Tot standkoming
De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Afdeling Friesland96. De uitvoering van en het onderhoudt aan de website wordt gedaan door Afdeling Friesland96. Afdeling Friesland96 besteedt in uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website.

Aansprakelijkheid
Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Afdeling Friesland96 kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

Links
Het is mogelijk dat via de website van Afdeling Friesland96 toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Afdeling Friesland96 kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina's.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Afdeling Friesland96, haar sponsors of eventuele licentiegevers.

Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Afdeling Friesland96, haar sponsors of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.