaats op: Zaterdag 12 december 2015 in MFC 'De Wier' te Ureterp.

  Clubs worden dringend verzocht die dag vrij te houden!

  Namens de Manifestatiecommissie, Piet Oldenburger en Hatty Roest.

 • Duifmelden.nl

  Al vele jaren maakt een groot deel van onze leden gebruik van de meldsite "van de Blauwband", zoals hij in de volksmond wordt genoemd. Sinds vorig jaar is deze meldsite door het bedrijf Pigeoncloud omgezet naar een landelijk model waarbij alle leden de mogelijkheid hebben om hun duiven handmatig dan wel automatisch te kunnen melden op duifmelden.nl. Omdat er in veel afdelingen nog maar weinig gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid heeft Pigeoncloud een promofilmpje gemaakt. Dit filmpje is te bekijken op navolgende link: https://www.youtube.com/watch?v=9vHnsnx9C10

 • Software probleem Tauris klokken

  Naar aanleiding van een ontdekt probleem met het invoeren van duiven van 2015 in de Tauris klokken hebben we onderstaande mededeling van Tauris ontvangen:

  Geachte TauRIS gebruikers,

  Excuus voor het ongemak betreffende het in voeren van ringnummers met jaartal 2015 in onze TauRIS systemen. Gelukkig hebben we dit snel kunnen verhelpen en de nieuwe software is vanaf nu beschikbaar bij onze dealer.

  Piet Oldenburger, 0512-303125, Maak een af spraak!

  Het TauRis team wenst U een fijn en succesvol vliegseizoen toe.

 • Contributie

  Ik ben voornemens om in week 8 de contributie van de afdeling en het NPO over 2015 te incasseren.
  Zorgt u voor voldoende saldo.

  Joh. Keuning
  Penningmeester

 • VACATURE SECRETARIS - Profiel

  Wat doet de secretaris?

  De secretaris maakt deel uit van het (dagelijks) bestuur van het bestuur Friesland ‘96. Naast de algemene bestuurswerkzaamheden bereidt hij of zij de bestuursvergaderingen voor, maakt de notulen op, houdt de voortgang van de actiepunten in de gaten en verzorgt de inkomende en uitgaande post.
   
  Wat verwacht het bestuur van de secretaris?
   
  Naast een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en het om kunnen gaan met social media vraagt de functie om strategisch als tactisch te kunnen opereren. Mocht je nog niet veel ervaring hebben, dan kun je starten als aankomend secretaris en wordt je door het bestuur tot secretaris opgeleid.

  Geïnteresseerd?

  Ben je geïnteresseerd in de functie van secretaris? Kent u iemand die goed in het profiel past?  Verdere informatie?

  Neem dan gerust contact op met Albert de Jong 06-53140766 en of Harrie Meijners 06-53883091, e-mail; h.w.l@knid.nl

 • Agenda + stukken extra ALV 7 februari

  hier de agenda in pdf: agenda ALV 7 februari 2015.pdf

  Agenda extra ledenvergadering afdeling Friesland ‘96

  Zaterdag 7 februari 2015, 13.30 uur

  M.F.C. de Wier,De Telle 21, Ureterp


  AGENDA
  1. Opening

  2. Appél der kiesmannen

  3. Ingekomen stukken en mededelingen

  4. Notulen vorige vergadering (zie bijlage: notulen_najaarsvergadering 2014.pdf)

  5. Voorstel samenspelindeling

  6. Voorstellen vliegprogramma en kampioenschappen

  7. Overige bestuursvoorstellen 

  8. NPO vergadering 31 januari 

  9. Rondvraag 

  10. Sluiting

   

  Aanvullende documenten

  ...
 • Friese duiven scoren goed op Olympiade

  De vaandeldrager van de Friese inzending was die van D en P. Soepboer uit Burgum, in de categorie Fond, scoort hun topper 2011-1162778 de 3e plaats. In de categorie Jong....

 • Prijsuitreiking Friese Fond Club

  Nog even en dan hebben we onze jaarlijkse feestmiddag in de Koningshof in Heerenveen. Op 24 januari 2015 bieden we.....

 • Friese olympiade gangers op Podium TV

  Aanstaande vrijdagavond 9 januari zal er in het tv programma Weekeind vanaf 18:00 uur ruim aandacht worden besteed aan de 3 Friese Olympiade gangers. Ze zullen aanwezig zijn in dit programma en worden geïnterviewd. Het programma begint om 17:00 uur. De opnames zijn donderdag.

  klik hier voor de volledige Nederlandse afvaardiging van de sportklasseploeg voor de Olympiade van 16 t/m 18 januari in Boedapest.

 • Enquête binnen: Hoe nu verder?

  Er is de laatste dagen nog een flink aantal enquêtes binnen gekomen.

  Er zijn 53 enquêtes ingeleverd,

 • Een moment van bezinning

  Nu de kerstdagen er aan komen, ben ik druk aan het oefenen om als 1 van de 100 vrijwilligers in ons plaatselijk bos op tweede kerstdag het al oude verhaal uit te beelden. 

  Het leven.....

 • Enquête december 2014

  hier kunt u de enquête inzien/downloaden

  Zou u de vragen binnen uw vereniging willen bespreken en de antwoorden uiterlijk 20 december willen retourneren?  Graag de mening weergeven van de ruime meerderheid van uw vereniging. Wanneer er binnen u vereniging geen duidelijkere voorkeur is, kunt u invullen: meningen zijn verdeeld. 

 • Invulling Regio bijeenkomsten

  Voor de 6 regio bijeenkomsten zullen we globaal onderstaand programma volgen:

  (klik hier voor data en locaties)

  19:30 Aanvang

  19:40 - 20:20 Enkele algemene zaken waarover het bestuur graag uw visie wil horen. Tevens gelegenheid om algemene vragen te stellen.

  20:20 - 20:30 Pauze

  20:30 - 21:15 Bespreken stukken Technische commissie (zie onderstaande bijlagen)

  21:15 - 22:00 Bespreken stukken Samenspelcommissie

  22:00 Sluiting

   

  Het bestuur

   

 • Activiteit voor de agenda

  Heeft u een activiteit voor de agenda, een tentoonstelling, prijsuitreiking, vergadering, bonnenverkoop of een ander duivensport betreffend evenement dan kunt u deze mailen naar email: agenda@friesland96.nl

 • Automatische incasso

  De afdracht voor de Ronald McDonald vlucht zal begin november worden geïnd.

  In de tweede helft van november ga ik de kosten van prikken van de hokcoördinaten en de rollen karton, labels, gummiringen incasseren.

  Joh. Keuning
  penningmeester

 • Uitslag Ronald McDonald vlucht

  rmd_uitslag.pdf

  Zone 1 = Samenspel A+B

  Zone 2 = Samenspel C+D

  Zone 3 = Samenspel E+F

  prijswinnaars met gewonnen bedragen zijn ook na te lezen op TXT omrop fryslan 630

  Eventuele reclames doorgeven voor 26 oktober op email: uitslag@friesland96.nl

 • Het Nationaal Vliegschema 2015

  Bij ons zijn er redelijk wat vragen binnengekomen over het Nationaal Vliegschema. Liefhebbers en verenigingen willen graag weten hoe deze tot stand is gekomen en hoe dit schema gezien moet worden t.o.v. het vliegprogramma voor onze afdeling.

  Op de extra NPO-ALV van 28 april jl. is het Nationaal Vliegschema in ruime meerderheid aangenomen.

 • Agenda + stukken ALV 25 oktober

  hier de agenda in pdf: Agenda_najaarsvergadering 2014.pdf

  Agenda najaarsvergadering afdeling Friesland ‘96

  Zaterdag 25 oktober 2014, 13.30 uur

  M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp


  1. Opening

  2. Voorwoord voorzitter

  3. Appél der kiesmannen

  4. Ingekomen stukken en mededelingen

  5. Notulen vorige vergadering (zie bijlage Notulen ALV 8 maart 2014.pdf)

  6. Begroting 2015 (zie bijlage Begroting 2015 F96.pdf)

  7. Benoemen commissie kascontrole

  8. Bespreking verenigingsvoorstellen (zie bijlage Toelichting Verenigingsvoorstellen.pdf)

  - Heerenveen e.o

  - Uresco e.a

  - Doorzetters Steenwijk

  - Bakkeveen en Ureterp - De Vredesduif Noordwolde 

  9. Bespreking afdelingsvoorstellen (zie bijlage Toelichting Afdelingsvoorstellen.pdf)

  - Voorstel 1: Noord-Zuid splitsing als oplossing voor knelpunten (zie aanvullende bijlagen n.a.v. eerdere splitsing in 2010)

  - Voorstel 2: presentatie begroting op voorjaarsvergadering

  - Voorstel 3: Middelen uit de Algemene Reserve doneren in de pot vervoer.

  10. Bespreking stukken NPO vergadering. Zie bijlagen:

  14.11.01 NPO Agenda Algemene Vergadering KS.pdf

  14.11.01 NPO Agendapunt 3. - Notulen Algemene Vergadering 28 april 2014.pdf

  Twee top evenementen voor de jeugd!

  De Jeugdcommissie
   
 • Bestellen Kampioenenboekjes 2014

  Het gewenste aantal kampioenenboekjes kan worden doorgegeven op email: uitslag@friesland96.nl

  Dit dient voor 15 oktober te gebeuren!

  Graag als volgt doorgeven: Verenigingsnummer,aantal Afdelingskampioenenboekjes en eventueel aantal Rayonskampioenenboekjes met opgave van welk rayon.  Voorbeeld: 0238 Uresco'98, 10x Afdeling,  10x Rayon Leeuwarden.

 • Prestatie overzichten 2014

  De prestatie overzichten zijn per vereniging op te halen van de compuclub site. Inloggen als vereniging via http://www.compuclub.nu/uitslag/inloggen.php. Dit gaat op dezelfde wijze als hoe de afrekenstaten het hele jaar konden worden opgehaald.

 • Najaarsvergadering 25 oktober 2014

  Het vliegseizoen is voorbij en dan gaat de focus meteen over naar het vergaderseizoen in het stille seizoen. Dat die overgang niet altijd vanzelf gaat moeten we wel bekennen, maar inmiddels zijn we dan zover.

  Dit najaar willen wij ruim aandacht besteden aan enkele.....

 • De laatste vlucht van het seizoen

  Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar dit seizoen is voor mij voorbij gevlogen. Een seizoen met duidelijk twee gezichten. De eerste helft ging als vanzelf veelal onder goed weersomstandigheden, met maar een paar slechte momenten. De tweede helft was topsport voor onze organisatie. Het weer had veel varianten voor ons in petto. De overnachtfond en het jonge duivenspel kwam hierdoor onder druk te staan.

  Een groot compliment is dan ook op zijn plaats aan al die mensen die het voor onze afdeling mogelijk maken dat we elke week een vluchtje hebben en onze hobby in volle glorie kunnen beleven. Ik kan u verzekeren dat er vrijwilligers in onze organisatie zijn die heel veel tijd besteden om tot de juiste beslissingen te komen in uw voordeel.

