De eerste keer in 2021 dat onze duiven weer vliegen is komend Paasweekend. Vrijdag kunnen de duiven ingemand worden voor de eerste africhtingsvlucht. Deze vlucht hoeven de duiven nog niet perse over de antenne, vanaf de week erna is dat wel het geval. Ook zijn er een aantal aandachtspunten die we hieronder hebben samengevat. Daarom is het van belang dat iedereen dit bericht met bijbehorende vluchtinformatie goed doorneemt. We kunnen alleen vliegen als iedereen zich aan het coronaprotocol houdt.

Coronaprotocol 1.1 en controle

Net als vorig jaar kunnen onze duiven ingekorfd worden binnen de ruimte die de overheid geeft voor buitensporten. Net als toen geldt dat de verenigingsgebouwen (incl. kantine dus) gesloten zijn. Neem als vereniging het protocol goed door.
We zullen als afdelingsbestuur opnieuw alle verenigingen (laten) controleren op naleving. Mochten wij constateren dat er niet volgens dit protocol wordt ingekorfd, dan schrappen we deze vereniging uit de ophaalroute totdat er weer sprake is van naleving. De verantwoordelijkheid voor nakomen van de voorschriften geldt voor iedere liefhebber. Niet het bestuur of de inkorfcommissie is verantwoordelijk, samen moeten we zorgen dat we ons aan de regels houden. Voorkom ook samenscholing rondom het verenigingsgebouw van liefhebbers die ‘blijven hangen’.  Uw vereniging zal binnenkort worden benaderd door de controleur(s) om een controle uit te voeren.

 

Opgave van het aantal manden

Uit het corona-protocol volgt ook dat de liefhebbers vooraf het aantal duiven opgeven wat ze mee willen doen. Hiermee kan de vereniging een schema maken voor inkorven, zodat er niet teveel mensen tegelijk bij het gebouw zijn. Uiterlijk woensdagavond 19:30u ontvangen we van iedere vereniging de opgave van het aantal manden, dit formulier staat op de website https://www.friesland96.nl/friesland-96-algemene/manden

Een vereniging die geen manden opgeeft neemt niet deel aan de vlucht en wordt dus ook niet opgenomen in de route. 

Ophaalschema

Het ophaalschema en de routes staan op de website: https://www.friesland96.nl/uploads/downloads/2021/vrijdag-ophaalroutes-2021.pdf

Zolang de avondklok van kracht is vervroegen we het schema met een uur, zodat de liefhebbers op tijd weer thuis kunnen zijn. Overladen en vervoer vindt plaats op basis van een werkgeversverklaring. Let er op dat de vrachtauto of kleinvervoer niet kan wachten als blijkt dat een vereniging niet klaar is met inkorven.

Invliegduiven

De regelgeving rondom invliegduiven is aangepast.

  • Alle duiven die meegaan moeten over de antenne of via inkorfstaat en gummiring worden ingekorfd; vrachtduiven worden niet toegestaan volgens besluit NPO Ledenraad 9-3-2019.
  • Alle ingekorfde duiven staan in concours op niveau 1 (vereniging).
  • Vanaf niveau 2 mag een gedeelte van de duiven buiten het concours op die niveaus worden gehouden. Het aantal duiven wat is ingegeven telt, de overige duiven zijn dan automatisch invliegduif. Dit geldt niet voor de nationale/sectorale vluchten.
  • Wanneer alle duiven als invliegduiven meegaan worden ze als invliegduif geregistreerd op niveau 1 en staan ze niet in concours.

Invliegduiven ingeven

De liefhebber zorgt ervoor dat de duiven alle niveaus waaraan hij wil meedoen aan de wedstrijd goed zijn ingegeven. Reclame achteraf is niet mogelijk!

De volgende niveaus zijn in gebruik

niveau 1          vereniging

niveau 2          rayon

niveau 3          afdeling

niveau 4          samenspel

niveau 8          NPO

niveau 9          nationaal/sector

niveau 10        NU

Als je op de niveaus 2, 3 of 4 geen aantallen invult dan neem je niet deel aan die vlucht voor afdeling/rayon en/of samenspel.

Het is belangrijk dat vanuit de vereniging voordat het D (udp) bestand wordt verstuurd op de

inkorfavond, gecontroleerd wordt of de niveaus goed ingevuld zijn (let op het is dus mogelijk dat een liefhebber bewust een lager aantal duiven op niveau 2 en/of 3 invult.


Hoe werkt invliegduiven nu in de praktijk?

Voorbeeld 1. Een Marathon speler wil al zijn duiven op een midfond vlucht meegeven als

training. Dat is toegestaan. Alle duiven worden regulier ingekorfd, gaan dus over de inkorf

antenne, en de liefhebber geeft aan in zijn klok dat hij enkel invliegduiven heeft. De duiven

komen dan nergens op de uitslag en de klok van de liefhebber mag na het inkorven weer worden vrijgegeven.

Voorbeeld 2. Een liefhebber korft op een dagfond vlucht 30 duiven in waarvan 10 marathon

duiven die enkel meegaan als training. Dat is toegestaan. Alle duiven worden regulier ingekorfd, gaan dus over de inkorf antenne, en de liefhebber geeft aan dat hij op niveau 2 en hoger deelneemt met de eerste 20 getekende duiven. Alleen de eerste 20 getekende duiven komen dan op de uitslagen van niveau 2 en hoger.


Voor de duidelijkheid nog even de aantallen duiven per mand:

Bij een nacht mand:               30

Bij twee nachten mand:         27

Bij 3 nachten mand:                24

Jonge duiven (inclusief de combinatievluchten) en natour: 25.

Bij minder dan 10 duiven dienen deze bijgeladen te worden in de restmand van voorgaande verenigingen in de ophaalroute. Dus geen restmanden aanleveren met minder dan 10 duiven, maar de duiven apart houden!

Op basis van de meldsite zullen de eerste 3 duiven per samenspel en de eerste 10 duiven van de afdeling vermeld worden via een teletekst op onze website.

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.