Helaas is er ook in Tzum vogelgriep geconstateerd, wat betekent dat een aantal liefhebbers in onze afdeling ook geconfronteerd wordt met de gevolgen. Alle liefhebbers die in de 10-km zone vallen zie kaartje in de bijlage mogen geen duiven inkorven op wedvluchten en trainingsvluchten. Dit betekent dat in ieder geval de verenigingen in Franeker, Minnertsga, Harlingen en Bolsward te maken hebben met de beperkingen dat liefhebbers niet in mogen korven of niet in hun gebouw mag worden ingekorfd. Wij begrijpen dat dit zeer vervelend is voor de betrokken liefhebbers, voor wie het seizoen met de oude duiven nu misschien voorbij is.
Wij vragen als bestuur aan deze verenigingen om ons een overzicht te sturen van de liefhebbers die in het aangewezen gebied vallen en niet mogen deelnemen aan de vluchten. Dit kan per mail naar secretaris@friesland96.nl 
Er zijn ook liefhebbers die buiten het gebied vallen maar wellicht in een andere vereniging buiten het gebied kunnen inkorven. We vragen deze verenigingen om medewerking om dit soepel te laten verlopen. De maatregelen gelden totdat het Ministerie van LNV de beperkingen opheft. De status van de uitbraken is te volgen op de site van de NPO: https://www.duivensportbond.nl/nieuws/vogelgriepuitbraken 
 
Bestuur Friesland96

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.