Op de algemene ledenvergadering van zaterdag 7 februari 2015 is een nieuwe samenspelindeling aangenomen. 

De verenigingen zijn als volgt per samenspel ingedeeld.

 

Samenspel A1

208 Welvaart Ameland
211 De Amelander Koerier Ameland
213 Vliegende Post Minnertsga
225 Franeker '97 Franeker
227 De Postduif Harlingen
228 Ons Genoegen Harlingen

Samenspel A2

215 Boalsert e.o. Bolsward
226 Blauwband Balk
233 De Thusfleaners Koudum
262 L'Estafette Sneek
272 PV Workum Workum

Samenspel B

222 De Noordervlucht Blija
238 Uresco '98 Leeuwarden
239 De Orion Leeuwarden
265 T.R.O Oudkerk
267 De Kustvliegers Holwerd

Samenspel C

203 De Koerier Buitenpost
209 Gevleugelde Vrienden Twijzelerheide
210 De Blauwe Doffer Damwoude
217 Het Kompas Veenwouden
218 De Zwaluw Zwaagwesteinde
219 De Reisduif Zwaagwesteinde
220 De Friesche Postduif Dokkum
237 Op Eigen Wjukken Kollum
250 Steeds Sneller Anjum

Samenspel D1

120 Naar Huis Opende
204 De Postjager Harkema
205 De Adelaar Harkema
206 De Dowetille Kootstertille
207 Feanstervlucht Surhuisterveen
264 Fleanwille Burgum

Samenspel D2

128 Snelle Vlucht De Wilp
254 De Snip Ureterp
256 De Rode Doffer Drachten
258 Vitesse '88 Bakkeveen
259 Vice Versa Drachten

Samenspel E1

232 Gevleugelde Vrienden Jubbega
234 Us Nocht Oudehorne
252 De Griffioen Oosterwolde
268 De Vredesduif Noordwolde
270 De Luchtbode Wolvega

Samenspel E2

401 De Flevopost Vollenhove
414 De Doorzetters Steenwijkerwold
416 De Postduif Steenwijk
419 De Koerier Steenwijk
420 De Woldvliegers Steenwijkerwold
423 De Postduif Zwartsluis

Samenspel F1

221 Douwenocht St, Nicolaasga
229 De Zwarte Doffer Joure
236 Duivensport Heerenveen e.o Heerenveen
248 Lemmer '97 Lemmer

Samenspel F2

413 De Zuiderzeevliegers Emmeloord
421 Tot Weerziens Urk
432 PV Ijsselmeervliegers Urk
433 PV Flevoland Urk

 

Splijtleden 2019    
         
Ver Lid Naam Plaats Samenspel
215 2150648 P. Jaarsma Harlingen A1
222 2220815 Arie Mus Minnertsga A1
272 2720002 R. Hoekstra Winsum A1
414 4140368 J. Vogel Menaldem A1
221 2210447 Edwin Reekers Woudsend A2
228 2280184 R.R. Rienstra Makkum A2
210 2100143 B. Haakma Rinsumageest B
210 2100160 N. Halbesma Rinsumageest B
210 2100691 E. Wielinga Rinsumageest B
210 2100861 A. Groenewoud Rinsumageest B
210 2100887 T. Elzinga Rinsumageest B
210 2101203 A Zuidema Rinsumageest B
210 2101246 M. Jellema Oudkerk B
210 2101254 D. Veendorp Giekerk B
210 2109061 Bloem & vd Veen Rinsumageest B
213 2130003 Jan Rodenhuis Oudebildtzijl B
213 2130985 John Logemann Engelum B
213 2139194 H. &Zn. E. de Ruig Oudebildtzijl B
220 2209019 Keekstra Bornwird B
225 2250247 Marten Hoekstra Blessum B
229 2290242 A.G. Hooyer Grouw B
229 2290934 B.J. Otten Akkrum B
236 2360877 K. van Huizen Akkrum B
262 2620672 D. Boersma Oosterwierum B
204 2049041 H.& A. Pitstra Twijzel C
206 2060074 R. Henstra Rzn Twijzel C
206 2060279 A. de Haan Kootstertille C
206 2060414 A.G. Dijkstra Oudwoude C
206 2060449 E.A. Dijkstra Oudwoude C
206 2060520 R. Visser Kootstertille C
206 2060538 J. Koehoorn Twijzel C
206 2069189 v.d. Wal & Waterland Kootstertille C
222 2220025 E.H.Brouwer Dokkum C
264 2640001 Rudolf Visser Noordbergum C
264 2640190 J. Hopman Noordbergum C
264 2649016 Atema Noordbergum C
264 2649077 B.& W. v/d Horn Noordbergum C
267 2670662 Henk Simonsz Hantumeruitburen C
267 2670760 R. Leusink Engwierum C
128 1289061 Comb. Bosma-Klein Opende D1
203 2030588 J.D. Bosma Augustinusga D1
217 2170165 O. Dijk Burgum D1
256 2560393 K.R. Spithoff Oudega Small. D1
256 2561097 S. Alma Opeinde D1
259 2590002 Fokke van der West Oudega D1
259 2590068 H. van der Bij Opeinde D1
259 2590123 J. Keuning Rottevalle D1
259 2590157 F. van der Brug Houtigehage D1
259 2590165 S.J. Kuipers Oudega D1
259 2590211 G. van der Loon Boelenslaan D1
259 2590335 R. Zijlstra Boelenslaan D1
259 2590343 A. Heidstra Rottevalle D1
259 2590386 Aalzen de Jager Oudega D1
120 1200411 K. Blaam Marum D2
120 1200420 H. van der Veen De Wilp D2
206 2060406 R. Wijnstra Drachten D2
236 2360931 M. Visser Nij Beets D2
252 2520925 G.M. Kuijpers-Valent Haulerwijk D2
236 2360001 P.W. Hoekstra Wolvega E1
236 236002 F.Wagteveld Tjalleberd E1
236 2360583 D. de Jong Tijnje E1
236 2360958 S. de Jong Wolvega E1
236 2369035 H & A Roest Tijnje E1
236 2369043 Wijtsma-Visser Terwispel E1
236 2369060 W. & B. Wagteveld Tjalleberd E1
254 2540523 T. Kuto Hoornsterzwaag E1
414 4140011 J.M. Aretz Steggerda E1
414 4140308 Anton Hassing Steggerda E1
416 4160565 P. Burger Wolvega E1
268 2680127 A.J. de Jong Steggerda E2
268 2680721 J.T. Dijkstra Nijensleek E2
268 2681149 J.H. Schuring Steenwijk E2
234 2340233 J. Kuiters Heerenveen F1
270 2700509 J. Oost Oldelamer F1
401 4010071 Daan Tuinstra Kraggenburg F2
401 4010790 L.Tuinstra Kraggenburg F2
401 4019126 Cees & Carlo Doejaar Kraggenburg F2
420 4200252 E. Schut-Zeldenrust Blankenham F2
420 4200262 G.J. Schut Blankenham F2

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.