Algemene Ledenvergadering Afdeling 11 Friesland ‘96

Datum:            17 maart 2023

Locatie:           MFC De Wier, Ureterp

Tijd:                 19:30-22:00 u

Agenda

1.     Opening

2.     Appél der kiesmannen

3.     Ingekomen stukken en mededelingen

4.     Notulen ALV 25 november 2022 en BALV 4 februari 2023

5.     Jaarverslag 2022

6.     Financieel verslag en kascontrolecommissie

-      6a-afdeling friesland 96 jaarrekening 2022

-      6b begroting 2023 

7.     Afdelingsvoorstellen

-      Voorstel lossingscommissie

-      Voorstel kampioenschappen Afdeling Friesland’96

-      Presentatie Vervoersprogramma 2023

-      Document Vervoer (kosten, inrichting, investeringen)

-      Voorstel indeling ACG’s voor afdelingskampioenschappen

8.     Aanvulling afdelingsbestuur

9.     Bespreken verenigingsvoorstellen

10.  Terugkoppeling NPO Ledenraad

11.  Rondvraag

De stukken worden aangevuld met bijlagen in de komende weken.
Uiterlijk 5 maart zijn alle benodigde stukken geplaatst. Dit is ook de uiterste indiendatum voor verenigingsvoorstellen; 5 maart om 22:00 u. Insturen naar secretaris@friesland96.nl

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.