Geachte leden van afdeling Friesland96

Graag presenteert het bestuur het vervoersprogramma 2019. Wij denken een mooi programma 2019, voor elke discipline wat wils.

Het voorliggend vervoersprogramma 2019 is tot stand gekomen in nauwe afstemming met de NPO en de andere afdelingen. De afgelopen periode heeft intensief overleg plaatsgehad met alle partijen en verschillende samenstellingen.  In deze bijeenkomsten zijn door uw bestuur afdeling de wensen en opmerkingen vanuit de ALV van 27 oktober 2018, ingebracht. Dit heeft geresulteerd dat een aantal wensen/eisen van afdeling Friesland’96 zijn gehonoreerd. Zo zijn er minder vluchten op het Nationaal Programma gekomen en start het Jonge duivenprogramma later als door de sectie Jong voorgesteld. Daarnaast hebben we door een slimme keuze van de losplaatsen het aantal donderdaginkorvingen kunnen beperken tot 3.

Helaas hebben we niet alle punten, die we vanuit het ALV hebben meegekregen, kunnen realiseren.  Maar wij zijn blij met het programma dat nu voor ons ligt, volgens ons voor nu het hoogst haalbare. Hiermee geven we de overeengekomen vernieuwingen in de duivensport een kans. Ook wordt, met dit programma, alle leden van afdeling Friesland ’96 de gelegenheid geboden deel te nemen aan het nationaal vliegprogramma.

Wij benadrukken dat het een vervoersprogramma betreft. Dat betekent dat verenigingen en samenspelen vrij zijn hier keuzes te maken voor de eigen kampioenschappen. Graag gaan we samen met u in gesprek over de ervaringen die u opdoet tijdens het vliegseizoen 2019. De bevindingen gaan we najaar 2019 evalueren en de conclusies gebruiken voor het programma 2020.

Wij betreuren de wat late publicatie. Echter nam het afstemmen met de NPO, het platform Transport en de ontwikkelingen binnen afdeling 10 meer tijd als voorzien. Echter door het uitdiscussiëren van alle inbreng en belangen kan nu een  evenwichtig en breed gedragen programma worden gepresenteerd. Een programma voor elk wat wils.

Waarom krijgen we één nationaal Vliegprogramma?

Voor heel Nederland één vliegprogramma zorgt voor meer gelijke kansen voor iedereen. Alle afdelingen kennen nu evenveel vluchten, dus alle kampioenschappen (nationaal, Olympiade, WHZB/TBOTB etc.) worden ook op dezelfde manier behaald. Daarnaast bevordert het de samenwerking tussen de afdelingen.

Hoe is dit programma tot stand gekomen?

De verschillende secties hebben vanuit hun expertise meegedacht over dit vliegprogramma. Dit programma is door de NPO-ledenraad, het hoogste orgaan binnen onze organisatie, aangenomen, ingegeven door de nieuwe structuur (secties etc.).De afdelingen hebben nog extra tijd gekregen om het programma te toetsen op uitvoerbaarheid. Nadat iedereen hier 'ja' tegen heeft gezegd is het op 1 december aangenomen.

Hoe ziet het nationaal vliegprogramma er in grote lijnen uit?

In hetzelfde weekend vliegt heel Nederland een vitesse-, midfond-, eendaagsefond- of marathonvlucht. De afstanden per afdeling zijn in redelijke mate vergelijkbaar. De aantallen vluchten per onderdeel zijn hetzelfde. Er zijn een aantal africhtingsvluchten opgenomen. De jonge duivenvluchten starten eerder, namelijk op 22 juni.

Waarom is het vliegprogramma al ingediend bij de NPO?

Het NPO heeft na de vaststelling van het nationaal vliegprogramma aan de afdelingen gevraagd de losplaatsen aan te geven en deze eind december aan te leveren, zodat de NPO met de Belgische Duiven Bond kon overleggen over de beschikbaarheid van de losplaatsen daar.