  Net rondgekeken op de website van onze collega afdelingen. Wat op dit moment gebeurd bij afdeling 7 is ronduit schokkend. Van daaruit wil ik graag een compliment maken naar onze leden. Ik heb dit jaar niet meegemaakt dat wij in dergelijke ernstige situaties terecht zijn gekomen.

  Mijn voorganger zei duivensport is emotie. Ik ben het daar volledig mee eens. Vanaf jongs af aan heb ik duivensport in mijn bloed. Een in u of mij ogen negatieve gebeurtenis in onze hobby raakt ons om die redenen extra hard. Iedereen uit dat op zijn eigen manier. Ik vind mopperen of stevig discussiëren mag, maar fatsoen moet !!! Als we op die manier de duivensport met elkaar beleven in onze afdeling zijn wij tot mooie dingen in staat.

  Ik wil u er op wijze dat u nog 4 weken fantastische duivensport mee kan maken tijdens de taartvluchten op Urk. Deze mensen doen goed werk voor de duivensportpromotie.

  Wij zien elkaar misschien wel terug in het stille seizoen en anders wens ik u veel rust toe en zien we elkaar op de wedvluchten 2015.

  Simon Zeeman

  Voorzitter

 • Bewaarplicht vluchtbescheiden

  Dit jaar worden de vluchtbescheiden bewaard bij de verenigingen. We willen u er op wijzen dat deze minimaal een jaar bewaard dienen te worden. Dus de inkorflijsten, aankomstlijsten, hoklijsten en entlijsten van 2014 mogen pas na afloop van het seizoen 2015 bij het oud papier.

 • Terugbrengen manden laatste vlucht.

  Zaterdag is de laatste vlucht dit seizoen. De manden uit route 5 worden zaterdag teruggebracht bij de lokalen. De overige manden worden maandag teruggebracht. In verband met het terugbrengen van de manden graaghet telefoonnummer op het mandenkaartje zetten, zodat de betreffende contactpersoon gebeld kan worden door de vervoerder wanneer de manden bezorgd worden.

  De vervoerscommissie

 • Morlincourt 2014, belangrijke mededelingen

  De nationale jonge duivenvlucht staat aankomende zaterdag 13 september 2014 op het programma. Het afdelingsbestuur is er vanuit gegaan dat Nationaal vliegen een keuze was. Echter wij zijn er inmiddels achter gekomen dat dit niet het geval is en dat heeft een aantal consequenties.

  Dit betekent dat er alleen Nationaal ingekorfd kan worden op deze vlucht. De Nationale deelname is gratis, een uitslag kost 2,75 maar is niet verplicht.

  Als afdelingsbestuur hebben wij het volgende besloten voor Morlincourt jd:

  Iedere vereniging kan inkorven, mits zij 7 inkorvende leden hebben en dat iedere duif wordt ingevuld op een mandenlijst. klik hier voor de mandenlijst.

  Op de mandenlijsten dient u ook de vrachtduiven te vermelden. Oude duiven zijn niet toegestaan op deze vlucht.

  UDP bestanden dienen digitaal ingestuurd te worden. Naar PV dient dit te gebeuren via het uploaden via de website. Voor vragen over inlogcodes kunt u contact zoeken met PV via team@pigeonvillage.nl of telefonisch op 06-23762020. Dit laatste kan op inkorfavonden tot 23.00 uur.

  Lees voor andere richtlijnen http://www.npoveenendaal.nl/vluchten/nationale-sectorale-vluchten/richtlijnen-voor-de-sectorale-nationale-concoursen-2014

  VOOR MORLINCOURT JD GELDT DAT ER NIET GEMELD HOEFT TE WORDEN.

  Verenigingen die niet inkorven dienen zich af te melden bij de vervoerder op telefoonnummer 058-2572871

  Wij wensen iedereen veel succes.

 • Ophalen Jonge duiven Morlincourt

  In verband met de combinatie van vervoer met afdeling 10 worden de jonge duiven voor Morlincourt op de normale tijden opgehaald. Dus niet een uur later.

  De vervoerscommissie

 • Uitslagen bijgewerkt

  De definitieve uitslagen van J34, J35 en N35 staan nu op de site. Mede doordat een aantal verenigingen de laatste weken laat of een onvolledig D- en/of W-bestand inzenden, laten de definitieve uitslagen langer op zich wachten. Daarom het verzoek om ook de laatste weken van dit seizoen tijdig en met de grootst mogelijke zorg voor juistheid de D- en W-bestanden in te zenden naar Compuclub en Pigeonvillage.

  Hylke van Dijk

 • Live lossingscamera losgekoppeld van lossingsnieuws

  Om de slechte bereikbaarheid van de site bij extreme drukte te voorkomen staat de lossingscamera niet meer bij het actuele lossingsnieuws maar heeft deze een aparte link gekregen. Deze link staat direct onder de link naar actueel lossingsnieuws. We hopen zo de site beter in de lucht te kunnen houden.

 • Voorbeschouwingen voor de grote Finale

  Op de inkorvingsavond is onze reporter Jannes Mulder op pad geweest om de bespiegelingen vooraf te peilen bij de finalisten.

 • Donderdag ophaalroute 1 uur later

  Net als de midfondvluchten welke op donderdag werden ingekorfd, worden ook de jonge duivenvluchten die donderdags worden ingekorfd één uur later opgehaald. 

 • De Finale van 2014

  De Friesland Cup wordt aanstaande weekeinde beslist op de vlucht St. Quentin. Na een paar moeizame weekeinde met het weer is er eindelijk weer ouderwets duivenweer op komst voor a.s. zaterdag.  Het mooiste decor dus voor deze finale.

 • De halve finale van de Friesland Cup

  De spanning stijgt. Wie wordt de eerste winnaar van de eerste Friesland Cup?

  We zijn gevorderd tot de halve finale met nog maar 4 verenigingen in de strijd.

  Het was Uresco uit Leeuwarden die hun collega’s uit Amenland opzij wisten te zetten in de kwartfinales. Hierdoor hebben zij een plek in de halve finale verdiend. Daarin moeten zij het opnemen tegen De Koerier uit Buitenpost, die de clash met De Zwaluw uit Zwaagwesteinde wisten te winnen en hierdoor de laatste hobbel in de NO hebben genomen.

  In de ander halve finale vinden we De Adelaar uit Harkema terug. Zij rekende af met hun buren uit Surhuisterveen van de Fleanstervlucht. In de halve finale mogen zij de degen kruizen met de matadoren van De Vredesduif uit Noordwolde, die wisten de strijd met Tot Weerziens uit Urk in winst om te zetten.

  Hiermee hebben we twee spannende halve finales in het vooruitzicht op J35 Chimay. Ook Jannes Mulder, de juryvoorzitter, kijkt met spanning naar de halve finales. Hij gaat van de twee finalisten een mooi filmpje maken. Bij welke twee clubs gaat hij op visite?

  Hier het actuele schema: halve finale fc.pdf

 • Heino en Zutphen dinsdagavond inkorven

  Door uiterste inspanning van onze vervoerder is het ons gelukt om beide africhtingen op woensdag te laten plaats vinden. 

  De duiven worden volgens de normale ophaalroutes opgehaald.

  Mocht u als vereniging besluiten niet in te korven meld u dan tijdig af op telefoonnummer 058-2572871 (Vervoerder)

 • Heino (geel en zwart) maandavond inkorven gaat niet door

  De vooruitzichten voor a.s. dinsdag zijn dusdanig slecht dat de LC heeft geadviseerd om geen africhting voor deze dag te plannen. De vooruitzichten voor a.s. woensdag zijn beter. Wij gaan ons nu beraden wat de mogelijkheden zijn rond de africhtingen. Zodra we daar meer informatie over hebben melden wij dit zo snel als mogelijk.

  Het bestuur

 • De kwartfinale van de Friesland Cup

  In de Friesland Cup zijn nog acht verenigingen over die strijden om de fel begeerde Friesland Cup en de bijdrage voor de clubkas.

  In de 1/8 finale werden veel confrontatie op luttele meters verschil beslist. Ook in de kwartfinale staan weer vier prachtige wedstrijden op het programma. 

 • Attractievlucht Ronald McDonald Huis op 6 september.

  Net als andere jaren is er ook dit jaar weer een attractievlucht t.b.v. het Ronald McDonaldhuis. Dit jaar wordt deze vlucht gehouden op 6 september vanaf St.Quentin. Deelname is alleen toegestaan voor leden van afdeling Friesland ’96. Voor deelname/poules aangeven niveau 10. Inleg € 0.25 per duif. Uitslag kostprijs. Voor deelnameformulieren klik hier

  Voor deze vlucht wordt Friesland verdeeld in 3 districten, te weten:

  District 1: samenspelen A en B

  District 2: samenspelen C en D

  District 3: samenspelen E en F

   

  Hoofdprijzen per district:

  Res A: Prijs t.w.v. € 100.-, inleg € 0.75 = poule 22 = res A.

  Res B: Prijs t.w.v. € 75.-, inleg € 0.50 = poule 23 = res B.

  Res C: Prijs t.w.v. € 50.-, inleg € 0.25 = poule 24 = res C.

   

  De snelste duif van het gezamenlijk concours wint een herinneringsprijs.

  * Per duif kan maar één hoofdprijs worden gewonnen.

  * Als prijs niet voltekend is, dan uitkering van het gezette bedrag.

  * Bij overtekening worden er zo mogelijk meer prijzen uitgekeerd, anders het resterende bedrag.

  * Geldpoules per district en zoals aangegeven op de poulebrief.

  * Minimum afstand is Houdeng, anders afgelasting concours.

  * Let u erop dat de poulegegevens vanaf het deelnameformulier correct worden ingebracht in Winver door de verenigingsfunctionaris.

  Batig saldo is voor het Ronald McDonaldhuis. Een Ronald McDonaldhuis biedt een tijdelijk thuis aan ouders van ernstig zieke kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen en waarvan de ouders op (te) grote afstand wonen. Tegen een geringe vergoeding kunnen ouders gebruik maken van de voorzieningen in een Ronald McDonaldhuis, om in de buurt van hun kind te kunnen zijn. Door deelname aan dit concours steunt de postduivensport het Ronald McDonald Kinderfonds! Doe dus massaal mee!

 • Controle hok- en entlijsten en wedvluchtbescheiden

  Sinds dit seizoen worden de hok- en entlijsten en wedvluchtbescheiden door de clubs bewaard. Een commissie bestaande uit Piet Oldenburger, Haye Bouma en Jelle Kooistra controleert of dat wel op de juiste wijze gebeurt. Gelukkig is bij de meeste gecontroleerde clubs alles in orde maar de commissie wil toch wijzen op een paar geconstateerde onvolkomenheden.  

  • Van ieder lid die duiven heeft, moet  een entlijst en een hoklijst bij de secretaris te zijn, ook als men niet meespeelt.
  • Op de entlijsten moeten naast de volledige ringnummers van alle duiven ook de jaartallen vermeld zijn. (Dat is ook handig bij het laden van de klokken)
  • Op de entlijsten moeten een handtekening en een stempel van de dierenarts staan.
  • Ringnummers van de duiven, handtekening en stempel moeten op dezelfde lijst staan.

