SAMEN AFDELING 10 EN 11 = AFDELING NOORD

 

Startbijeenkomst deel commissies 9 september 2019

 

Op 9 september werd in “De Wier” te Ureterp de startbijeenkomst deel commissies (werkgroepen) georganiseerd. In de notulen van 17 juni hebben we aangegeven hoe deze deel commissies zijn opgebouwd en welke doelstelling we willen bereiken met deze commissies. De avond is bezocht door de commissie Samen, leden van de deel commissies en de besturen van de beide afdelingen. Namens het NPO bestuur was Esther Bultman afgevaardigd.

De avond werd geopend door de voorzitter van de commissie Samen, Simon Zeeman. Deze gaf uitleg hoe de commissie Samen tot stand is gekomen. Deze is voortgekomen uit de wens van een grote meerderheid van de ALV’s van de afdelingen 10 en 11 om verder gaande samenwerking tussen de afdelingen 10 en 11 te onderzoeken.

Verschillende commissies
De samenstelling van de commissie bestaat uit individueel mondige mensen die zeker een duidelijke mening hebben, als commissie zelf hebben zij geen mening. Zij voeren de opdracht uit en brengen in kaart wat een verder gaande samenwerking inhoud op alle terreinen, welke voor- en nadelen dit biedt en welke innovatieve kansen er zijn om iets opnieuw te starten. Na deze bijeenkomst gaan de deel commissies door met hun werk om uiteindelijk iets aan de leden te kunnen presenteren, dusdanig dat de leden hun mening daar over kunnen geven.

Ledenopbouw
De deel commissie Ledenopbouw heeft als voortrekker Jaap van Doormaal. Deze commissie gaf een goed beeld van de ledenontwikkeling van de beide afdelingen in de afgelopen 10 jaar en de komende 5 jaar. Opvallend is dat Friesland zelfs een groei laat zien in de jongere leeftijdscategorieën en juist een grotere afbouw in de oudere categorieën. Bij de afdeling 10 is dat wat meer gelijk verdeeld en is er een afname in alle leeftijdscategorieën. Deze gegevens geven een antwoord op het waarom een verdergaande samenwerking in de komende jaren noodzakelijk is.

Vervoer
De deel commissie Vervoer heeft als voortrekker Marcel v.d. Zanden. Deze commissie liet zien wat de huidige vervoerscapaciteit is van beide afdelingen. Ze lieten ook een duidelijk beeld zien van de overeenkomsten en verschillen tussen beide afdelingen. Zo speelt er een verschil in de manier van lossen. Het combineren van het vervoer heeft heel veel voordelen. Het aantal vrijwilligers wordt minder, kosten besparingen, afstemming eenvoudiger. Vanuit deze groep ziet men veel voordelen in verdergaande samenwerking.

Rayonindeling
De deel commissie Rayonindeling heeft als voortrekker Jaap van Doormaal. Deze commissie is nog weinig bij elkaar geweest. Jaap heeft in kaart gebracht hoe de Rayon en ACG indeling in beide afdelingen tot stand is gekomen. Daarnaast is duidelijk dat het GIS systeem in de toekomst een goed hulpmiddel is rond dit onderwerp.

Organisatie
De deel commissie Organisatie heeft als voortrekker Simon Zeeman. Deze commissie heeft vooral gekeken hoe de democratie in besluitvorming tot stand gebracht kan worden. Anno 2019 is het ook heel belangrijk om te kijken waar de leden inspraak op willen hebben. Voor onderwerpen als rayonindeling en kampioenschappen zijn er meer geïnteresseerden dan voor het jaarverslag van de penningmeester. Voor inspraak zul je dan ook moeten kijken naar verschillende vormen om het democratisch gehalte te waarborgen. Te denken valt aan congressen voor de onderwerpen waar veel interesse voor is en getrapte democratie voor onderwerpen waar minder interesse voor is. Ook innovatieve middelen zoals digitaal stemmen moeten overwogen worden.

Mooie opmaat
Deze avond was een mooie opmaat naar meer diepgang per onderwerp en heeft ook nieuwe inzichten opgeleverd. Vanuit deze avond wordt verder gekeken naar de route die de commissie Samen moet volgen om de leden voldoende te kunnen informeren. De commissie gaat daar op maandag 14 oktober verdere lijnen voor uitzetten.

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.