Samenvatting besluiten Voorjaarsledenvergadering Friesland’96

Zestig kiesmannen waren gisteravond aanwezig in Ureterp voor de voorjaarsledenvergadering. 

Onderstaand een korte samenvatting van de belangrijkste besluiten, de notulen volgen later.

 • Mededelingen vanuit de NPO Ledenraad (invliegduiven, thuisafslag ook op de nationale vluchten, Munchen als nationale olympiadevlucht) kwamen aan de orde. Ook werden er mededelingen gedaan over de fraudezaak Jubbega van afgelopen jaar. Bestuur stuur voor het seizoen een ‘advies over de inkorfprocedure’ naar alle verenigingen.
 • Jaarverslag en notulen bijzondere ALV 4 februari nog niet gereed. We zijn dringend op zoek naar een (2e) secretaris!
 • Financieel jaarverslag en begroting werden zonder opmerkingen goedgekeurd.
 • Afdelingsvoorstellen:
  • Kampioenschappen aangenomen conform voorstel. Er werd gestemd over het voorstel van PV de Zwaluw, Zwaagwesteinde. Daarin worden ook de natoer en korte jongeduivenvluchten aan Generaal Kort  toegevoegd. 21 kiesmannen voor 31 tegen, 8 onthoudingen. Daarmee was het voorstel van het bestuur aangenomen. 
  • Naar aanleiding van document Vervoer is er gestemd over de “voortzetting van de samenwerking met Afdeling 10”, zoals in de najaarsvergadering werd voorgesteld door Holwerd. 54 kiesmannen voor, 4 tegen en 2 onthoudingen. Toelichting onderaan dit bericht. 
  • Voorstel voor instellen commissie om rayonindeling te maken voor de afdeling werd met algemene stemmen aangenomen. Suggesties voor commissieleden kan nog bij het bestuur worden aangedragen tot en met 31 maart a.s.

Toelichting besluiten vervoer

Na uitgebreide discussie over het document Vervoer (kosten, inrichting, investeringen), is het door het bestuur voorgestelde beleid in stemming gebracht in de vergadering. Met een zeer ruime meerderheid werd dit aangenomen en daarmee het voorstel van Holwerd (geen samenwerking met 10) verworpen. Dit betekent concreet voor 2023 en verder:

 • Klein vervoer krijgt een update (ventilatie) en wordt alleen ingezet t.b.v. ophaalroutes. Vanuit bestuur wordt gericht gekeken of er meer kan worden gerouleerd zodat verenigingen die veel in klein vervoer hebben gezeten vaker in de route van de vrachtauto kunnen komen. Hierbij wordt ook gekeken naar de inzet van de opzetcontainers in de zuidelijke route.
 • Het in de najaarsvergadering aangenomen vliegprogramma is leidend. In het overleg met vervoerscommissie en convoyeurs is gebleken dat de convoyeurs het niet zien zitten om de eerste drie midfondvluchten Etroeungt (2x) en Arlon op vrijdag op te halen 
 • Dat is echter wel het besluit van de vergadering zodat er nu naar andere oplossingen wordt gekeken om dit te realiseren.
 • De auto’s die nodig zijn voor de programmavluchten beschikken zo snel mogelijk over een automatisch lossingssysteem. Twee containers worden zo snel mogelijk (1 voor het seizoen) uitgerust met gasveren, waarbij ook containers gehuurd worden van afdeling 10, 9 en 8. Op deze manier kunnen we beschikken over 4 a 5 containers. De kosten hiervoor worden gedekt uit de algemene reserve. 
 • Op alle vluchten is het streven om al dit jaar naar 24 duiven in de mand te gaan (1 nacht mand). Hiervoor is in principe voldoende capaciteit. Wel moet er extra aandacht zijn voor het aanvullen van restmanden. 
 • De grootste container wordt niet aangepast en ingezet op de marathonvluchten. Een overtollige opzetcontainer wordt verkocht. Bestuur.

NB: het vastgestelde vervoersschema

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.