Gisteravond was een kleine meerderheid van de kiesmannen aanwezig in Heerenveen voor de najaars-ALV. In dit bericht een kort verslag en in de bijlage de presentatie die gebruikt is voor deze vergadering.

Mededelingen
Er wordt stilgestaan bij sportvrienden en medebestuurders die afgelopen jaar zijn overleden. Daarnaast aandacht voor de eeuwelingen Sneek, Joure en Bolsward.

Evaluatie vervoer en vooruitblik
Penningmeester Symen Timmermans gaat in op de verschillende aspecten die invloed hebben op de vervoerskosten en planning. Zie bijlage voor uitgebreide overzichten.

Voorstellen Afdeling
Bespreking van het vliegprogramma 2024 wordt doorgeschoven naar maart, vanwege de onduidelijkheid welk programma er op de Ledenraad NPO zal worden vastgesteld.

Rayonindeling voor de afdelingskampioenschappen:
Verschillende kiesmannen leveren inbreng over wat zij vinden van de indeling zoals Dhr. Coolen die heeft uitgewerkt. Er zijn een aantal uitgesproken voor -en tegenstanders.
Voorstel voor besluitvorming is akkoord: eerst nog een inspraakbijeenkomst in Sneek en de samenspelcommissie wordt gevraagd om de NK-indeling te vergelijken met de ‘oude indeling’  die dit jaar nog gebruikt is.
Daarnaast wordt nog gekeken naar de bezwaren die er zijn over de uitwerking van Coolen. Belangrijkste opmerkingen daarover gaan over de breedte van de rayons aan de westkant en de impact daarvan op het snelheidsverloop.
In de voorjaarsvergadering wordt een bestuursvoorstel ingediend waarover gestemd kan worden.

Ledenraad NPO
De kiesmannen zijn evenals vorig jaar kritisch over de begroting van de NPO, en de risico’s van de Olympiade. Is er bijvoorbeeld een verzekering als er vanwege vogelgriep geen duiven aanwezig mogen zijn in Maastricht?
Vanuit de verenigingen in Flevoland zijn er zorgen over het voorstel om van 11 naar 5 afdelingen te gaan, bestuur krijgt mee om bestuur NPO te vragen deze plannen in de ijskast te zetten.

Verkiezingen
De kascommissie is opnieuw benoemd. Hylke van Dijk en Jelle Kooistra zijn herbenoemd. Paulus van Veen treedt toe tot het bestuur, vanwege familieomstandigheden is hij helaas niet aanwezig. Binnenkort komt er een kort voorstelbericht op de website.

Bijlage: presentatie ALV

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.