  Namens het bestuur,  Hatty Roest.

   

 • Wijzigingen in het vliegprogramma

  De vervoerscommissie heeft ons verzocht wijzigingen in het vliegprogramma aan te brengen. De redenen hiervoor zijn dat zij grote problemen verwachten met het inkorven van twee vluchten op 1 avond. Dit zowel op het gebied van concoursveiligheid als op vervoertechnisch gebied.

 • Friesland Cup 1/8 finale

  Na de vlucht van afgelopen weekeinde hebben we nog 16 verenigingen over die strijden om de Friesland Cup. In tweede ronde waren er een paar stevige derby’s, die dan ook kantje boort beslist werden.

 • Meer i.p.v. Weert

  Onze jonge duiven krijgen het niet makkelijk dit jaar. Zaten we verleden week nog tegen de temperaturen aan te hikken met Oost in de wind. Vandaag moesten we onze stoelen in de tuin verankeren vanwege een harde West tot Zuidwestenwind.

 • Friesland Cup: De spanning neemt toe!

  Hierbij het speelschema voor vandaag 9 augustus 2014.

 • Belading opleggers

  De afdeling beschikt over wagens met geforceerde verluchting waardoor het niet nodig is bij temperaturen zoals vrijdag 2 augustus de bovenste rij vrij te houden. Als het vervoerstechnisch mogelijk is houden we de bovenste rij vrij ongeacht de temperatuur. Vrijdag was dit niet mogelijk door het grote aantal duiven dat ingekorfd is. Ten overvloede wijzen we er op dat de chauffeur of convoyeur aangeeft hoe er beladen dient te worden. Door de vervoerscommissie wordt de wijze van belading uiterlijk donderdag doorgegeven aan de vervoerder die vervolgens de chauffeurs/convoyeurs op de hoogte stelt.

  De vervoerscommissie

 • De volgende ronde van de Friesland Cup

  32 verenigingen hebben zich afgelopen weekeinde op de vlucht J31 Gennep weten te plaatsen voor de volgende ronde en dat is J32 Weert. 

 • Friesland Cup

  Het bekertoernooi in de duivensport !!

  Om de saamhorigheid binnen onze afdeling tussen de verschillende verenigingen te vergroten heeft het afdelingsbestuur in samenwerking met Jannes Mulder een ludieke competitie bedacht. 

 • Informatie Argenton inkorven donderdag 31 juli 2014

  Ophaalschema

  Ophaalschema Route 1

  Damwoude        19.15

  De Westereen    19.45

  Drachten        20.25

   

  Ophaalschema Route 2

  Noordwolde       19.50

  Steenwijkerwold  20.25

  Emmeloord        21.20

  Beide routes komen tussen 21.30 en 21.40 aan op Urk bij PV Flevoland.

  De tijden achter het inkorfcentrum zijn uiterste vertrektijden. Dit is belangrijk daar de duiven aan de eind van de avond aangevoerd moeten worden in Rijswijk bij de afdeling 12, De Kuststrook.

  Wij zouden eerst vervoeren met de afdeling 6, Noord-Holland. Zij hebben echter kleinere manden dan die van ons en konden geen manden voor ons vrijspelen. Het is de bedoeling dat onze duiven tegelijk met afdeling 6 worden gelost.

  Er gaan 28 duiven in een mand en de restmanden van de voorgaande vereniging zoveel als mogelijk aanvullen. De Friese Fondclub zal verder informatie verstrekken over de te winnen prijzen voor deze extra vlucht.

  Van deze vlucht wordt zowel een uitslag gemaakt door de afdeling en de FFC. Tevens is dit een teletekstvlucht.

  Vrachtprijs is voor deze vlucht 1,60 en de vluchtcode is E31.

 • Argenton gaat door

  Op donderdagavond 31 juli 2014 krijgt u de kans om in te korven voor de dagfondvlucht Argenton.

  Deze vlucht telt niet mee voor de afdelingskampioenschappen. Het is een puur een extraatje die tot stand is gekomen in samenwerking met de Friese Fondclub.

 • Bergerac

  De duiven voor de vlucht van Bergerac worden dinsdag 29 juli opgehaald volgens het gebruikelijke schema voor de meerdaagse vluchten.
  NIC’s wordt dringend verzocht gereed te zijn op de afgesproken tijd.
   
  De vervoerscommissie
   
 • Niet donderdag, maar vrijdag inkorven voor laatste africhting.

  De start van het jonge duivenprogramma is helaas niet vanzelf verlopen. Dit is voor ons reden om toch enige wijziging aan te brengen in het voorgenomen vliegprogramma. A.s. vrijdagavond 25 juli wordt er ingekorfd voor Heino (Noord) en Duiven (Zuid).

  Wij hopen dat we hiermee een grote groep liefhebbers tegemoet kunnen komen in hun voorbereiding naar het wedstrijdprogramma met de jonge duiven.

  Het bestuur

 • Fondduiven richting Chalons en Champagne

  In verband met de verwachte opkomende onweersstoringen vanuit het zuidwesten van Frankrijk is het lossingsstation Breuil Le Vert/ Clermont gewijzigd in Chalons en Champagne. Hier gaan we gezamenlijk heen met Afd.10.

 • Africhtingen gaan gewoon door

  Helaas is door het NPO zeer vergaand gecommuniceerd dat zij de bevoegdheid hebben vluchten af te lassen. Vluchten georganiseerd door een afdeling is echter een zaak van de afdeling in kwestie. 

 • Jonge duivenvluchten 19 juli 2014

  De laatste weken worden wij geconfronteerd met zeer uiteenlopende weersomstandigheden welke van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de duivenvluchten. Zoals de voorspellingen nu zijn gaan we a.s. zaterdag richting temperaturen boven de 30 graden.

  Wij hebben de afgelopen dagen uitvoerig overleg gevoerd met de interne commissies en externe adviseurs over het wel of niet door laten gaan van de africhtingen voor de jonge duiven. Daarnaast hebben wij gekeken naar de noodzakelijke maatregelen, indien wij zouden besluiten de jonge duivenvluchten door te laten gaan, om de duiven zo optimaal mogelijk aan de start te krijgen.

  Wij hebben besloten om de africhtingen door te laten gaan en wel als volgt:

  Kleuren groen en blauw gaan naar Duiven

  Kleuren geel en zwart gaan naar Meppel

   

  Verder hebben we de volgende maatregelen genomen:

  ü    De duiven worden op vrijdagavond 1 uur later opgehaald bij de lokalen.

  ü    25 duiven per mand

  ü    De bovenste rij wordt vrij gehouden

  Met de gegevens van nu lijkt het er op dat wij de duiven op beide lossingsplaatsen tijdig kunnen lossen, zodat de meeste duiven weer thuis zijn voordat de temperaturen naar zeer warm oplopen.

  Mocht u als vereniging besluiten niet in te korven meld u dan tijdig af op telefoonnummer 058-2572871 (Vervoerder)

  Het bestuur

 • Dagfond E29

  De losplaats Tours wordt i.v.m. de weersverwachting gewijzigd in Breuil le Vert. Het aantal duiven per mand is 25. Er wordt een normale ophaalroute gereden.Verenigingen die geen gelegenheid bieden tot inkorven in de eigen vereniging dienen zich af te melden. De afstand voldoet aan de minimale afstand voor een fondvlucht.
   
 • Vakantie secretaris

  Vanwege vakantieperikelen de emails naar de secretaris graag richten aan: h.roest@tip.nl 
  Vanaf 4 augustus kan het oude emailadres weer worden gebruikt.

 • Gennep telt niet voor Afdelingskampioenschappen

  Volgens aanvullend wedvluchtreglement art 8.1(b) telt de gisteren geloste vlucht vanuit Gennep niet mee voor de afdelingskampioenschappen. Aangezien dit de 2e keer is dit seizoen dat een midfondvlucht op een afstand beneden de 200 km wordt gelost en dus niet meetelt, treedt art 8.4 van het aanvullend wedvluchtreglement in werking en is er voor de midfond geen aftrekvlucht meer. Dus wordt het midfondkampioenschap berekend over de 4 overgebleven midfondvluchten. Bekijk hier het aanvullend wedvluchtreglement.

 • Technisch probleem

  Bij één van de wagens in Duiven is tegen de morgen de waterpomp spontaan gaan draaien. Twee rijen manden zijn daardoor nat geworden. Op de lossing heeft dit geen invloed gehad.

  De vervoerscommissie.

 • Hebt u de live-duivenlossing gemist ? Bekijk hier de herhaling !

  In het volgende filmpje vindt u een compilatie van de beelden van de Live-duivenlossing van de trainingsvlucht welke georganiseerd is vanuit Meppel. 

 • Live-beelden van lossingen weer actueel !

  Het mooie initiatief van onze afdeling ‘’ Friesland 96 ‘’ is na een technische pauze weer helemaal actueel.

  Dit jaar zijn...

 • Voorzitter belaagd door roofvogels

  Roofvogels worden een steeds groter probleem voor onze hobby. Ook de voorzitter van onze afdeling heeft hier mee te maken zoals vorige week was te zien bij Omroep Flevoland. klik hier voor het nieuwsitem met video.

 • Nieuw Centraal Hok Heerenveen

  Sinds kort is er een nieuw Centraal Hok in Heerenveen.

  Adres: Burgemeester Falkenaweg 89, 8482 BT, Heerenveen.

 • Albi

  De duiven van de meerdaagse fondvlucht van Albi zijn met de oplegger onderweg naar Nederland. Morgenochtend wordt bekeken of de duiven alsnog op een redelijke afstand gelost kunnen worden. Nader bericht morgen via actueel lossingsnieuws op de site.

 • Extra meerdaagse fondvluchten

  Graag vragen we uw aandacht voor de extra meerdaagse fondvluchten van de NU en de FFC. 

  Het gaat om de volgende vluchten:

  vluchtcode A31, losplaats: Bergerac, inkorven 29 juli en los op vrijdag 1 augustus.

  vluchtcode A36, losplaats: Limoges, inkorven woensdag 3 september en los op vrijdag 5 september.

  klik hier voor meer info

   

 • coördinaat Laon

  Het coördinaat van LAON is :493627.0 //  034241.0

 • Laon M23: Ophaaltijden 1 uur later

  We maken u er nog even opmerkzaam op dat zoals eerder aangegeven de ophaaltijden van de midfondvluchten die op donderdag worden opgehaald 1 uur later zijn dan volgens de 'normale' route. Dus aanstaande donderdag 12 juni worden de duiven 1 uur later opgehaald.

 • Informatie St.Vincent

  Ophaalroute St.Vincent (inkorven 10 juni)

  Route 1
  19.00 267 Holwerd
  19.30 210 Damwoude
  19.50 219 Zw.w.einde
  20.30 259 Drachten
  21.15 268 Noordwolde
  21.50 414 Steenw.wold
  20.15 433 Urk (kl.v.v.)
  20.30 413 Emmeloord (kl.v.v.)
  21.00 226 Balk (kl.v.v.)
  22.15 342 Meppel

  Duiven per mand

  25 duiven per mand.
   
