Rapportage voor 2019 van de lossingscommissie.

Algemeen

Het lossen van postduiven is één van de belangrijkste onderdelen van de postduivensport. Het is elk jaar weer afwachten hoe het seizoen verloopt. Vooral de weersomstandigheden op de losplaats en tijdens de vlucht bepalen in sterke mate hoe de duiven hun koers bepalen, de snelheid, de duur van het concours, het afkomen van de laatkomers en de verliezen.

Het is dan ook van het grootste belang dat de onderlinge afstemming en het verkrijgen van de juiste informatie op een goede manier geregeld is. Wij willen daar in dit stuk nader op in gaand. Daarnaast is het hanteren van enkele spelregels van groot belang. Daarbij moet wel bedacht worden dat ook de nodige flexibiliteit ingebouwd moet worden, omdat het lossen van duiven ook maatwerk is.

Werkwijze

De voorbereiding van het weekeind begint enkele dagen voor de lossingsdag door te inventariseren welke mogelijke obstakels er op de lossingsdag kunnen zijn mbt de weersomstandigheden. Indien noodzakelijk verstrekt IWB/MeteoGroup op vrijdagmiddag de nodige weersinformatie.

In de vroege morgen van de lossingsdag wordt er informatie binnen gehaald van het IWB/MeteoGroup om de weersomstandigheden te beoordelen. Daarnaast is er nauw contact met de hoofdconvoyeur mbt de omstandigheden ter plaatsen.

Indien noodzakelijk wordt dit proces op de lossingsdag meerdere keren herhaald.

De leden worden via de website geïnformeerd over de omstandigheden en mogelijkheden. Deze informatie wordt daarnaast gedeeld via sociale media.

De voorzitter van de afdeling is de contactpersoon namens het bestuur. Hij houdt zich alleen bezig met het faciliteren en coördineren van het intern proces.

Specifiek 2019

Vanuit de voorgaande seizoenen wil de lossingscommissie enkele aandachtspunten meenemen voor het komende seizoen:

  • Een acceptabel verloop van de vluchten en voorkomen van verliezen
  • Een optimale inzet voor het inwinnen van veelzijdige lossinginformatie
  • Een slagvaardige besluitvorming (snel duidelijk, teletekst kwelling minimaal)
  • Zo vaak als mogelijk lossen, waarvoor is ingekorfd, maar terugrijden als de omstandigheden daarom vragen. Voorkeur heeft een zaterdag lossing als dit verantwoord is, maar daarbij wordt rekening gehouden met de minimale afstanden van de discipline.
  • Zo vroeg als mogelijk lossen, indien de omstandigheden het toelaten. De reden hiervan is dat een efficiënte dagbesteding voor de liefhebbers, zowel sociaal, gezin of anderzijds ook van belang is.
  • Bij jonge duiven wordt gekeken naar de maximale tijd van lossen. In 2014 kwam het nog wel een keer te krap, ook in 2018 zal hier ruimer mee worden omgegaan.
  • Bij de jonge duiven zullen wij weer voorzichtig te werk gaan, jongen zijn voor ieder hok de toekomst en is dus voorzichtigheid geboden.
  • Behoud van flexibiliteit om maatwerk te kunnen bieden in het belang van de postduif.

Lossingscommissie 2019

 

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.