Onderzoek WOWD

Als afdelingsbestuur hebben wij via Albert Winkel van de WOWD gevraagd een onderzoek te laten uitvoeren over de keuze die in vliegseizoen 2018 is gemaakt om op Bourges 4-7-18 en Chateauroux 18-7-18 op woensdag de duiven in te korven in plaats van donderdag. Dit verschil qua inkorfdata (bijv. woensdag versus donderdag of donderdag versus vrijdag) kan ook gelden voor andere vluchten.

Hierbij de uitkomsten van dit zeer zorgvuldige onderzoek.

Bestuur afdeling Friesland ‘96

Onderwerp:     2 nachten versus 3 nachten mand

Geachte heer Kuipers,

Op 14 mei j.l. stelde u de WOWD (via een mail aan WOWD-lid Albert Winkel) de volgende vraag: “Wat zou nu beter zijn, een nacht meer in de mand met een optimalere verzorging onderweg (geen stress bij de begeleiders, ook als het onderweg eens tegen zit) en op de losplaats, of de nacht doorrijden, verzorgen en lossen?”. Deze vraag stelde u n.a.v. de sectorvluchten Bourges en Chateauroux, die op respectievelijk voor 7 juli en 21 juli op het vliegprogramma stonden.

Albert Winkel heeft eind mei een uitvoerige notitie geschreven over voor- en nadelen van een nacht extra mand en daarin verschillende manieren aangegeven om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze tot een beantwoording van de vraagstelling te komen. Daarin werd o.m. melding gemaakt van een “observationele [onderzoeks-] aanpak” waarin het concoursverloop (snelheid, snelheidsverval, concoursduur) van beide vluchten met elkaar worden vergeleken. Onbedoeld heeft deze notitie alleen binnen de WOWD gecirculeerd en u helaas niet bereikt.

Inmiddels is het seizoen 2018 ten einde en zijn bovengenoemde sectorvluchten zonder problemen vervlogen. De uitslagen van beide wedvluchten zijn geanalyseerd. Tevens zijn ter vergelijking ook 2 andere vluchten uit eerdere jaren op dezelfde manier bekeken. Deze 2 andere vluchten hadden ongeveer dezelfde vliegafstand. De duiven werden toen door uw afdeling en afdeling 10 ook tegelijkertijd op dezelfde losplaats gelost, maar er bestond toen geen verschil in het aantal nachten mand.

De resultaten van de analyses vindt u in de bijlage. Zoals u kunt zien zijn er geen wezenlijke verschillen in het snelheidsverval tussen 2 nachten versus 3 nachten mand. Het aantal waarnemingen is zeer beperkt, Het cijfermateriaal betreft alleen de eerst gearriveerde 20% van de deelnemende duiven. Heel misschien is er een zeer klein nadeel van een extra nacht mand te bespeuren, maar feitelijk kan echter geen wetenschappelijk verantwoorde conclusie worden getrokken. Uiteraard blijft het goed mogelijk dat er wel een verschil is geweest voor een deel van de overige duiven, dat later is aangekomen of is achtergebleven.

De oorspronkelijke notitie van Albert Winkel is nu aangevuld met de analyses van de gegevens van deze wedvluchten en de daaruit voortvloeiende gevolgtrekkingen. Het actuele standpunt van de WOWD is verwoord onder het hoofdje “Expert judgement”.

De herziene notitie, nu in de stijl van een artikel treft u als bijlage bij dit bericht aan. Alvorens de notitie zal worden geplaatst op de WOWD-website (wowd.nl) en ter publicatie zal worden aangeboden aan Op (de) Hoogte en het Spoor der Kampioenen willen wij u als vragensteller als eerste informeren.

Met vriendelijke groeten,

Jaap van Doormaal,

secretaris WOWD

 

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.