  Vrachtprijs
  De vrachtprijs is 230 eurocent per duif.
   
  De vervoerscommissie
 • Bijzonder snelle duif op Menen

  U heeft allen in de voorlopige uitslag kunnen vernemen dat er een duif geklasseerd stond die veel sneller naar huis was gekomen dan alle andere duiven. In eerste instantie kon de vereniging geen afwijkingen constateren. Vanmorgen is samen met het afdelingsbestuur de zaak verder bekeken. We hebben toen gezamenlijk geconstateerd dat de duif niet in Menen is geweest en om die reden dan ook uit de uitslag genomen moet worden. Met klem willen wij melden dat zowel de liefhebber als de vereniging geen bijzondere blaam treft. Hoogstens zijn er enkele menselijke fouten gemaakt.  

  Wij willen Bertram van Zuiden en Patrick Slabbekoorn feliciteren met hun afdelingsoverwinning op Menen.

  Het bestuur

 • Vanaf de bestuurstafel

  Hierbij enkele belangrijke mededelingen over de Controlecommissie Bescheiden, NIC’s, melden Nationale vluchten, inzenden D en W bestanden Nationale vluchten, beleidsplan, live-beelden, NPO vergadering.

 • Jeugduitslagen op de site

  Net als de reguliere uitslagen worden ook alle jeugduitslagen wekelijks in pdf formaat op de site gezet. De jeugduitslagen zijn te vinden onder het kopje Jeugd in de zwarte menubalk bovenaan de site. Kies vervolgens uitslagen en dan Uitslagen 2014. Met ingang van seizoen 2014 worden er geen gratis papieren uitslagen meer door de Compuclub verstrekt. 

   

 • Live-beelden lossing Gennep.

  Op de vlucht van Gennep (24 mei) staat de tweede test voor de Live-lossing gepland. Aandachtspunt is dat op het moment van lossing er een piekmoment is met heel veel leden die inloggen. Hierdoor kan de dataverzending in de problemen raken. Alleen tijdens een test kan een verdere diagnose worden gesteld en kunnen eventuele problemen worden opgelost. We kunnen dus nog niet garanderen dat zaterdag alles vlekkeloos verloopt. Graag uw begrip hiervoor.

 • Juiste coördinaten Quievrain

  Afgelopen winter zijn er door de NPO nieuwe coördinaten voor het lossingsterrein van Quiévrain bepaald.

  In tegenstelling tot eerdere berichten zijn de juiste coördinaten als volgt:

  2411

  Quiévrain +502441,0 +034147,0  

   

   

 • Voortgang Live-lossingsbeelden

  De afgelopen tijd is er door de PR-commissie samen met de deskundigen gezocht naar verbetering van de kwaliteit van de beelden. Daarnaast is er gezocht naar de beste telecomaanbieder, qua prijs en kwaliteit. Dit is voor Nederland nu rond. Voor Belgie wordt dat de komende week geregeld. Een en ander heeft meer tijd gekost dan verwacht. De volgende testvlucht is naar verwachting volgende week (24 mei).

 • Regels rond het mee tellen van Meer voor de kampioenschappen

  In het aanvullend wedvluchtreglement van de afdeling Friesland'96 staat al jaren dat als een midfondvlucht wordt teruggebracht naar een afstand korter dan 200 kilometer (voor de kortste afstand lijn Urk/Zwartsluis) deze niet meer mee telt voor de kampioenschappen.

   

 • De duiven van St. Quentin wijken uit naar Vervins

  Vanwege een grote autoshow kan er dit weekeinde niet worden gelost in St. Quentin. We hebben om deze reden besloten om uit te wijken naar Vervins. Vervins is qua afstand een kleine 20 kilometer korter en ligt iets Oostelijker. Deze losplaats is groot genoeg voor ons convooy van 3 wagens. Gelukkig wordt daar dit weekeinde ook niet gelost door andere afdelingen.

   

 • Live beelden

  Afgelopen zaterdag hebben we voor het eerst in het bestaan van de duivensport live mogen genieten van de lossing en de voorbereiding hier op. We zijn dan ook heel blij dat wij veel positieve reacties van u hebben mogen ontvangen voor dit initiatief, welke is ingezet door de PR commissie.

 • Mededeling

  Het ophalen op  donderdag van de duiven voor de midfondvluchten begint één uur later. Voor de fondvluchten wijzigt de ophaaltijd niet.

   
  De vervoerscommissie.
 • Live beelden van de lossing vanuit Sittard

  Deze zaterdag starten we met het live uitzenden van de lossing. Het betreft nog een testfase. We hopen dat alles naar behoren zal functioneren, maar dit kunnen we nog niet garanderen.

 • Zwarte koffer gaat mee op reis naar Sittard!

  Op woensdagavond 30 April 2014 was het druk en spannend in Stiens. Er werd volop getest met deze zwarte koffer.

 • Ook op Sittard is melden niet verplicht

  We hebben tijdens de eerste teletekstvlucht gemerkt dat er heel wat mensen zenuwachtig worden als zij niet verplicht worden iets te doen.

  Aankomend weekeinde hebben we alweer de tweede teletekstvlucht, ditmaal vanuit Sittard. Voor de goede delen we u nogmaals mee dat u niet hoeft te melden, het mag natuurlijk wel op welke manier u ook maar wilt.

 • Lossing te Weert (Foto's en filmpje)

  Van de lossing van vandaag te Weert zijn een filmpje en enkele foto's gemaakt.

 • Aanvraag Nationaal Inkorfcentrum

  Voor de grote fond zijn er in onze afdeling 8 inkorfcentra ´s beschikbaar welke al jaren goed en nauwkeurig werk verrichten. Voor deze vluchten is de spreiding en de bezetting voldoende.

  Voor de nationale Eendaagse Fondvlucht Chateauroux en voor de Nationale Jonge duivenvlucht Morlincourt is er de mogelijkheid voor meer verenigingen om zich als NIC in te schrijven.

 • Geen gegevens CCG's

  De onderstaande Rayons/CCG's hebben geen gegevens opgegeven voor berekening van uitslagen en kampioenschappen.

  • Waadkant
  • Walden
  • CCG Drachten e.o.

  Indien er voor deze rayons wel uitslagen en kampioenschappen opgemaakt dienen te worden door de Compuclub dan graag met spoed de gegevens doorgeven op info@friesland96.nl.

 • Coördinaten nieuwe losplaatsen.

  Grave   : 514503.4 / 054350.9

  Weert   : 511447.1 / 054026.8

  Sittard  : 510133.1 / 055117.4

  Deze coördinaten zijn nog niet opgenomen in het NPO-bestand.

 • Puntjes op de i

  Nu we op de inkorfdag zijn voor de eerste officiële wedvlucht nog even een aantal aandachtspunten op een rijtje:

  • De vluchtbescheiden dienen binnen de eigen vereniging bewaard te worden en dus niet meegegeven met de vrachtwagen. Het afdelingsbestuur zal steeksproefgewijs vluchtbescheiden bij verenigingen opvragen ter controle.
  • De vervoerskaart dient volledig ingevuld meegegeven te worden met de auto.
  • De rekenaars gebruiken het actuele ledenbestand van de NPO. Zorg dat dit up-to-date is! Dat alle vliegende hokken in dit bestand de juiste coördinaten achter hun naam hebben staan.
  • D- en W-bestanden dienen op de dag dat de klokken zijn uitgelezen verzonden te worden aan de afdelingsrekenaar(Compuclub) en de nationale rekenaar(Pigeon Village).
  • V16 Gennep is een teletekst vlucht. Er hoeft niet gemeld te worden. De teletekstuitslag wordt opgemaakt aan de hand van de voorlopige uitslag bij Compuclub. Zie richtlijnen hiervoor in eerder bericht op de site.
  • Er zijn nog steeds verenigingen die de vrachtduiven niet juist in Winver inbrengen, hierdoor is het nog steeds verplicht om de verzamelstaten uiterlijk de dinsdag na de vlucht in te sturen naar verzamelstaat@gmail.com
  • Alleen duiven die zowel op de entlijst als ook op de hoklijst staan mogen mee in de vrachtwagen.

  We wensen u allen veel succes het komende vliegseizoen!

 • Prijzen voor papieren uitslagen

  De prijzen voor de papieren uitslagen die via Compuclub besteld worden zijn voor 2014 als volgt:

  CCG uitslagen: 95 eurocent 

  Samenspel uitslag: 155 eurocent

  Totaal uitslag(alle 6 samenspelen in 1 boekje): 215 eurocent

  NPO uitslag: 165 eurocent

 • Kampioenschapsbereking ivm zondagsregeling

  Op de afgelopen ALV van 8 maart 2014 is met algemene stemmen het aangepaste voorstel aangenomen rondom zondagsvluchten m.b.t. kampioenschappen. De aanpassing had betrekking op de juiste definitie van een zaterdagsvlucht en zondagsvlucht.

 • Aantal duiven per mand

  Dringend verzoek aan de verenigingen om zich te houden aan het juiste aantal duiven per verzendmand. Voor een nacht mand is dat 31. Twee restmanden per vereniging zijn toegestaan. In geval van enkele restduiven deze in een kleine mand gereed zetten en op aanwijzing van de chauffeur/convoyeur bij laden in een reeds in de oplegger aanwezige mand met restduiven.

  De vervoerscommissie

 • Extra NPO ALV op 28 april a.s.

  Afgelopen maandagavond 7 april is het NPO-bestuur in onze afdeling (Ureterp) op visite geweest om uitleg te geven over belangrijke wijzigingen die voor de toekomst op stapel staan.

 • Vanaf de bestuurstafel

  Hierbij enkele belangrijke mededelingen over Melden, Teletekst, Beleidsplan, Invliegduiven, wijzigingen in het vliegprogramma.

 • Kleinvervoer

  Ophaalroute klein vervoer ingaande 11 april :

  Route 3 A

  0232 Jubbega      19.00 uur

  0234 Oudehorne  19.20 uur

  0270 Wolvega      19.50 uur m.i.v. 18 april

  0419 Steenwijk    20.30 uur

   

  Route 5 A

  0423 Zwartsluis   20.00 uur

  0401 Vollenhove 20.30 uur

  0413 Emmeloord 21.15 uur

 • Afmelden voor een vlucht

  Indien uw vereniging niet inkorft voor een (trainings)vlucht dient dit uiterlijk op de avond voor de inkorving(voor 22:00 uur) doorgegeven worden aan de vervoerder op telefoonnummer 058-2572871.

 • Groepindeling trainingsvluchten

  Net als voorgaande jaren worden de T(rainings)-vluchten op kleur in groepen gelost. De definitieve indeling voor 2014 is:

  kleur GEEL: 0208, 0211, 0213, 0215, 0222, 0225, 0226, 0227, 0228, 0233, 0236, 0238, 0239, 0241, 0244, 0262, 0265, 0267 en 0272.

  kleur ZWART: 0120, 0128, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0210, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0237, 0250, 0254, 0256, 0258, 0259, 0261 en 0264.

  kleur GROEN: 0232, 0234,  0252, 0268, 0270, 0401, 0414, 0416, 0419, 0420 en 0423.

  kleur BLAUW: 0221, 0229, 0248, 0413, 0421, 0432 en 0433.

