6-10-2019

Bijeenkomst deelcie Samen vervolg

19-09-2019

Uitleg afgelasting attractievlucht 

06-08-2019

Attractievlucht Arlon (comissie samen)

11-07-2019

Verslag vergadering commissie Samen maandag 17 juni 2019

Datum; 17 juni in MFC De Wier in Ureterp.

Agenda

Opening
We stellen de agenda vast en overige punten bespreken we bij wvttk.

Verslag vorige vergadering
Het verslag is snel na de vergadering gedeeld ook op de website van de afdelingen. Dit is goed ontvangen. 

Stand van zaken attractie- en kampioenschapsvoorstel
Doel van de commissie is om vanuit positieve manier aandacht te vragen voor de samenwerking. We willen een aantal attractievluchten organiseren met prijzen per district. We willen de prijzen kort na de vluchten uitreiken en de winnaars interviewen met speciale aandacht voor de kijk op samenwerking tussen de beide afdelingen. We kunnen gebruik maken van het GIS-systeem zoals ze dat Friesland gebruiken. Dit kan worden verbeeld in een film van enkele minuten waarop de eerste duiven worden getoond. Over het algemeen is beeldmateriaal goed pakbaar voor de duivenmelkers. We zoeken samenwerking om via filmpjes het onderwerp goed onder de mensen te krijgen. 

Voorstel van financiering mbt attractievluchten 
Vanuit de afdeling 10 is er geen draagvlak voor een bijdrage van 500 euro. We gaan opzoek naar andere sponsoren. We willen het richten op twee vluchten voor dit jaar ook vanwege de extra inspanning die we willen stoppen in de promotie van de samenwerking. We richten ons op 13/07 Rethel en 17/08 Rethel.  Simon Zeeman en Marcel v.d. Zanden nemen de PR en de sponsoring voor hun rekening. 

Noord cup
Op de natourvluchten zou een systeem met koppelkoersen of een andere strijd waarin 10 & 11 een competitie kunnen. 

Onderzoek commissie Samen
Simon Zeeman heeft een presentatie gemaakt over de zaken die van belang zijn voor de samenwerking. De zaken die van belang zijn Sportieve zaken, Algemene zaken onder deze thema’s liggen nog diepere thema’s. Hoe gaan we deze zaken verdelen binnen de commissie en wat kan de commissie oppakken en wat niet. 

We willen een gezamenlijke agenda samenstellen met als doel om in 2021 samen te werken. Wat daarbij van belang is waarom we dit doen.Een belangrijk punt is wat is de verwachting van de ontwikkeling van het aantal leden. Wat is de prognose voor de toekomst. Ledenopbouw is een belangrijk punt om ‘het waarom’ van de samenwerking te benadrukken. Een groot deel van de wil om een samenwerking aan te gaan ligt in de afname van leden. Ook het financiële aspect is een belangrijke reden en de toekomstbestendigheid van de sport. We moeten in de samenwerking ook ruimte maken voor de innovatie van de sport.  Het biedt kansen om door de samenwerking ruimte te maken voor meer ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn nu al te zien door gezamenlijk lossen en vervoeren. De ontwikkelingen biedt kansen om mensen op een andere manier bij de sport te betrekken vooral de digitalisering is een kansrijk onderdeel. 

Projectplan
Het gaat te ver om nu al een definitief projectplan te maken we willen al wel een aanzet maken met dit plan. We willen op de onderwerpen een verdeling maken, rayonindeling, ledenopbouw, vervoer, financiën, en bestuurlijk. We komen tot de volgende onderwerpen, komen met een aantal onderzoeksvragen en benoemen de leden van de commissie. De trekker vanuit de commissie gaat de leden benaderen. Voor ons volgende overleg in september hebben de verschillende werkgroepen overleg gehad en de uitkomsten koppelen ze terug. We organiseren een gezamenlijke avond waarop we vanuit de verschillende werkgroepen de eerste uitkomsten terugkoppelen. 

Rayonindeling
Jaap van Doormaal (trekker commisssie Samen). 

Vragen;
Een analyse van het nu en waar liggen de verschillen. 
Een aantal opties uitwerken en daar de voor- en nadelen van benoemen. 

Ledenopbouw,
Jaap van Doormaal (trekker commissie Samen)

Vragen;
Een analyse van het huidige ledenbestand en de prognose maken voor de komende vijf en tien jaar. De uitkomst van deze commissie is weer input voor andere onderwerpen.

Vervoer,
Marcel van der Zanden (trekker commissie Samen).

Vragen;
Een analyse van de huidige capaciteit, staat van het wagenpark, ophaalroutes. De verschillen in de wagens en de wijze van vervoeren. Wat zijn voor- en nadelen van de samenwerking. 

Financiën,
Simon Kuipers (trekker commissie Samen).

Vragen;
Een nulmeting, het in beeld van de huidige stand van zaken. Wat zijn verrassingen die we tegenkomen. Wat zijn de voor- en nadelen van de samenwerking.

Bestuurlijk,
Simon Zeeman (trekker commissie Samen)

Vragen;
Een analyse van de huidige situatie. Welke organisatiemodel willen we neerzetten en welk democratisch proces hoort daarbij. Onderzoek naar de statuten. 

Voor alle werkgroepen is het van belang dat ze het onderdeel innovatie en synergie meenemen. Denk los van kaders! Durf te dromen!

Volgend overleg is op maandag 9 september, in MFC De Wier in Ureterp. 

NPO
Simon Zeeman en Kuipers hebben beide gesproken met de voorzitter van de NPO. Hij is enthousiast over de samenwerking en Simon Zeeman maakt nog een afspraak met hem over dit onderwerp. 

 

24-05-2019
Eerste bijeenkomst ‘Commissie Samen’

 

Op maandag 13 mei vond het eerste overleg plaats van de commissie die de samenwerking tussen de beide gaat afdelingen vormgeven. In 2018 hebben de beide afdelingen al de intentie uitgesproken om te gaan samenwerken. De samenwerking is van belang om de duivensport in het noorden van Nederland te behouden. Op het gebied van het vliegprogramma, vervoer en lossen werken we al nauw samen.

 

Dit jaar organiseren afdeling 10 & 11 al 13 gezamenlijke concoursen. In het eerste overleg hebben de commissieleden elkaar leren kennen en is er een gezamenlijke agenda vastgesteld om het proces vorm te geven. De commissie gaat de leden van de beide afdelingen actief informeren over de voortgang van het proces.

Notulen overleg

 

 

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.