Kampioenschappen afdeling Friesland’96 vliegseizoen 2019

 

Puntenberekening voor alle vluchten

De punten voor de afdelingskampioenschappen worden berekend op basis van de in de 6 samenspelen(A,B,C,D,E en F, zijnde grote samenspelen) of 10 samenspelen (A1,A2,B1,C1,D1,D2,E1,E2,F1 en F2, zijnde kleine samenspelen), ofwel de deelsamenspelen behaalde resultaten. Voor de samenspelen/deelsamenspelen geldt een puntensysteem dat is gebaseerd op een variabel aftrekgetal per samenspel. Het aftrekgetal wordt berekend door 500 te delen door het aantal prijsduiven in het samenspel. De eerste duif krijgt 1000 punten, minus de helft van het aftrekgetal. De laatste prijsduif krijgt 500 plus de helft van het aftrekgetal. Voor alle vluchten geldt een prijsverhouding van 1 op 3.

 Onaangewezen kampioenschappen

Voor de onaangewezen kampioenschappen telt het gemiddelde van één geconstateerde duif per 10 of een gedeelte van 10 ingekorfde duiven (het verfijnde 1:10 systeem).

 Aangewezen kampioenschappen

Voor de aangewezen kampioenschappen telt de 1st geklokte, van de twee eerst getekende duiven.

 NOZ- lid

Is een lid die voorafgaand aan het seizoen heeft aangegeven niet op zondag te willen deelnemen aan de wedvluchten

 

Vitesse V15 V16 V17 V18 V21 V23 V25 V27 en V29

Uitslagen en puntenberekening worden opgemaakt uit de 10 kleine samenspelen

Voor het onaangewezen en aangewezen kampioenschap tellen 6 van de 9 vluchten. Het gemiddelde aantal punten van de 6 beste resultaten telt.

Voor het duifkampioenschap tellen alle 9 vluchten.

Minimum afstand Zutphen (Noord) of Vuren (Zuid of gehele concours). Indien er op kortere afstand wordt gelost , telt de vlucht niet mee voor de kampioenschappen.

Wanneer er door afgelasting minder dan 6 vluchten in deze categorie overblijven, geldt het gemiddelde van de overgebleven vluchten voor het kampioenschap.

Wanneer er door afgelasting en/of door de zondagsregeling voor een NOZ-lid minder dan 6 vluchten overblijven wordt voor deze leden het gemiddelde berekend over de overgebleven vluchten.

 

Midfond M19 M20 M22 M24 M26 M28 M30

Uitslagen en puntenberekening worden opgemaakt uit de 6 grote samenspelen.

Voor het onaangewezen en aangewezen kampioenschap tellen 5 van de 7 vluchten. Het gemiddelde aantal punten van de 5 beste resultaten telt.

Voor het duifkampioenschap tellen alle 7 vluchten.

Minimum afstand 200 km kortste afstand (lijn Urk - Zwartsluis) Indien er op kortere afstand wordt gelost , telt de vlucht niet mee voor de kampioenschappen.

Wanneer er door afgelasting minder dan 5 vluchten in deze categorie overblijven, geldt het gemiddelde van de overgebleven vluchten voor het kampioenschap.

Wanneer er door afgelasting en/of door de zondagsregeling voor een NOZ-lid minder dan 5 vluchten overblijven wordt voor deze leden het gemiddelde berekend over de overgebleven vluchten.

 

Dagfond E21 E23 E25 E27 E29 E31

Uitslagen en puntenberekening worden opgemaakt uit de 6 grote samenspelen.

Voor het onaangewezen en aangewezen kampioenschap tellen 5 van de 6 vluchten. Het gemiddelde aantal punten van de 5 beste resultaten telt.

Voor het duifkampioenschap tellen alle 6 vluchten.

Minimum afstand 400 km kortste afstand (lijn Urk - Zwartsluis) Indien er op kortere afstand wordt gelost , telt de vlucht niet mee voor de kampioenschappen.

Wanneer er door afgelasting minder dan 5 vluchten in deze categorie overblijven, geldt het gemiddelde van de overgebleven vluchten voor het kampioenschap.