  Bij meerdere lossingsplaatsen gaan Geel en Zwart naar de dichtstbijzijnde losplaats en Groen en Blauw naar de verder gelegen lossingsplaats.

 • Formulier Hoklijst/Entverklaring - BELANGRIJK!!

  Alle lijsten zijn nogmaals nagelopen nu blijkt dat onderstaande verenigingen het formulier tbv verklaring hoklijst /paramyxo enting 2014 (nog) niet ingeleverd:

  0211 0220 0239 0265 0414 

  Dit formulier dient voor de vluchten ingeleverd te zijn. Verenigingen die niet (tijdig) een ondertekend formulier hebben ingeleverd lopen het risico dat de duiven niet kunnen worden vervoerd! Verzenden per post naar J.Kooistra, van Goghlaan 27, 8442 HT Heerenveen.

  download formulier: Inentingsverklaring-vereniging-2014.doc

 • Nieuw menu Downloads

  Rechts op de homepage is sinds kort een nieuw menu met handige downloads geplaatst. Dit zijn op zichzelf staande documenten in bekende bestandsopmaken zoals Word, Excel en Pdf. Deze stonden al langer op de site maar waren voor verschillende leden moeilijk te vinden. U kunt hier bijvoorbeeld een blanco hoklijst downloaden, het vliegprogramma 2014 voor Autokon(Compuclub) en binnenkort zal hier een link verschijnen naar het Infoboekje 2014.

 • NPO aangelegenheden

  Tijdens de afgelopen ALV (8 maart 2014) heeft het afdelingsbestuur u een verklaring gegeven rondom het organiseren van de bijeenkomst NPO-organisatie en ontwikkeling. De vertrekkend voorzitter, Albert Jan de Jong, heeft u de publicatie op onze website van deze verklaring toegezegd.

  Als nieuwe voorzitter wil ik voorafgaande aan deze verklaring nog iets toevoegen. We zijn de afgelopen week door het NPO-bestuur verwend door een waar bombardement van publicaties  over het niet doorgaan van de geplande bijeenkomst op 10 maart. Mijn mening is dat je als bestuurder op zowel afdelingsnivo als op nationaalnivo duivensport mogelijk moet maken en hierin moet sturen waar dit noodzakelijk is. Je dient dan ook als bestuurder op deze nivo´s het goede voorbeeld te geven. Ik heb als onafhankelijk duivenliefhebber al enkele jaren het idee dat het huidige NPO-bestuur stuurt op conflicten en vraag me al een hele tijd af wat dit voor voorbeeld is naar ons als leden. Ook de acties ondernomen door het NPO-bestuur rondom de voornoemde bijeenkomst valt naar mijn mening onder straatvechten.

  Wij willen als nieuw bestuur boven dit nivo staan en onze eigen lijn hierin volgen waarbij het duivensport mogelijk maken voorop staat en dit soort conflicten niet ons ding is. In dit kader is het misschien vreemd dat wij als bestuur gemeend hebben om  een amendement in te dienen bij het NPO, rondom bestuursverkiezingen. Wij zijn echter van mening dat we beter met een betrouwbaar, legitiem, nationaal bestuur te maken kunnen hebben. Het betrouwbare zit hem in het sturen op conflicten van het huidige NPO-bestuur, het legitieme hebben wij uitgelegd in ons amendement. Dit amendement is aan de orde  gekomen op de ALV van het NPO van 15 maart jl. Ongeacht de uitkomst zullen wij waarborgen dat u niet één van de weinige afdelingen bent, waarbij de leden niethebben kunnen discussiëren over belangrijke onderwerpen op nationaal nivo. Hier is nog enige tijd voor, omdat deze onderwerpen op 28 april a.s. in een extra NPO ALV aan de orde komen. Wij komen dan ook in de loop van de maand terug op dit onderwerp.

  Met sportgroeten,

  Simon Zeeman

   

  2 bijlagen:

  Verklaring 10 maart NPO bijeenkomst.pdf

  Amendement Verkiezing NPO ALV 15032014.pdf

 • Eindrapport Samenspelcommissie

  De samenspelcommissie heeft een eindrapportage opgemaakt. De rapportage inclusief kaartjes kunt u hieronder downloaden/bekijken. Dit rapport zal op de ledenvergadering van aanstaande zaterdag bij punt 7 als afdelingsvoorstel worden behandeld.

  Eindrapport Samenspelcommissie.pdf

  kaartje acg afdeling 2 maart 2014.pdf

  kaartje acg a 28-01-2014.pdf

  kaartje acg b 28-01-2014.pdf

  kaartje acg c 2 maart 2014.pdf

  kaartje acg d 2 maart 2014.pdf

  kaartje acg e 2 maart 2014.pdf

  kaartje acg f 2 maart 2014.pdf

 • Ophaalroutes Dagfond

  Enige tijd geleden is voorgesteld om voor de dagfondvluchten te werken met minder en kortere ophaalroutes. Deze routes zijn gepubliceerd op onze site. Dit hield in dat een aantal verenigingen hun duiven voor de fondvluchten zouden moeten aanvoeren bij een vereniging in de buurt. Gezien de reacties die het bestuur ontvangen heeft , lijkt het ons niet goed om deze wijziging in het ophalen dit jaar in te voeren. In het regio-overleg in het najaar zal dit onderwerp aan de orde gesteld worden. Punten die daarbij besproken zullen worden zijn de concoursveiligheid, het geringe aantal duiven voor de fond in kleine verengingen, het gezamenlijk inkorven van kleine verenigingen. We roepen verenigingsbesturen op deze zaken ook in de vereniging ter dicussie te stellen. Een taak van het afdelingsbestuur is ook om er op toe te zien dat verenigingen, i.v.m. de concoursveiligheid ,aan de reglementaire eisen voldoen voor het inkorven zoals het minimaal aantal inkorvende leden.

  Het Bestuur.

 • Even voorstellen

  Op de komende algemene ledenvergadering van 8 maart is er een bestuursverkiezing. Door het niet meer beschikbaar zijn van Albert de Jong en Harrie Meijners zijn er twee vacatures ontstaan. Om deze vacatures op te vullenzijn er twee kandidaten, Hatty Roest en Simon Zeeman. Laatst genoemde is kandidaat voorzitter en Hatty Roest is kandidaat lid voor het bestuur. Via de website stellen ze zich alvast aan u voor:

  hatty roest even voorstellen.pdf

  simon zeeman even voorstellen.pdf

 • Vliegprogramma 2014 (Eindadvies)

  In onderstaande links treft u aan het definitief advies van de TC aangaande het vliegprogramma 2014. Naast een schema van het vliegprogramma treft u aan het afrondend advies van de TC waarin een onderbouwing wordt gegeven van het programma en de keuzes. Daarnaast vindt u een lijvig document met daarin alle reacties die zijn binnengekomen op het concept-voorstel (van begin januari) en de reactie daarop van de TC.
   
   
   
   
   
  Voor verdere informatie wordt verwezen naar het eerder gepubliceerde conceptvoorstel:
 • Banner op de site

  Omdat we graag meer banners op onze website willen, bieden we dit jaar de mogelijkheid om een banner te plaatsen op onze website voor de speciale promotieprijs van 50 euro. Dus voor slechts 50 euro kunt u geheel 2014 uw banner terugvinden linksonder bij het kopje advertenties. Uiteraard inclusief link naar uw website. Indien u hier gebruik van wenst te maken dan kunt u uw gegevens met bannerbestand opsturen naar email: info@friesland96.nl

 • Contributie NPO en Afdeling

  In week 8 ben ik voornemens om de NPO- en Afdelingscontributie automatische te incasseren. De contributie voor het NPO is 12 euro en voor de Afdeling 10 euro en 60 cent. Daarom vriendelijk verzoek aan de verenigingspenningmeesters; zorgt u voor voldoende saldo op de rekening. Alvast bedankt voor uw medewerking.

  Joh. Keuning

  Penningmeester

   

 • Besluit Rekenaar

  Het bestuur heeft besloten om voor 2014 Compuclub als rekenaar aan te stellen. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken rond de rekenaar is indertijd een commissie ingesteld. Om tot een volledig rapport omtrent de vergelijking van de verschillende rekenaars te komen continueert de commissie haar werkzaamheden. Het streven is om tot een gewogen vergelijkingsoverzicht te komen wat we kunnen gebruiken als onderlegger om eenduidig jaarlijks of voor meerdere jaren de juiste rekenaar te kunnen kiezen. In samenspraak tussen de commissie en het bestuur is besloten om op dit moment geen wijziging aan te brengen in de keuze van de rekenaar en dus bij Compuclub te blijven rekenen.

 • Klokkenkeuring Mechanische klokken

  Op zaterdag 22 februari kunt U uw Mechanische Klok(ken) ter keuring aan bieden aan de klokkencommisie. De klok moet voorzien zijn van klokrol, inktlap, batterij en er moet een label aan met naam en vernr-lidnr-of comb nr. De kosten ziin 5,00 euro per klok. De klokkencommissie heeft zitting op zaterdag 22 februari van 10.00 tot 14.00 uur in sporthal De Wier, Telle 22, 9247AA te Ureterp.

  Let op:

  Aangeschafte klokken en klokken die de laatste 5 jaar niet zijn gekeurd, moeten hier worden aangeboden. Niet gekeurde klokken mogen niet gebruikt worden!

  De Klokkencommissie

 • Rapportage samenspelcommissie

  De samenspelcommissie heeft een voorstel voor een nieuwe samenspel indeling opgemaakt. De rapportage inclusief kaartjes kunt u hieronder downloaden/bekijken. Op deze stukken kunt u t/m 16 februari reageren via email: Samenspel@friesland96.nl.

  Conclusie samenspelcommissie.pdf

  Overzicht leeftijdsopbouw.pdf

  Overzicht verwachte Ledendaling.xlsx

  kaartje acg afdeling 28-01-2014.pdf

  kaartje acg a 28-01-2014.pdf

  kaartje acg b 28-01-2014.pdf

  kaartje acg c 28-01-2014.pdf

  kaartje acg d 28-01-2014.pdf

  Bestuurssamenstelling

   
   
  Het bestuur.
 • Ledenadministratie

  Op 1 februari is zoals gebruikelijk de peildatum voor het aantal leden per vereniging. Daarom een oproep aan de secretarissen om zoveel mogelijk de mutaties voor deze datum in te voeren bij de NPO. Controleer dan meteen even of alle vliegende leden binnen uw vereniging een (juist) GPS-coördinaat achter hun naam hebben staan, dit om te voorkomen dat zij niet op de uitslagen komen te staan in April.

