Vrijdag 6 maart 2020 werd in MFC De Wier te Ureterp de ALV voorjaar 2020 van Afdeling Friesland’96 gehouden.

Ook dit keer een prima opkomst. Van de 55 verenigingen (89 kiesmannen) waren 40 verenigingen (69 kiesmannen) present.

Klokslag 19.30 uur opende de voorzitter, de heer Van Stralen,  de vergadering en werd de agenda middels een PowerPoint (document PowerPoint ALV voorjaar 2020 Friesland’96) presentatie doorlopen.

Enkele belangrijke punten die zijn besproken.

  • De bestuursperikelen op landelijk niveau. Het bestuur van Afdeling Friesland’96 is nog steeds van mening dat er tot een oplossing moet worden gekomen op een reguliere (nette) manier. De kiesmannen steunen de houding die het bestuur van Friesland’96 tot nu toe heeft ingenomen.
  • De penningmeester, de heer Keuning, heeft toelichting gegeven op de jaarrekening van 2019 (kleine plus van ongeveer 200 euro) en de begroting 2020. Ondanks de samenwerking met afdeling 10 en de kostenbesparing die dit oplevert worden de vrachtgelden verhoogd. Met name die van de eendaagse fond omdat deze niet kostendekkend zijn. Ook wordt er geld gereserveerd voor (groot) onderhoud aan ons wagenpark. De kascommissie (de heren De Vries en Bosma) gaven aan de kas te hebben gecontroleerd en geen onregelmatigheden te hebben gevonden.
  • Over het vervoersprogramma hebben een aantal stemmingen plaatsgevonden. Vereniging 0221 stelde voor om M24 Rethel te wijzigen in Chimay zodat er ingekorfd kan worden op vrijdag i.p.v. op de donderdag. Het overgrote deel van de kiesmannen was het hiermee eens zodat op dit punt het vervoersprogramma wordt gewijzigd.

Op verenigingsniveau is gestemd over de GIS pilot.
Bestuur stelt voor om de 3 vluchten voor de GIS-pilot te vervoeren en te lossen met afdeling 10. Dit om data te verzamelen. Tevens worden deze vluchten dan aangemerkt als attractievlucht met aantrekkelijke prijzen voor de winnende liefhebbers per samenspel met de alternatieve berekening. Dit betreft de vluchten: M22 Chimay, N36 Maaseik en N37 Tongeren. Uitslag stemming: voor 38 kiesmannen, tegen 30 kiesmannen en 1 onthouding.

Ook op verenigingsniveau is gestemd over het gezamenlijk lossen met afdeling 10. Bestuur stelt voor om 3 vluchten van meer dan 400 km (donderdag inkorvingen) gezamenlijk met afdeling 10 te vervoeren en te lossen. Dit om kosten te besparen. Het betreft M26 Rethel, M28 Arlon, J34 Rethel. Uitslag stemming: voor 41 kiesmannen en tegen 28 kiesmannen.

Om precies 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng en wenst een ieder een goede reis naar huis.

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.