Ook heeft de NPO aan het Platform Transport gevraagd om aan de hand van de  vervoersprogramma’s van alle afdelingen na te gaan of er voldoende plaats is op de gekozen losplaatsen. Het kan immers zo zijn dat verschillende afdelingen voor dezelfde losplaats gekozen hebben.

Wat heeft het overleg tussen de afdelingen 10 en Friesland96 opgeleverd?

Afdeling Friesland96 en afdeling 10 hebben een heel goed onderling overleg gehad, wat resulteerde in een voorstel om voor 12 vluchten een zelfde losplaats en gezamenlijke lossing te kiezen zodat we van elkaars mogelijkheden gebruik kunnen maken wanneer nodig. Door de keuze van een vlieglijn recht onder de afdelingen 10 en 11 wordt voor afdeling 11 recht gedaan aan de vlieggebieden achter het IJsselmeer. Voor afdeling 10 wordt recht gedaan aan een vliegrichting in dezelfde richting als de rayons.

Wat voor voordeel levert dat op?

Door combinatie van vervoer kan in een aantal gevallen een kostenbesparing gerealiseerd worden en wordt voorkomen dat er half lege wagens rijden. Kostenbesparing is van het allergrootste belang omdat de transportkosten alleen maar toenemen, mede door tolheffingen en brandstofprijzen.

Samenwerking biedt niet alleen voordelen op het vlak van vervoer, maar ook op dat van lossingen en convoyage: in onderling overleg kan het werk verdeeld worden wanneer je naar eenzelfde losplaats gaat.

Is drie vluchten per weekend wel uitvoerbaar?

Er zijn weekenden dat er naast een sectorvlucht ook een vitesse- en een jonge duivenvlucht is. Het zijn vluchten waarbij oude en jonge duiven samen worden ingekorfd en gelost. In de uitslag worden oud en jongen later weer gescheiden. Net zoals de zogenaamde X-vluchten enkele jaren terug. 

Bij drie vluchten in een weekend betekent het dus twee keer inkorven.

Waarom zoveel vitesse vluchten?

Als eerste om de liefhebbers van de snelheidsvluchten een mooi programma te geven. Daarnaast zijn de kortere vluchten gemakkelijk om duiven een tweede kans te kunnen geven. Ook voor de fondliefhebbers zijn dit de vluchten om hun duiven aan de gang te houden. Verenigingen kunnen natuurlijk zelf bepalen welke vluchten tellen voor hun kampioenschappen en een aantal vluchten niet mee laten tellen.

Wordt het nu ook allemaal duurder?

Nee, de kosten worden niet veel hoger. Er zijn een aantal extra vluchten, dat is duurder. Daar tegenover staat dat we gezamenlijk naar losplaatsen gaan zoals alle dagfond- en enkele midfondvluchten. Door combinatie van vervoer kan in een aantal gevallen een kostenbesparing gerealiseerd worden en wordt voorkomen dat er half lege wagens rijden. Kostenbesparing is van het allergrootste belang omdat de transportkosten alleen maar toenemen, mede door tolheffingen en brandstofprijzen.  Samenwerking biedt niet alleen voordelen op het vlak van vervoer, maar ook op dat van lossingen en convoyage: in onderling overleg kan het werk verdeeld worden wanneer je naar eenzelfde losplaats gaat.

Het vliegprogramma/vervoersprogramma geeft ruime mogelijkheden voor liefhebbers voor een specifiek discipline, doordat in eerste instantie de verschillende secties met voorstellen zijn gekomen. Een liefhebber hoeft niet aan alle vluchten mee te doen. Alles kan, niets moet. Er kunnen keuzes gemaakt worden.

Is er geen natour meer?

Jawel, er staan nu zelfs 7 vluchten gepland. Het laatste blok vitesse is voor zowel jong als oud en kan worden vergeleken met de natour.

 Hoe ziet het vervoersprogramma 2019 er uit?

Bijgaand vindt u het vervoersprogramma met onderaan de opmerkingen met betrekking tot de landelijke/externe kampioenschappen.

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.