 • Uitspraak Beroepscollege

  In november heeft het T&GC van de NPO uitspraak gedaan in een geschil aangespannen door Pieter Veenstra tegen het Afdelingsbestuur. De uitspraak hield in dat we als afdelingsbestuur op dienen te treden tegen een bepaald verenigingsbestuur in geval er sprake van roddel zou zijn. Ook waren wij veroordeeld tot betaling van de kosten. Het bestuur kon zich niet vinden in deze uitspraak en heeft beroep aangetekend. Het Beroepscollege heeft inmiddels uitspraak gedaan en stelt het afdelingsbestuur hierin in het gelijk en heeft met deze uitspraak het vonnis van het T&GC vernietigd.

  Het bestuur.
 • Reactie Afdelingbestuur Friesland'96 op NPO voorstellen

  Zaterdag 28 december jl. hebben de kiesmannen met het bestuur NPO overleg gehad over de gepubliceerde voorstellen. Omdat het een gesloten bijeenkomst was zal het bestuur indien nodig de resultaten van dit overleg zelf naar buiten moeten brengen. Vooraf aan dit overleg is er een reactie t.a.v. de voorstellen door het bestuur Friesland '96 aan deelnemers en alle afdelingsbesturen verstuurd. Met name de afdelingen boven de grote rivieren hebben positief gereageerd op dit schrijven.  De verzonden brief kunt u hier nalezen/downloaden.

 • Vliegprogramma 2014

  Hierbij de voorstellen van de Technische Commissie aangaande het vliegprogramma 2014. Wij vragen u deze stukken goed door te nemen en de TC te voorzien van uw op- of aanmerkingen, zowel positieve als aanvullende op- of aanmerkingen zijn van harte welkom. U dient dit wel tijdig te doen met een uiterste inzend datum van 26 januari 2014. De reacties kunnen via bijgaande reactieformulier gezonden worden aan tcfriesland96@gmail.com.

  Hier kunt u de documenten vinden:

  de weg naar het vliegprogramma 2014 voor de afdeling friesland 96.pdf

  vliegprogramma 2014.pdf

  reactieformulier.doc

 • 2014

  Vrienden kies je,

  Vrienden kies je maar clubleden krijg je als je lid wordt van een duivenvereniging. Dit gaat natuurlijk op voor elke vereniging. Een punt is wel dat je met elkaar de vereniging moet laten functioneren. Daar hoef je geen vrienden voor te zijn maar elkaar accepteren is dan wel belangrijk. Niet iedereen is hetzelfde. Er is een verschil in karakters en in beleving van de sport. Je gaat meestal zitten bij de mensen waar je het meeste mee hebt. Een verenigingsbestuur mag verwachten en moet zo nodig afdwingen dat men zich op een redelijke wijze opstelt in de vereniging. Uiteindelijk draagt ieders gedrag ook bij aan de sfeer in de vereniging maar ook aan het imago van de duivensport. Als bestuur hebben we indertijd gekozen voor een structuur waarbij we een aantal taken, die voorheen door het bestuur verricht werden, neerleggen bij commissies. Van groot belang bij een dergelijke structuur is dat het bestuur goed voeling houdt met de commissieleden waardoor voorkomen wordt dat commissies een beleid gaan voeren los van het bestuur. Het voordeel van commissies is dat meer mensen betrokken zijn bij het beleid. Betrokkenheid is een belangrijke zaak want daardoor krijgt men ook meer begrip waarom dingen op een bepaalde manier geregeld worden. Velen die geen idee hebben van het waarom van een regeling of besluit reageren op gevoel, emotie. Dat we in een emotiesamenleving leven en werken houdt nog niet in dat op gevoel besluiten genomen moeten worden. Bij besluiten dienen zakelijke argumenten de doorslag te geven. Aan het eind van een jaar en zo rond de feestdagen is het een goed gebruik elkaar goede dagen toe te wensen en een voorspoedig 2014. Een nieuw jaar beginnen we meestal met goede voornemens. Dat laatste zijn we soms snel vergeten als het om het vliegen en alles wat erbij hoort gaat. We kunnen de sport dan heel erg belangrijk maken. Daarom is er snel veel gedoe als er iets verandert. Het lijkt dan of de wereldvrede er van afhangt.  De feestdagen staan in de wereld in het kader van vrede. Daarvoor zijn vredestichters nodig en in het kader van bovenstaande wens ik ons allen vredestichters toe in het nieuwe jaar.

   

  Albert de Jong 

 • Zondagvliegen

  Zoals bekend geldt voor concoursen die uitgesteld worden naar de zondag dat die niet tellen voor de afdelingskampioenschappen. Het bestuur is van mening dat deze regeling voor verbetering vatbaar is. Daarom is het bestuur de afgelopen tijd in gesprek geweest met enkele verenigingen over het zondagvliegen. Op basis van deze overleggen zijn we gekomen tot een voorstel voor aanpassing van de regels betreffende zondagvliegen. De opzet kunt u hier (briefzondagvliegen.pdf) lezen.

  Dit voorstel komt aan de orde op de voorjaarsvergadering.

  Wanneer er verenigingen en/of individuele leden zijn die over dit onderwerp een gesprek met het bestuur willen, kunt u dit kenbaar maken.

  Het bestuur.

 • Ophalen dagfondvluchten 2014

  De vervoerscommissie stelt uit kostenoverwegingen voor om de fondvluchten op te halen volgens dit schema(hier klikken). Niet genoemde verenigingen dienen bij een buurtvereniging aan te voeren.

 • Manifestatie 2013 (incl.foto's)

  Beste medeleden, onderstaande tekst(klik op lees meer) is naar ‘het Spoor der Kampioenen’ gestuurd. Omdat publicatie in het Spoor nog enkele weken duurt,  zetten we het alvast op de site. 

  Hatty Roest. 

 • Iets doorgeven voor op de Agenda

  Heeft u zaken voor de Agenda, bijvoorbeeld een tentoonstelling, een bonnenverkoop of anderszins een evenement dat betrekking heeft op de duivensport, stuur dan de gegevens door naar email: agenda@friesland96.nl. Bij bonnenverkopen worden geen namen vermeld van de geschonken bonnen, u kunt echter wel een verwijzing naar een website op laten nemen waar de bonnenlijst na te lezen is. Denk eraan om het juiste adres voor het evenement door te geven en eventueel een email/telefoonnummer voor extra info.

 • Van de secretaris

  klik hier voor de notulen en het voorwoord van de najaarsvergadering.

  klik hier voor het verslag van de regiobijeenkomsten.

 • Kampioenenboekje digitaal

  klik hier voor de digitale versie(pdf) van het Afdelingskampioenenboekje 2013.

 • Kampioenschappen Sector 4

  klik hier voor de eindstanden 2013 sector 4. De kampioenen zullen worden gehuldigd op de manifestatie te Ureterp op zaterdag 7 december om ongeveer 16:00 uur.

  Berekening Kampioenschappen sector 4 meerdaagse fond 2013:

  Voor het onaangewezen kampioenschap telt 1 per 10 duiven, en voor het aangewezen Kampioenschap 2 van de bovenste 3 duiven. Voor het kampioenschap tellen 4 van de 5 vluchten. Dus één aftrekvlucht.

 • Selectiecommissie

  Het bestuur heeft in zijn vergadering een selectiecommissie ingesteld bestaande uit : Jannes Mulder, Theo Boelens en Willem Molenaar. De taak van de commissie is om gesprekken te voeren met de verschillende bestuurskandidaten en vervolgens het bestuur te adviseren. Na deze procedure zullen de verenigingen geïnformeerd worden over de kandidaten.

  Het Bestuur

 • Bonnenverkoop Manifestatie

  Beste medeleden,
  Aan de best presterende leden van onze afdeling hebben we een bon gevraagd voor de bonnenverkoop tbv onze afdeling. Hopelijk reageert u daar positief op! Omdat de beschrijvingen die bij de bonnen gemaakt worden, uiterlijk 15 november bij www.duiven.net aangeleverd moeten zijn, vragen wij u de bonnen zo snel mogelijk naar mij terug te sturen. Het maken van de beschrijvingen kost veel tijd en ik wil toch bij iedere bon een ‘verhaaltje’ schrijven dat de desbetreffende liefhebber recht doet!

  Hatty Roest

 • Manifestatie 2013

  Op 7 december vindt de jaarlijkse manifestatie weer plaats in Ureterp.
  In vorige jaren is gebleken dat er (te) weinig belangstelling was voor de tentoonstelling.
  Daarom hebben we besloten die NIET te houden.

  Het programma begint dit jaar zaterdagmiddag om 14.30 uur.
  We hebben drs Henk de Weerd, bekend duivendokter , kunnen strikken!
  Hij gaat ons bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van voedingssupplementen en duivenziekten, dit laatste toegespitst op de ziekten bij jonge duiven.
  Een aanrader voor elke liefhebber lijkt ons!!
  Daarna is er de prijsuitreiking van de Sektor 4 vluchten.
  Vervolgens de prijsuitreiking van de vlucht tbv het Ronald McDonaldhuis.
  De middag wordt afgesloten met de bonnenverkoop.
  Voorbieden op www.duiven.net van 20 november t/m 4 december.

  Om 18.30 uur is er de gezamenlijke maaltijd, het stamppotbuffet.
  Deze maaltijd is gratis voor leden van onze afdeling.
  Rond 20.00 uur begint de prijsuitreiking van de afdelingskampioenschappen.
  Deze prijsuitreiking is omlijst met muziek door “the Lazy Legs” (dezelfde band als vorig jaar) en de avond wordt, ook zoals vorig jaar, aan elkaar gepraat door Jannes Mulder.
  Voor de meegekomen dames zal er een attentie zijn en in de pauze is er een verloting.
  De avond eindigt uiterlijk om 24.00 uur.

  De feestcommissie: Piet Oldenburger en Hatty Roest.

 • Jeugdleden van Friesland'96 (28-10-2013)

  Op 7 december 2013 om 13.30 is er weer de feestmiddag voor de jeugd en prijsuitreiking in het Multifunctioneel-centrum de Wier te Ureterp. Zouden jullie een duif mee willen nemen die dan door een deskundige wordt beoordeeld en van commentaar wordt voorzien.

  Op zaterdag 23 november 2013 gaan we weer met de bus naar de Npo jeugddag in Houten. Willen  diegene die mee willen zich opgeven bij Mariska Boonstra (tel.06-29758377)
  Er kunnen ook enkele senior leden mee als er plaats is, graag even bellen met Mariska Boonstra
  De kosten voor senioren zijn 10 euro en jeugdleden 5 euro.

  Ritbeschrijving:
  06.30 uur Vertrek Drachten, Hotel v/d Valk
  07.00 uur vertrek Leeuwarden, Casino heliconweg 56
  07.45 uur vertrek Joure, Super de Boer
  08.30 uur vertrek Emmeloord, Hotel v/d Valk

  De jeugdcommissie

 • Aanvulling vergaderstukken najaarsvergadering

  Het verenigingsvoortel van PV "De Zwaluw" ontbrak bij de eerdere stukken op de site. Bij deze alsnog het voorstel:

  verenigingsvoorstel pv de zwaluw 0218.pdf

   

 • Voor de verenigingspenningmeesters

  In week 43(vanaf 21 oktober) zal de afdelingspenningmeester over gaan tot het incasseren van de aan u verstrekte materialen, zoals karton, labels gummiringen etc.  Zorgt u voor voldoende saldo op uw rekening.

