9 november 2023

Wij willen u hierbij op de hoogte brengen dat we de intentie hebben uitgesproken omde samenwerking te intensiveren. De bestuursvergaderingen zullen in het vervolggezamenlijk worden gehouden. Beide besturen zien dat als meerwaarde voor beideafdelingen. 

Een aantal financiële zaken zijn al afgestemd, denk maar aan de vrachtprijzen. Daarnaastzal het totale wagenpark financieel in kaart worden gebracht.De aanpassing van het vervoer m.b.t. klimaatmetingen, pakken we óók samen op. 

Er zal één vervoerscommissie en één lossingscommissie worden gevormd voor beideafdelingen. Er zal een vervoersdag worden georganiseerd voor chauffeurs/convoyeursvan beide afdelingen.

Na vaststelling Nationaal vliegprogramma, gaan we overleggen over losplaatsen enlossingen met het oog op samenwerken. 

De Jeugdcommissies gaan samen inventariseren hoeveel animo er is om naar deOlympiade te gaan. 

We gaan in 2024 één feestavond organiseren voor beide afdelingen. 

Met vriendelijke groet,
De besturen van afdelingen 10 en 11  

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.