Update: 14-01-2020

Het bestuur nodigt de kiesmannen van de verenigingen uit voor een extra vergadering van Afdeling Friesland96 (ALV) vrijdag 17 januari 2020.

Locatie: MFC De wier                       
              De Telle 21
              Ureterp

Aanvang: 19:30 uur
Sluiting:   22:00 uur

Agenda

 1. Opening.
 2. Appél der kiesmannen. (document 1, presentielijst)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen ALV Friesland ’96, d.d. 15 november. (document 2, notulen ALV najaar 2019)
 5. NPO-ledenraad d.d. 25 januari 2020. (link Agenda Ledenraad 25 januari 2020)
  - Verslag overleg met andere afdelingen Soest d.d. 4 december. (document 3, verslag))
  -  Bespreekpunten Ledenraad NPO en preadviezen Afdeling Friesland96 (document 4)
 6. Concept vliegprogramma 2020 (document 5, concept vliegprogramma 6 januari 2020).
  Overeenkomsten en verschillen concept vliegprogramma en enquête (document 6)
 7. Bespreken verenigingsvoorstellen. (document 7, verenigingsvoorstel)
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.