Datum:  vrijdag 5 maart 2021

Genodigden: Bestuur

Kiesmannen verenigingen

Aanvang: 19:30 uur

Sluiting:  22:00 uur

Aan deze agenda zullen enkele documenten worden bijgevoegd. De bijbehorende stukken zullen op/voor 15 februari 2021 worden geplaatst

Agenda

1. Opening.

2. Appél der kiesmannen.
Document: “Presentielijst ALV, 6 maart 2021”, publiceren maandag 15 februari 2021

3. Ingekomen stukken en mededelingen.
Document: Mededelingen bestuur afdeling, publiceren maandag 15 februari 2021


4. Notulen vorige vergadering, d.d. 15 november 2020.
Document: concept-notulen, ALV 15 november 2020 publiceren maandag 15 februari 2021

5. Jaarverslag 2020.
Document: Jaarverslag 2020, publiceren maandag 15 februari 2021

6. Financieel verslag en kascontrolecommissie.
Document: Jaarrekening 2020, publiceren maandag 15 februari 2021
Document: Begroting 2021, publiceren maandag 15 februari 2021
Document: Verslag kascommissie, publiceren maandag 15 februari 2021

7. Bespreken afdelingsvoorstellen.
a. Document: Vervoersprogramma 2021 Afdeling Friesland’96, publiceren maandag 15 februari 2021
b. Document: Voorstel kampioenschappen Afdeling Friesland’96, ALV 1 maart 2019 publiceren maandag 15 februari 2021
c. Document: “Voorstel aangewezen kampioenschap”, publiceren maandag 15 februari 2021

8. Transportroutes

9. Voortgang samenspelindeling.
Voortgang GIS-studie,
Samenspelindeling 2021,

10. Bespreken verenigingsvoorstellen.
Verenigingsvoorstellen kunnen tot uiterlijk vrijdag 26 februari 2021 ingediend worden. Indienen kan alleen via secretaris@friesland96.nl.

11. NPO-vergadering d.d. 13 maart 2021.
Document: Voorlopige agenda NPO ledenvergadering 13 maart 2021(versie 19-01-2021 bijgevoegd)
Documenten behorende bij de agendapunten in te zien op de website NPO.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

 

 

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.