Wanneer er door afgelasting en/of door de zondagsregeling voor een NOZ-lid minder dan 5 vluchten overblijven wordt voor deze leden het gemiddelde berekend over de overgebleven vluchten.

 

Meerdaagse Fond A22 A24 A25 A27 A28 A30 A31

Uitslagen en puntenberekening worden opgemaakt uit de afdelingsuitslag.

Voor het onaangewezen en aangewezen kampioenschap tellen 6 van de 7 vluchten. Het gemiddelde aantal punten van de 6 beste resultaten telt.

Voor het duifkampioenschap tellen alle 7 vluchten.

Minimum afstand 700 km kortste afstand (lijn Urk - Zwartsluis) Indien er op kortere afstand wordt gelost , telt de vlucht niet mee voor de kampioenschappen.

Wanneer er door afgelasting minder dan 6 vluchten in deze categorie overblijven, geldt het gemiddelde van de overgebleven vluchten voor het kampioenschap.

Wanneer er door afgelasting en/of door de zondagsregeling voor een NOZ-lid minder dan 6 vluchten overblijven wordt voor deze leden het gemiddelde berekend over de overgebleven vluchten.

 

Jonge duiven vitesse J25 J26 J27 J28 J29

Uitslagen en puntenberekening worden opgemaakt uit de 10 kleine samenspelen

Voor het onaangewezen en aangewezen kampioenschap tellen 4 van de 5 vluchten. Het gemiddelde aantal punten van de 4 beste resultaten telt.

Voor het duifkampioenschap tellen alle 5 vluchten.

Minimum afstand Zutphen (Noord) of Vuren (Zuid of gehele concours). Indien er op kortere afstand wordt gelost , telt de vlucht niet mee voor de kampioenschappen.

Wanneer er door afgelasting minder dan 4 vluchten in deze categorie overblijven, geldt het gemiddelde van de overgebleven vluchten voor het kampioenschap.

Wanneer er door afgelasting en/of door de zondagsregeling voor een NOZ-lid minder dan 4 vluchten overblijven wordt voor deze leden het gemiddelde berekend over de overgebleven vluchten.

 

Jonge duiven midfond F30 F32 F33 F35 F37

Uitslagen en puntenberekening worden opgemaakt uit de 6 grote samenspelen

Voor het onaangewezen en aangewezen kampioenschap tellen 4 van de 5 vluchten. Het gemiddelde aantal punten van de 4 beste resultaten telt.

Voor het duifkampioenschap tellen alle 5 vluchten.

Minimum afstand 200 km kortste afstand (lijn Urk - Zwartsluis) Indien er op kortere afstand wordt gelost , telt de vlucht niet mee voor de kampioenschappen.

Wanneer er door afgelasting minder dan 4 vluchten in deze categorie overblijven, geldt het gemiddelde van de overgebleven vluchten voor het kampioenschap.

Wanneer er door afgelasting en/of door de zondagsregeling voor een NOZ-lid minder dan 4 vluchten overblijven wordt voor deze leden het gemiddelde berekend over de overgebleven vluchten.

 

Natoer N32 N33 N34 N35 N36 N37

Uitslagen en puntenberekening worden opgemaakt uit de 10 kleine samenspelen

Voor het onaangewezen en aangewezen kampioenschap tellen 5 van de 6 vluchten. Het gemiddelde aantal punten van de 5 beste resultaten telt.

Voor het duifkampioenschap tellen alle 6 vluchten.

Minimum afstand Zutphen (Noord) of Vuren (Zuid of gehele concours). Indien er op kortere afstand wordt gelost , telt de vlucht niet mee voor de kampioenschappen.

Wanneer er door afgelasting minder dan 5 vluchten in deze categorie overblijven, geldt het gemiddelde van de overgebleven vluchten voor het kampioenschap.

Wanneer er door afgelasting en/of door de zondagsregeling voor een NOZ-lid minder dan 5 vluchten overblijven wordt voor deze leden het gemiddelde berekend over de overgebleven vluchten.

 

Generaal Kort Optelling Vitesse, Midfond, Jonge duiven vitesse en Natour

Asduifkampioenschap over alle vluchten in deze categorieën.

