Agenda voorjaars ALV, 5 maart 2021


Datum: vrijdag 5 maart 2021

Genodigden: Bestuur
Kiesmannen verenigingen

Agenda

1. Opening.

2. Appél der kiesmannen.
Document: “Presentielijst ALV, 5 maart 2021”.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

Het bestuur van Afdeling Friesland’96 wil tijdens deze digitaal gehouden ALV geen grote punten/discussie punten behandelen. Dit, omdat er geen goede mogelijkheden zijn om elkaars standpunten aan te horen en te bespreken. Tijdens deze ALV hebben wij maar één punt waarover wij gaan stemmen. Dit betreft punt 7d. Het aangewezen kampioenschap. Vrijdag 5 maart ontvangen de verenigingen een stemformulier die uiterlijk 14 maart retour dient te zijn. De uitkomt van deze stemming zal dan op onze site worden gepubliceerd.

4. Notulen vorige vergadering, d.d. 15 november 2020.
Document: “Concept-notulen, ALV 15 november 2020”.

5. Jaarverslag 2020.
Document: “ Jaarverslag 2020 Friesland’96”.

6. Financieel verslag en kascontrolecommissie.
De Kascommissie heeft de stukken nog niet kunnen controleren omdat dit niet kon plaatsvinden binnen de RIVM richtlijnen.
Document: “Jaarrekening 2020”.
Document: “Toelichting penningmeester op jaarrekening 2020”.
Document: “Begroting 2021”.
Document: “Toelichting penningmeester begroting 2021”.

7. Afdelingsvoorstellen.
a. Document: “Vervoersprogramma 2021 Afdeling Friesland’96”.
b. Document: “Toelichting op vervoersprogramma”.
c. Document: “Kampioenschappen Afdeling Friesland’96”.
d. Document: “Voorstel aangewezen kampioenschap”, STEMMEN


8. Voortgang GIS studie.
Document “Voortgang GIS-studie”.

9. Bespreken verenigingsvoorstellen.
Verenigingsvoorstellen kunnen tot uiterlijk vrijdag 26 februari 2021 ingediend worden. Indienen kan alleen via secretaris@friesland96.nl.

10. NPO-vergadering d.d. 13 maart 2021.
Documenten behorende bij de agendapunten in te zien op de website van het NPO.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

 

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.