  Prijslijst materiaal:
  Gummiringen 42,50 per 1000 
  Inkorfsets      17,50 per 100 
  Rol karton     20,00
  labels             0,06 

 • Prestatie overzichten Compuclub

  Op de regio vergaderingen zijn reeds aan een aantal van de verenigingen die dit besteld hadden de papieren prestatie overzichten afgegeven. Heeft uw vereniging niet besteld dan kunt u na inloggen op de Compuclub site de prestatie overzichten ook downloaden. Dit kan op dezelfde wijze zoals de verenigingen wekelijks de afrekenstaten ophalen van de Compuclub site.

 • Bestuursmededeling grensoverschrijdend gedrag

  Afgelopen week heeft de zitting van het Tucht en Geschillencollege plaats gevonden tussen het bestuur van de Afdeling en het basislid welke vanwege grensoverschrijdend gedrag voor één wedstrijd was uitgesloten van deelnaame. Duidelijk is geworden dat het op basis van de huidige NPO-reglementen niet mogelijk is om als bestuur adequaat op te kunnen treden tegen onjuiste bejegening van basisleden. De uitspraak van het T&GC betekent dat betrokkene wel in de uitslag moet worden opgenomen.

  Verder zal het bestuur zich beraden over verdere stappen hoe de regelgeving omtrent dit onderwerp moet worden aangepast. Voor de duidelijkheid, een verenigingsbestuur kan in vergelijkbare gevallen van grensoverschrijdend gedrag volgens de verenigingsregels wél de nodige disciplinaire maatregelen nemen, indien dit noodzakelijk wordt geacht.

  Hopende een ieder hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Bestuur Friesland '96.

   

 • Winnaar GIANT Fiets

  Zoals u weet is op de vlucht Nijvel (J34) op 24 augustus JL een GIANT-fiets vervlogen.
  De winnaar is de liefhebber die de meeste punten heeft behaald met 2 van de 3 bovenste getekende duiven (punten behaald in het samenspel).
   
  De winnaar is Jouke Rottinéuit Zwagerbosch.
   
  Van harte gefeliciteerd! Jouke haalde in totaal 1985.23 punten.
  We willen de firma GIANT Nederland nogmaals danken voor het beschikbaar stellen van deze fantastische prijs!

  Eventueel reclame op deze uitslag is mogelijk tot 4 oktober 2013.

 • Agenda

  Heeft u zaken voor de Agenda, bijvoorbeeld een tentoonstelling, een bonnenverkoop of anderszins  een evenement dat betrekking heeft op de duivensport, stuur dan de gegevens door naar email: agenda@friesland96.nl. Bij bonnenverkopen worden geen namen vermeld van de geschonken bonnen, u kunt echter wel een verwijzing naar een website op laten nemen waar de bonnenlijst na te lezen is.

 • Bestellen Kampioenenboekjes

  Verzoek aan alle verenigingen om voor 4 oktober het aantal gewenste papieren kampioenenboekjes per mail door te geven op email: info@friesland96.nl. Dit graag als volgt doorgeven: Verenigingsnummer, aantal Afdelingsboekjes, aantal Rayon/CCG boekjes en van welk rayon. Voorbeeld: 0238,10x Afdeling, 10x Rayon Leeuwarden.

 • Uitslagen laatste vlucht

  De papieren uitslagen van de laatste vlucht kunnen per vereniging afgehaald worden op de regio vergaderingen. Mocht uw vereniging niet vertegenwoordigd zijn op deze vergaderingen dan zijn ze op afspraak af te halen bij Jelle Kooistra ACG 4,5,8,9 en 10 of bij Hylke van Dijk ACG 1,2,3,6 en 7.

 • Wijziging email adres en url afdeling

  De afdeling heeft besloten om geen gebruik meer te maken van het domein f96.nl. In het begin van het seizoen 2013 heeft dit enkele keren geleid tot problemen die op dat moment niet opgelost konden worden. Vervolgens is zsm een andere website in elkaar gezet op www.friesland96.nl.

  Deze wijziging betekend dat u binnenkort niet meer via de url www.f96.nl automatisch wordt doorgestuurd naar www.friesland96.nl. Daarnaast vervallen alle emailadressen eindigend op @f96.nl. Het algemene emailadres is gewijzigd in info@friesland96.nl. Het kan voorkomen dat in enkele artikelen gelinked wordt naar info@f96.nl. Ons advies aan u is om hier op te letten en info@f96.nl vervolgens te wizjigen info@friesland96.nl

 • Aanvangstijden+adressen regiovergaderingen

  Maandag 23 september – P.V. Douwenocht. Aanvang20.00 uur.
  Kade 1 – 8521 JR Sint Nicolaasga.

  Woensdag 25 september – P.V. De Vredesduif. Aanvang 19.30 uur
  Industrieweg 1 – 8391 AG Noordwolde.

  Dinsdag 1 oktober – P.V. De Zwaluw. Aanvang 19.30 uur
  Miedloane 12 – 9271 VG De Westereen.

  Donderdag 3 oktober – Dorpshuis de Bining. Aanvang 19.30 uur
  Wylde Tulpstrjitte 2 - 9056 PW Cornjum.

  Maandag 7 oktober – P.V. Naar Huis. Aanvang 19.30 uur
  Drachtsterweg 66 – 9865 VJ Opende

  Donderdag 10 oktober – P.V. de Zuiderzeevliegers. Aanvang 19.30 uur
  Hoefbladstraat 52, 54 en 56 – 8302 VM Emmeloord

 • Taartvluchten 2013

  Wilt u nog graag even doorvliegen met uw duiven of heeft u nog duiven die de nodige ervaring missen dan kunt u ook dit jaar weer deelnemen aan de Taartvluchten. klik hier voor de laatste nieuwsbrief.

 • Regio vergaderingen UPDATE

  Net als vorig najaar komt ook dit najaar uw bestuur naar u toe om met u van gedachten te wisselen. Alle bestuurders en leden van alle verenigingen van onze Afdeling Friesland ‘96 zijn welkom op deze bijeenkomsten.

  Data Regio vergaderingen;
  Maandag 23 september – P.V. Douwenocht, St. Nicolaasga
  Woensdag 25 september – P.V. De Vredesduif, Noordwolde
  Dinsdag 1 oktober – P.V. De Zwaluw, Zwaagwesteinde
  Donderdag 3 oktober – Dorpshuis de Bining, Cornjum
  Maandag 7 oktober – P.V. Naar Huis, Opende

  extra toegevoegd:

  Donderdag 10 oktober – P.V. de Zuiderzeevliegers, Emmeloord

   
  Voorlopige agenda;
  - technische commissie / vliegprogramma
  - inbreng deelnemers, wat speelt er in uw vereniging?
  - samenwerking verenigingen
  - grensoverschrijdend gedrag
  - vacatures
  - entingsformulieren
  - wat verder ter tafel komt
   

 • Najaarsvergadering

  De najaarsvergadering van de afdeling wordt gehouden op 19 oktober 2013 in het MFC de Wier in Ureterp. Binnenkort kunt u op de website de agenda tegemoet zien. Verenigingsvoorstellen kunt u indienen een maand voorafgaand.
   
 • Korte evaluatie vliegprogramma

  Zoals u weet zijn er binnenkort regio-overleggen gepland. Op deze overleggen is er gelegenheid te discussiëren over het vliegprogramma. Als aanzet voor deze discussie heeft de TC een korte evaluatie geschreven. U kunt deze hier downloaden.

   
 • Telefoonnummer op vervoerskaartjes

  Voor het terugbrengtijdstip van de manden voor de laatste vlucht zal de vervoerder contact zoeken met de contactpersoon van iedere vereniging. Daarom het verzoek om het juiste telefoonnummer van de contactpersoon op de vervoerskaartjes te schrijven. 

 • Definitieve uitslag RMD-vlucht

  Na een reclame van vereniging 0259 is de definitieve uitslag hier te bekijken/downloaden 

 • Minder duiven vanwege warmte

  In verband met het voorspelde warme weer voor met name vrijdag 6 september is besloten het aantal duiven per mand voor de komende natourvlucht vanaf Tongeren(N36) te verlagen naar 28 duiven per mand.

 • Problematiek nationale concoursen op zondag

  Volgens de reglementen zijn leden die lid zijn van een vereniging met een NIC-status verplicht om bij de eigen vereniging in te korven. Dit kan voor leden problemen geven wanneer de eigen vereniging geen mogelijkheid biedt om op zondag te concoursen.

 • Ronald McDonald vlucht

  Voor de Ronald McDonald vlucht van afgelopen zaterdag 17 augustus waren 3775 duiven gezet. Met 25 cent inleg per duif levert dit een bedrag op van 943,75 euro. Naast deze inleg heeft één van onze rekenaars Pigeon Village 250 euro geschonken voor dit goede doel. Het totaalbedrag wat we dit jaar af kunnen dragen aan het Ronald McDonald Huis Friesland komt hiermee op 1193,75 euro! Alle deelnemers bedankt!

  klik hier voor de uitslag na reclame ver.0228

 • GIANT-Vlucht J34

  Voor de vlucht St.Quentin (J34) op 24 augustus 2013 is er een GIANT-Fiets te winnen. Deze is beschikbaar gesteld door de firma GIANT Nederland.

  Deze fiets wordt gewonnen door degene die de meeste punten behaald met 2 van zijn bovenste 3 getekende duiven. De punten worden gehaald uit de 10 samenspelen. Iedereen doet automatisch mee en de deelname is gratis.

 • Onbevlogen jonge duiven gezocht voor wetenschappelijk experiment

  Oproep

  De NPO-werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven (WOWD) is op zoek naar jonge duiven die momenteel tenminste 12 weken oud zijn, nog niet in duivenwagens zijn vervoerd en die de komende weken ook niet zullen deelnemen aan georganiseerde africhtingen of wedvluchten. Speciaal denken we aan jonge duiven die we (tijdelijk) kunnen overnemen omdat ze bedoeld zijn voor de kweek of een verkoop, of omdat ze over zijn wegens het stoppen met de sport. Zo hebben we reeds jonge duiven overgenomen van een liefhebber uit Denekamp welke we tijdelijk nabij de proeflocatie huisvesten en verzorgen. We denken echter ook aan jonge duiven bestemd voor de zogenaamde taartvluchten in september.

 • J33 17 augustus RMD-vlucht

  Attractievlucht Pommeroeul(J33) 17 augustus 2013 t.b.v. het Ronald McDonaldhuis Deelname is alleen toegestaan voor leden van afdeling Friesland ’96. Voor deelname/poules aangeven niveau 10. Inleg € 0.25 per duif. Uitslag kostprijs. Voor deelnameformulieren klik hier.