Het kampioenschap moet berekend worden in verhouding van het aantal vluchten per categorie. Bij doorgang van alle vluchten is dat vitesse gem. Aantal punten x 6, midfond gem. Aantal punten x 5 en jonge duiven vitesse gem. Aantal punten x 4 en natour gem.Aamtal punten x 5, dit alles gedeeld door 20.

 

Generaal Lang Optelling Midfond, DagFond en Jonge duiven midfond 

Asduifkampioenschap over alle vluchten in deze categorieën.

Het kampioenschap moet berekend worden in verhouding van het aantal vluchten per categorie. Bij doorgang van alle vluchten is dat Midfond gem. Aantal punten x 5 en Dagfond gem. Aantal punten x 5 en jonge duiven midfond gem. Aantal punten x 4, dit alles gedeeld door 14.

 

Prijzen per Toer (7x):

(Vitesse,Midfond, Fond, Meerdaagse Fond, Jonge duiven vitesse, Jonge duiven midfond en Natoer):

5 onaangewezen         

5 aangewezen

1 duifkampioen

 

Prijzen Generalen (2x):

(Generaal Kort, Generaal Lang)

10 onaangewezen

10 aangewezen

5 duifkampioenen

 

 

Zondagsvluchten

Voor alle kampioenschappen geldt de regeling zondagsvluchten zoals is aangenomen in het aanvullend wedvluchtreglement op de algemene ledenvergadering van 1 maart 2019

Artikel 7 Zondagsregeling

 1. Leden die niet op zondag wensen te concoursen moeten dit voor het vliegseizoen aangeven. Dit moet via het formulier verenigingsinformatie welke de vereniging jaarlijks ten behoeve van de rekenaar aanlevert.
 2. Van een concours op zondag is formeel sprake als
  1. de lossing op zondag heeft plaatsgevonden en in het district 1 of meer duiven op de zondag geconstateerd worden;
  2. als de lossing eerder heeft plaatsgevonden maar aan het begin van de zondag minder dan 50% van de prijsduiven in het district is geconstateerd en er op zondag duiven in het district geconstateerd worden.
 3. Van de leden als bedoeld onder lid 1 die deelnemen aan de vlucht worden bij een concours op zondag
  1. de ingezette duiven in mindering gebracht op de totale deelname;
  2. de duiven niet vermeld in de uitslag;
  3. de inleggelden niet berekend en niet geïnd;
  4. de vrachtkosten en andere gemaakte kosten wel berekend en geïnd;
  5. geen puntenberekeningen gemaakt voor kampioenschappen;
  6. en wordt het concours niet meegeteld bij de bepaling van de gemiddelde punten per discipline/kampioenschap.
 4. Als er sprake is van een concours als bedoeld onder lid 2 sub b en er duiven op de zaterdag en de zondag zijn geconstateerd, dan wordt naast de uitslag een wedvluchtoverzicht gemaakt waarin alle op zaterdag geconstateerde duiven en de op zondag geconstateerde prijsduiven zijn opgenomen en waarin de deelname is berekend als ware het geen zondagsvlucht. Dit wedvluchtoverzicht heeft geen betekenis voor de afdelingskampioenschappen en de kampioenschappen van de afdelingssamenspelen.

 

Kampioenschappen 2019 in kort overzicht.

Vitesse

V15, V16, V17, V18, V21, V23, V25, V27 en V29

6 v/d 9

Midfond

M19, M20, M22, M24, M26, M28 en M30

5 v/d 7

Dagfond

E21, E23, E25, E27, E29 en E31

5 v/d 6

Marathon

A22, A24, A25, A27, A28, A30 en A31

6 v/d 7

Jong Vitesse

J25, J26, J27, J28, en J29

4 v/d 5

Jong Midfond

F30, F32, F33, F35 en F37

4 v/d 5

Natour

N32, N33, N34, N35, N36 en N37

5 v/d 6

Generaal Kort: Optelling van Vitesse, Midfond, Jonge duiven vitesse en Natour

Generaal Lang: Optelling van Midfond, Dagfond en Jonge duiven midfond.

 

 

 

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.