Bespreken voorstel Dhr. A. Coolen voor een nieuwe rayonindeling

Op 3 november heeft een groep leden die zich daarvoor hadden aangemeld samen met twee bestuursleden gesproken over het indelingsvoorstel wat is gemaakt door Dhr. A. Coolen. Aanwezig waren: R. Strikwerda (Harlingen), H. Meijners (Damwoude), F. Hoekstra (Holwerd), A. Meester (Jubbega), R. Hofstra (Oudehorne), T. Boelens (Leeuwarden), H. Hazenberg (Leeuwarden), S. Ronner (Blija), F. Corbier (Sneek), S. Walda (Balk), H. Douna (Oosterwolde), W. Wagteveld (Heerenveen) en J. Koelma (Joure). H. Konst (Westereen) was afgemeld. 
Er werden de nodige vragen en kanttekeningen geplaatst door de aanwezigen op het voorstel, maar de reacties waren overwegend positief. 
We hebben de gestelde vragen voorgelegd aan dhr. Coolen en bespreken het voorstel op de komende ALV met alle kiesmannen. Ook de vragen en reacties van de andere verenigingen willen we graag meenemen in de verdere afhandeling van het voorstel. 
Het is de bedoeling dat we na de ALV nogmaals een bijeenkomst plannen met deze groep leden om te komen tot een definitieve voorstel op de ALV in maart 2024. Over dat voorstel stemmen we dan tijdens deze ledenvergadering.
Uitgangspunt voor het bestuur is dat we de indeling zoals voorgesteld door Dhr. Coolen aannemen voor het afdelingsspel. Alle vragen en opmerkingen die we kunnen verwerken in het definitieve voorstel nemen we nog mee in de besluitvorming. Dit sluit aan op de uitkomsten van vorige vergaderingen waarin de indeling die voor de Nationale kampioenschappen was voorgesteld, niet is aangenomen voor de afdeling. Op basis van de stemming over de motie Boelens/Teunissen is het bestuur met een alternatief gekomen in de vorm van dit voorstel van Dhr. Coolen. We nemen daarom goed de tijd om inbreng van leden en verenigingen mee te nemen in het definitieve voorstel. Laat daarom je mening horen en zorg dat het via de kiesmannen wordt ingebracht!


Herindeling afd Friesland 2023 -def
Voorbeeld berekeningen
Gegevens leden per gemeente
overzicht prijzenclubs
Overzicht deelname
overzicht verenigingen 

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.