 • Verloop jonge duivenvluchten bevredigend

  We hebben nu 7 jonge duivenvluchten gehad en kunnen tot onze tevredenheid vaststellen dat we nog veel jonge duiven in concours hebben. Vooral wanneer we de situatie vergelijken met veel andere afdelingen is het aantal achterblijvers in Afdeling 11 beperkt. We kunnen

 • Komende zaterdag Hapert

  Naar aanleiding van het uitvallen/opschuiven van de wedvlucht Gennep op 27 juli jl. heeft het bestuur aan de TC gevraagd een advies uit te brengen over het vervolg van het jonge duivenprogramma. De TC stelt voor om op 10 augustus Hapert te vervliegen, gevolgd door Pommeroeul op 17 augustus. Deze laatste

 • Insturen D-en W-bestanden

  Nog steeds zijn er wekelijks verenigingen die voornamelijk het W-bestand niet (tijdig) inzenden naar de rekenaars. Graag wil ik alle leden oproepen om er mede op te letten dat hun vereniging de gegevens tijdig instuurt.

 • Gennep 3 augustus

  Voor de komende vlucht van 3/8 vanaf Gennep geldt  het volgende :
  -28 duiven in de  mand
  -ophalen start één uur later
  -voor de verenigingen Oudkerk,Veenwouden,Burgum  ,Heerenveen blijven de normale tijdengehandhaafd. Dit is ook van toepassing op de  verenigingen die met klein vervoer aanvoeren inHeerenveen.
  - Ameland voert aan met de boot van 19.30  uur
 • Verklaring aangaande J30

  De keuze om niet naar Gennep te gaan had te maken  met het weeradvies van ZIMOA. In de vroege ochtend nevelig en daarna korte tijd  redelijk weer met rond de middag slecht weer. Op grond van dit advies en het  vermoedelijk korte tijdsbestek waarin gelost kon worden is voor Duiven en Heino  gekozen. Omdat de kleuren  waarin gelost wordt niet overeenstemmen met de indeling van de samenspelen is het niet  mogelijk om dan een vlucht voor de afdelingskampioenschappen te laten  tellen.

 • Bergerac: 22 duiven per mand

  Bergerac inkorven op dinsdag 30 juli . Aantal  duiven per mand is 22.

 • Dichterbij en Groepslossing

  De weersvoorspellingen voor morgen(27 juli) zijn van dien aard dat de LC heeft besloten om de losplaats Gennep te wijzigen in:

  Heino voor Zwart en Geel.

  Duiven voor Blauw en Groen.

  Op beide plaatsen wordt gezamenlijk gelost en er zal per groep een uitslag worden gemaakt. De vlucht telt niet mee voor de Afdelingskampioenschappen.

  Volgende week gaan we nogmaals proberen om een wedvlucht vanaf Gennep(J31/O31) te houden.

 • Ophaalroutes starten later

  Het ophalen van de duiven start morgenavond 26 juli een half uur later.

 • Gennep - 28 duiven per mand

  I.v.m. de verwachte weersomstandigheden voor dit weekeinde wordt het aantal duiven per mand teruggebracht naar 28. De losplaats Gennep blijft voor alsnog ongewijzigd. Zijn de weersvoorspellingen voor zaterdagochtend van dien aard dat een vroege lossing niet mogelijk zal zijn, is de LC vrij om naar een andere losplaats te gaan.
   
  Voor eventuele wijzigingen houd de site van de afdeling de komende dagen in de gaten.
   
  De LC
   
 • Mogelijkheid om J30/O30 als 1 vlucht in te korven.

  Komende zaterdag wordt er voor het eerst binnen onze Afdeling gevlogen met oude en jonge duiven vanaf hetzelfde station waarbij er twee gescheiden uitslagen zullen worden opgemaakt. Dit roept bij verschillende leden en verenigingen vragen op. Daarom een aantal antwoorden op de verschillende vragen: 

  • De oude en jonge duiven worden gelijktijdig gelost. Het is ook geen groepslossing, dus alles gaat in zijn geheel los.
  • Oude doffers apart inkorven. Oude duivinnen en jonge duiven kunnen bij elkaar. Dus per vereniging maximaal 2 restmanden mogelijk.
  • Er mogen net als op alle andere afdelingsvluchten vrachtduiven meegegeven worden. Deze gaan niet over de antenne en dit kunnen zowel oude als jonge duiven zijn.
  • Over de drie oude duivenvluchten (O30,O31 en O32) is een afdelingskampioenschap, het Oud Combi kampioenschap.
  • Over deze drie oude duivenvluchten(O30,31 en 32) + jonge duivenvluchten(J30 t/m J35) en de natour(N34 t/m N37) is een generaal kampioenschap in de afdeling, het Generaal Zomer
  • Bij het inkorven is het mogelijk dat alle duiven op 1 vlucht ingekorfd worden. In Winver kan het UDP bestand dan gescheiden worden in J30 en O30. Klik hier  voor een handleiding voor het splitsen van het totale bestand (X30) in  J30 en O30.
  • BELANGRIJK: Naar de rekenaars dienen ten alle tijde twee D- en twee W-bestanden ingezonden te worden. J30 en O30. Dus niet het gezamenlijke bestand!!!
  • Indien u gebruik maakt van DaspasUDP denk er dan aan om maximaal 1 bestand per keer te verzenden.
 • Nieuwe sectorvlucht

  Naar aanleiding van het deze week afgelasten van de meerdaagse fondvlucht heeft het Bestuur NPO besloten om op 2 augustus  te vliegen van Dax voor sector 1 en vanuit Bergerac voor de sectoren 2,3 en 4.  Voor beide vluchten geldt dat het een middaglossing  is. Het inkorven is op dinsdag 30 juli.

   

   

   

 • Albi/Dax 26 juli AFGELAST

  Het NPO bestuur heeft besloten de nationale marathonvlucht vanuit Albi/Dax van 26 juli niet door te laten gaan. Dit besluit is tot stand gekomen nadat de weersverwachtingen van het komende weekend zijn bekeken. Het NPO bestuur wil deze vlucht verplaatsen naar 2 augustus.
   
  Bestuur NPO
 • Tours wordt Bourges

  De dagfondvlucht van de losplaats Tours is  gewijzigd in Bourges. Dit na overleg tussen de afdelingen 7,8,9 en 11.De reden  is dat in Tours geen ruimte is voor meer dan een  oplegger. Bourges is zo'n 15 tot 20 km korter dan Tours. Voor Urk 656 km en voor Ameland 750 km.

 • Tours: 25 duiven per mand

  Aantal duiven per mand voor Tours is 25. Morgen komen er nog manden van afgelopen weekend terug. Ook bij die verenigingen die niet inmanden voor Tours.

 • Waarneming secretariaat

  Secretaris Willem Molenaar is tot maandag 5 augustus a.s. op vakantie.

  Waarneming;Harrie Meijners, de Finnen 48 – 9269 TC Feanwâlden

  e-mail: h.w.l@knid.nl                                                     

 • Vervolg Disciplinaire maatregel

  Afgelopen weekend heeft het lid welke onlangs was uitgesloten van deelname gemeend wel te moeten inkorven. Na inwinning van deskundig advies blijkt de sanctie een normale en terechte bevoegdheid van het bestuur. Inmiddels zijn alle betrokkenen hierover geïnformeerd en zijn de uitslagen conform de maatregel gerectificeerd.  

 • Jonge duivenvluchten

  De eerste jonge duivenvlucht die meetelt voor de Afdelings kampioenschappen is J30. Van J29 zullen alleen uitslagen worden opgemaakt in groepsverband(Geel,Zwart,Groen en Blauw) maar deze telt i.v.m. met de lossing in 2 groepen niet mee voor de Afdelingskampioenschappen. We bevelen het wel aan om de jonge duiven op J29 te klokken om zo voor de kampioenschapsvluchten te kunnen testen of alle chipringen juist zijn verwerkt. Bovendien kunt u het resultaat op deze vlucht eventueel wel gebruiken voor nationale en internationale competities. De groepen Geel en Zwart zullen gezamenlijk gelost worden te Duiven terwijl de groepen Groen en Blauw gezamenlijk vanaf Gennep vliegen. 

 • Disciplinaire maatregel

  Enige tijd geleden is een mededeling op de site geplaatst met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Met als doel dat in de omgang met elkaar, zowel in woord als geschrift, normale fatsoensnormen worden gebruikt. Voor plaatsing is dit besproken met de leden van de diverse commissies.

  Naar de mening van het afdelingsbestuur heeft een lid van onze afdeling deze grens van normale omgangsvormen overschreden. Dientengevolge is het betreffende lid uitgesloten van alle door de afdeling georganiseerde vluchten in het weekend van 13-15 juli. Het betreffende lid en de vereniging zijn inmiddels op de hoogte gesteld

 • Controle Chateauroux

  Afgelopen nacht (4/5 juli) is er een NPO controle gehouden op het oneigenlijk gebruik van substanties bij de duiven welke zijn ingekorfd op de Nationale vlucht Chateauroux. Teleurstellend moeten we constateren dat de administratie voor een correcte controle bij lange na niet op orde was. Het afdelingsbestuur zal op korte termijn de huidige richtlijnen en een nieuw op te stellen protocol z.s.m. op de site plaatsen om een controle bij een volgende keer beter te laten verlopen. O.a. waren niet alle manden voorzien van een mandenlijst en tevens klopte het opgegeven aantal duiven niet. Verder waren er verschillende duivenmanden niet goed afgesloten, geen verzegeling. Al met al vraagt dit punt de nodige aandacht en hopelijk kunnen we op korte termijn hier de nodige verbeteringen in aanbrengen.

 • Trainingsvluchten ook voor oude duiven

  Op de aankomende trainingsvluchten mogen ook oude duiven ingekorfd worden. Wel de oude doffers in aparte manden. Duivinnen en jonge duiven kunnen bijelkaar.

  Lossing Steenwijk 29-6-2013, gefilmd door Jannes Mulder

   

 • Nationale vluchten E27 en J35

  De concoursen van Chatauroux en Morlincourt zijn afdelingsvluchten maar tevens nationale vluchten. Alle verenigingen die....

 • Bijzondere veiling voor Róan

  Het gezin van duivenmelker Romke van der Wal (Combinatie van der Wal & Winkel, Drachten) is getroffen door een ernstige ziekte bij hun zoon Róan. In samenwerking met duivenforum "Het Praathuis" wordt via Toppigeons een veiling georganiseerd. De opbrengst komt volledig ten goede van Róan.

  Leest u het verhaal van moeder Corinda.

              

 • Aanvliegers

  In de ophaalauto staat een mand voor aanvliegers.De mand met aanvliegers wordt op de losplaats na onze eigen duiven gelost. Het idee is dat zo meer duiven het thuishok bereiken dan via een centraalhok.

 • Inkorven bij NIC en/of basisvereniging

  Er blijkt onduidelijkheid te zijn over de regels bij het inkorven bij een NIC. Iedereen die lid is van een basisvereniging die geen NIC status heeft mag inkorven voor een meerdaagse en/of nationale vlucht bij een NIC naar eigen keuze. Is men lid van een basisvereniging met een NIC-status dan is men verplicht in de eigen vereniging in te manden.