Friesland ‘96
Agenda voorjaars ALV, 6 maart 2019 (versie 04-03-2020)

Datum: vrijdag 6 maart 2020

Locatie: MFC De wier, De Telle 21 te Ureterp

Aanvang: 19:30 uur

Sluiting: 22:00 uur


Agenda

1. Opening.

2. Appél der kiesmannen.
Document: “Presentielijst ALV, 6 maart 2020”.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Notulen extra ALV d.d. 17 januari 2020.
Document: “concept-notulen, ALV 17 januari 2020”

5. Jaarverslag 2019.
Document: “Jaarverslag 2019”.

6. Financieel verslag en kascontrolecommissie.
Document: “Jaarrekening 2019”.
Document: “Begroting 2020”.

7. Bespreken afdelingsvoorstellen.
Document: “Afdelingsvoorstellen ALV voorjaar 2020”.
Document: “Vervoersprogramma 2020 Afdeling Friesland’96”.
Document: “Voorstel kampioenschappen Afdeling Friesland’96”.
Document: “Voorstel kampioenschappen sector 4”.

8. Bespreken verenigingsvoorstellen.
Document: “Verenigingsvoorstellen voorzien van preadviezen bestuur ALV voorjaar 2020”.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.