Dit artikel downloaden 

De afdeling komt weer bij je langs

Ook dit jaar gaan wij als afdelingsbestuur weer op informele basis met onze leden in gesprek. Wij willen graag weten wat er leeft en speelt in de regio. Zijn er nieuwe ideeën of bijzondere ontwikkelingen, zijn er zaken die aangepast moeten worden, alles mag aan de orde komen. Wat we in ieder geval bespreken zijn de  ontwikkelingen betreffende samenwerking met afdeling 10. Ook zullen zeker voorstellen vanuit het NPO, zoals herindeling van de vlieggebieden en de keuze mogelijkheden “Eerlijk Spel” aan de orde komen.  

De uitkomsten van deze overleggen gaan we meenemen in de plannen voor vliegseizoen 2020.

Inbrengen punten

Het Afdelingsbestuur vraagt van te voren om input voor de overleggen. De punten die een ieder naar voren wil brengen graag voor maandag 7 oktober voor 12.00 uur inleveren bij de secretaris, mailadres: secretaris@friesland96.nl. Dit om gefundeerde antwoorden te kunnen gegeven.

Programma van de avonden:

Ontvangst   19.45 uur

Aanvang     20.00 uur

  • Opening dagvoorzitter
  • Presentatie afdelingsbestuur
  • Bespreken ingebrachte onderwerpen
  • t.t.k.
  • Sluiting

Het streven is om 22.00 uur af te sluiten.

Dit jaar is wederom gekozen om per District een bijeenkomst te houden en die zal plaatsvinden op:

Donderdag 10 oktober 2019 District 1 Harlingen

Naam club: de Postduif

Adres: Grettingalaan 4-A

Plaats: 8862 ZC Harlingen

Dinsdag 15 oktober 2019 District 2 Buitenpost

Naam club: de Koerier

Adres: de Vaart 10-A         

Plaats: 9285 TX Buitenpost

Donderdag 17 oktober 2019 District 3 Oosterwolde

Naam club: de Griffioen

Adres: Hornleger 4

Plaats: 8431 HL Oosterwolde

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.