Op vrijdag 12 november vond de Najaars-ALV plaats in MFC de Wier te Ureterp. Nog net voordat de corona-maatregelen weer werden aangescherpt konden we voor het eerst sinds maart 2020 weer fysiek bijeenkomen. Daardoor was het mogelijk om diverse punten die waren blijven liggen uitgebreid met elkaar te bespreken. Dat dit ook nodig was bleek ook wel omdat de vergadering pas na half 12 kon worden afgesloten.

Er werd bij de ingang gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs, wat verder geen problemen opleverde. Wel waren relatief veel verenigingen afwezig (20) en ook gingen diverse kiesmannen naar huis voordat de vergadering was afgelopen. Dit is een aandachtspunt voor de volgende ALV.

 

Belangrijkste uitkomsten

-        De bestuursvoorstellen over gezamenlijk vervoeren en lossen in 2022 leverde de meeste discussie op. Uiteindelijk werd er niet alleen gestemd over de voorstellen A en B, maar ook over een tijdens de vergadering ingebrachte variant. Voorstel C stelde: alleen gezamenlijk lossen met afdeling 10 op alle dagfond -en marathonvluchten en op de midfond en jonge duiven op de beide GP-vluchten.
Dit voorstel werd met een grote meerderheid van stemmen aangenomen.

-        Stemmingsuitslag:
A: 0120-0128-0205-0211-0239 (7 stemmen)
B: 0414 (3 stemmen)
C: de overige verenigingen (46 stemmen)
geen stem: 0204-0206-0208-0210-0215-0221-0222-0228-0237-0248-0258-0264-0265-0267-0268-0270-0272-0419-0423-0433.

-        In afdeling 10 werd juist voorstel B aangenomen, waarbij naast midfond, dagfond, marathon en de laatste jonge duivenvluchten, ook de supervitesse naast dagfond voor gezamenlijk lossen was opgenomen.

-        De zeer verschillende uitkomst van beide stemmingen heeft de nodige praktische gevolgen. Samen vervoeren en lossen op dezelfde wijze voortzetten is in ieder geval niet aan de orde. Op de supervitesse en de midfond zit de winst vooral in het feit dat we onze duiven vervoeren in dezelfde trailer(s). Door dit besluit is dit (ivm niet gezamenlijk lossen) praktisch onmogelijk. Beide besturen hebben kort overlegd en op de volgende ALV zal een uitwerking van de consequenties aan bod komen. Duidelijk is wel dat een besparing zoals die in de afgelopen jaren is gerealiseerd nu niet meer realistisch is. Waarschijnlijk moet de vrachtprijs per duif voor 2022 op vluchten die niet gezamenlijk vervoerd kunnen worden omhoog, hiervoor maakt de penningmeester een voorstel.

-        Er was voldoende draagvlak om het vervoersprogramma vast te stellen. De kiesmannen van de Afdeling brengen dit de 27e in op de Ledenraad. Na deze Ledenraad wordt het vliegprogramma voor 2022 definitief.

-        Ook op de mogelijkheid om vanaf volgend jaar (doordeweekse) trainingsvluchten te organiseren werd positief gereageerd.

-        Er waren geen nieuwe bestuurskandidaten. Dat betekent dat het bestuur nu in ondertal is geraakt met het aftreden van Johannes Keuning, Jelle Zwart en Theo Boelens. Daarom moet er binnenkort een extra ALV georganiseerd worden om opnieuw een voltallig bestuur voor te kunnen stellen. Daarvoor zullen een aantal mensen rechtstreeks benaderd worden en er is ook de dringende oproep gedaan voor leden en verenigingen om uit te kijken naar geschikte kandidaten en deze aan te dragen bij het bestuur.

 

Uit de opening van de voorzitter

Vanuit het overleg met de NPO kwam een interessant overzicht over de leeftijdsopbouw per afdeling en in totaliteit voor de NPO. Er zijn op dit moment nog ruim 14.000 leden, waarvan Friesland’96 er 1260 heeft. De leeftijdsopbouw laat duidelijk zien welk probleem aanstaande is. Aan de hand van de bestuurssamenstelling heeft de voorzitter dit toegelicht. Slechts 17% van de leden is jonger dan 45 jaar, zij zijn degenen die ook de komende 20-25 jaar nog inzetbaar zijn in de organisatie. Vanaf 70 jaar is er sprake van veel uitval van leden, omdat ze overleden zijn of hun (vrije) tijd niet meer aan duiven willen besteden. Ook die groep is 17%.

De komende jaren zullen veel verenigingen hun besturen niet meer kunnen bemannen en onvoldoende vrijwilligers hebben voor de werkzaamheden. Dit blijkt ondermeer uit het aantal verenigingen wat niet in staat is wekelijks voldoende liefhebbers en duiven bijeen te brengen, maar ook uit het feit dat veel verenigingen niet eens meer in staat zijn om hun stem in te brengen in de ALV.

Ook het afdelingsbestuur heeft nu te maken met ondertal en gebrek aan vrijwilligers. Dat is de reden dat er samen met Afdeling 10 wordt gekeken naar meer samenwerking. De leden hebben echter besloten dat ze deze samenwerking niet steunen als het gaat om gezamenlijk lossen en daarmee ook vervoeren. Door niet vooruit te (willen) denken en op tijd de bakens te verzetten, zal de teruggang in ledenaantal sneller gaan dan wanneer er actief ingespeeld wordt op deze ontwikkeling.

 

FUID festival

Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen is het uiterst onzeker of er op 11 december wel weer ruimte is om dit feestelijke evenement te organiseren. Omdat de huidige gedeeltelijke lock-down geldt tot een week voor de geplande datum, heeft het organiserend comite en het bestuur besloten om het FUID-festival voorlopig uit te stellen tot februari/maart 2022. 

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.