We wensen als afdelingsbestuur iedereen een goed 2022 toe, zowel op sportief als persoonlijk vlak. Het lijkt erop dat het opnieuw een jaar wordt waarin we ons zullen moeten aanpassen aan omstandigheden die gedicteerd worden door virussen. Corona als het gaat om hoe we ons mogen bewegen als liefhebbers als we onze sport beoefenen. Vogelgriep als het gaat om of onze duiven mee mogen op de wedvluchten. We zetten ons als bestuur in om zoveel mogelijk te organiseren zoals we dat gewend zijn, maar realiseren ons dat we het spelplezier soms op een andere manier moeten zien te bereiken.
In dit bericht daarom een aantal mededelingen voor de komende tijd, deel deze zoveel mogelijk met clubgenoten zodat we elkaar blijven informeren.

FUID festival gaat opnieuw niet door

Nu het niet mogelijk is om met veel mensen samen te komen en het er ook niet naar uitziet dat dat binnenkort wel zal kunnen, hebben we helaas moeten besluiten om het FUID-festival opnieuw af te blazen. We gaan net als vorig jaar een digitale prijsuitreiking voorbereiden. Hierin opnieuw opvallende prestaties, kampioenen en nieuwtjes, hou onze kanalen in de gaten voor meer aankondigingen binnenkort!
De bekers van 2021 en oorkondes 2020 gaan we voor het seizoen bezorgen bij de verenigingen, zodat iedereen die wat gewonnen heeft deze in huis heeft voordat we met seizoen 2022 gaan beginnen.

Aankondiging ALV

De Algemene Ledenvergadering is gepland op 4 maart 2022. Zoals gebruikelijk een week voor de NPO Ledenraad, zodat we die agendapunten aan de orde kunnen laten komen.
De voorlopige agenda wordt voor 23 januari gepubliceerd en de stukken uiterlijk 14 februari.
Voor 25 februari moeten de verenigingsvoorstellen binnen zijn.

Naast de reguliere punten zijn we met spoed op zoek naar kandidaat bestuursleden! Ben of ken jij iemand die de schouders onder onze sport in Afdeling 11 wil zetten? Laat het ons weten!

Marathon

Tijdens de ALV wordt ook het marathonprogramma besproken. Naar aanleiding van de Ledenraad NPO is er nog discussie over de invulling van een aantal vluchtweekenden. Vanuit de VNCC is een alternatief voorstel ingebracht. We hebben als bestuur de Friese Fondclub gevraagd inbreng te leveren vanuit de marathonspelers op beide voorstellen, maar zonder resultaat. Daarom komen we als bestuur met een voorstel voor het marathonprogramma, waarover we op de ALV zullen stemmen.

A22     Limoges                                  (ML)

A24     St. Vincent (Nationaal)       (ML)

A26     Ruffec (Sector)                       (OL)

A27     Cahors (Nationaal)                 (ML)

A29     Perigueux (Sector)                 (ML)

A30     Bergerac (Nationaal)              (ML)

Vervolgens heeft de NPO nog een G-vlucht op het programma gezet in week 31. Die vlucht willen we als afdeling wel faciliteren, maar niet tellen voor kampioenschappen. Inkorven in NIC’s en als afdeling aanvoeren bij een andere afdeling.

Nieuwe vervoerder
We zijn als afdeling bijna rond met onze beoogde nieuwe vervoerder, eind januari denken we de overeenkomst af te ronden. De containers staan inmiddels op de nieuwe locatie en de convoyeurs hebben al aanpassingen gedaan zodat ze komend seizoen comfortabel kunnen reizen.
Door de keuze van de ledenvergadering om in 2022 minder vluchten samen met afdeling 10 te lossen, zal ons vervoersprogramma licht afwijken van vorig jaar. Ook realiseren we minder besparingen ( door minder gezamenlijke vluchten met afdeling 10) en zijn de dieselprijzen hoger dan vorig jaar. De vrachtprijzen zullen hierdoor licht stijgen. De contributie zal dit jaar gelijk zijn aan vorige jaren en wel 22,60 voor senioren leden en 18,00 voor de junioren.

Ledenadministratie op orde halverwege januari,;

We attenderen de secretarissen van de verenigingen er op, dat 1 februari de peildatum is voor de ledenadministratie. Dat houdt in, dat de facturen voor de contributie en het aantal stemmen op de Algemene Ledenvergadering gebaseerd zijn op deze datum.Vandaar de vraag om ervoor te zorgen, dat halverwege januari de ledenadministratie van de vereniging actueel is. 

Bestuur

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.